Sunteți pe pagina 1din 11
Magistrand Dumitru Abrudan PTATEA SI PACEA IN CARTEA PSALMILOR* In desfagurarea perpetua a istoriei neamului omenesc, nazuinta spre ate gi pace a constituit o mostenire pretioasa pentru fiecare generatie. iim ei se socoteste astfel a fi egala cu totalitatea numarului de ani de intent a sccietatii omenesti. Orinduirile sociale intemeiate pe nedrep- wu existat si mai exista si azi acolo unde incd se mai mentine exploa- omului de catre om, dar ele sint potrivnice voii lui Dumnezeu, care eneat pe om ca el sa stapineasca peste pestii marii, peste pasarile ceru- peste toate animalele si roadele pamintului (Gen. I, 26). Dar El n-a ii ca omul sa stapineascd gsi peste alti oameni si s& dispunad de viata ora dupa bunul lui plac. Asa se face ca primii drepti au fost mai mult wi decit regi1, mai mult lucratori ai pamintului decit razboinici. Cintaretii, poetii si filozofii antichitatii au indltat cele mai frumoase 6 dreptatii si pacii, iar oamenii simpli, care veacuri de-a rindul au simtit a jugului robiei si au fost incereati de grozaviile atitor razboaie, au it intotdeauna cu insufletire spre un viitor nu prea indepartat, in care ‘We poata si ei bucura de egalitate, de pace, de belgug si prietenie. _ $i in vremea noastra, acea parte din omenire care mai cunoaste inca ptatea si robia tinde si ajunga ziua in care in nici un loc de pe pamint Nu Se mai vorbeasca de neam inrobit, «de silnicie..., de prapad gi de pus- (is. LX, 18), si toate realizarile minunate ale spiritului uman sa fie in slujba apropierii, vietii si fericirii tuturor popoarelor, «7¥) de la care deriva tedek si tedaka, are semnificatia originara de: drept (Ps. 5, 13 ; 119, 137), curat (Ps. 32, 11), credincios (Ps. 1, 5—6 ; 34, 18), fara de rautate (Ps. 7, 10), nepdrtinitor (Ps. 7, 12), iubitor de bine (Ps. 11, 7), neprihdnit (Ps. 33, 1; 36, 11), cuvios (Ps. 37, 28), intelept (Ps. 37, 30), nesovditor (Ps. 37, 31), neclintit (Ps. 22, 10), smerit (Ps. 69, 29—30), fara de strimbatate (Ps. 92, 16), milosird (Ps, 112, 5—9) si adevdrat (Ps. 119, 138). in sens figurat, insd, tdk cuprinde intot- deauna ideia de conformitate cu norma de drept morala gi religioasa ¢ (Ps. 119, 75). Si sensurile derivatelor radicalului tdk (tedek si tedaka) sint foarte multe in Cartea Psalmilor, incit determinarea lor se face avindu-se in ve- dere intotdeauna contextul. In cele mai muite locuri din Psalmi insa, drep- tatea este caracterizata ca o angajare spre indeplinirea unei actiuni oneste, ca o activitate, si mai putin ca o insusire. Iata citeva exemple : «