Sunteți pe pagina 1din 1

BIBLIOGRAFIE PARTENETRIAT EDUCAȚIONAL

1. Anghelache, V. (coord.). (2017). Metodica activităților instructiv-educative din


grădiniță, Editura Didactică și pedagogică, București
2. Agabrian, M., Millea, V. (2005). Parteneriate școală-familie-comunitate, Institutul
european, Iași
3. Boca, C. (coord.). (2009). Împreună pentru copii: grădinița și comunitatea, Educația
2000+, București
4. Barbu, H., Mateiaș, A., Rafailă, E., Popescu, E., Șerban, F. (1995). Pedagogie
preșcolară, Editura Didactică și Pedagogică, București
5. Burnett, G., Jarvis, K. (2004). Părinți implicați, Editura Aramis, București
6. Cosmovici, A. (1996). Psihologie generală, Editura Polirom, Iași
7. Dumitrana, M. (2000). Copilul, familia și grădinița, Editura Multiprint, Iași
8. Ghivirigă, L., Dulfu, M. (1963). Sistemul activității școlii cu familia, Editura
Didactică și Pedagogică, București
9. Muster, D. (1985). Metodologia cercetării în educaţie şi învăţământ, Editura Litera,
Bucureşti
10. Răileanu, D., Grosu, C., Podolak, M. (coord.). (2016). Strategii, metode și demersuri
reușite în formarea părinților în spiritul colaborării și al parteneriatului, Editura Rof
Imp, Suceava
11. Rusu, P. (2017). Educația și consilierea părinților, Suport de curs, Universitatea
Ștefan cel Mare, Suceava
12. Tomșa, Ghe.(coord.). (2005). Psihopedagogie preșcolară și școlară, Ministerul
Educației și Cercetării, București
13. Țăranu, A., M. (2009). Școala, între comunitatea locală și provocările globalizării,
Institutul european, Iași
14. Zlate M. (2009). Fundamentele psihologiei, Editura Polirom, Iaşi
15. Xxx. (2001). Revista învățământului preșcolar, Nr.1-2, Ministerul Educației și
cercetării, Institutul de Științe ale educației, București
16. Xxx. (2006). Revista învățământului preșcolar, Nr. 3-4, Ministerul Educației și
cercetării, Institutul de Științe ale educației, București