Sunteți pe pagina 1din 10

Cristina irina

Rezultatele cautarii - POPULATIA DUPA DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe de varsta, sexe, judete si
localitati
Ani
Varst
Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul
e si
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
grup Sex Localit
Judete UM: Numar persoane
e de e ati
varst Numar Numar Numar Numar Numar Numar Numar
a persoa persoa persoa persoa persoa persoa persoa
ne ne ne ne ne ne ne
Tot Sucea
Total TOTAL
al va 737737 738868 739991 741314 743744 744854 747399
© 1998 - 2017 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Rezultatele cautarii - Structuri de primire turistica cu functiuni de cazare turistica pe tipuri de structuri,
judete si localitati
Ani
Tipuri de
Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul
structuri de
Judete Localitati 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
primire
UM: Numar
turistica
Numar Numar Numar Numar Numar Numar Numar
Total Suceava TOTAL 271 296 295 296 310 343 441
Hoteluri Suceava TOTAL 34 36 42 45 46 46 48
Hosteluri Suceava TOTAL 13 12 8 8 8 11 12
Moteluri Suceava TOTAL 7 6 5 6 6 6 6
Vile turistice Suceava TOTAL 18 16 14 14 15 16 17
Cabane
Suceava TOTAL
turistice 14 13 12 13 14 13 13
Bungalouri Suceava TOTAL 2 2 2 2 3 3 3
Sate de
Suceava TOTAL
vacanta 1 1 1 1 1 1 1
Campinguri Suceava TOTAL 3 3 3 4 4 4 4
Popasuri
Suceava TOTAL
turistice 2 2 2 2 3 3 3
Casute turistice Suceava TOTAL 1 1 1 1 1 1 2
Pensiuni
Suceava TOTAL
turistice 67 74 73 73 80 88 107
Pensiuni
Suceava TOTAL
agroturistice 109 130 132 127 129 151 225
© 1998 - 2017 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Rezultatele cautarii - Capacitatea de cazare turistica existenta pe tipuri de structuri de primire turistica,
judete si localitati
Tipuri de structuri de Judete Localitati Ani
Cristina irina

primire turistica Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul


2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
UM: Locuri
Locuri Locuri Locuri Locuri Locuri Locuri Locuri
Total Suceava TOTAL 8835 9447 9585 9650 10143 10610 11883
Hoteluri Suceava TOTAL 3510 3610 3926 4065 4193 4152 4298
Hosteluri Suceava TOTAL 417 437 239 237 237 340 350
Moteluri Suceava TOTAL 263 262 214 292 292 280 257
Vile turistice Suceava TOTAL 379 357 283 291 290 297 314
Cabane turistice Suceava TOTAL 332 304 308 258 284 243 224
Bungalouri Suceava TOTAL 40 40 50 50 104 104 104
Sate de vacanta Suceava TOTAL 82 82 82 82 86 86 86
Campinguri Suceava TOTAL 224 220 220 246 246 244 244
Popasuri turistice Suceava TOTAL 76 76 76 76 124 120 108
Casute turistice Suceava TOTAL 10 10 10 10 10 10 16
Pensiuni turistice Suceava TOTAL 1534 1665 1715 1592 1725 1964 2171
Pensiuni
Suceava TOTAL
agroturistice 1968 2384 2462 2451 2552 2770 3711
© 1998 - 2017 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Rezultatele cautarii - Sosiri ale turistilor in structuri de primire turistica cu functiuni de cazare turistica,
pe tipuri de structuri, tipuri de turisti, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete, pe luni
Luni
Lun Lun Lun Lun
Lun Lun Lun Lun Lun Luna
Macr a a Lun Luna a a
a a a a a dece
Tipur oregiu ian febr a sept octo noie
mar apri iuni iuli aug mbri
i de ni, uari uari mai emb mbri mbri
Tip tie lie e e ust e
struct regiun e e 201 rie e e
uri 201 201 201 201 201 201
uri de i de 201 201 6 2016 201 201
de 6 6 6 6 6 6
primi dezvo 6 6 6 6
tur
re ltare UM: Numar persoane
isti
turist si Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Num
ica judet mar mar mar mar mar mar mar mar Num mar mar ar
e ar
per per per per per per per per pers pers pers
pers
soa soa soa soa soa soa soa soa oan oan oan
oane
ne ne ne ne ne ne ne ne e e e
Tot Sucea 197 193 175 202 269 310 395 484 3502 256 199 263
Total
al va 43 23 16 23 89 16 46 90 5 77 78 30
Ro
Sucea
- ma 183 185 162 178 218 241 308 385 2735 216 186 248
va
ni 56 90 27 61 04 47 68 20 1 58 41 20
Str
Sucea
- ain 138 128 236 518 686 867 997 401 133 151
va
i 7 733 9 2 5 9 8 0 7674 9 7 0
Cristina irina

Hotel Tot Sucea 119 117 106 117 166 193 226 271 2106 167 121 147
uri al va 09 99 84 77 38 97 99 69 3 71 67 93
Ro
Sucea
- ma 108 111 959 976 120 137 155 190 1464 132 110 136
va
ni 12 62 0 4 86 17 06 12 8 28 36 88
Str
Sucea
- ain 109 109 201 455 568 719 815 354 113 110
va
i 7 637 4 3 2 0 3 7 6415 3 1 5
Host Tot Sucea
eluri al va 570 328 528 448 458 365 694 750 967 550 631 523
Ro
Sucea
- ma
va
ni 559 324 526 439 455 363 687 720 953 526 624 510
Str
Sucea
- ain
va
i 11 4 2 9 3 2 7 30 14 24 7 13
Mote Tot Sucea
luri al va 377 403 480 393 503 477 530 526 470 460 425 517
Ro
Sucea
- ma
va
ni 361 398 476 378 491 451 524 497 428 431 407 515
Str
Sucea
- ain
va
i 16 5 4 15 12 26 6 29 42 29 18 2
Vile
Tot Sucea
turist
al va
ice 496 479 315 388 516 498 818 964 629 458 298 569
Ro
Sucea
- ma
va
ni 490 476 301 333 489 454 767 917 603 437 293 552
Str
Sucea
- ain
va
i 6 3 14 55 27 44 51 47 26 21 5 17
Caba
ne Tot Sucea
turist al va
ice 386 322 156 336 367 370 581 740 419 307 485 568
Ro
Sucea
- ma
va
ni 380 314 156 336 357 364 544 654 402 303 483 568
Str
Sucea
- ain
va
i 6 8 : : 10 6 37 86 17 4 2 :
Bung
Tot Sucea
alour
al va
i 26 35 : 87 249 415 385 688 238 22 4 97
- Ro Sucea 26 35 : 87 246 340 318 624 228 22 4 97
Cristina irina

ma va
ni
Str
Sucea
- ain
va
i : : : : 3 75 67 64 10 : : :
Camp Tot Sucea
inguri al va : : : : 50 388 532 119 10 : : :
Ro
Sucea
- ma
va
ni : : : : 8 216 336 101 : : : :
Str
Sucea
- ain
va
i : : : : 42 172 196 18 10 : : :
Popa
suri Tot Sucea
turist al va
ice 192 81 103 113 174 163 333 403 125 136 80 173
Ro
Sucea
- ma
va
ni 190 81 103 111 174 150 313 377 121 136 77 173
Str
Sucea
- ain
va
i 2 : : 2 : 13 20 26 4 : 3 :
Pensi
uni Tot Sucea
turist al va 280 315 300 329 428 423 632 841 391 320 480
ice 9 2 3 3 5 3 7 0 4875 6 5 0
Ro
Sucea
- ma 271 312 290 315 406 393 577 759 368 308 470
va
ni 9 6 8 5 4 7 9 3 4498 2 0 3
Str
Sucea
- ain
va
i 90 26 95 138 221 296 548 817 377 234 125 97
Pensi
uni
Tot Sucea
agrot
al va
uristi 297 272 224 338 374 471 664 872 305 268 429
ce 8 4 7 8 9 0 7 1 6229 7 3 0
Ro
Sucea
- ma 281 267 216 325 343 415 609 802 289 263 401
va
ni 9 4 7 8 4 5 4 5 5470 3 7 4
Str
Sucea
- ain
va
i 159 50 80 130 315 555 553 696 759 164 46 276
© 1998 - 2017 INSTITUTUL NATIONAL DE
STATISTICA
Cristina irina

Rezultatele cautarii - Sosiri ale turistilor in structuri de primire turistica cu functiuni de cazare turistica,
pe tipuri de structuri, tipuri de turisti, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete
Ani
Anul Anul Anul Anul Anul Anul
Tipuri de Macroregiun
Tipuri 2011 2012 2013 2014 2015 2016
structuri de i, regiuni de
de UM: Numar persoane
primire dezvoltare si
turisti Numar Numar Numar Numar Numar Numar
turistica judete
persoan persoan persoan persoan persoan persoan
e e e e e e
Total Total Suceava 229519 238611 241629 260684 310548 342710
Roman
- Suceava
i 196896 200423 200233 220514 264553 290960
- Straini Suceava 32623 38188 41396 40170 45995 51750
Hoteluri Total Suceava 149158 149170 154442 169052 189504 196866
Roman
- Suceava
i 123891 118039 119778 135790 151695 154249
- Straini Suceava 25267 31131 34664 33262 37809 42617
Hosteluri Total Suceava 4327 5295 4747 3996 4006 6812
Roman
- Suceava
i 3824 4888 4540 3745 3863 6686
- Straini Suceava 503 407 207 251 143 126
Moteluri Total Suceava 5207 3347 4410 5333 5977 5561
Roman
- Suceava
i 4819 3286 4286 5260 5781 5357
- Straini Suceava 388 61 124 73 196 204
Vile
Total Suceava
turistice 8339 7620 6585 6987 6572 6528
Roman
- Suceava
i 7115 6185 5465 5999 5938 6182
- Straini Suceava 1224 1435 1120 988 634 346
Cabane
Total Suceava
turistice 2684 3874 3601 3994 5555 5229
Roman
- Suceava
i 2603 3780 3407 3824 5350 5053
- Straini Suceava 81 94 194 170 205 176
Bungalouri Total Suceava 455 708 407 990 2232 2246
Roman
- Suceava
i 409 551 400 942 2096 2027
- Straini Suceava 46 157 7 48 136 219
Sate de
Total Suceava
vacanta : : : : 551 :
Roman
- Suceava
i : : : : 319 :
Cristina irina

- Straini Suceava : : : : 232 :


Campinguri Total Suceava 640 749 994 552 1081 1099
Roman
- Suceava
i 457 489 604 284 480 661
- Straini Suceava 183 260 390 268 601 438
Popasuri
Total Suceava
turistice 212 130 139 152 1389 2076
Roman
- Suceava
i 159 71 90 99 1341 2006
- Straini Suceava 53 59 49 53 48 70
Casute
Total Suceava
turistice 47 85 35 : : 30
Roman
- Suceava
i 44 77 31 : : 30
- Straini Suceava 3 8 4 : : :
Pensiuni
Total Suceava
turistice 24530 28848 30202 31568 42086 52924
Roman
- Suceava
i 22622 26981 28346 29743 39744 49840
- Straini Suceava 1908 1867 1856 1825 2342 3084
Pensiuni
agroturistic Total Suceava
e 33920 38785 36067 38060 51595 63339
Roman
- Suceava
i 30953 36076 33286 34828 47946 58869
- Straini Suceava 2967 2709 2781 3232 3649 4470
© 1998 - 2017 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Rezultatele cautarii - Innoptari in structuri de primire turistica pe tipuri de structuri, tipuri de turisti,
macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete
Ani
Macroregiuni,
Tipuri de Tipuri Anul Anul Anul Anul Anul Anul
regiuni de
structuri de de 2011 2012 2013 2014 2015 2016
dezvoltare si
primire turistica turisti UM: Numar
judete
Numar Numar Numar Numar Numar Numar
Total Total Suceava 556249 586237 577232 583642 699491 759754
- Romani Suceava 493933 517394 501180 511179 620170 674581
- Straini Suceava 62316 68843 76052 72463 79321 85173
Hoteluri Total Suceava 347064 357182 367725 385349 447509 470014
- Romani Suceava 301255 306432 309547 329431 386721 403315
- Straini Suceava 45809 50750 58178 55918 60788 66699
Hosteluri Total Suceava 17355 25598 27702 8737 8285 13844
- Romani Suceava 14963 23003 26598 7624 7641 13380
Cristina irina

- Straini Suceava 2392 2595 1104 1113 644 464


Moteluri Total Suceava 11305 7335 5374 7155 9666 8913
- Romani Suceava 10372 7249 5112 6971 9142 8615
- Straini Suceava 933 86 262 184 524 298
Vile turistice Total Suceava 24695 15274 14540 13560 12351 11405
- Romani Suceava 22870 13158 11850 11982 11358 10752
- Straini Suceava 1825 2116 2690 1578 993 653
Cabane turistice Total Suceava 7213 9670 10841 10552 11862 10145
- Romani Suceava 7081 9478 10284 10178 11253 9656
- Straini Suceava 132 192 557 374 609 489
Bungalouri Total Suceava 1330 1287 803 1855 3818 3876
- Romani Suceava 1228 1069 792 1777 3495 3575
- Straini Suceava 102 218 11 78 323 301
Sate de vacanta Total Suceava : : : : 1050 :
- Romani Suceava : : : : 802 :
- Straini Suceava : : : : 248 :
Campinguri Total Suceava 1648 2268 2708 1036 1948 1652
- Romani Suceava 1389 1972 1932 480 754 985
- Straini Suceava 259 296 776 556 1194 667
Popasuri turistice Total Suceava 235 142 171 152 2578 2930
- Romani Suceava 182 83 122 99 2528 2856
- Straini Suceava 53 59 49 53 50 74
Casute turistice Total Suceava 67 94 75 : : 58
- Romani Suceava 61 86 71 : : 58
- Straini Suceava 6 8 4 : : :
Pensiuni turistice Total Suceava 66367 65158 65163 68595 88872 102239
- Romani Suceava 62206 60382 59512 64175 82822 96649
- Straini Suceava 4161 4776 5651 4420 6050 5590
Pensiuni
Total Suceava
agroturistice 78970 102229 82130 86651 111552 134678
- Romani Suceava 72326 94482 75360 78462 103654 124740
- Straini Suceava 6644 7747 6770 8189 7898 9938
© 1998 - 2017 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Rezultatele cautarii - Innoptari in structuri de primire turistica pe tipuri de structuri, tipuri de turisti,
macroregiuni, regiuni de devoltare si judete, pe luni
Tipuri Tip Macro Luni
de uri regiuni Lun Lun Lu Lu Lu Lu Lu Lun Luna Luna Luna Luna
struct de , a a na na na na na a septe octo noie dece
uri de turi regiuni ian febr ma apr ma iun iuli aug mbri mbri mbri mbri
Cristina irina

primir sti de uari uari rtie ilie i ie e ust e e e e


e dezvol e e 20 20 20 20 20 201 2016 2016 2016 2016
turisti tare si 201 201 16 16 16 16 16 6
ca judete 6 6
UM: Numar
Nu Nu Nu Nu Nu Nu
Nu Nu Num Num Num Num
ma ma ma ma ma ma
mar mar ar ar ar ar
r r r r r r
29 38 64 71 94
Tot Suceav
Total 376 354 74 04 19 93 14 113 7898 6502 4758 5684
al a
06 35 8 2 1 6 8 875 6 0 1 7
Ro 26 33 55 61 80
Suceav
- ma 336 337 80 49 65 22 89 991 6776 5794 4543 5382
a
ni 17 78 6 8 9 4 4 09 7 0 3 8
10 13
Str Suceav
- 398 165 29 45 85 71 25 147 1121
aini a
9 7 42 44 32 2 4 66 9 7080 2148 3019
18 22 45 49 58
Hotel Tot Suceav
215 225 20 42 42 66 91 672 5349 4696 3356 3000
uri al a
92 50 5 9 3 0 4 16 9 3 1 2
Ro 15 19 37 41 48
Suceav
- ma 184 210 96 01 96 46 33 555 4458 4142 3177 2771
a
ni 20 91 8 0 8 6 2 58 9 6 7 0
10
Str Suceav
- 317 145 22 34 74 81 58 116
aini a
2 9 37 19 55 94 2 58 8910 5537 1784 2292
Hostel Tot Suceav 102 89 92 77 68 16 216
uri al a 5 685 3 5 4 9 80 5 1975 1178 844 1011
Ro
Suceav
- ma 89 82 76 68 16 208
a
ni 973 679 1 5 7 5 72 3 1955 1024 836 990
Str Suceav 10
-
aini a 52 6 2 0 7 4 8 82 20 154 8 21
Motel Tot Suceav 76 55 63 75 76 122
uri al a 571 533 5 8 2 8 2 6 705 909 795 699
Ro
Suceav
- ma 75 53 60 71 74 119
a
ni 541 523 9 9 8 6 8 4 649 874 767 697
Str Suceav
-
aini a 30 10 6 19 24 42 14 32 56 35 28 2
Vile
Tot Suceav
turisti 51 57 77 78 14 199
al a
ce 710 776 6 2 6 4 87 5 1027 860 405 1347
Ro
Suceav
- ma 48 47 73 71 14 185
a
ni 701 772 0 6 0 9 19 4 997 788 400 1296
- Str Suceav 9 4 36 96 46 65 68 141 30 72 5 51
Cristina irina

aini a
Caban
e Tot Suceav
turisti al a 26 49 60 72 11 167
ce 768 696 4 5 5 8 32 7 663 573 815 1301
Ro
Suceav
- ma 26 49 56 71 10 141
a
ni 745 672 4 5 7 4 64 1 622 567 806 1301
Str Suceav
-
aini a 23 24 : : 38 14 68 266 41 6 9 :
Bunga Tot Suceav 13 40 64 69 108
louri al a 52 70 : 4 4 9 8 4 529 100 12 144
Ro
Suceav
- ma 13 40 57 55 101
a
ni 52 70 : 4 1 4 1 8 519 100 12 144
Str Suceav 14
-
aini a : : : : 3 75 7 66 10 : : :
Campi Tot Suceav 47 92
nguri al a : : : : 64 1 0 177 20 : : :
Ro
Suceav
- ma 21 60
a
ni : : : : 22 6 2 145 : : : :
Str Suceav 25 31
-
aini a : : : : 42 5 8 32 20 : : :
Popas
uri Tot Suceav
turisti al a 11 14 25 20 37
ce 266 104 0 5 9 3 8 483 180 190 103 509
Ro
Suceav
- ma 11 14 25 19 35
a
ni 264 104 0 3 9 0 8 456 176 190 97 509
Str Suceav
-
aini a 2 : : 2 : 13 20 27 4 : 6 :
Pensi
uni Tot Suceav 12
turisti al a 543 547 48 59 80 81 86 168 1038
ce 0 2 88 64 94 77 6 99 8821 7737 6134 3
Ro 11
Suceav
- ma 521 541 46 56 76 76 86 156 1025
a
ni 9 8 61 26 60 25 8 97 8138 7216 5931 6
Str Suceav 22 33 43 55 99 120
-
aini a 211 54 7 8 4 2 8 2 683 521 203 127
Pensi
uni
Tot Suceav
agrot 15
al a
uristic 719 454 41 68 71 98 31 209 1156 1145
e 2 9 07 20 60 17 1 53 7 6510 4912 1
Cristina irina

Ro 14
Suceav
- ma 670 444 36 62 66 83 28 196 1012 1092
a
ni 2 9 73 50 77 19 0 93 2 5755 4807 5
Str Suceav 43 57 48 14 10 126
-
aini a 490 100 4 0 3 98 31 0 1445 755 105 526
© 1998 - 2017 INSTITUTUL NATIONAL DE
STATISTICA