Sunteți pe pagina 1din 3

Test de exersare Nr.

7
Semestrul II

Numele, prenumele elevului (ei) ___________________________________________ Grupa ______

Nr. Itemi Scor


1 Citește cu atenție întrebările de mai jos și încercuiește varianta corectă de L
răspuns: 0
1.Stat care este lider mondial în producerea articolelor de iută: 1
a) Brazilia b) China c) India d) Bangladesh 2
2.Cel mai mare aeroport după traficul de pasageri din Europa este: 3
a) Paris b) Amsterdam c) Moscova d) Londra
3.Cea mai mare hidrocentrală ca capacitate de pe Glob este:
a) Guri b) Itaipu c) Grand Coole d) Krasnoiarsk

2 Citește afirmațiile de mai jos. Dacă afirmația este adevărată, încercuiește litera A, L
dacă consideri afirmația falsă, încercuiește litera F. Dacă ai încercuit litera F, scrie 0
pe spațiile libere, în locul cuvintelor subliniate, alte cuvinte care fac afirmația 1
adevărată. 2
3
A F Japonia este o țară mononațională. 4
___________________________________________________________________ 5
A F În cultura plantelor din Marea Britanie un rol mai important îl au culturile 6
cerealiere. 7
___________________________________________________________________ 8
A F Cea mai mare parte de energie electrică în România este produsă la
termocentrale.
___________________________________________________________________
A F Ca formă de guvernare S.U.A este republică prezidențială.
___________________________________________________________________

3 Stabilește corespondența dintre organizațiile de integrare economică din coloana L


A și caracteristicile lor din coloana B. Scrie cifrele corespunzătoare din coloana B, 0
pe liniile din coloana A. 1
2
3
Coloana A Coloana B 4
5
______ UE 1.Sediul asociației se află în Indonezia. 6
2.Constituie cea mai mare zonă de comerț liber din lume. 7
______ OPEC 3.Este o organizație internațională de ramură. 8
4.A fost fondată în anul 1967.
______ NAFTA 5.Statelor membre le revin 1/3 din comerțul mondial și
1/3 din rezervele valutare ale țărilor înalt dezvoltate.
______ ASEAN 6.A fost fondată în anul 1957 la inițiativa a șase state.
7.Reprezintă un acord între trei state.
8.Statele membre dispun de resurse petroliere de importanță
mondială.
4 În listele propuse mai jos subliniază: L
0
a) trei bazine carbonifere din Federația Rusă: 1
Peciora, Datong, Neriungri, Damodar, Kuznețk, Yorkshire. 2
3
b) trei firme de producere a autovehiculelor din Germania: 4
Honda, BMW, Audi, Mazda, Nissan, Opel, Ford. 5
6
5 Clasifică subramurile industriei enumerate mai jos, conform principalului factor L
de localizare (amplasare). Scrie în tabel, factorul de localizare și câte două 0
exemple de subramuri corespunzătoare. 1
Industria îngrășămintelor fosfatice, industria mecanicii de precizie, industria utilajelor 2
industriale grele, industria mașinilor agricole, industria celulozei și hârtiei, industria 3
farmaceutică. 4
5
Factorul de localizare: Factorul de localizare: Factorul de localizare: 6
7
8
9

6 Argumentează rolul unui factor, care a determinat amplasarea industriei în țările L


indicate: 0
a) siderurgiei în India 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
b) întreprinderilor siderurgice noi din Marea Britanie 4
___________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________ 6
c) electrosiderurgia în Franța 7
___________________________________________________________________________ 8
___________________________________________________________________________
d) producției aluminiului în Norvegia
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

7 Apreciază rolul transportului maritim și a celui fluvial în dezvoltarea economiei L


României, utilizând hărțile necesare și următorul algoritm: 0
a) indică și explică un exemplu care reflectă rolul transportului maritim: 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________ 5
6
b) indică și explică un exemplu care reflectă rolul transportului fluvial:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8 Clasifică produsele finite enumerate mai jos, conform subramurilor industriei L
constructoare de mașini. Scrie în tabel, subramurile industriei constructoare de 0
mașini și câte două produse finite corespunzătoare lor. 1
Utilaj minier, casetofoane, locomotive, microscoape, utilaj siderurgic, roboți industriali, 2
vagoane, aparate de fotografiat. 3
Subramura: Subramura: Subramura: Subramura: 4
5
6
1. 1. 1. 1. 7
8
2. 2. 2. 2.

9 Explică, două avantaje ale integrării unui stat concret din Europa în U.E. L
a) ________________________________________________________________________ 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
3
b) ________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

10 Argumentează două dezavantaje ale transportului aerian: L


a) ________________________________________________________________________ 0
___________________________________________________________________________ 1
2
b) ________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4

11 Analizează harta economică a Marii Britanii: L


a) dedu o deosebire în specializarea zootehniei în regiunea de Nord și de Sud a 0
țării: 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
5
b) explică o cauză ce determină această deosebire: 6
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Scor total : 70 puncte

Punctaj acumulat: _____________


Nota: ___________

Scala de convertire a punctelor în note:


Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Punctaj 70-67 66-63 62-52 51-41 40-30 29-18 17-12 11-7 6-1 0