Sunteți pe pagina 1din 3

Test de exersare Nr.

8
Semestrul II

Numele, prenumele elevului (ei) ___________________________________________ Grupa ______

Nr. Itemi Scor


1 Citește cu atenție întrebările de mai jos și încercuiește varianta corectă de L
răspuns: 0
1.Stat ce deține primul loc în lume la producția de ceasornice: 1
a) Germania b) Japonia c) S.U.A d) Elveția 2
2.Calea ferată situată la cea mai mare altitudine este în statul: 3
a) Bolivia b) Peru c) Uruguay d) Paraguay
3.Țara de origine a mătăsii naturale este:
a) China b) Italia c) Japonia d) Republica Coreea

2 Citește afirmațiile de mai jos. Dacă afirmația este adevărată, încercuiește litera A, L
dacă consideri afirmația falsă, încercuiește litera F. Dacă ai încercuit litera F, scrie 0
pe spațiile libere, în locul cuvintelor subliniate, alte cuvinte care fac afirmația 1
adevărată. 2
3
4
A F Ramura principală a agriculturii în Marea Britanie este fitotehnia. 5
___________________________________________________________________ 6
A F Rolul important în traficul de mărfuri și persoane din România îi revine 7
transportului autorutier. 8
___________________________________________________________________
A F Cea mai mare parte de energie electrică în India este produsă la
termocentrale.
___________________________________________________________________
A F Ca formă de guvernare Franța este o republică parlamentară.
___________________________________________________________________

3 Stabilește corespondența dintre ramuri ale industriei din coloana A și materiile L


prime industriale utilizate de acestea din coloana B. Scrie cifrele corespunzătoare 0
din coloana B, pe liniile din coloana A. 1
2
3
Coloana A Coloana B 4
5
______ Industria energetică 1.Fosforite 6
2.Bauxită 7
3.Minereu de uraniu 8
______ Industria metalurgică 4.Minereu de fier
5.Apatite
6.Minereu de cupru
______ Industria chimică 7.Ghips
8.Șisturi bituminoase
4 În listele propuse mai jos subliniază: L
0
a) trei state membre a OPEC: 1
Federația Rusă, Kuwait, China, Norvegia, Algeria, Indonezia. 2
3
b) trei produse finite ale industriei mecanicii de precizie: 4
Aparate radio, televizoare, aparate de fotografiat, microscoape, calculatoare, ceasornice. 5
6
5 Analizează hărțile economice ale țărilor menționate mai jos și clasifică ramurile L
enumerate conform factorului principal de amplasare. Scrie în tabel factorul de 0
amplasare și denumirea ramurii în locul corespunzător. 1
Industria aluminiului din sud-vestul și sud-estul Franței, industria de tractoare și 2
mașini agricole din sudul României, electrosiderurgia din Brazilia, industria 3
aeronautică din Marea Britanie, industria îngrășămintelor de fosfor din China, 4
mecanica de precizie din Germania. 5
6
Factorul de amplasare: Factorul de amplasare: Factorul de amplasare: 7
8
9

6 Explică doi factori care determină amplasarea termocentralelor, utilizând hărțile L


necesare: 0
a) ________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
4
b) ________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________ 6
___________________________________________________________________________ 7
8
c) indică două termocentrale în amplasarea cărora s-a luat în considerație unul
dintre factori:
___________________________________________________________________________

7 Explică două avantaje ale poziției economico-geografice ale Franței, asupra L


dezvoltării economiei țării, utilizând hărțile necesare: 0
a) ________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________ 5
6
b) ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8 Clasifică produsele finite ale industriei chimice enumerate mai jos, conform L
ramurilor ce le corespund. Scrie în tabel, denumirea ramurii și câte două produse 0
corespunzătoare. 1
Fibre sintetice, sodă caustică, cosmetică, carton, acizi, mase plastice, celuloză, 2
medicamente. 3
Ramura Ramura Ramura Ramura 4
5
6
1. 1. 1. 1. 7
2. 2. 2. 2. 8

9 Demonstrează printr-un exemplu rolul construcției în comun a obiectivelor mari L


economice pe bază de recompensă în stabilirea relațiilor economice internaționale: 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________

10 Argumentează două avantaje ale transportului fluvial: L


a) ________________________________________________________________________ 0
___________________________________________________________________________ 1
2
b) ________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4

11 Explică doi factori care au determinat amplasarea centrelor industriale siderurgice L


în sud-estul Braziliei: 0
a) ________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
4
b) ________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________ 6
___________________________________________________________________________

Scor total : 70 puncte

Punctaj acumulat: _____________


Nota: ___________

Scala de convertire a punctelor în note:


Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Punctaj 70-67 66-63 62-52 51-41 40-30 29-18 17-12 11-7 6-1 0