Sunteți pe pagina 1din 10

3.

PROIECTAREA TRANSMISIEI PRIN CURELE


TRAPEZOIDALE /13/

Calculul transmisiei prin curele trapezoidale cu arbori paraleli este stadardizat (STAS
1163 – 71).
Mărimile de intrare sunt: puterea la arborele motorului de antrenare) Pc = PM (kW),
turaţia roţii conducătoare n1 = nM (rot/min), raportul transmisiei prin curele iTCT (sau turaţia
roţii conduse n2 ).

Etapele calculului sunt:

a – Alegerea tipului curelei se face pe baza nomogramei din figura 3 pentru curele
trapezoidale înguste, în funcţie de puterea la arborele motor PM şi de turaţia roţii
conducătoare n1 = nM .
Se preferă utilizarea curelelor trapezoidale înguste care conduc la un gabarit mai mic al
transmisiei decât curele clasice.
Pentru profilele de curele situate pe nomograme în apropierea frontierelor dintre domenii se
recomandă alegerea tipului de curea de sub linia oblică. În tabelul 3 sunt indicate elementele
geometrice ale secţiunii curelelor şi lungimile lor primitive.

Fig. 3 a. Nomograma pentru alegerea curelelor trapezoidale înguste /13/

23
γ/2
Fa Fa
β1 β2

Fig. 3 b. Forţele din curelele trapezoidale înguste

b – alegerea diametrului primitiv al roţii mici D p1 se face funcţie de tipul curelei


respectându-se indicaţiile din STAS 1162-67., tabelul 4 prezentând un extras din acest standard.
c – calcularea diametrului primitiv al roţii mari se face cu relaţia:
D p2 = iTCT ⋅ D p1 (9)
Dacă nu există restricţii, se rotunjeşte la valoarea cea mai apropiată din tabelul 4. (STAS
1162 – 67)
Dacă se foloseşte rolă de întindere diametrul acesteia se va lua D p0 = (1...1,5) D p1
d – se alege preliminar distanţa dintre axe A:
0,7( D p1 + D p2 ) ≤ A ≤ 2( D p1 + D p2 ) (10)
e – unghiul dintre ramurile curelei:
D p − D p1
γ = 2 arcsin 2 (11)
2A
f – unghiul de înfăşurare pe roata mică de curea:
β1 = 180o − γ ,iar pe roata mare β 2 = 180o + γ
g – lungimea primitivă a curelei:
γ π π ( D p1 + D p2 ) ( D p2 − D p1 ) 2
L p = 2 A cos + ( β1 ⋅ D p1 + β 2 ⋅ D p2 ) ≈ 2 A + + (12)
2 360 2 4A
Lungimea primitivă a curelei se rotunjeşte la valoarea standardizată cea mai apropiată
(tabel 3).
Pentru valoarea standardizată aleasă pentru L p se recalculează, A folosind relaţia (12),
precum şi γ , β1, β 2 .
h – viteza periferică a curelei:
πDp1 ⋅ n1
v= (m/s) (13)
60000

Curea trapezoidală îngustă STAS 7192-83

24
Tabel 3
Curele trapezoidale. Dimensiuni si lungimi primitive
Tip Dimensinile ∝ Lungimi primitive Dp min Sectiunea
Curea caracteristice a h± δ h Dmax grade Lp curelei Ac
ale sectiunii mm mm mm mm mm cm2
lpxh Minim Maxim

SPZ 8,5x8,0 - 8±0,4 2,0 630 3550 71 0,54


SPA 11,0x10 - 10±0,5 2,8 800 4500 100 0,90
SPB 14,0x13 - 13±0,5 3,5 40±0,1 1250 8000 160 1,50
16x15 16,0x15 - 15±0,5 4,0 1600 10000 200 1,98
SPC 19,0x18 - 18±0,6 4,8 2000 12500 224 2,78

Lungimi De 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000


primitive preferat 2500 3150 4000 5000 6200 8000 10000 12500
Lp , mm De evitat 450 560 710 900 1120 1400 1800 2240
2800 3550 4500 5600 7100 9000 11200 -
⎛ Lp ⎛ b ⎞ α ⎞ 2
Observaţie: Secţiunile curelei sunt calculate cu relaţia: Ac = ⎜⎜ + ⎜ 2 − 1⎟tg ⎟⎟h
⎝ h ⎝ h ⎠ 2⎠

Exemple de notare: SPA 2000; STAS 7192-83 (curea trapezoidală îngustă tip SPA, având
lungimea primitivă Lp=2000 mm)

Tabel 4
Seria diametrelor primitive ale roţilor de curea D p (mm).
63 71 80 90 112 125 140 160 180 200 224 250 280 315 400
450 500 560 630 710 800 900 1120 1250 1400 1600 1800 2000 2500

Se recomandă ca viteza periferică a curelei să nu depăşească 30 m/s la curelele


trapezoidale clasice şi 40 m/s la curelele înguste.

25
i – numărul de curele (preliminar) se calculează cu relaţia:
c f ⋅ Pc
z0 = (14)
cL ⋅ cβ ⋅ P0
în care: cL - coeficient de lungime care se alege din tabelul 5 funcţie de lungimea primitivă a
curelei L p .
c f - coeficient de funcţionare care se alege funcţie de natura maşinii motoare şi a celei
de lucru. Vom considera, ca şi în cazul coeficientului c s o valoare c f = 1 .

Tabel 5
Coeficient de lungime CL
Lungimea
primitiva a Tipul curelei
curelei Lp [mm]
SPZ SPA SPB SPC
400
450
500
560
630 0,82
710 0,84
800 0,86 0,81
900 0,88 0,83
1000 0,9 0,85
1120 0,93 0,87
1250 0,94 0,89 0,82
1400 0,96 0,91 0,84
1600 1,00 0,93 0,86
1700 1,01 0,94 0,87
1800 1,01 0,95 0,88
2000 1,02 0,96 0,90
2240 1,05 0,98 0,92 0,82
2500 1,07 1,00 0,94 0,86
2800 1,09 1,02 0,96 0,88
3150 1,11 1,04 0,98 0,90
3550 1,13 1,06 1,00 0,92
3750 - 1,07 1,01 0,93
4000 - 1,08 1,02 0,94
cβ - coeficient de înfăşurare dat de relaţia:
cβ = 1 − 0,003(180 − β1 )
P0 - puterea nominală transmisă de o curea se alege din tabelele cuprinse în anexa 5
(extras din STAS 1163-71). Pentru valori intermediare ale parametrilor n1 , D p1 şi i se va folosi
interpolarea liniară.
z0 - rezultat poate fi întreg sau fracţionar.
Numărul final de curele:

26
z
z= 0
cz
unde cz este coeficientul numărului de curele dat în tabelul 6.
Tabel 6
Coeficientul numărului de curele cz
Numărul de curele z0 cz
2…3 0,95
4….6 0,90
peste 6 0,85

Numărul rezultat z se rotunjeşte la valoare întreagă. Se recomandă ca z ≤ 8 .


j - Frecvenţa îndoirii curelelor se calculează cu relaţia
v
f = 103 ⋅ x ⋅ (Hz) (15)
Lp

unde: x – numărul roţilor de curea ale transmisiei


v – viteza periferică a curelei dată de (13), în m/s.
L p - lungimea primitivă a curelei (valoarea standardizată aleasă), în mm.

Se recomandă ca frecvenţa îndoirilor să nu depăşescă 40 Hz la curele cu inserţie reţea,


respectiv 80 Hz la curele cu inserţie şnur.

k – forţa periferică transmisă:


P
F = 103 ⋅ c (N) (16)
v

Forţa de întindere iniţială a curelei ( F0 ) şi cea de apăsare pe arbori ( Fa ) sunt egale


cu:
F0 = Fa = (1,5.....2) F (N) (17)

Roţile pentru curele trapezoidale sunt standardizate în STAS 1162 – 84 care stabileşte
forma, dimensiunile şi metodele de verfificare geometrică ale canalelor roţilor. Figura 4 prezintă
forma şi principalele dimensiuni ale canalelor roţilor pentru curele trapezoidale, iar tabelul 7,
dă elementele geometrice ale acestor canale.

27
B
f e
lp
r

m
De Dp
α

Fig.4. Dimensiunile canalelor roţilor de curea /13/

Tabel 7
Elemente geometrice ale canalelor roţilor pentru curele trapezoidale
Secţiunea Y Z A B C D E
canalului
Tipul curelei
trapezoidale Y Z A B C D E
clasice
(STAS 1164-67)
Tipul curelei
trapezoidale - SPZ SPA SPB SPC - -
înguste
(STAS 7192-65)
lp 5,3 8,5 11 14 19 27 32
nmin 1,6 2,5 3,3 4,2 5,7 8,1 9,6
mmin 4,7 9 11 14 19 19,9 23,4
f 7 ±1 8 ±1 10+−12 12,5+−12 17 +−12 24+−12 29+−14
e 8 ± 0,3 12 ± 0,3 15 ± 0,3 25,5 ± 0,5 37 ± 0,6 44,5 ± 0,7
19 ± 0,4
α 360 ± 10 380 ± 10 380 ± 10 380 ± 10 380 ± 30′ 380 ± 30′ 380 ± 30′
320 ± 10 340 ± 10 340 ± 10 340 + 10 360 ± 30′ 380 + 30′
r 0,5 0,5 1,0 1,0 1,5 2,0 2,0

Lăţimea roţii de curea va fi egală cu:


B = ( z − 1)e + 2 f

28
ANEXA 5. PUTEREA NOMINALA TRANSMISÅ DE O CUREA

TRANSMISII PRIN CURELE TRAPEZOIDALE CLASICE ŞI ÎNGUSTE - Calculul transmisiilor


STAS 1163-67
Diametrul Raportul Frecvenţa de rotaţie (turaţia) a roţii min n1 [rot/min]
primitiv al de trans- Profilul (Tipul) curelei SPZ
roţii mici mitere
Dpt (mm) i, 700 800 950 1450 1600 2400 2800 3600
(≥ 1) Puterea nominalã transmisã de o curea P0[kW]
1,00 0,54 0,59 0,68 0,93 1,00 1,32 1,45 1,65
1,05 0,57 0,64 0,73 1,04 1,08 1,44 1,60 1,85
63 1,20 0,61 0,68 0,78 1,08 1,17 1,56 1,73 2,03
1,50 0,65 0,72 0,83 1,15 1,25 1,69 1,88 2,21
>3,00 0,68 0,76 0,87 1,23 1,33 1,81 2,02 2,40
1,00 0,70 0,78 0,89 1,25 1,34 1,80 2,00 2,33
1,05 0,736 0,82 0,95 1,32 1,43 1,93 2,15 2,52
71 1,20 0,77 0,87 0,99 1,40 1,51 2,05 2,29 2,70
1,50 0,81 0,90 1,04 1,47 1,59 2,18 2,43 2,88
>3,00 0,84 0,95 1,09 1,54 1,68 2,29 2,57 3,07
1,00 0,88 0,98 1,14 1,60 1,73 2,34 2,60 3,06
1,05 0,92 1,03 1,18 1,67 1,81 2,16 2,75 3,24
80 1,20 0,95 1,07 1,23 1,74 1,89 2,59 2,90 3,13
1,50 0,99 1,11 1,29 1,82 1,97 2,71 3,04 3,61
>3,00 1,03 1,15 1,33 1,90 2,05 2,82 3,18 3,80
1,00 1,08 1,20 1,10 1,98 2,14 2,92 3,27 3,83
1,05 1,12 1,26 1,45 2,05 2,22 3,05 3,45 4,02
90 1,20 1,15 1,29 1,50 2,13 2,31 3,17 3,55 4,21
1,50 1,19 1,34 1,54 2,20 2,37 3,29 3,69 4,39
>3,00 1,23 1,37 1,60 2,28 2,47 3,12 3,84 4,58
1,00 1,28 1,43 1,66 2,35 2,55 3,49 3,90 4,58
1,05 1,32 1,48 1,71 2,12 2,63 3,62 4,05 4,76
100 1,20 1,35 1,54 1,76 2,51 2,71 3,71 4,19 4,91
1,50 1,38 1,56 1,81 2,58 2,80 3,86 4,33 5,14
>3,00 1,43 1,60 1,85 2,65 2,88 3,99 4,47 5,32
1,00 151 1,70 1,97 2,80 3,04 4,16 4,63 5,42
1,05 1,55 1,74 2,04 2,88 3,12 4,28 4,78 5,61
112 1,20 1,59 1,78 2,07 2,95 3,20 4,11 4,92 5,79
1,50 1,62 1,82 2,12 3,02 3,28 4,52 5,07 5,97
>3,00 1,66 1,87 2,16 3,10 3,36 4,65 5,21 6,16
1,00 1,77 1,99 2,30 3,27 3,55 4,84 5,40 6,27
1,05 1,80 2,02 2,35 3,35 3,63 4,97 5,55 6,45
125 1,20 1,84 2,07 2,10 3,43 3,71 5,10 5,69 6,64
1,50 1,87 2,11 2,45 3,50 3,79 5,22 5,83 6,82
>3,00 1,91 2,15 2,49 3,57 3,88 5,35 5,97 7,01
1,00 2,06 2,31 2,68 3,81 4,13 5,62 6,19 7,16
1,05 2,09 2,34 2,72 3,88 4,22 5,75 6,38 7,34
140 1,20 2,12 2,37 2,77 3,96 4,30 5,87 6,53 7,51
1,50 2,16 2,43 2,82 4,04 4,38 5,90 6,67 7,73
>3,00 2,20 2,47 2,87 4,11 4,46 6,11 6,81 7,87
1,00 2,43 2,71 3,17 4,51 4,88 6,59 7,27 8,17
1,05 2,47 2,77 3,21 4,58 4,97 6,71 7,43 8,39
160 1,20 2,50 2,82 3,27 4,66 5,05 6,81 7,50 8,54
1,50 2,54 2,85 3,32 4,74 5,13 6,92 7,73 8,76
>3,00 2,57 2,90 3,36 4,81 5,21 7,09 7,87 8,90
1,00 2,80 3,15 3,65 5,19 5,61 7,50 8,17 8,94
1,05 2,84 3,19 3,70 5,26 5,63 7,65 8,31 9,17
180 1,20 2,88 3,23 3,75 5,33 5,77 7,72 8,46 9,42
1,50 2,91 3,27 3,79 5,41 5,86 7,87 8,54 9,57
>3,00 2,95 3,33 3,85 5,18 5,94 8,02 8,76 9,79
Continuare, ANEXA 5
TRANSMISII PRIN CURELE TRAPEZOIDALE CLASICE ŞI ÎNGUSTE - Calculul transmisiilor STAS 1163-67
Diametrul Raportul Frecvenţa de rotaţie (turaţia) a roţii min n1 [rot/min] Profilul (Tipul) curelei SPA
primitiv al de trans-
roţii mici mitere i, 700 800 950 1450 2800 3200 4500 5000 5500
Dpt (mm) (≥ 1) Puterea nominalã transmisã de o curea P0[kW]
1,00 1,18 1,30 1,48 2,02 2,95 3,16 3,24 3,07 2,77
1,05 1,25 1,39 1,59 2,18 3,32 3,52 3,76 3,27 3,40
90 1,20 1,33 1,49 1,70 2,35 3,64 3,89 4,28 4,22 4,04
1,50 1,41 1,57 1,81 2,52 3,97 4,27 4,80 4,80 4,67
3,00 1,49 1,67 1,92 2,69 4,29 4,64 5,31 5,37 5,34
1,00 1,48 1,66 1,89 2,61 3,99 4,25 4,48 4,31 3,97
1,05 1,57 1,74 2,00 2,77 4,32 4,61 5,00 4,89 4,61
100 1,20 1,65 1,84 2,11 2,94 4,64 4,98 5,52 5,46 5,24
1,50 1,73 1,93 2,22 3,11 4,96 5,35 6,04 6,04 5,87
3,00 1,81 2,02 2,33 3,28 5,28 5,72 6,56 6,62 6,51
1,00 1,85 2,07 2,38 3,31 5,15 5,48 5,83 5,61 5,20
1,05 1,93 2,16 2,49 3,47 5,47 5,86 6,35 6,18 5,79
112 1,20 2,02 2,25 2,60 3,65 5,79 6,23 6,86 6,76 6,42
1,50 2,10 2,35 2,71 3,81 6,12 ,59 7,36 7,33 7,06
3,00 2,18 2,44 2,82 3,98 6,43 6,96 7,87 7,95 7,73
1,00 2,25 2,52 2,90 4,06 6,34 6,75 7,08 6,75 6,11
1,05 2,33 2,61 3,01 4,23 6,67 7,12 7,58 7,32 6,74
125 1,20 2,41 2,70 3,12 4,39 6,99 7,51 8,17 7,87 7,36
1,50 2,49 2,79 3,23 4,56 7,30 7,87 8,68 8,46 8,02
3,00 2,58 2,88 3,35 4,73 7,65 8,24 9,17 9,05 8,51
1,00 2,71 3,03 3,50 4,91 7,65 8,10 8,24 7,73 6,70
1,05 2,79 3,12 3,53 5,14 7,95 8,46 8,83 8,24 7,34
140 1,20 2,87 3,22 3,72 5,24 8,32 8,83 9,35 8,83 7,95
1,50 2,95 3,30 3,82 5,41 8,51 9,17 9,86 9,42 8,51
3,00 3,03 3,40 3,93 5,58 8,90 9,57 10,38 10,01 9,27
1,00 3,30 3,70 4,27 6,00 9,27 9,72 9,35 8,24
1,05 3,38 3,79 4,38 6,17 9,57 10,10 9,86 8,83
160 1,20 3,47 3,89 4,47 6,34 9,86 10,45 10,38 9,42
1,50 3,55 3,97 4,60 6,51 10,23 10,82 10,89 10,01
3,00 3,63 4,08 4,71 6,67 10,52 11,18 11,40 10,60
1,00 3,89 4,36 5,03 7,06 10,67 11,11 9,79
1,05 3,97 4,45 5,14 7,24 10,97 11,48 10,30
180 1,20 4,05 4,54 5,25 7,43 11,33 11,85 10,82
1,50 4,14 4,64 5,36 7,58 11,63 12,22 11,33
3,00 4,22 4,72 5,47 7,73 11,99 12,58 11,55
1,00 4,47 5,01 5,78 8,09 11,92 12,22
1,05 4,55 5,10 5,89 8,24 12,22 12,58
200 1,20 4,63 5,19 6,00 8,46 12,58 12,95
1,50 4,71 5,28 6,12 8,51 12,88 13,32
3,00 4,79 5,38 6,23 8,76 13,25 13,70
1,00 5,15 5,78 6,67 9,27 13,17 13,10
1,05 5,23 5,86 6,78 9,49 13,47 13,47
224 1,20 5,31 5,96 6,89 9,64 13,76 13,87
1,50 5,39 6,05 6,99 9,79 14,13 14,20
3,00 5,47 6,14 7,09 9,93 14,42 14,57
1,00 5,29 6,59 7,58 10,5 14,13 13,61
1,05 5,97 6,68 7,73 10,7 14,42 13,98
250 1,20 6,04 6,77 7,80 10,9 14,79 14,35
1,50 6,12 6,86 7,95 11,2 15,10 14,72
3,00 6,20 6,95 8,02 11,5 15,46 15,10

Continuare, ANEXA 5
TRANSMISII PRIN CURELE TRAPEZOIDALE CLASICE ŞI ÎNGUSTE - Calculul transmisiilor STAS 1163-67
Diametrul Raportul Frecvenţa de rotaţie (turaţia) a roţii mini n1 [rot/min] Profilul (Tipul)curelei SPB
Primitiv al de trans
Roţii mici mitere i, 700 800 950 1450 2800 3200 3600 4000 4500
Dpt (mm) (≥ 1) Puterea nominalã transmisã de o curea P0[kW]
1,00 3,08 3,36 382 5,19 715 7,17 6,89 6,28 5,00
1,05 3,19 3,55 4,06 5,55 7,87 7,95 7,80 7,25 6,10
140 1,20 3,36 3,75 4,29 5,90 8,54 8,76 8,68 8,24 7,19
1,50 3,53 3,94 4,53 6,26 9,17 9,49 9,49 9,17 8,32
3,00 3,70 4,13 4,75 6,61 9,86 10,30 10,30 10,16 9,42
1,00 3,92 4,37 5,00 6,86 9,94 9,49 9,13 8,24 6,36
1,05 4,09 4,56 5,24 7,20 10,23 10,30 10,01 9,17 7,43
160 1,20 4,27 4,76 5,47 7,58 10,89 11,11 10,89 10,16 8,56
1,50 4,44 4,95 5,70 7,95 11,55 11,85 11,78 11,11 9,64
3,00 4,61 5,15 5,92 8,24 12,28 12,66 12,58 12,06 10,30
1,00 4,81 5,37 6,16 8,46 11,63 11,48 10,74 9,42 6,67
1,05 4,98 5,56 6,40 8,83 12,28 12,28 11,63 10,38 7,80
180 1,20 5,20 5,76 6,62 9,17 12,95 13,84 12,51 11,33 8,90
1,50 5,33 5,98 6,86 9,49 13,69 14,25 13,39 12,36 9,94
3,00 5,50 6,15 7,07 9,86 14,35 14,63 14,28 13,32 11,04
1,00 5,70 6,35 7,30 10,01 13,39 13,76 11,92 9,79
1,05 5,86 6,55 7,51 10,38 14,13 14,57 12,73 10,74
200 1,20 6,03 6,74 7,80 10,74 14,79 15,38 13,62 11,70
1,50 6,20 6,94 8,02 11,11 15,46 16,12 14,50 12,73
3,00 6,37 7,13 8,24 11,41 16,12 16,20 15,31 13,69
1,00 6,73 7,50 8,51 11,85 15,16 15,01 12,22
1,05 6,90 7,73 8,83 12,06 15,82 15,56 13.10
224 1,20 7,06 7,87 9,13 12,51 16,49 15,82 13,98
1,50 7,24 8,10 9,35 12,88 17,22 16,56 14,87
3,00 7,43 8,32 9,57 13,25 17,88 17,37 15,75
1,00 7,87 8,76 10,01 13,69 16,49 14,72
1,05 8,02 8,94 10,30 13,98 17,15 15,46
250 1,20 8,17 9,13 10,52 14,35 17,81 16,26
1,50 8,32 9,35 10,74 14,72 18,47 17,00
3,00 8,54 9,57 10,97 15,09 19,21 17,01
1,00 9,13 10,16 11,63 15,68 16,41
1,05 9,27 10,30 11,85 16,04 17,81
280 1,20 9,42 10,52 12,07 16,34 18,47
1,50 9,57 10,74 12,28 16,71 19,21
3,00 9,79 10,89 12,58 17,10 19,87
1,00 10,52 11,70 13,39 17,81
1,05 10,67 11,92 13,62 18,18
315 1,20 10,89 12,06 13,84 18,47
1,50 1104 12,28 14,13 18,84
3,00 11,18 12,51 14,35 19,21
1,00 12,07 13,47 15.30 19,4
1,05 12,28 13,69 15,60 20,
355 1,20 12,44 13,84 15,82 20,
1,50 12,58 14,06 16,04 21,
3,00 12,81 14,20 16,26 21,34
1,00 13,84 15,31 17,37 22,00
1,05 13,98 15,53 17,59 22,36
400 1,20 14,13 15,75 17,88 22,74
1,50 14,35 15,90 18,10 23,11
3,00 14,50 16,12 18,33 23,40

Continuare, ANEXA5
TRANSMISII PRIN CURELE TRAPEZOIDALE CLASICE ŞI ÎNGUSTE - Calculul transmisiilor STAS 1163-67
Diametrul Raportul de Frecvenţa de rotaţie (turaţia) a roţii mici n1 [rot/min] Profilul (Tipul)curelei SPC
primitiv al transmitere
roţii mici i, 700 800 950 1450 2800 3200
Dpt (mm) (≥ 1) Puterea nominalã transmisã de o curea P0[kW]
1,00 8,10 8,94 10,16 13,25 11,92 8,02
1,05 8,54 9,49 10,74 14,06 13,54 9,04
224 1,20 8,94 9,94 11,33 14,94 15,23 11,85
1,50 9,42 10,42 11,92 15,82 16,93 13,76
≥3,00 9,79 10,89 12,44 16,71 18,62 15,68
1,00 9,94 11,04 12,51 16,19 13,62 8,10
1,05 10,38 11,48 13,10 17,07 15,31 10,01
250 1,20 10,82 12,00 13,62 17,96 16,93 12,00
1,50 11,18 12,44 14,20 18,84 18,65 13,91
≥3,00 1,63 12,95 14,79 19,72 20,31 15,82
1,00 12,00 13,32 15,10 19,43 14,13
1,05 12,44 13,76 15,68 20,31 15,82
280 1,20 12,88 14,28 16,26 21,20 17,44
1,50 13,25 14,72 16,78 22,08 19,14
≥3,00 13,69 15,23 17,37 22,80 20,83
1,00 14,35 15,90 18,03 22,89
1,05 14,79 16,41 18,55 23,77
315 1,20 15,23 16,85 19,14 24,56
1,50 15,60 17,37 19,72 25,46
≥3,00 16,94 17,81 20,31 26,35
1,00 17,00 18,77 24,20 26,27
1,05 17,37 19,21 21,71 27,16
355 1,20 17,81 19,72 22,30 28,04
1,50 18,25 20,24 22,89 28,92
≥3,00 18,62 20,68 23,48 29,81
1,00 19,80 21,85 24,51 29,44
1,05 20,24 22,30 25,10 30,32
400 1,20 20,61 22,81 25,69 31,21
1,50 21,05 23,26 26,20 32,09
≥3,00 21,49 23,77 26,79 32,97
1,00 22,82 25,10 27,95 32,09
1,05 23,26 25,54 28,48 32,90
450 1,20 23,62 26,05 29,07 33,78
1,50 24,07 26,50 29,66 34,66
≥3,00 24,51 27,01 30,21 35,55
1,00 25,69 28,11 31,06 33,56
1,05 26,13 28,56 31,65 34,44
500 1,20 26,50 29,07 32,16 35,33
1,50 26,94 29,51 32,75 36,21
≥3,00 27,38 30,03 33,34 37,02
1,00 28,92 31,43 34,30 33,86
1,05 29,29 31,94 34,89 34,74
560 1,20 29,73 32,38 35,40 35,55
1,50 30,18 32,90 35,99 36,43
≥3,00 30,62 33,34 36,58 37,31
1,00 32,38 34,89 37,39
1,05 32,82 35,33 37,90
630 1,20 33,19 35,84 38,49
1,50 33,63 36,36 39,08
≥3,00 34,08 36,80 39,67

S-ar putea să vă placă și