Sunteți pe pagina 1din 7

LICEUL PRIMA SCHOOL BUZAU

Buzău, Str. Plevnei, Nr. 2A, Tel / Fax: 0238 721 779
liceul_primascool@yahoo.com
Autorizat prin OMECTS 3480/24.03.2015

Lista planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare avizate de MEC, utilizate de


Liceul Prima School, Buzău

Planuri de învățământ

Filieră teoretică – profil http://oldsite.edu.ro/index.php/articles/11498


umanist, specializare
Filologie, zi
– OMECT 3410 din
data 16.03.2009

Filieră teoretică – profil http://oldsite.edu.ro/index.php/articles/5330


umanist, Specializare
Filologie, seral
aprobat prin ORD MEC
cu numărul 4051 din data
24.05.2006

Programe școlare
LICEUL PRIMA SCHOOL BUZAU
Buzău, Str. Plevnei, Nr. 2A, Tel / Fax: 0238 721 779
liceul_primascool@yahoo.com
Autorizat prin OMECTS 3480/24.03.2015
Limba și literatura română –

clasa a IX-a Anexa nr. 1 la ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 5099/09.09.2009

Clasa a X-a Anexa nr. 1 la ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 5099/09.09.2009

http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/Progr_Lic/LC/Limba%20si%20literatura%20romana_clasa%20a%20X-a.pdf

Clasa a XI-a , Aprobat prin ordinul ministrului Nr. 3252 / 13.02.2006 http://oldsite.edu.ro/index.php/articles/6419

Clasa a XII-a Aprobat prin ordinul ministrului Nr. 5959 / 22.12.2006 http://oldsite.edu.ro/index.php/articles/8516

llimba modernă 1 – clasa a IX-a Ordin al


ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 3458 / 09.03.2004.

clasa a X-a

limba modernă 2 – OM 3410/16.03.2009, OM 3411/16.03.2009 OM şi 3412/16.03.2009 http://oldsite.edu.ro/index.php/articles/12784


LICEUL PRIMA SCHOOL BUZAU
Buzău, Str. Plevnei, Nr. 2A, Tel / Fax: 0238 721 779
liceul_primascool@yahoo.com
Autorizat prin OMECTS 3480/24.03.2015

Situația

Nr.crt Disciplina Clasa Ordin nr./ data Locație web observații

LIMBĂ ȘI COMUNICARE

1. Lb.și lit. română IX 5099/09.09.2009 http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/Progr_Lic/LC/Limba%20si%20literatura%20ro


mana_clasa%20a%20IX-a.pdf
2. Lb. modernă 1 IX 3458 / 09.03.2004 http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/Progr_Lic/LC/MOD/Limba%
20engleza%201_3_clasa%20a%20IX-a.pdf
3. Limba modernă IX 3458 / 09.03.2004. http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/Progr_Lic/LC/MOD/Limba%
2 20franceza%201_3_clasa%20a%20IX-a.pdf
4. Limba latină IX 3458 / 09.03.2004. http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/Progr_Lic/LC/Limba%20lati CD-
na_CD_clasa%20a%20IX-a.pdf teoretic,umanist,vo
cațional,teologic
MATEMATICĂȘI ȘTIINȚE ALE NATURII
5 Matematică IX 5099/09.09.2009 http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/Progr_Lic/MS/
Matematica_clasa%20a%20IX-a.pdf
6 Fizică IX 3458 / 09.03.2004. http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/Progr_Lic/MS/F
izica_clasa%20a%20IX-a.pdf
7 Chimie IX 5099/09.09.2009 http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/Progr_Lic/MS/C
himie_clasa%20a%20IX-a.pdf
8 Biologie IX 3458 / 09.03.2004. http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/Progr_Lic/MS/B
iologie_clasa%20a%20IX-a.pdf
OM ȘI SOCIETATE
9 Istorie IX 3458 / 09.03.2004. http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/Progr_Lic/OS/Is
torie_clasa%20a%20IX-a.pdf
10 Geografie IX 3458 / 09.03.2004. http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/Progr_Lic/OS/G
eografie_clasa%20a%20IX-a.pdf
11 Logică și IX 5099/09.09.2009 http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/Progr_Lic/OS/L
LICEUL PRIMA SCHOOL BUZAU
Buzău, Str. Plevnei, Nr. 2A, Tel / Fax: 0238 721 779
liceul_primascool@yahoo.com
Autorizat prin OMECTS 3480/24.03.2015
argumentare ogica%20argumentare%20si%20comunicare_clasa%20a%20I
X-a.pdf
TEHNOLOGII
12 TIC IX 5099/09.09.2009

LIMBĂ ȘI
COMUNICARE
13 Lb.și lit. română IX 5099/09.09.2009 http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/Progr_Lic/LC/Limba%20si%20literatura%20ro
mana_clasa%20a%20IX-a.pdf
14 Lb. modernă 1 IX 3458 / 09.03.2004 http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/Progr_Lic/LC/MOD/Limba%
20engleza%201_3_clasa%20a%20IX-a.pdf
15 Limba modernă IX 3458 / 09.03.2004. http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/Progr_Lic/LC/MOD/Limba%
2 20franceza%201_3_clasa%20a%20IX-a.pdf
16 Limba latină IX 3458 / 09.03.2004. http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/Progr_Lic/LC/Limba%20lati CD-
na_CD_clasa%20a%20IX-a.pdf teoretic,umanist,vo
cațional,teologic
MATEMATICĂȘI
ȘTIINȚE ALE
NATURII
5 Matematică IX 5099/09.09.2009 http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/Progr_Lic/MS/
Matematica_clasa%20a%20IX-a.pdf
6 Fizică IX 3458 / 09.03.2004. http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/Progr_Lic/MS/F
izica_clasa%20a%20IX-a.pdf
7 Chimie IX 5099/09.09.2009 http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/Progr_Lic/MS/C
LICEUL PRIMA SCHOOL BUZAU
Buzău, Str. Plevnei, Nr. 2A, Tel / Fax: 0238 721 779
liceul_primascool@yahoo.com
Autorizat prin OMECTS 3480/24.03.2015
himie_clasa%20a%20IX-a.pdf
8 Biologie IX 3458 / 09.03.2004. http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/Progr_Lic/MS/B
iologie_clasa%20a%20IX-a.pdf
OM ȘI
SOCIETATE
9 Istorie IX 3458 / 09.03.2004. http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/Progr_Lic/OS/Is
torie_clasa%20a%20IX-a.pdf
10 Geografie IX 3458 / 09.03.2004. http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/Progr_Lic/OS/G
eografie_clasa%20a%20IX-a.pdf
11 Logică și IX 5099/09.09.2009 http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/Progr_Lic/OS/L
argumentare ogica%20argumentare%20si%20comunicare_clasa%20a%20I
X-a.pdf
TEHNOLOGII
12 TIC IX
Ed. IX
Anteprenorială
LICEUL PRIMA SCHOOL BUZAU
Buzău, Str. Plevnei, Nr. 2A, Tel / Fax: 0238 721 779
liceul_primascool@yahoo.com
Autorizat prin OMECTS 3480/24.03.2015
LICEUL PRIMA SCHOOL BUZAU
Buzău, Str. Plevnei, Nr. 2A, Tel / Fax: 0238 721 779
liceul_primascool@yahoo.com
Autorizat prin OMECTS 3480/24.03.2015