Sunteți pe pagina 1din 1

• MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

INSPECTORATUL ~COLAR.JUDETEAN DOLJ


Str. Ion M.aioJ'\."ieu N.-. 6, 200160<:Taio\·:a,
------~.a.
romania2019.eu
Tclefon 0251/420%1; 0351/.w7395 (.W7397) fax: 02.51/-121824, 0051J4073% ~-"""'~"'~~·"'-~
E-mail: isjdoljlDisjdolj.ro W'l'b; -.isjdolj.:ro

Nr. J.i~

In atentia directorilor unitatilor ~colare de nivel liceal din Craiova ~I judetul Dolj

Prin prezenta anuntam ~edintele publice ce vor avea loc in sala Amfiteatru a l.S.J. Dolj pentru
tragerea la sorti a cadrelor didactice din care se vor constitui comisiile din Centrele de examen ~i Centrul
Zonal de Evaluare pentru sesiunea iunie-iulie a Examenului de Bacalaureat National 2019, care vor avea
loc dupa cum urmeaza:

1.sambata 29.0G.2019
Ora 10.00 - pentru functiile de vicepre~edinti, membri, persoane de contact;
Ora 12.00 - pentru functia de evaluatori limba romana;

2.Miercuri 03.07.2019
Ora 9.00- pentru funqia de profesori evaluatori istorie;
Ora 9.30- pentru funqia de profesori evaluatori matematica;

3.Joi 04.07 .2019


Ora 9.00- pentru functia de profesori evaluatori ~tiinte socio-umane;
Ora 9.30 - pentru functia de profesori evaluatori informatica;
Ora 10.00 - pentru functia de profesori evaluatori biologie;
Ora 10.30 - pentru funqia de profesori evaluatori chimie;
Ora 10.45 - pentru functia de profesori evaluatori fizica;
Ora 11.00 - pentru functia de profesori evaluatori geografie.
Prezenta adresa se aduce la cuno~tinta persoanelor In cauza ~i se afi~eaza in cancelarie.
Prezenta cadrelor didactice care s-au inscris este obligatorie!
De asemenea, va rugam sa confirmati prezenta cadrelor didactice inscrise ca
vicepre~edinti,membri,secretari, asistenti din unitatea dumneavoastra de invatamant in centrele de
examen prin transmiterea unui fax la ISJ Dolj, pana vineri 28 iunie 2019, ora 12.00.

Vicepresedinte,
Inspector ~colar,
Prof. At\)ihaela FODOR

cfeoJL.