Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Direcţia Generală Dezvoltare Regională şi Infrastructură


V. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de zidărie şi pereţi

Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut


Nr. Indicativ Monitorul Oficial al Buletinul
Act normativ de
crt. reglementare Denumire reglementare tehnică României Construcţiilor Observaţii
aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
Instrucţiuni tehnice pentru
Decizia I.C.C.P.D.C.
V-1 C 193-1979 executarea zidăriilor din piatră B.C.nr.9/1979
nr.64/19.04.1979
brută.
Instrucţiuni tehnice privind îşi încetează
Decizia I.C.C.P.D.C.
V-2 C 17-1982 compoziţia şi prepararea mortarelor B.C. nr.1/1983 valabilitatea
nr.127/02.11.1982
de zidărie şi tencuială. C 17-1978
Instrucţiuni tehnice pentru îşi încetează
Decizia I.C.C.P.D.C.
V-3 C 116-1982 alcătuirea şi executarea pereţilor din B.C. nr.11/1982 valabilitatea
nr.92/19.08.1982
plăci ondulate din azbociment. C 116–1976
Normativ pentru folosirea blocurilor îşi încetează
Decizia I.C.C.P.D.C.
V-4 C 14-1982 mici din beton cu agregate uşoare la B.C. nr.9/1982 valabilitatea
nr.71/10.06.1982
lucrările de zidărie. C 116–1976
Ghid privind utilizarea blocurilor
C 14/1-1994 O.M.L.P.A.T. nr.
V-5 mici de zidărie din beton cu agregate B.C.nr.11/1994
21/N/11.07.1994
grele BZG290x240x88 mm.
Instrucţiuni tehnice pentru calculul şi
Decizia I.C.C.P.D.C.
V-6 P 94-1977 alcătuirea elementelor de construcţii din B.C. nr.4/1977
nr.21/30.03.1977
poliesteri armaţi cu fibre de sticlă.
Metodologie de investigare a O.M.L.P.A.T. nr.
V-7 MP 007-1999 B.C. nr.8/2000
zidăriilor. 48/N/02.08.1999
Ghid de proiectare şi execuţie
pentru prinderea elastică a pereţilor O.M.L.P.A.T. nr.
V-8 GP 053–2000 B.C. nr.12/2001
de compartimentare de structura de 258/N/2.11.2000
rezistenţă.
1
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Indicativ Monitorul Oficial al Buletinul
Act normativ de
crt. reglementare Denumire reglementare tehnică României Construcţiilor Observaţii
aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
M.Of., p I, nr. CR 6-2006 se
OMTCT nr.
CR 6-2006 807bis/26.09.2006 aplică, în
1712/2006
continuare,
Cod de proiectare pentru structuri OMDRAP nr. M.Of., p I, nr. integral, la
V-9 CR 6-2006
din zidărie. 1372/2010 389bis/11.06.2016 evaluarea
COMPLETARE
seismică a
O.M.D.R.A.P. nr. M.Of., p I, nr. clădirilor din
CR 6-2013
2.464/08.08.2013 582bis/13.09.2013 zidărie existente
Cod de practică privind executarea şi art. 3 lit. a) din
urmărirea execuţiei lucrărilor de O.M.D.R.A.P. nr. M.Of., p I, nr. OMDRAP,
V-10 NE 036-2014
zidărie. 1.426/06.08.2014 624bis/26.08.2014 nr.2.464/2013, se
abrogă