Sunteți pe pagina 1din 1

Vizat: Aprobat:

Directorul BPR “M.Sadoveanu” Primarul or.Bucovăț


N.Pădure Oleg Panuș

Proces –Verbal
De ferificare a colecției Bibliotecii Publice____________________
De la___ _______ _______

Noi,subsemnații,președintele,comisiei de verifecare
_______________________________________________________________________________________
Și membrii comisiei:

Prin prezentul constatăm urmatoarele:


În baza Programului de verificare a colecției Bibliotecii Publice____________________________________
Pentru anii__________ în perioda de la _______________________ pînă la _________________________
a fost efectuată verificarea colecției prin metoda________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

În rezultatul verificării s-au constat următoarele:


1. Comform Registrului de mișcare fondurilor colecția Bibliotecii Publice_________________________
include__________ un.materiale

2. Din numarul total au fost scoase din evidența______________ un .materiale


(proces-verbal Nr________________________________________________(borderou anexa)

3. S-au găsit la raft ___________ un.materiale

4. Lipsesc___________ un.materiale

5. Motivele lipsei:
a) Înprumutate cititorilor ______ un.materiale
b) Pierdute de cititori__________un.materiale
c) alte motive_________________________________

Președitele comisiei:________________________ __________

Membrii:_________________________ ______________

_________________________ ______________

_______ _____ ________