Sunteți pe pagina 1din 2

Zilele săptămânii noiembrie novembre

luni lundi decembrie décembre


marţi mardi luna le mois
miercuri mercredi anul l'an / l'année
joi jeudi
Anotimpurile
vineri vendredi
primăvara le printemps
sâmbătă samedi
vara l'été
duminică dimanche
toamna l'automne
ziua le jour
iarna l'hiver
săptămâna la semaine
astăzi aujourd'hui
Ora
ieri hier
Cât este Quelle heure
mâine demain ceasul? est-il?
Este ... Il est...
Lunile anului
ora unu une heure
ianuarie janvier
ora două deux heures
februarie février
miezul zilei midi
martie mars
miezul minuit
aprilie avril nopţii
mai mai două şi un deux heures
sfert et quart
iunie juin
cinci fix cinque
iulie juillet
heures
august août précises
septembrie septembre patru şi quatre
jumătate heures et
octombrie octobre
demie
opt fără un huit heures
sfert moins le
quart
şase şi six heures
douăzeci vingt
zece fără dix heures
zece moins dix
dimineaţa du matin
la prânz de l'après-
midi
seara du soir