Sunteți pe pagina 1din 1

30.01.2019

OFERTA DE PRET INSTALATII GAZE NATURALE

Asociatia de proprietari nr. l4 Aleea Malinului nr. 7, bl. B'4, sc. B

Prin prezenta va prezentam

costurile pentru proiectarea, avizarca si realizarea instalatiei de racordare la gaze

(BRAN SAMENT)

naturale si a instalatiei de utilizare:

OBTINERE AUTOR IZATIE CONSTRI]IR E INSTALATIE DE RACORDARE

- Comision obtinere Certificat de Urbanism, Avize, Autori zatie de Construire 600 lei

- Taxe Certificat de Urbanism, Avize, Autorizatie de Construire, etc. : aprox. I 400 lei

VALOARE TOTALA: aprox. 2 000 lei

PROIECTARE. AVIZARE SI EX ECUTIE INS TALATIE DE RACORDARE ( BRANSAMENT)

- se achita in contul Distrigaz Sud Retele - 4 642lei

OBTINERE AUTORIZATIE CONSTRUIRE COLOAN A PE CASA SCARII

- Comision obtinere Certificat de Urbanism, Avize, Autorizatie de Construire * I 200 lei

- Taxe Certificat de Urbanism, Avize, Autorizatie de Construire, etc. : aprox. 2 000 lei VALOARE TOTALA: aprox. 3 200 lei

COLOANA (instalatiacomuna pe casa scarii)

- Proiectare COLOANA si taxa de avizare M.D.R.T. - 500 lei

- Executie instalatie de utilizare gaze naturale COLOANA : 2 500 lei

INSTALATIE INDIVIDUALA

VALOARE TOTALA:3 000 lei

- Proiectare instalatie si taxa de avizare proiect M.D.R.T. - 500 lei

- Executie instalatie - I 050 lei

- Sistem de detectie (l senzor) - 250 lei

VALOARE TOTALA: I 800 lei

Observatii:

l. Prestatorul va reprezenta beneficiarul in fata Distrigaz Sud Retele/Engie in vederea obtinerii acordului de acces la sistemul de distributie gaze naturale/semnarii contractului de fumizare gaze naturale.

2. ln cazul in care centrala termica nu se amplaseaza in aceeasi incapere cu aragazul. intervine costul

suplimentar pentru

inca un senzor de

gaze

naturale, acesta fiind de 150 lei.

3. Termenul de executie va fi stabilit, de comun acord, la momentul semnarii contractului de prestari

servicii.

4. Oferta nu include racorduri flexibile pentru masina de gatit si centrala termica si regulator presiune

centrala termica. Aceastea pot fi procurate de beneficiar din

beneficiarului de catre societatea noastra, cu urmatoarele preturi:

surse proprii sau pot fi puse la dispozitia

- racord centrala termicd: 80 lei;

- racord masina de gatit: 70 lei;

- regulator de presiune centrala termica: 90 lei.

5. Oferta este valabila 30 zile de la data prezentarii acesteia.

Cu stima,

.ffi\

Gratiela Bragau

'I el. 07ll 564 188 / 0758 053 575

t

"

n.,

L//fu/--

l',

I

.

Constanta, Bd. Al. Lapusneanu nr' 117, Bl.AL4, Sc.C, Parter

ClJl 36126129; Reg. Com. J1326582016

Te l. 0341 439308; 072 2 564288; al28 O10242

Ema I office@ga2e'constanta.ro