Sunteți pe pagina 1din 3

Test de exersare Nr.

9
Semestrul II

Numele, prenumele elevului (ei) ___________________________________________ Grupa ______

Nr. Itemi Scor


1 Citește cu atenție întrebările de mai jos și încercuiește varianta corectă de L
răspuns: 0
1.Prima centrală nuclearoelectrică din lume a fost construită în: 1
a) S.U.A b) Rusia c) China d) Japonia 2
2.Jumătate din producția mondială de îngrășăminte potasice este asigurată de statele: 3
a) Germania, Brazilia b) China, România
c) Rusia, Canada d) Franța, Belgia
3.Hârtia a fost descoperită în anul 105 î. Hr. în:
a) China b) Italia c) Egipt d) Irak

2 Citește afirmațiile de mai jos. Dacă afirmația este adevărată, încercuiește litera A, L
dacă consideri afirmația falsă, încercuiește litera F. Dacă ai încercuit litera F, scrie 0
pe spațiile libere, în locul cuvintelor subliniate, alte cuvinte care fac afirmația 1
adevărată. 2
3
4
A F Apatitele sunt acumulări sedimentare de substanțe organice (schelete de pești, 5
cochilii) pe fundul mărilor. 6
___________________________________________________________________ 7
A F Ca formă de guvernare S.U.A este republică parlamentară. 8
___________________________________________________________________
A F Ramura principală a agriculturii României este zootehnia.
___________________________________________________________________
A F India a fost cea mai bogată colonie a Angliei, reprezentând o ,,perlă,, în
Coroana Britanică.
___________________________________________________________________

3 Stabilește corespondența dintre sectoarele economiei din coloana A și ramurile L


economiei din coloana B. Scrie cifrele corespunzătoare din coloana B, pe liniile 0
din coloana A. 1
2
3
Coloana A Coloana B 4
5
______ A. Sectorul primar 1.Industria metalurgică 6
2.Industria chimică 7
3.Creșterea animalelor 8
______ B. Sectorul secundar 4.Turismul
5.Silvicultura
6.Transporturile
______ C. Sectorul terțiar 7.Industria extractivă
8.Învățământul
4 În listele propuse mai jos subliniază: L
0
a) trei state care au aderat la U.E în anul 2004: 1
România, Letonia, Finlanda, Austria, Cehia, Polonia, Spania. 2
3
b) trei termocentrale cu cea mai mare capacitate de pe Glob: 4
Saiano-Șușensk, Kostroma, Kendal, Krasnoiarsk, Ekibastuz, Dunkerque. 5
6
5 Clasifică subramurile industriei enumerate mai jos, conform principalului factor L
de localizare (amplasare). Scrie în tabel, factorul de localizare și câte două 0
exemple de subramuri corespunzătoare. 1
Industria utilajului agricol, electrotehnică, industria celulozei și hârtiei, industria 2
detergenților, industria îngrășămintelor azotate, industria de parfumerie. 3
4
Factorul de localizare: Factorul de localizare: Factorul de localizare: 5
6
7
8
9

6 Explică succint trei factori care au favorizat dezvoltarea economică a S.U.A într-o L
perioadă istorică relativ scurtă, depășind nivelul de dezvotare economică a țărilor 0
din Europa și devenind prima țară industrială din lume. 1
2
a) ________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________ 5
6
b) ________________________________________________________________________ 7
___________________________________________________________________________ 8
___________________________________________________________________________ 9

c) ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

7 Apreciază particularitățile poziției economico-geografice a Indiei față de căile de L


transport maritime și față de statele vecine, utilizând hărțile necesare: 0
a) indică o particularitate față de statele vecine: 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________ 5
6
b) indică o particularitate față de căile de trasport maritime:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8 Clasifică produsele finite ale industriei chimice enumerate mai jos, conform L
ramurilor ce le corespund. Scrie în tabel, denumirea ramurii și câte două produse 0
finite corespunzătoare. 1
Apatite, cauciuc sintetic, medicamente, sodă calcinată, parfumuri, detergenți, fosforite, 2
îngrășăminte minerale. 3
Ramura: Ramura: Ramura: Ramura: 4
5
6
1. 1. 1. 1. 7
2. 2. 2. 2. 8

9 Explică un exemplu care reflectă rolul Uniunii Europene în integrarea economică L


europeană. 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4

10 Argumentează un dezavantaj al transportului autorutier: L


___________________________________________________________________________ 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
3

11 Argumentează factorul principal de localizare a întreprinderilor ramurilor L


industriale din Marea Britanie: 0
a) Siderurgia în orașul Birminghan: 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
4
b) Industria textilă în orașul Glasgow: 5
___________________________________________________________________________ 6
___________________________________________________________________________

c) Electronica și electrotehnica în orașul Londra:


___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Scor total : 70 puncte

Punctaj acumulat: _____________


Nota: ___________

Scala de convertire a punctelor în note:


Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Punctaj 70-67 66-63 62-52 51-41 40-30 29-18 17-12 11-7 6-1 0