Sunteți pe pagina 1din 1

LUCRARE SCRISĂ LA MATEMETICĂ PE SEMESTRUL II

Nr. 1

1. Calculați: a) ( 3)  ( 2  5  6  7)  (6  8) 


2 2 1 3
b) 3  3  4  4 
c)  0,4  1,2(6) :  0,2  0,  6  
n 1  4 n  3
d)   1    5     1   2   , n  N
   
2. Fie tringhiul dreptunghic ABC ( m ( A)  90 o ), în care m ( C )  30 o , AB=5 cm, iar
M  ( BC) astfel încât [BM]  [MC].
a) Calculaţi m ( B ) .
b) Stabiliţi natura ABM şi calculaţi perimetrul lui.
3. În triunghiul ABC cu m ( A)  62 o , m ( B)  54 o , construim bisectoarea AM (M  BC) și
înălțimea BN (N  AC). Dacă AM ∩ BN = {P}, aflați măsurile unghiurilor  C, 
BAM,
 ABN,  AMC și  MPN .

LUCRARE SCRISĂ LA MATEMETICĂ PE SEMESTRUL II

Nr. 2

1. Calculaţi:
a) (2)  (3  7  5  9)  (6  7) 
3 3 1 5
b)    
4 4 6 4
c) 1,1 2  2, (7) :  0,5  1,1 5  
n  4 n 1  1
d)   1    3     1    5   , n  N
   
2. Fie tringhiul dreptunghic ABC ( m ( A)  90 o ), în care m ( B)  60 o , AB=6 cm, iar
P  ( BC) astfel încât [BP]  [PC].
a) Calculaţi m ( C ) .
b) Stabiliţi natura ABP şi calculaţi perimetrul lui.
3. În triunghiul ABC cu m ( A)  68 o , m ( B)  58 o , construim bisectoarea AM (M  BC) și
înălțimea BN (N  AC). Dacă AM ∩ BN = {P}, aflați măsurile unghiurilor  C, 
BAM,
 ABN,  AMC și  MPN .

Răspuns: TEZĂ 1. 1) a) -1. b) -1/4. c) -1. d) -7/10 7/10. 2) a) 60o. b) echilateral P=15 cm. 3)
64o, 31o, 28o, 85o, 121o.
TEZĂ 2. 1) a) 9. b) -5/8. c) -1. d) -17/15, 17/15. 2) a) 30o. b) echilateral P=18 cm. 3) 54o, 34o,
22o, 92o, 124o.