Sunteți pe pagina 1din 9

1

REZUMAT

preocupare a Comitetelor Tehnice ASRO, va domeniul ingineriei geotehnice.

Cuvinte cheie:

ABSTRACT

European integrability represents one of the strategical priority into the research-development policy during the up-to-date period.

The standardize of the National Appendix to apply of the Eurocode EN 1998-5:2004 together with a technical reglementation series into the field, as a requirement of the ASRO technical comitees, will incorporate the standard point concerning the Romanian Reglementation alignment to the European Conventions into the geotechnical engineering field.

Keywords:

pe teritoriul României a standardului SR EN 1998- a Standardului European EN 1998-5 EUROCODE 8 – puse la dispozitie în noiembrie 2004. („Nationally Determined Parameters”) pentru

Tabelul 1.

Referin e

Subiect

1.1

(4)

Anexe informative A, B, C, D, E si F

3.1

(3)

pentru materialelor

4.1.4 (11)

Valoarea maxim a efortului limit a la lichefiere

5.2 (2) c

Reducerea vârfului de cu adâncimea de la nivelul terenului

SR EN 1998-5:2004

1998-5:2004 au vizat aspecte legate de:

a sistemelor de fundare luând în considerare cutremurele din România;

a.

g M EQU); STR, GEO); UPL).

g M ) se vor aplica c u );

t ); q u ) termeni de eforturi efective (tg )

cy,u

M

-

-

-

-

g

g

g

g

cu

t cy

c u ;

t

cy,u

;

qu

q u ;

F

'

Î

1. EQU – pierderea echilibrului structurii sau a terenului, considerat ca un corp rigid,

2. STR structurale;

3. GEO

4. UPL – pierderea echilibrului structurii sau terenului

Ca justificare a valorii parametrilor în SR EN

c ;

u

t

cy,u

.

În mod alternativ, se pot folosi parametri de nedrenate.

Tabelul 2.

g M )

Parametri

Simbol

g M )

Simbol

Valoare

a)

 

c

u

g

cu

1,4

a)

t

cy,u

g

tcy

1,25

 

q

u

g

qu

1,4

de eforturi efective

b)

tg ¢

g

1,25

NOTA – a) b) g F¢

g M ceea ce ne-ar fi condus la valorile mai reduse

b.

b.

b.lichefiabile

mentului pentru a determina natura terenului de subterane sau când nivelul acesteia este aproape de t e ):

t

e

=

0,65

aSs

v 0

(1)

unde:

a - este raportul între valoarea de calcul a a g g;

S definit în tabelul 5.5 (EN 1998 -1:2004) s v0 efortul normal vertical total

v0

s

v

0

= s¢

v

0

+ u

– efort normal vertical efectiv

u – presiunea apei din pori

efortului de forfecare (t e l din efortul cauzat în timpul cutremurelor anterioare.

l recomandata este l

l = 0,8.

dimensionare a sistemelor de fundare luând în considerare valorile ale cutremure

2 P (c) – Pentru dimensionarea sistemelor de fundare sunt impuse în SR EN 1998-5:2004 anumite

p produsul aS p = a × S

unde:

a – raportul dintre valoarea de calcul a a g , g; S – parametru caracteristic al tipului de teren definit în SR EN 1998-5:2004.

p aS

terenului pentru proiectare a g în România, pentru evenimente seismice având intervalul ortogonale independente între ele; în proiectare componente; perioadei de control (colt) T C a spectrului de considerat.

pentru cutremure având IMR = 100 ani, zonarea pentru proiectare a teritoriului României în termen de T C instrumentale pentru componentele orizontale ale

T C instrumentale pentru componentele orizontale ale Fig. 1. proiectare a g IMR = 100 ani

Fig. 1. proiectare a g IMR = 100 ani

Fig. 2. control (colt), T C a S IMR = 100 ani) s-au întocmit tabele

Fig. 2. control (colt), T C

aS IMR = 100 ani) s-au întocmit tabele pentru parametru S

p

= a

S

=

a

g

g

S

=

Ï 0,08 – pentru Alba Iulia

Ô Ì 0,24 – pentru Bucuresti

Ô Ó 0,32 – pentru Focsani

tabelul 3. Cea mai mare valoare a lui p = 0,448 < 0,65. p = 0,65 ca recomandare în SR EN 1998-5:2004. Din rezultatele calcului cea mai mare valoare a lui p permite o valoarea lui p =0,50 pentru IMR =100 ani.

se face recomandarea calculului lui p pentru IMR = = 475 ani. Întrucât nu beneficiem pentru România a g = 0,36 (vezi tabelul 4).

Tabelul 3.

Localitatea

a

g

Teren

S

p

   

A 1,0

 

0,08

 

B 1,2

 

0,096

Alba Iulia

0,08

 

C 1,15

0,092

 

D 1,35

0,108

 

E 1,4

0,112

   

A 1,0

 

0,24

 

B 1,2

 

0,24

0,24

 

C 1,15

0,24

 

D 1,35

0,24

 

E 1,4

0,24

   

A 1,0

 

0,32

 

B 1,2

 

0,384

0,32

 

C 1,15

0,368

p = 0,448

 

D 1,35

0,432

 

E 1,4

0,448

Tabelul 4.

Localitatea

a

g

teren

S

p

Obs

     

A 0,360

1,0

   
 

B 0,432

1,2

 

0,36

 

C 0,414

1,15

 
 

D 0,486

1,35

 
 

E 0,504

1,40

 
     

A 0,48

1,0

   
 

B 0,576

1,2

 

0,48

 

C 0,552

1,15

 
 

D 0,648

1,35

 
 

E 0,672

1,40

 

p = 0,672 > definitiveze valoarea lui p pe teritoriul României.

informativ

cu conceptele fundamentale indicate în SR EN 1998- având în vedere comportamentul mecanic al EN 1998-5:2004 se poate efectua prin metode de S T mari de 30 m. 2. Pentru o înclinare medie a terenului de S T sunt aplicate asupra

Tabelul 5.

Nr.

cu aplicabilitatea lui S T

S

T

crt.

geomorfologice

 

1.

Pentru puncte la vârful versantului

1,2

 

   

2.

Pentru pante cu b > 30

1,4

bazei

 

e izolate

   

3.

cu strat slab la

Pentru pante cu b < 30

>1,2 x 20 %

 

Vârf cu b > 30

1,4 x 20%

4.

   

bazei

Pante b < 30

1,2 x 20 %

Concluzie:

Anexa D a SR EN 1998-5:2004 cuprinde

flexibile fundate pe un teren deformabil.

A)

B) presupune abordarea unei problematici complexe. în raport cu o serie de criterii specifice (figura 4).

Criteriul C 1 :

Varietatea din acest punct de vedere este

industriale, podurilor, barajelor etc. Chiar în cazul

Criteriul C 2 : tipul de sistem de fundare

ale stâlpilor etc.

Criteriul C 3 : tipul de teren

Aspecte ale manifestarii pamantului sub actiuni seismice

Aspecte ale manifestarii pamantului sub actiuni seismice

Aspecte ale manifestarii pamantului sub actiuni seismice
Aspecte ale manifestarii pamantului sub actiuni seismice
Aspecte ale manifestarii pamantului sub actiuni seismice Mediu de propagare al undelor Aspect de pachet geologic
Aspecte ale manifestarii pamantului sub actiuni seismice Mediu de propagare al undelor Aspect de pachet geologic
Aspecte ale manifestarii pamantului sub actiuni seismice Mediu de propagare al undelor Aspect de pachet geologic
Aspecte ale manifestarii pamantului sub actiuni seismice Mediu de propagare al undelor Aspect de pachet geologic
Aspecte ale manifestarii pamantului sub actiuni seismice Mediu de propagare al undelor Aspect de pachet geologic
Aspecte ale manifestarii pamantului sub actiuni seismice Mediu de propagare al undelor Aspect de pachet geologic

Mediu de

propagare al

undelor

sub actiuni seismice Mediu de propagare al undelor Aspect de pachet geologic superficial Propagare a undelor

Aspect de pachet geologic superficial

propagare al undelor Aspect de pachet geologic superficial Propagare a undelor in strate geologice adanci Corespund

Propagare a undelor in strate geologice adanci

Corespund

fenomenelor de

amplificare locala

Aspect de sursa

Corespunde

fenomenelor

seismo-tectonice

Reazem deformabil

Corespund

fenomenelor de

interactiune teren-

structura

Fig. 3.

Criterii de clasificare in analiza fenomenelor de interactiune dinamica Criteriul 1 Criteriul 2 Criteriul 3
Criterii de clasificare in analiza fenomenelor
de interactiune dinamica
Criteriul 1
Criteriul 2
Criteriul 3
Criteriul 4
Criteriul 5
Criteriul 6
tipul de
tipul de
tipul de
tipul de
tipul de
modelare
structura
sistem de
teren
actiune
solicitare
matematica
fundare
si tehnica
de calcul

Fig. 4.

caracteristici geomecanice posibile, cu diferite

Criteriul C 4 :

exploziilor etc.).

Criteriul C 5 : stadiul de solicitare

Intensitatea nivelului de solicitare poate fi de

Criteriul C 6 : tehnologica de calcul

C)

terenului de fundare cu referire la capacitatea expresii care se apropie de cele prezentate în anexa în SR EN 1998-5:2004.

3. Concluzii

geotehnice dintre cele mai nefavorabile pe

Parametrii care influenteaza interactiunea teren -structura

Parametrii care influenteaza interactiunea teren -structura

Parametrii care influenteaza interactiunea teren -structura
Parametrii care influenteaza interactiunea teren -structura
Parametrii care influenteaza interactiunea teren -structura Caracteristicile de deformabilitate ale terenului de
Parametrii care influenteaza interactiunea teren -structura Caracteristicile de deformabilitate ale terenului de
Parametrii care influenteaza interactiunea teren -structura Caracteristicile de deformabilitate ale terenului de
Parametrii care influenteaza interactiunea teren -structura Caracteristicile de deformabilitate ale terenului de
Parametrii care influenteaza interactiunea teren -structura Caracteristicile de deformabilitate ale terenului de
Caracteristicile de deformabilitate ale terenului de fundare in ecuatia de interactiuni
Caracteristicile de
deformabilitate ale terenului
de fundare in ecuatia de
interactiuni
ale terenului de fundare in ecuatia de interactiuni Influenta rigiditatii si gradul de nedeterminare statica a

Influenta rigiditatii si gradul de nedeterminare statica a structurii asupra distributiei presiunii reactive pe suprafata de contact

Influenta dimensiunilor, formei fundatiei si adancimii de fundare asupra starii de degradare a ansamblului teren-structura

asupra starii de degradare a ansamblului teren-structura Natura terenului de fundare Modulul de deformatie S t

Natura terenului

de fundare

Modulul de

deformatie

Stratificatia

Adancimea strat

compresibil

Anizotropia

Fig. 5.

BIBLIOGRAFIE

1. EUROCODE 8 – Proiectarea structurilor pentru

2. C 241-92 – Metodologie de determinare a caracteris- ticilor dinamice ale terenului de fundare la

3. GP 014-97 – Ghid de proiectare. Calculul terenului directe

4. P 100-1/2006 – , Cap.4,

5. NP 112-2004 – Normativ pentru proiectarea

6. x x x s-au înregistrat cutremurele vrâncene din 1977,