Sunteți pe pagina 1din 1

PROIECT DE LECŢIE

DATA:
CLASA: a VI-a
OBIECTUL: Istorie
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Geneza spiritului modern
TEMA: Renașterea – geneza spiritului modern
TIMP: 50 minute
LOCUL DE DESFĂŞURARE: Laboratorul de informatică
TIPUL LECŢIEI: formare de priceperi și deprinderi
PROFESOR:
OBIECTIV GENERAL: consolidarea cunoştinţelor dobândite privind ideile promovate de curentul
umanist prin înțelegerea modului de manifestare al acestora în artă, respectiv familiarizarea elevilor cu
principalele opere artistice ale epocii și autorii lor.
CONDIŢII PREALABILE: elevii s-au familiarizat cu informațiile privind condițiile istorico-culturale,
respectiv principalele caracteristici și domenii de manifestare ale Renașterii.
RESURSE MATERIALE: Renașterea și răspândirea ei în Atlas istoric didactic, Editura CLIO NOVA,
București, 1997, pg.22 ; imagini; fişe de lucru; marker; flipchart; tabla, creta.
Surse on-line: www.istorie.dap.ro; www. wikipedia.ro;
BIBLIOGRAFIE: Ovidiu Drâmba, Istoria culturii și civilizației, vol. 3, București, Editura Științifică, 1990,
Dicţionar enciclopedic, vol.VI, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2006, Gerard Legrand, Arta Renașterii,
Editura Meridiane, 2000.
MOD DE LUCRU: în perechi, apoi în grupe ( de câte 5 elevi)

COMPETENȚE DERIVATE:
 Utilizarea termenilor istorici cunoscuți în cadrul unei prezentări orale sau scrise (artă, frescă,
capodoperă, clar-obscur, compoziție, perspectivă);
 Rezolvarea în echipă a unor probleme, prin negocierea soluțiilor identificate;
 Utilizarea informațiilor obținute din analiza surselor pentru prezentarea unei teme istorice,
utilizând mijloace digitale.

METODA DE LUCRU: Știu – Vreau să știu – Am învățat

Știu Vreau să știu Am învățat


(ce credem că știm ?) (ce vrem să știm ?) (ce am învățat)
- se cere elevilor să formeze - în această coloană, pot fi notate și - împreună cu profesorul, elevii
perechi și să facă o listă cu unele aspecte care au dat naștere la decid ce au învățat pe parcursul
tot ceea ce știu despre ideile dezacorduri în etapa premergătoare lecției, completând ultima
promovate curentul umanist, pentru a fi clarificate pe parcursul coloană cu informațiile relevante
respectiv ariile de cultură în lecției; temei analizate.
care s-a manifestat și care le - vor fi formate 5 grupe care vor primi
sunt deja cunoscute; câte o fișă de lucru referitoare la
- câteva perechi vor spune modul de manifestare al Renașterii în
colegilor ce au scris pe listele arhitectură, sculptură, pictură, artele
lor și se notează la tablă, în decorative, muzică, respectiv a site-
prima coloană, aspectele cu urilor în care vor găsi reprezentanți și
care toți elevii sunt de acord. principalele opere, specifice fiecărui
domeniu;
- fiecare echipă va completa pe o
foaie de flipchart informațiile
relevante, demonstrând cu ajutorul
surselor istorice găsite on-line
caracteristicile Renașterii în domeniul
dat ca sarcină de lucru.