Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI


FACULTATEA ȘTIINŢE ECONOMICE
SPECIALIZAREA: INFORMATICÃ ECONOMICÃ

LUCRAREA DE LICENŢĂ

CONDUCĂTOR ȘTIINŢIFIC:
LECT. UNIV. DR. LOREDANA MARIA PĂUNESCU

ABSOLVENT:
DINCĂ ALEXANDRU MĂDĂLIN

PLOIEȘTI
2019