Sunteți pe pagina 1din 2

Capitolul I

1.1. Date inițiale generale .................................................................................................................5


1.2. Date constructiv-funcționale.....................................................................................................5
1.2.1. Caracteristicile suprafețelor......................................................................................................5
1.2.2. Caracteristici de material...........................................................................................................6
1.2.3. Caracteristici mecanice.............................................................................................................7
1.2.4. Compoziția chimică....................................................................................................................7
1.2.5. Masa reperului............................................................................................................................7
1.2.6. Analiza tehnologicității piesei...................................................................................................8
1.2.7. Clasa de piesei............................................................................................................................9
1.3. Semifabricare..............................................................................................................................9
1.4. Prelucrări...................................................................................................................................10
1.5. Prezentarea procesului tehnologic tip...................................................................................11
1.6. Structura simplificată a procesului tehnologic.....................................................................12
1.7. Structura detaliată a proceselor tehnologice........................................................................18
1.7.1. Numărul de ordine și denumirea operației,fazele,schița operației cu schema de orientare-
fixare.........................................................................................................................................18
1.7.2. Utilaje și SDV-uri.......................................................................................................................23
1.7.3. Metode de reglare a sistemului tehnologic............................................................................32
1.7.4. Adaosurile de prelucrare și dimensiunile intermediare........................................................32
1.7.5. Regimurile de prelucrare.........................................................................................................36
1.7.6. Normele de timp.......................................................................................................................40
1.7.7. Elemente de management al fabricației și analiză economică............................................46
1.7.7.1. Determinarea tipului de producție........................................................................................46
1.7.7.2. Determinarea numărului teoretic de mașini-unelte din grupele omogene ”i”.......................47
1.7.7.3. Determinarea lotului optim de fabricație..............................................................................47
1.7.7.4. Calculul costului unei piese..................................................................................................50
1.8. Program de comandă numerică..............................................................................................50

Capitolul II
2. Proiectarea procesului tehnologic de prelucrare......................................................................53
2.1. Analiza piesei............................................................................................................................53
2.1.1. Rolul funcțional al piesei ............................................................................................................53
2.1.2. Verificarea desenului de execuție..............................................................................................53
2.1.3. Materialul piesei..........................................................................................................................54
2.1.4. Stabilirea formei și dimensiunilor semifabricatului plan ( desfășurata piesei )...........................55
2.2. Studiul tehnologicității piesei..................................................................................................56
2.2.1. Tehnologicitatea condițiilor tehnice impuse................................................................................57
2.2.2. Tehnologicitatea suprafețelor obținute prin decupare................................................................57
2.2.3. Tehnologicitatea suprafețelor obținute prin perforare.................................................................58
2.2.4. Tehnologicitatea formelor îndoite ale piesei...............................................................................59
2.3. Analiza diferitelor variante de process tehnologic...............................................................60
2.4. Analiza croirii semifabricatului...............................................................................................64
2.5. Proiectarea schemei tehnologice...........................................................................................68
2.6. Calculul forțelor și stabilirea poziției centrului de presiune................................................70
2.7. Proiectarea echipamentului de deformare.............................................................................74
2.7.1. Proiectarea desenului de ansamblu al ștanței sau matriței........................................................74
2.7.2. Calculul de verificare al unor componente.................................................................................74
2.7.3. Calculul dimensiunilor nominale și stabilirea abaterilor elementelor active................................75
2.7.4. Alegerea utilajului de presare.....................................................................................................75
2.8. Indicații privind exploatarea, întreținerea și recondiționarea ștanței sau matriței.............76
2.9. Norme de protecție a muncii...................................................................................................76
2.10. Calcule tehnico-economice.....................................................................................................77
2.10.1. Normarea tehnică.......................................................................................................................77

Capitolul III
1.Introducere........................................................................................................................................79
2.Stadiul actual....................................................................................................................................79
3.Cercetări experimentale...................................................................................................................81
4.Cercetări privind proprietățile fizico-chimice și mecanice ale materialelor utilizate în
tehnologia SLA....................................................................................................................................87
5. Cercetări experimentale privind fabricarea reperului clemă fixare cablu prin tehnologia..................92
5.Concluzii.............................................................................................................................................95

Bibliografie.............................................................................................................................................96