Sunteți pe pagina 1din 1

Domnule Presedinte,

Subsemnata …………………………………………………………………………, in calitate de


proprietar al apartamentului nr. ………, Bl. ………, Sc. ……, situat
in Str. ……………………………………………………………………………………………………… nr. ………,

va rog sa binevoiti a scoate un numar de ……… persoane de la


cotele de intretinere, pe o perioada de ………………………………………………,
incepand cu data de …………………………………….

Mentionez ca in aceasta perioada vor ramane in apartament un


numar de …… persoane, din totalul de …… persoane.

Ma oblig sa anunt administratorul in momentul in care vor


interveni modificari fata de aceasta cerere.

Data, Semnatura,