Sunteți pe pagina 1din 3

Anexa 1

PROIECT «R&C»
Anul II: DIVERSITATE ŞI DISCRIMINARE

NUMELE CELOR DOI TINERI EDUCATORI:

Andrei Afilipoaie
Alexandra Gherca

ŞCOALA ŞI CLASELE IMPLICATE

Liceul Greco Catolic Timotei Cipariu Clasa X Număr elevi: 25 M 5 F 25 Commented [NC1]: De verificat

Oraş : Municipiul Bucureşti


Profesor responsabil proiect Alina Udrescu, Oana Rusu
Diriginte Alina Udrescu, Oana Rusu
DATA ŞI LOCUL ÎNTÎLNIRILOR CU CLASELE DE ELEVI

Data Clasa Data Clasa Data Clasa


15.03.2019 Commented [NC2]: A rămas la dna Gabi lista de prezență

22.03.2019 Clasa a X a A 22.03.2019 clasa a X a B

29.03.2019 Clasa a X a A 29.03.2019 clasa a X a B

05.04.2019 Clasa a X a A 05.04.2019 clasa a X a B

10.04.2019 Clasa a X a A 10.04.2019 clasa a X a B Commented [NC3]: Am uitat sa facem lista de prezenta
Commented [NC4]: Am uitat sa facem lista de prezenta

SCURTĂ DESCRIERE A CLASEI PE DURATA WORKSHOPURILOR

Clasa
Elevii clasei a X a A a sunt un colectiv de adolescenți liniștiți și inițial reticenți față de noi ca tineri educatori, însă foarte
curioși să afle mai multe detalii despre noi și a obiectivelor propuse în întâlnirile cu ei.
Pe parcursul întâlnirilor fiecare dintre ei au avut intervenții, unii dintre ei au relatat experiențe personale cu caracter
delicat.

Clasa
Elevii clasei a X a B sunt un grup de adolescenți energici, implicați activi la activtățiile organizate mai ales la jocurile de rol.
ÎNTÂLNIREA 1
Crearea atmosferei şi a consensului de lucru fiecare întâlnire cu elevii începea cu un joc de
energizare sau cu o discuție introductivă privind activitățiile desfășurate de la ultima întrevedere
până în prezent.
Activităţi desfăşurate şi participarea / implicarea clasei
Discuții introductive pentru tema de anul acesta, prezentarea educatorilor și a obiectivelor propuse
pentru anul acesta de proiect, discuții referitoare la experiența din anul trecut de proiect.
Expresii şi acţiuni ilustrative ale elevilor referitoare la temă
Unii dintre elevi adresau întrebări de aprofundare a detaliilor și argumentelor.
Comentariile tinerilor educatori referitoare la răspunsurile / reacţiile clasei sau la situaţii
particulare apărute
În funcție de fiecare reacție/atitudine/comentariu am oferit răspunsuri.
ÎNTÂLNIREA 2
Activităţi desfăşurate şi participarea / implicarea clasei
Am discutat despre situații în care ei s-au simțit discriminați, elevii au invocat momente istorice în
care diferite comunități sau categorii de persoane au fost discriminate.
Am organizat un joc de rol și apoi am comentat impresii și emoții resimțite.
Expresii şi acţiuni ilustrative ale elevilor referitoare la temă
Elevii au fost foarte receptivi la aceste activități. Au adus completări la argumentele noastre, s-au
implicat în mod voluntar la jocul de rol, au exprimat cu îndrăzneală emoții și sentimente.
Comentariile tinerilor educatori referitoare la răspunsurile / reacţiile clasei sau la situaţii
particulare apărute
Am încurajat elevii să își exprime gândurile în mod deliberat.
ÎNTÂLNIREA 3
Crearea atmosferei şi a consensului de lucru
Am discutat despre activitățile organizate până în prezent, dacă au surprins acțiuni de discriminare
de la ultima întrevedere până în prezent.
Am creat filmulețe pe platformă.
Activităţi desfăşurate şi participarea / implicarea clasei
Împreună cu elevii am vizionat filmulețe pe tema discriminării romilor în contextul educațional și la
spital și apoi le-am dezbătut.
Expresii şi acţiuni ilustrative ale elevilor referitoare la temă
Elevii au dat exemple de prejudecăți pe care le au vis a vis de perosanele de etnie romă.
Comentariile tinerilor educatori referitoare la răspunsurile / reacţiile clasei sau la situaţii
particulare apărute
Încurajam elevii să exprime ceea ce gândesc.
ÎNTÂLNIREA 4
Crearea atmosferei şi a consensului de lucru
Discuții introductive despre programul lor școlar, planuri de vacanță.
Activităţi desfăşurate şi participarea / implicarea clasei
Am concluzionat ideile dezbătute, am solicitat feedback, am solicitat completarea chestionarelor de
evaluare a activității desfășurate, am comunicat regulile de realizare a filmulețelor.
Expresii şi acţiuni ilustrative ale elevilor referitoare la temă
A se vedea chestionarele.
Comentariile tinerilor educatori referitoare la răspunsurile / reacţiile clasei sau la situaţii
particulare apărute
-

SWOT Analysis

Strengths / Puncte forte Weaknesses / puncte slabe

Energia și curiozitatea elevilor. Timpul limitat.

Opportunities / oportunităţi Threats / riscuri

Sprijinul cadrelor didactice implicate în Menținerea interesului pentru tema


proiect. dezbătută.
Gestionarea eficientă a comportamentelor
elevilor distrubatori.