Sunteți pe pagina 1din 42

Câte-n

lume
este
mama?
Mama-i
cântec,
Mama-i
dor,
Mama-i
apa de
izvor,
Mama-i
floare,
Mama-i
soare,
Mama-i
dulce
sărutare,
Mama-i
blândă
mângâier
e,
Mama-i
fagure de
miere,
Mama-i
fruntea
cea
senină,
Mama-i
harnica
albină,
Mama-i
leagăn
pentru
pui,
Alt
cuvânt
ca mama
nu-i!
De cineva
m-ar întreb
a
vreodată
Ce-
nseamnă
mama pe
acest păm
ânt
I-aș spune
ca a mea
e minunată
Și o iubesc
,
și-o voi
iubi
oricând
I-aș
explica
că mama-i
stropul
dulce
E mierea
făurită de
pe tort
E cântecul
frumos ce
îți aduce
Iubirea cal
dă ce și eu
o port.
O port în
inimă și-n
clipe grel
e
Îmi foloseș
te dându-
mi ajutor
Mămica es
te cârja vi
eții mele
Și-o voi
păstra cu c
el mai mare
spor
Mămică dra
gă astăzi, p
entru tine
Nu am ave
re ca să-ți
dăruiesc
Doar ce-i
mai
bun primeș
te de la mi
ne
Un cald,
măreț și
dulce