Sunteți pe pagina 1din 6

Definirea batrâneții și a persoanei vârstnice

Organizaţii
Asociatia Filanantropica Medical-Crestina “Cristiana” Brasov. Toate drepturile
rezervate.
Asociaţia Filantropică Medical-Creştină Christiana Braşov Sediul central: Str. Dr.Ioan
Cantacuzino, nr.14, Braşov, cod 500073 Tel. 004 0268 273450, Fax. 004 0268 276611
Căminul de Bătrâni dr. Teofil Mija, Săcele, inființat în anul 2000, serviciu
social acreditat, are misiunea de a asigura găzduirea şi întreţinerea persoanelor
care au împlinit vârsta legală de pensionare, pe o perioadă determinată
sau nedeterminată, în funcţie de nevoile individuale. In prezent, căminul
asigură găzduirea şi îngrijirea unui număr de peste 75 vârstnici de pe tot
cuprinsul țării, dintre care 15 sunt cazuri sociale şi 10 imobilizaţi. Centrul Socio-Medical
dr. Teofil Mija (CSM), Braşov, serviciu social acreditat, funcțional din 2013,
este dedicat persoanelor în situaţii de risc social sau cu potenţialul de a-l
dezvoltă, în mod special vârstnici și persoane cu dizabilități. CSM oferă în
regim de gratuitate Pachetul de servicii CSM ce cuprinde: asistenţă socială și
asistență psihologică - evaluare şi consiliere; servicii medicale de specialitate:
medicină generală, cardiologie, boli interne, neurologie, recuperare
medicală, stomatologie; investigații: ecografie - abdominală, cardiologie si
neurologie; EKG; investigații paraclinice; servicii conexe/interdisciplinare:
kinetoterapie şi gimnastică medicală; grupuri de suport - psihoterapie de grup.
Activitatea CSM este susținută in parte prin Proiectul ACCES (01.04.2014-
31.03.2016), finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG
în România și se derulează in parteneriat cu instituții și ONG-uri din județul Brasov.

Centrul Rezidenţial pentru Vârstnici Maria, unul dintre cele mai mari centre de profil
private din România, este amplasat în judeţul Braşov, între localităţile Sânpetru
şi Bod, pe drumul judeţean DJ 103, la 8 km de centrul Braşovului, intr-o zonă liniştită,
însorită şi uşor accesibilă.

Clădirea este formată din 3 corpuri nou construite, pe 3 şi 4 nivele, cu o suprafaţă totală utilă
de aproximativ 4 000 mp şi amplasată în mijlocul naturii, cu parc propriu de 3000 mp.

Echipa medicală şi cea administrativă este formată din profesionişti cu experienţă


în domeniu, persoane cu înaltă probitate morală.

Camerele destinate găzduirii, în număr de 80, sunt cu 2, 3 şi 4 paturi, acestea fiind dotate cu
acces internet, telefon, frigider, TV şi sisteme centralizate de menţinere
a temperaturii. Fiecare cameră are sistem de alarmare şi posibilitatea monitorizării video la
solicitarea beneficiarilor. http://www.centrulmariabrasov.ro/despre-noi.html
Asociația Umanitară “Acoperământul Sfânta Teodora , cu sediul în localitatea
Brașov, str. Plugarilor, nr. 6M, judetul Brașov, este o instituţie privată de asistenţă socială, de
interes judeţean.

În prezent, în cadrul asociației noastre funcționează serviciul social “Căminul pentru


persoane vârstnice Sfânta Teodora”, scopul acestuia fiind furnizarea de servicii de găzduire,
asistență și suport pentru asigurarea nevoilor de bază ale persoanelor vârstnice.

Beneficiarii direcți ai Căminului pentru persoane vârstnice Sfânta Teodora sunt persoane
vârstnice care îndeplinesc concomitent următoarele criterii:
1. Sunt persoane care, indiferent de starea de sănătate, își exprimă dorința de a beneficia
de serviciile căminului;
2. Dispun de resurse financiare pentru plata prestațiilor ce urmează a fi primite.
Observație: Nu pot beneficia de serviciile și prestațiile oferite, persoanele vârstnice
care dețin un certificat de încadrare în grad de handicap.
https://asociatiateodora.wordpress.com/servicii/

Centrul de Zi de Asistenta si Recuperare pentru Persoane Varstnice

Sef Serviciu: Daniela Bayer

Adresa: Str. Gladiolelor Nr. 4

Telefon: +40 268 333 551, int. 122 sau 0368469995, int. 866, 867

E-mail: dssbv@yahoo.com

Descrierea activitatii

"Centrul de zi de asistență si recuperare pentru persoane vîrstnice" oferă servicii sociale


persoanelor vârstnice definite de lege care au domiciliul in municipiul Brasâșov și se află în
imposibilitatea de a se îngriji singure sau a căror familii nu pot asigura, parțial sau integral,
îngrijirea și întreținerea acestora pentru o perioadă determinată de timp (maxim opt ore/zi).

"Centrul de zi de asistenta si recuperare pentru persoane varstnice își propune să asigure:

- prevenirea si combaterea riscului de excluziune socială - sprijin pentru reintegrare socială și


apartenență la grup, suport pentru depășirea unor situații de dificultate.

- menținerea și îmbunătățirea capacităților fizice - dexteritate manuală, practicarea exercițiilor


fizice;

- menținerea sau ameliorarea capacităților psihice si senzoriale - antrenarea funcțiilor


Centrul asigură personal calificat (asistent social, asistent medical, kinetoterapeut, psiholog,
îngrijitoare la domiciliu) capabil să îndeplinească nevoile beneficiarului.

Condiții de admitere:

- varsta legala de pensionare, respectiv 65 de ani;

- domiciliul legal in mun. Brasov;

- nu realizează venituri proprii sau veniturile lor ori ale susținătorilor legali nu sunt suficiente
pentru asigurarea unui trai decent si mediu sigur de viață;

- se afla in imposibilitatea de a-și asigura singur activitățile de baza ale vietii zilnice, nu se
poate gospodări singur și necesită asistență și îngrijire;

- se află în situații de urgență sau de necesitate, prevazute de lege;

- nu are familie sau nu se afla în întreținerea unei/unor persoane obligate la aceasta, potrivit
dispozitiilor legale in vigoare;

- nu deține certificat de încadrare in grad de handicap - grad grav.

http://www.brasovcity.ro/index.php?cop=1020&par=136&ck=1
Bibliografie

George Nemțu, Tratat de Asistență Socială, Editura Polirom 2003, Iași


Bocancea, C., Neamţu, G., Elemente de asistenţă socială, Polirom, 1999

http://www.centrulmariabrasov.ro/despre-noi.html

httphttps://asociatiateodora.wordpress.com/servicii/

https://asociatiateodora.wordpress.com/servicii/