Sunteți pe pagina 1din 50

CAIET DE SARCINI

Nr. Denumire produse U/M Cantitate Garanţie


lot bursieră
1. Pulpa manzat fara os Kg 1500 300 lei
2. Vrabioara vita Kg 1800 360 lei
3. Carne miel Kg 500 100 lei
4. Ceafa porc fara os Kg 600 100 lei
5. Pulpa porc fara os Kg 3000 420 lei
6. Muschi file crud porc Kg 1000 180 lei
7. Aripioare pui Kg 700 50 lei
8. Ficatei pasare Kg 1300 100 lei
9. Pui Kg 1700 130 lei
10. Pulpe pui intregi fara spata Kg 3800 250 lei
11. Piept pui dezosat Kg 2500 350 lei
12. Aripi curcan Kg 400 40 lei
Pulpe de curcan dez. partea 220 lei
Kg 1500
13. superioara
14. Pulpe pui dezosate Kg 1400 170 lei
15. Piept curcan cong.dezosat Kg 1000 210 lei
16. Pipote de pui Kg 400 30 lei
17. Peste proaspat - crap Kg 300 50 lei
18. Peste file congelat pangasius Kg 500 40 lei
19. Peste congelat macrou (trunchi) Kg 1300 100 lei

A. Precizări generale
 Caietul de sarcini este parte integrantă a documentaţiei de atribuire a ofertei şi constituie
ansamblul cerinţelor minime obligatorii, pe baza cărora se întocmeşte propunerea tehnică şi
financiară de către un operator economic.
 Produsele necorespunzătoare, cu deficienţe sau lipsă vor fi înlocuite în termen de 24 de ore de
la data recepţiei cantitative.

B. Obiectul procedurii constă în achiziţia de carne, astfel:

DESCRIERE LOTURI :
Nr.
Denumire reper/cod Caracteristici tehnice
Lot.
1. Pulpa manzat fara os Scop şi domeniu de utilizare
Prezenta specificaţie tehnică stabileşte condiţiile tehnice pe
care trebuie să le îndeplinească pulpa de manzat fără os utilizată
pentru hrănirea efectivelor Ministerului Apărării Naţionale.
Documente de referinţă
În cuprinsul ei, prezenta specificaţie face referire la
documente emise şi aprobate de autorităţile civile şi militare. Pentru
documentele datate se utilizează ediţia la care se face referire, fără

1 din 50
Nr.
Denumire reper/cod Caracteristici tehnice
Lot.
modificările ulterioare dacă în text nu se prevede altfel. Pentru
documentele nedatate se utilizează ultima ediţie în vigoare.
Documente de natură legală:
L-4/1 Instrucţiuni privind hrănirea în Ministerul Apărării pe
timp de pace din 2008.
Ordinul 975/1998 al ministrului sănătăţii privind aprobarea
normelor igienico-sanitare pentru alimente publicat în
Monitorul Oficial nr.268 din 11 iunie 1999.
Hotărârea de Guvern nr. 106 din 07 februarie 2002 privind
etichetarea alimentelor publicată în Monitorul Oficial partea 1
nr. 147 din 27 februarie 2002 cu modificările ulterioare.
Hotărârea de Guvern nr. 924 privind aprobarea regulilor
generale pentru igiena produselor alimentare din 11 august
2005, publicată în Monitorul Oficial nr. 804/05.09.2005.
Hotărârea de Guvern nr. 954 privind aprobarea regulilor
specifice de igienă pentru alimente de origine animală,
publicată în Monitorul Oficial nr. 805/05.09.2005.
Legea nr. 150 privind siguranţa alimentelor publicată în
Monitorul Oficial nr.462 din 24 mai 2004.
Ordinul Preşedintelui ANSVSA nr. 10 din 18 februarie 2008
privind aprobarea normei sanitar- veterinare, care stabileşte
procedura pentru marcarea şi certificarea sanitar-veterinară a
cărnii proaspete şi marcarea produselor de origine animală,
destinate consumului uman, publicat în Monitorul Oficial nr.
221 din 21 martie 2008.
Standarde şi alte publicaţii de natură tehnică:
SR 2713 :2008 Carne de bovine ;
Tehnologia Cărnii (diverse ediţii)
Condiţii tehnice de calitate
Pulpa de manzat fără os este delimitată anterior de secţiunea
ce o separă de vrăbioară, în spatele ultimei vertebre lombare,
continuându-se spre partea inferioară, pe linia de separare de fleică,
iar de rasol prin articulaţia femuro-tibio-rotuliană, rămânând
musculatura posterioară şi inferioară a pulpei, fără suportul osos.
Starea termică
Caracteristicile pe care trebuie să le îndeplinească starea
termică sunt:
Refrigerată Pulpa de manzat răcită în condiţii care să
asigure în profunzime temperatura de 0…4°C.
Proprietăţi organoleptice

Caracteristici Starea termică : refrigerată

La suprafaţă, peliculă uscată; în secţiune uşor


umedă; ţesutul conjuctiv alb-sidefiu şi elastic;
Aspect
la carnea refrigerată, la atingerea cu degetul
senzaţie de rece, fără a se lipi.

2 din 50
Nr.
Denumire reper/cod Caracteristici tehnice
Lot.
La suprafaţă, peliculă de culoare roz până la
Culoarea
roşu; în secţiune culoare caracteristică.
Fermă şi elastică, atât la suprafaţă cât şi în
secţiune; urmele ce se formează la apăsare cu
Consistenţă
degetul revin repede; sucul din carne se obţine
greu şi este limpede.
Miros Plăcut, caracteristic.
Proprietăţi fizico-chimice
Caracteristici Refrigerată
Azot uşor hidrolizabil, mg
35
NH3/100 g, max.
pH 5,6...6,2
Reacţia pentru hidrogen negativă
sulfurat
Reacţia Kreis negativă
Reacţia pt. identificarea
negativă
amoniacului (metoda cu
reactiv Nessler)
Proprietăţi microbiologice
Numărul total de germeni aerobi mezofili, la suprafaţă: max.
20/câmp microscopic;
Numărul total de germeni aerobi mezofili, în profunzime: absent/g ;
Salmonella: absent/25g;
Bacterii sulfito-reducătoare: max. 1 /g.
Reguli pentru verificarea calităţii
Verificarea calităţii pulpei de manzat fără os se face pe loturi.
La fiecare lot se verifică:
- ambalarea,
- marcarea,
- proprietăţile organoleptice,
- starea termică,
- proprietăţile fizico-chimice,
- proprietăţile microbiologice.
Se livrează refrigerată, ambalată în pungi din plastic sau caserole
de maxim 2 kg.Ambalajele individuale se închid prin termosudare,
cu clemă metalică, în vid sau în caserole.
În caserolă se va livra pulpă manzat fără os într-o singură bucată.
Marcarea
Pulpa de manzat fără os se marchează prin ataşarea unei
etichete care cuprinde cel puţin următoarele informaţii:
- denumirea sortimentului;
- denumirea producătorului, localitatea;
- menţionarea speciilor de animale de la care
provine carnea;
- data de fabricaţie/ambalare şi termen de
valabilitate;
- condiţii de păstrare;

3 din 50
Nr.
Denumire reper/cod Caracteristici tehnice
Lot.
- menţionarea tratamentelor termice utilizate
(produs refrigerat);
- marca de sănătate care atestă că produsele au
fost obţinute în unităţi de tăiere autorizate
sanitar-veterinar, cu respectarea condiţiilor
sanitar-veterinare prevăzute de legislaţia în
vigoare, precum şi că produsele au fost supuse
controalelor oficiale în conformitate cu
prevederile Regulamentului Parlamentului
European şi al Consiliului nr. 854/2004/CE;
- marca de identificare - ştampilă aplicată de
operatorul din sectorul alimentar, în
conformitate cu prevederile normelor sanitar-
veterinare în vigoare, care atestă că produsele
au fost obţinute în unităţi autorizate sanitar-
veterinar şi care respectă prevederile
Regulamentului nr. 852/2004/CE şi
853/2004/CE.
Fiecare lot va fi însoţit de certificatul de sănătate publică
veterinară emis de medicul veterinar oficial din unitatea de tăiere,
pentru carnea proaspătă destinată consumului uman, care a fost
considerată corespunzătoare în urma controlului, verficărilor şi
înregistrărilor efectuate de autoritatea veterinară competentă, în
conformitate cu prevederile legislaţiei sanitar veterinare în vigoare.
Depozitare şi transport
Pulpa de manzat fără os refrigerată, se depozitează în
camere frigorifice, la temperatura de 0...4°C şi umiditatea relativă a
aerului de max. 85%.
Transportul se face în vehicule închise, izoterme, răcite în
prealabil şi prevăzute cu instalaţie frigorifică, pentru a asigura
menţinerea temperaturii necesară păstrării calităţii produselor pe tot
timpul transportului. Mijloacele de transport vor fi autorizate
sanitar-veterinar de către organismele specializate.
Fiecare transport va fi însoţit de certificat de calitate,
autorizatie sanitar veterinara a mijlocului de transport şi alte
documente prevăzute de legislaţia în vigoare.
Recepţia
Constă în recepţia cantitativă şi calitativă.
Recepţia cantitativă se face la sediul beneficiarului, de către
comisia de recepţie, cu respectarea prevederilor ordinelor şi
dispoziţiilor Ministerului Apărării Naţionale.
Recepţia calitativă va cuprinde verificarea documentelor
care însoţesc produsul şi analiza parametrilor calitativi (senzoriali,
fizico-chimici şi microbiologici).
2. Vrabioara vita Scop şi domeniu de utilizare
Prezenta specificaţie tehnică stabileşte condiţiile tehnice pe
care trebuie să le îndeplinească antricotul de vită utilizat pentru
hrănirea efectivelor Ministerului Apărării Naţionale.

4 din 50
Nr.
Denumire reper/cod Caracteristici tehnice
Lot.
Documente de referinţă
În cuprinsul ei, prezenta specificaţie face referire la
documente emise şi aprobate de autorităţile civile şi militare. Pentru
documentele datate se utilizează ediţia la care se face referire, fără
modificările ulterioare dacă în text nu se prevede altfel. Pentru
documentele nedatate se utilizează ultima ediţie în vigoare.
Documente de natură legală:
L-4/1 Instrucţiuni privind hrănirea în Ministerul Apărării pe
timp de pace din 2008.
Ordinul 975/1998 al ministrului sănătăţii privind aprobarea
normelor igienico-sanitare pentru alimente publicat în
Monitorul Oficial nr.268 din 11 iunie 1999.
Hotărârea de Guvern nr. 106 din 07 februarie 2002 privind
etichetarea alimentelor publicată în Monitorul Oficial partea 1
nr. 147 din 27 februarie 2002 cu modificările ulterioare.
Hotărârea de Guvern nr. 924 privind aprobarea regulilor
generale pentru igiena produselor alimentare din 11 august
2005, publicată în Monitorul Oficial nr. 804/05.09.2005.
Hotărârea de Guvern nr. 954 privind aprobarea regulilor
specifice de igienă pentru alimente de origine animală,
publicată în Monitorul Oficial nr. 805/05.09.2005.
Legea nr. 150 privind siguranţa alimentelor publicată în
Monitorul Oficial nr.462 din 24 mai 2004.
Ordinul Preşedintelui ANSVSA nr. 10 din 18 februarie 2008
privind aprobarea normei sanitar- veterinare, care stabileşte
procedura pentru marcarea şi certificarea sanitar-veterinară a
cărnii proaspete şi marcarea produselor de origine animală,
destinate consumului uman, publicat în Monitorul Oficial nr.
221 din 21 martie 2008.
Standarde şi alte publicaţii de natură tehnică:
SR 2713:2008 Carne de bovine ;
Tehnologia Cărnii (diverse ediţii)
Condiţii tehnice de calitate
Antricotul este muşchiul din regiunea dorsală, delimitat
anterior de spaţiul intercostal 5-6, posterior de unul din spaţiile
intercostale 8-13, în funcţie de sfertuirea carcasei, iar inferior de
secţiunea ce trece între treimea superioară şi medie a coastelor. Se
scoate şira. Secţionarea piesei se face perpendicular astfel încât să
cuprindă toate straturile anatomice din muşchi.
Starea termică
Caracteristicile pe care trebuie să le îndeplinească starea
termică sunt:
Refrigerată Antricotul de vită răcit în condiţii care să
asigure în profunzime temperatura de 0…4°C.
Proprietăţi organoleptice
Caracteristici Starea termică : refrigerată

5 din 50
Nr.
Denumire reper/cod Caracteristici tehnice
Lot.

La suprafaţă, peliculă uscată; în secţiune uşor


umedă; ţesutul conjuctiv alb-sidefiu şi elastic;
Aspect
la atingerea cu degetul senzaţie de rece, fără a
se lipi.
La suprafaţă, peliculă de culoare roz până la
Culoarea
roşu; în secţiune culoare caracteristică.
Fermă şi elastică, atât la suprafaţă cât şi în
secţiune; urmele ce se formează la apăsare cu
Consistenţă
degetul revin repede; sucul din carne se obţine
greu şi este limpede.
Miros Plăcut, caracteristic.

Proprietăţi fizico-chimice
Caracteristici Refrigerată
Azot uşor hidrolizabil, mg
35
NH3/100 g, max.
pH 5,6...6,2
Reacţia pentru hidrogen negativă
sulfurat
Reacţia Kreis negativă
Reacţia pt. identificarea
negativă
amoniacului (metoda cu
reactiv Nessler)
Proprietăţi microbiologice
Numărul total de germeni aerobi mezofili, la suprafaţă: max.
20/câmp microscopic;
Numărul total de germeni aerobi mezofili, în profunzime: absent/g ;
Salmonella: absent/25g;
Bacterii sulfito-reducătoare: max.1 /g.
Reguli pentru verificarea calităţii
Verificarea calităţii antricotului de vită se face pe loturi.
La fiecare lot se verifică:
- ambalarea,
- marcarea,
- proprietăţile organoleptice,
- starea termică,
- proprietăţile fizico-chimice,
- proprietăţile microbiologice.
Se livrează refrigerat, ambalat în pungi din plastic sau caserole
de maxim 2 kg.Ambalajele individuale se închid prin termosudare,
cu clemă metalică, în vid sau în caserole.
Marcarea
Antricotul de vită se marchează prin ataşarea unei etichete
care cuprinde cel puţin următoarele informaţii:
- denumirea sortimentului;

6 din 50
Nr.
Denumire reper/cod Caracteristici tehnice
Lot.
- denumirea producătorului, localitatea;
- menţionarea speciilor de animale de la care
provine carnea;
- data de fabricaţie/ambalare şi termen de
valabilitate;
- condiţii de păstrare;
- menţionarea tratamentelor termice utilizate
(produs refrigerat);
- marca de sănătate care atestă că produsele au
fost obţinute în unităţi de tăiere autorizate
sanitar-veterinar, cu respectarea condiţiilor
sanitar-veterinare prevăzute de legislaţia în
vigoare, precum şi că produsele au fost supuse
controalelor oficiale în conformitate cu
prevederile Regulamentului Parlamentului
European şi al Consiliului nr. 854/2004/CE;
- marca de identificare - ştampilă aplicată de
operatorul din sectorul alimentar, în
conformitate cu prevederile normelor sanitar-
veterinare în vigoare, care atestă că produsele
au fost obţinute în unităţi autorizate sanitar-
veterinar şi care respectă prevederile
Regulamentului nr. 852/2004/CE şi
853/2004/CE.
Fiecare lot va fi însoţit de certificatul de sănătate publică
veterinară emis de medicul veterinar oficial din unitatea de tăiere,
pentru carnea proaspătă destinată consumului uman, care a fost
considerată corespunzătoare în urma controlului, verficărilor şi
înregistrărilor efectuate de autoritatea veterinară competentă, în
conformitate cu prevederile legislaţiei sanitar veterinare în vigoare.
Depozitare şi transport
Antricotul de vită refrigerat, se depozitează în camere
frigorifice, la temperatura de 0...4°C şi umiditatea relativă a aerului
de max. 85%.
Transportul se face în vehicule închise, izoterme, răcite în
prealabil şi prevăzute cu instalaţie frigorifică, pentru a asigura
menţinerea temperaturii necesară păstrării calităţii produselor pe tot
timpul transportului. Mijloacele de transport vor fi autorizate
sanitar-veterinar de către organismele specializate.
Fiecare transport va fi însoţit de certificat de calitate,
autorizatie sanitar veterinara a mijlocului de transport şi alte
documente prevăzute de legislaţia în vigoare.
Recepţia
Constă în recepţia cantitativă şi calitativă.
Recepţia cantitativă se face la sediul beneficiarului, de către
comisia de recepţie, cu respectarea prevederilor ordinelor şi
dispoziţiilor Ministerului Apărării Naţionale.
Recepţia calitativă va cuprinde verificarea documentelor care
însoţesc produsul şi analiza parametrilor calitativi (senzoriali,

7 din 50
Nr.
Denumire reper/cod Caracteristici tehnice
Lot.
fizico-chimici şi microbiologici).
3. Carne miel Scop şi domeniu de utilizare
Prezenta specificaţie tehnică stabileşte condiţiile tehnice pe
care trebuie să le îndeplinească carnea de miel utilizată pentru
hrănirea efectivelor Ministerului Apărării Naţionale.
Documente de referinţă
În cuprinsul ei, prezenta specificaţie face referire la
documente emise şi aprobate de autorităţile civile şi militare. Pentru
documentele datate se utilizează ediţia la care se face referire, fără
modificările ulterioare, dacă, în text, nu se prevede altfel. Pentru
documentele nedatate se utilizează ultima ediţie în vigoare.
Documente de natură legală:
L-4/1 Instrucţiuni privind hrănirea în Ministerul Apărării pe
timp de pace din 2008.
Ordinul 975/1998 al ministrului sănătăţii privind aprobarea
normelor igienico-sanitare pentru alimente publicat în
Monitorul Oficial nr.268 din 11 iunie 1999.
Hotărârea de Guvern nr. 106 din 07 februarie 2002 privind
etichetarea alimentelor publicată în Monitorul Oficial partea 1
nr. 147 din 27 februarie 2002 cu modificările ulterioare.
Hotărârea de Guvern nr. 924 privind aprobarea regulilor
generale pentru igiena produselor alimentare din 11 august
2005, publicată în Monitorul Oficial nr. 804/05.09.2005.
Hotărârea de Guvern nr. 954 privind aprobarea regulilor
specifice de igienă pentru alimente de origine animală,
publicată în Monitorul Oficial nr. 805/05.09.2005.
Legea nr. 150 privind siguranţa alimentelor publicată în
Monitorul Oficial nr.462 din 24 mai 2004.
Ordinul Preşedintelui ANSVSA nr. 10 din 18 februarie 2008
privind aprobarea normei sanitar- veterinare, care stabileşte
procedura pentru marcarea şi certificarea sanitar-veterinară a
cărnii proaspete şi marcarea produselor de origine animală,
destinate consumului uman, publicat în Monitorul Oficial nr.
221 din 21 martie 2008.
Standarde şi alte publicaţii de natură tehnică:
Tehnologia Cărnii (diverse ediţii).
Condiţii tehnice de calitate
Carnea de miel se prelucrează din miei şi iezi sacrificaţi în
abatoare autorizate.
Carnea de miel se prelucrează în carcase întregi, cu capul
nedetaşat, cu picioarele şi coada detaşate; se livrează cu organele
interne aferente (ficat, plămâni, rinichi, inimă), găsite comestibile la
examenul sanitar-veterinar.
Suprafaţa cărnii trebuie să fie curată, nemurdărită de
conţinut intestinal sau alte impurităţi, curăţată de contuzii sau părţi
hemoragice.

8 din 50
Nr.
Denumire reper/cod Caracteristici tehnice
Lot.
Carcasele trebuie să fie astfel fasonate încât să nu atârne
bucăţi de carne sau grăsime.
Starea termică
Caracteristicile pe care trebuie să le îndeplinească fiecare
stare termică sunt :
Zvântată Carne de miel răcită în condiţii naturale, având
la suprafaţă o pojghiţă uscată.
Refrigerată Carne de miel răcită în condiţii care să asigure
în profunzime (la os ) temperatura de 0...4°C.
Proprietăţi organoleptice
Starea
Zvântată şi refrigerată
termică
La suprafaţă, peliculă uscată; în secţiune uşor
umedă; tendoane lucioase, elastice şi tari,
suprafeţe articulare lucioase; lichidul sinovial
Aspect
limpede; ţesutul conjuctiv alb-sidefiu şi
elastic; la carnea refrigerată, la atingerea cu
degetul senzaţie de rece, fără a se lipi.
La suprafaţă, peliculă de culoare roz până la
Culoarea
roşu; în secţiune culoare caracteristică.
Fermă şi elastică, atât la suprafaţă cât şi în
secţiune; urmele ce se formează la apăsare cu
Consistenţă
degetul revin repede; sucul din carne se
obţine greu şi este limpede.
Miros Plăcut, caracteristic.
Caracteristicile
Culoarea albă; sfărâmicios.
seului
Umple în întregime canalul medular al
Caracteristicile
oaselor; culoarea variabilă cu vârsta
măduvei
animalului, de la roz-gălbui la galben cenuşiu;
oaselor
elastică pe secţiune, cu aspect lucios.
Proprietăţi chimice
Caracteristici Zvântată Refrigerată
Azot uşor hidrolizabil,
20 35
mg NH3/100 g, max.
pH 5...6 5,6...6,2
Reacţia pentru hidrogen negativă
sulfurat
Reacţia Kreis negativă
Reacţia pt. identificarea
negativă
amoniacului (metoda cu
.
reactiv Nessler)
Proprietăţi microbiologice
Numărul total de germeni aerobi mezofili, la suprafaţă:
max. 20/câmp microscopic;

9 din 50
Nr.
Denumire reper/cod Caracteristici tehnice
Lot.
Numărul total de germeni aerobi mezofili, în profunzime:
absent/g ;
Salmonella: absent/25g;
Bacterii sulfito-reducătoare: max. 1 /g.
Reguli pentru verificarea calităţii
Verificarea calităţii se face pe loturi.
La fiecare lot se verifică:
- ambalarea,
- marcarea,
- proprietăţile organoleptice,
- starea termică,
- proprietăţile fizico-chimice,
- proprietăţile microbiologice.
Se livrează refrigerată.
Marcarea
Carnea de miel se marchează prin ataşarea unei etichete
care cuprinde cel puţin următoarele informaţii:
- denumirea sortimentului;
- denumirea producătorului, localitatea;
- menţionarea speciilor de animale de la care
provine carnea;
- data de fabricaţie/ambalare şi termen de
valabilitate;
- condiţii de păstrare;
- menţionarea tratamentelor termice utilizate
(produs refrigerat);
- marca de sănătate care atestă că produsele au
fost obţinute în unităţi de tăiere autorizate
sanitar-veterinar, cu respectarea condiţiilor
sanitar-veterinare prevăzute de legislaţia în
vigoare, precum şi că produsele au fost supuse
controalelor oficiale în conformitate cu
prevederile Regulamentului Parlamentului
European şi al Consiliului nr. 854/2004/CE;
- marca de identificare - ştampilă aplicată de
operatorul din sectorul alimentar, în
conformitate cu prevederile normelor sanitar-
veterinare în vigoare, care atestă că produsele
au fost obţinute în unităţi autorizate sanitar-
veterinar şi care respectă prevederile
Regulamentului nr. 852/2004/CE şi
853/2004/CE.
Fiecare lot va fi însoţit de certificatul de sănătate publică
veterinară emis de medicul veterinar oficial din unitatea de tăiere,
pentru carnea proaspătă destinată consumului uman, care a fost
considerată corespunzătoare în urma controlului, verficărilor şi
înregistrărilor efectuate de autoritatea veterinară competentă, în
conformitate cu prevederile legislaţiei sanitar veterinare în vigoare,
6. Depozitare şi transport
Carnea de miel zvântată şi refrigerată, se depozitează în

10 din 50
Nr.
Denumire reper/cod Caracteristici tehnice
Lot.
camere frigorifice, la temperatura de 0...4°C şi umiditatea relativă a
aerului de max. 85%.
Transportul se face în vehicule închise, izoterme, răcite în
prealabil şi prevăzute cu instalaţie frigorifică, pentru a asigura
menţinerea temperaturii necesară păstrării calităţii produselor pe tot
timpul transportului. Mijloacele de transport vor fi autorizate
sanitar-veterinar de către organismele specializate.
Fiecare transport va fi însoţit de certificat de calitate,
autorizatie sanitar-veterinara a mijlocului de transport şi alte
documente prevăzute de legislaţia în vigoare.
Recepţia
Constă în recepţia cantitativă şi calitativă.
Recepţia cantitativă se face la sediul beneficiarului, de către
comisia de recepţie, cu respectarea prevederilor ordinelor şi
dispoziţiilor Ministerului Apărării Naţionale.
Recepţia calitativă va cuprinde verificarea documentelor
care însoţesc produsul şi analiza parametrilor calitativi (senzoriali,
fizico-chimici şi microbiologici).
4. Ceafa porc fara os Scop şi domeniu de utilizare
Prezenta specificaţie tehnică stabileşte condiţiile tehnice pe
care trebuie să le îndeplinească ceafa de porc fără os utilizată pentru
hrănirea efectivelor Ministerului Apărării Naţionale.
Documente de referinţă
În cuprinsul ei, prezenta specificaţie face referire la
documente emise şi aprobate de autorităţile civile şi militare. Pentru
documentele datate se utilizează ediţia la care se face referire, fără
modificările ulterioare dacă în text nu se prevede altfel. Pentru
documentele nedatate se utilizează ultima ediţie în vigoare.
Documente de natură legală:
L-4/1 Instrucţiuni privind hrănirea în Ministerul Apărării pe
timp de pace din 2008.
Ordinul 975/1998 al ministrului sănătăţii privind aprobarea
normelor igienico-sanitare pentru alimente publicat în
Monitorul Oficial nr. 268 din 11 iunie 1999 .
Hotărârea de Guvern nr. 106 din 07 februarie 2002 privind
etichetarea alimentelor publicată în Monitorul Oficial partea 1
nr. 147 din 27 februarie 2002 cu modificările ulterioare.
Hotărârea de Guvern nr. 924 privind aprobarea regulilor
generale pentru igiena produselor alimentare din 11 august
2005, publicată în Monitorul Oficial nr. 804/05.09.2005.
Hotărârea de Guvern nr. 954 privind aprobarea regulilor
specifice de igienă pentru alimente de origine animală,
publicată în Monitorul Oficial nr. 805/05.09.2005.
Legea nr. 150 privind siguranţa alimentelor publicată în
Monitorul Oficial nr.462 din 24 mai 2004.
Ordinul nr. 494 din 24.10.2002 al M.A.A.P, M.S.F. şi A.N.P.C.,

11 din 50
Nr.
Denumire reper/cod Caracteristici tehnice
Lot.
pentru aprobarea normelor cu privire la comercializarea cărnii
de porc, publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr.906 din
13.12.2002.
Ordinul Preşedintelui ANSVSA nr. 10 din 18 februarie 2008
privind aprobarea normei sanitar- veterinare, care stabileşte
procedura pentru marcarea şi certificarea sanitar-veterinară a
cărnii proaspete şi marcarea produselor de origine animală,
destinate consumului uman, publicat în Monitorul Oficial nr.
221 din 21 martie 2008.
Standarde şi alte publicaţii de natură tehnică:
SPC 301 -96 Carne de porcine tranşată;
SR 2443:2008 Carne de porcine;
Tehnologia Cărnii (diverse ediţii).
Condiţii tehnice de calitate
Ceafa de porc fără os este musculatura din regiunea
cervicală, fără suportul osos, degresată, bine fasonată. Se admite la
suprafaţă prezenţa unui strat intermitent de 0,5 cm slănină, cu
evidenţierea flaxului rămas pe muşchi. Prezintă extremităţile drepte
şi este bine fasonată, fără tăieturi în masa musculară, franjuri sau
resturi osoase.
Starea termică
Caracteristicile pe care trebuie să le îndeplinească starea termică
sunt:
Refrigerată Ceafa de porc răcită în condiţii care să asigure
în profunzime temperatura de 0…4°C.
Proprietăţi organoleptice

Caracteristici Starea termică : refrigerată

La suprafaţă, peliculă uscată; în secţiune uşor


umedă; ţesutul conjuctiv alb-sidefiu şi elastic;
Aspect
la carnea refrigerată, la atingerea cu degetul
senzaţie de rece, fără a se lipi.
La suprafaţă, peliculă de culoare roz până la
Culoarea
roşu; în secţiune culoare caracteristică.
Fermă şi elastică, atât la suprafaţă cât şi în
secţiune; urmele ce se formează la apăsare cu
Consistenţă
degetul revin repede;sucul din carne se obţine
greu şi este limpede.
Miros Plăcut, caracteristic.
Caracteristicile Grăsimea de culoare albă, albă-roză, moale, la
grăsimii frecare senzaţie de unsuros.
Proprietăţi fizico-chimice
Caracteristici Refrigerată
Azot uşor hidrolizabil, mg
35
NH3/100 g, max.

12 din 50
Nr.
Denumire reper/cod Caracteristici tehnice
Lot.
pH 5,6...6,2
Reacţia pentru hidrogen negativă
sulfurat
Reacţia Kreis negativă
Reacţia pt. identificarea
negativă
amoniacului (metoda cu
reactiv Nessler)
Proprietăţi microbiologice
Numărul total de germeni aerobi mezofili, la suprafaţă: max.
20/câmp microscopic;
Numărul total de germeni aerobi mezofili, în profunzime: absent/g ;
Salmonella: absent/25g;
Bacterii sulfito-reducătoare: max. 1 /g.
Reguli pentru verificarea calităţii
Verificarea calităţii se face pe loturi.
La fiecare lot se verifică:
- ambalarea,
- marcarea,
- proprietăţile organoleptice,
- starea termică,
- proprietăţile fizico-chimice,
- proprietăţile microbiologice.
Se livrează refrigerată, ambalată în pungi din plastic sau caserole de
maxim 2 kg.
Ambalajele individuale se închid prin termosudare, cu clemă
metalică, în vid sau în caserole.
În caserolă se va livra ceafă porc fără os într-o singură bucată.
Marcarea
Ceafa de porc fără os se marchează prin ataşarea unei
etichete care cuprinde cel puţin următoarele informaţii:
- denumirea sortimentului;
- denumirea producătorului, localitatea;
- menţionarea speciilor de animale de la care
provine carnea;
- data de fabricaţie/ambalare şi termen de
valabilitate;
- condiţii de păstrare;
- menţionarea tratamentelor termice utilizate
(produs refrigerat);
- marca de sănătate care atestă că produsele au
fost obţinute în unităţi de tăiere autorizate
sanitar-veterinar, cu respectarea condiţiilor
sanitar-veterinare prevăzute de legislaţia în
vigoare, precum şi că produsele au fost supuse
controalelor oficiale în conformitate cu
prevederile Regulamentului Parlamentului
European şi al Consiliului nr. 854/2004/CE;
- marca de identificare - ştampilă aplicată de
operatorul din sectorul alimentar, în

13 din 50
Nr.
Denumire reper/cod Caracteristici tehnice
Lot.
conformitate cu prevederile normelor sanitar-
veterinare în vigoare, care atestă că produsele
au fost obţinute în unităţi autorizate sanitar-
veterinar şi care respectă prevederile
Regulamentului nr. 852/2004/CE şi
853/2004/CE.
Fiecare lot va fi însoţit de certificatul de sănătate publică
veterinară emis de medicul veterinar oficial din unitatea de tăiere,
pentru carnea proaspătă destinată consumului uman, care a fost
considerată corespunzătoare în urma controlului, verficărilor şi
înregistrărilor efectuate de autoritatea veterinară competentă, în
conformitate cu prevederile legislaţiei sanitar veterinare în vigoare.
Depozitare şi transport
Ceafa de porc fără os zvântată şi refrigerată, se depozitează
în camere frigorifice, la temperatura de 0...4°C şi umiditatea relativă
a aerului de max. 85%.
Transportul se face în vehicule închise, izoterme, răcite în
prealabil şi prevăzute cu instalaţie frigorifică, pentru a asigura
menţinerea temperaturii necesară păstrării calităţii produselor pe tot
timpul transportului. Mijloacele de transport vor fi autorizate
sanitar-veterinar de către organismele specializate.
Fiecare transport va fi însoţit de certificat de calitate,
autorizatie sanitar veterinara a mijlocului de transport şi alte
documente prevăzute de legislaţia în vigoare.
Recepţia
Constă în recepţia cantitativă şi calitativă.
Recepţia cantitativă se face la sediul beneficiarului, de către
comisia de recepţie, cu respectarea prevederilor ordinelor şi
dispoziţiilor Ministerului Apărării Naţionale.
Recepţia calitativă va cuprinde verificarea documentelor care
însoţesc produsul şi analiza parametrilor calitativi (senzoriali,
fizico-chimici şi microbiologici).
5. Pulpa porc fara os Scop şi domeniu de utilizare
Prezenta specificaţie tehnică stabileşte condiţiile tehnice pe
care trebuie să le îndeplinească pulpa de porc fără os utilizată pentru
hrănirea efectivelor Ministerului Apărării Naţionale.
Documente de referinţă
În cuprinsul ei, prezenta specificaţie face referire la
documente emise şi aprobate de autorităţile civile şi militare. Pentru
documentele datate se utilizează ediţia la care se face referire, fără
modificările ulterioare dacă în text nu se prevede altfel. Pentru
documentele nedatate se utilizează ultima ediţie în vigoare.
Documente de natură legală:
L-4/1 Instrucţiuni privind hrănirea în Ministerul Apărării pe
timp de pace din 2008.
Ordinul 975/1998 al ministrului sănătăţii privind aprobarea
normelor igienico-sanitare pentru alimente publicat în

14 din 50
Nr.
Denumire reper/cod Caracteristici tehnice
Lot.
Monitorul Oficial nr.268 din 11 iunie 1999.
Hotărârea de Guvern nr. 106 din 07 februarie 2002 privind
etichetarea alimentelor publicată în Monitorul Oficial partea 1
nr. 147 din 27 februarie 2002 cu modificările ulterioare.
Hotărârea de Guvern nr. 924 privind aprobarea regulilor
generale pentru igiena produselor alimentare din 11 august
2005, publicată în Monitorul Oficial nr. 804/05.09.2005.
Hotărârea de Guvern nr. 954 privind aprobarea regulilor
specifice de igienă pentru alimente de origine animală,
publicată în Monitorul Oficial nr. 805/05.09.2005.
Legea nr. 150 privind siguranţa alimentelor publicată în
Monitorul Oficial nr.462 din 24 mai 2004.
Ordinul nr. 494 din 24.10.2002 al M.A.A.P, M.S.F. şi A.N.P.C.,
pentru aprobarea normelor cu privire la comercializarea cărnii
de porc, publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr.906 din
13.12.2002.
Ordinul Preşedintelui ANSVSA nr. 10 din 18 februarie 2008
privind aprobarea normei sanitar- veterinare, care stabileşte
procedura pentru marcarea şi certificarea sanitar-veterinară a
cărnii proaspete şi marcarea produselor de origine animală,
destinate consumului uman, publicat în Monitorul Oficial nr.
221 din 21 martie 2008.
Standarde şi alte publicaţii de natură tehnică:
SPC 301 -96 Carne de porcine tranşată;
SR 2443:2008 Carne de porcine;
Tehnologia Cărnii (diverse ediţii).
Condiţii tehnice de calitate
Pulpa de porc fără os cuprinde musculatura din regiunea
bazinului (ilium, ischium şi pubis), oasele sacrum, două vertebre
codale, femurul şi rotula, la care se îndepărtează oasele, grăsimea
moale, flaxurile şi formaţiunile vasculare de pe suprafeţele
prelucrate. Este delimitată anterior de ultima vertebră lombară
(exclusiv), la linia de separare de fleică, iar posterior de articulaţia
femurotibiorotuliană (ce separă pulpa de rasolul din spate).
Starea termică
Caracteristicile pe care trebuie să le îndeplinească starea
termică sunt:
Refrigerată Pulpa de porc fără os răcită în condiţii care să
asigure în profunzime temperatura de 0…4°C.
Proprietăţi organoleptice

Caracteristici Starea termică : refrigerată

La suprafaţă, peliculă uscată; în secţiune uşor


umedă; ţesutul conjuctiv alb-sidefiu şi elastic;
Aspect
la carnea refrigerată, la atingerea cu degetul
senzaţie de rece, fără a se lipi.

15 din 50
Nr.
Denumire reper/cod Caracteristici tehnice
Lot.
La suprafaţă, peliculă de culoare roz până la
Culoarea roşu;
în secţiune culoare caracteristică.
Fermă şi elastică, atât la suprafaţă cât şi în
secţiune;
Consistenţă urmele ce se formează la apăsare cu degetul
revin repede;
sucul din carne se obţine greu şi este limpede.
Miros Plăcut, caracteristic.
Caracteristicile Grăsimea de culoare albă, albă-roză, moale, la
grăsimii frecare senzaţie de unsuros.
Proprietăţi fizico-chimice
Caracteristici Refrigerată
Azot uşor hidrolizabil, mg
35
NH3/100 g, max.
pH 5,6...6,2
Reacţia pentru hidrogen negativă
sulfurat
Reacţia Kreis negativă
Reacţia pt. identificarea
negativă
amoniacului (metoda cu
reactiv Nessler)
Proprietăţi microbiologice
Numărul total de germeni aerobi mezofili, la suprafaţă: max.
20/câmp microscopic;
Numărul total de germeni aerobi mezofili, în profunzime: absent/g ;
Salmonella: absent/25g;
Bacterii sulfito-reducătoare: max. 1 /g.
Reguli pentru verificarea calităţii
Verificarea calităţii se face pe loturi.
La fiecare lot se verifică:
- ambalarea,
- marcarea,
- proprietăţile organoleptice,
- starea termică,
- proprietăţile fizico-chimice,
- proprietăţile microbiologice.
Se livrează refrigerată, ambalată în pungi din plastic sau caserole de
maxim 2 kg.
Ambalajele individuale se închid prin termosudare, cu clemă
metalică, în vid sau în caserole.
În caserolă se va livra pulpă porc fără os într-o singură bucată.
Marcarea
Pulpa de porc fără os se marchează prin ataşarea unei
etichete care cuprinde cel puţin următoarele informaţii:
- denumirea sortimentului;

16 din 50
Nr.
Denumire reper/cod Caracteristici tehnice
Lot.
- denumirea producătorului, localitatea;
- menţionarea speciilor de animale de la care
provine carnea;
- data de fabricaţie/ambalare şi termen de
valabilitate;
- condiţii de păstrare;
- menţionarea tratamentelor termice utilizate
(produs refrigerat);
- marca de sănătate care atestă că produsele au
fost obţinute în unităţi de tăiere autorizate
sanitar-veterinar, cu respectarea condiţiilor
sanitar-veterinare prevăzute de legislaţia în
vigoare, precum şi că produsele au fost supuse
controalelor oficiale în conformitate cu
prevederile Regulamentului Parlamentului
European şi al Consiliului nr. 854/2004/CE;
- marca de identificare - ştampilă aplicată de
operatorul din sectorul alimentar, în
conformitate cu prevederile normelor sanitar-
veterinare în vigoare, care atestă că produsele
au fost obţinute în unităţi autorizate sanitar-
veterinar şi care respectă prevederile
Regulamentului nr. 852/2004/CE şi
853/2004/CE.
Fiecare lot va fi însoţit de certificatul de sănătate publică
veterinară emis de medicul veterinar oficial din unitatea de tăiere,
pentru carnea proaspătă destinată consumului uman, care a fost
considerată corespunzătoare în urma controlului, verficărilor şi
înregistrărilor efectuate de autoritatea veterinară competentă, în
conformitate cu prevederile legislaţiei sanitar veterinare în vigoare,
Depozitare şi transport
Pulpa de porc fără os zvântată şi refrigerată, se depozitează
în camere frigorifice, la temperatura de 0...4°C şi umiditatea relativă
a aerului de max. 85%.
Transportul se face în vehicule închise, izoterme, răcite în
prealabil şi prevăzute cu instalaţie frigorifică, pentru a asigura
menţinerea temperaturii necesară păstrării calităţii produselor pe tot
timpul transportului. Mijloacele de transport vor fi autorizate
sanitar-veterinar de către organismele specializate.
Fiecare transport va fi însoţit de certificat de calitate,
autorizatie sanitar veterinara a mijlocului de transport şi alte
documente prevăzute de legislaţia în vigoare.
Recepţia
Constă în recepţia cantitativă şi calitativă.
Recepţia cantitativă se face la sediul beneficiarului, de către
comisia de recepţie, cu respectarea prevederilor ordinelor şi
dispoziţiilor Ministerului Apărării Naţionale.
Recepţia calitativă va cuprinde verificarea documentelor
care însoţesc produsul şi analiza parametrilor calitativi (senzoriali,

17 din 50
Nr.
Denumire reper/cod Caracteristici tehnice
Lot.
fizico-chimici şi microbiologici).
6. Muschi file crud porc Scop şi domeniu de utilizare
Prezenta specificaţie tehnică stabileşte condiţiile tehnice
care trebuie să le îndeplinească muşchiul file crud utilizat pentru
hrănirea efectivelor Ministerului Apărării Naţionale.
Documente de referinţă
În cuprinsul ei, prezenta specificaţie face referire la
documente emise şi aprobate de autorităţile civile şi militare. Pentru
documentele datate se utilizează ediţia la care se face referire, fără
modificările ulterioare dacă în text nu se prevede altfel. Pentru
documentele nedatate se utilizează ultima ediţie în vigoare.
Documente de natură legală:
L-4/1 Instrucţiuni privind hrănirea în Ministerul Apărării pe
timp de pace din 2008.
Ordinul 975/1998 al ministrului sănătăţii privind aprobarea
normelor igienico-sanitare pentru alimente publicat în
Monitorul Oficial nr.268 din 11 iunie 1999.
Hotărârea de Guvern nr. 106 din 07 februarie 2002 privind
etichetarea alimentelor publicată în Monitorul Oficial partea 1
nr. 147 din 27 februarie 2002 cu modificările ulterioare.
Hotărârea de Guvern nr. 924 privind aprobarea regulilor
generale pentru igiena produselor alimentare din 11 august
2005, publicată în Monitorul Oficial nr. 804/05.09.2005.
Hotărârea de Guvern nr. 954 privind aprobarea regulilor
specifice de igienă pentru alimente de origine animală,
publicată în Monitorul Oficial nr. 805/05.09.2005.
Legea nr. 150 privind siguranţa alimentelor publicată în
Monitorul Oficial nr.462 din 24 mai 2004.
Ordinul nr. 494 din 24.10.2002 al M.A.A.P, M.S.F. şi A.N.P.C.,
pentru aprobarea normelor cu privire la comercializarea cărnii
de porc, publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr.906 din
13.12.2002.
Ordinul Preşedintelui ANSVSA nr. 10 din 18 februarie 2008
privind aprobarea normei sanitar- veterinare, care stabileşte
procedura pentru marcarea şi certificarea sanitar-veterinară a
cărnii proaspete şi marcarea produselor de origine animală,
destinate consumului uman, publicat în Monitorul Oficial nr.
221 din 21 martie 2008.
Standarde şi alte publicaţii de natură tehnică:
SPC 302 -96 Carne de porcine tranşată;
SR 2443:2008 Carne de porcine;
Tehnologia Cărnii (diverse ediţii).
Condiţii tehnice de calitate
Reprezintă muşchii din regiunea dorsală şi lombară, bine
fasonaţi. Se admite la suprafaţă, prezenţa unui strat intermitent de
0,5 cm slănină, cu evidenţierea flaxului (fascia de acoperire) rămas

18 din 50
Nr.
Denumire reper/cod Caracteristici tehnice
Lot.
pe muşchi. Muşchiul va prezenta extremităţile drepte şi va fi bine
fasonat, fără tăieturi în masa musculară, franjuri sau resturi de oase.
Starea termică
Caracteristicile pe care trebuie să le îndeplinească starea
termică sunt:
Refrigerată Muşchiul file crud, răcit în condiţii care să
asigure în profunzime temperatura de 0…4°C.
Proprietăţi organoleptice

Caracteristici Starea termică : refrigerată

La suprafaţă, peliculă uscată; în secţiune uşor


umedă; ţesutul conjuctiv alb-sidefiu şi elastic;
Aspect
la carnea refrigerată, la atingerea cu degetul
senzaţie de rece, fără a se lipi.
La suprafaţă, peliculă de culoare roz până la
Culoarea roşu;
în secţiune culoare caracteristică.
Fermă şi elastică, atât la suprafaţă cât şi în
secţiune; urmele ce se formează la apăsare cu
Consistenţă
degetul revin repede; sucul din carne se obţine
greu şi este limpede.
Miros Plăcut, caracteristic.
Caracteristicile Grăsimea de culoare albă, albă-roză, moale, la
grăsimii frecare senzaţie de unsuros.
Proprietăţi fizico-chimice
Caracteristici Refrigerată
Azot uşor hidrolizabil, mg
35
NH3/100 g, max.
pH 5,6...6,2
Reacţia pentru hidrogen negativă
sulfurat
Reacţia Kreis negativă
Reacţia pt. identificarea
negativă
amoniacului (metoda cu
reactiv Nessler)
Proprietăţi microbiologice
Numărul total de germeni aerobi mezofili, la suprafaţă: max.
20/câmp microscopic;
Numărul total de germeni aerobi mezofili, în profunzime: absent/g ;
Salmonella: absent/25g;
Bacterii sulfito-reducătoare: max. 1 /g.
Reguli pentru verificarea calităţii
Verificarea calităţii se face pe loturi.
La fiecare lot se verifică:
- ambalarea,

19 din 50
Nr.
Denumire reper/cod Caracteristici tehnice
Lot.
- marcarea,
- proprietăţile organoleptice,
- starea termică,
- proprietăţile fizico-chimice,
- proprietăţile microbiologice.
Se livrează refrigerat, ambalat în pungi din plastic sau caserole de
maxim 2 kg.
Ambalajele individuale se închid prin termosudare, cu clemă
metalică, în vid sau în caserole.
Marcarea
Muşchiul file crud se marchează prin ataşarea unei etichete
care cuprinde cel puţin următoarele informaţii:
- denumirea sortimentului;
- denumirea producătorului, localitatea;
- menţionarea speciilor de animale de la care
provine carnea;
- data de fabricaţie/ambalare şi termen de
valabilitate;
- condiţii de păstrare;
- menţionarea tratamentelor termice utilizate
(produs refrigerat);
- marca de sănătate care atestă că produsele au
fost obţinute în unităţi de tăiere autorizate
sanitar-veterinar, cu respectarea condiţiilor
sanitar-veterinare prevăzute de legislaţia în
vigoare, precum şi că produsele au fost supuse
controalelor oficiale în conformitate cu
prevederile Regulamentului Parlamentului
European şi al Consiliului nr. 854/2004/CE;
- marca de identificare - ştampilă aplicată de
operatorul din sectorul alimentar, în
conformitate cu prevederile normelor sanitar-
veterinare în vigoare, care atestă că produsele
au fost obţinute în unităţi autorizate sanitar-
veterinar şi care respectă prevederile
Regulamentului nr. 852/2004/CE şi
853/2004/CE.
Fiecare lot va fi însoţit de certificatul de sănătate publică
veterinară emis de medicul veterinar oficial din unitatea de tăiere,
pentru carnea proaspătă destinată consumului uman, care a fost
considerată corespunzătoare în urma controlului, verficărilor şi
înregistrărilor efectuate de autoritatea veterinară competentă, în
conformitate cu prevederile legislaţiei sanitar veterinare în vigoare.
Depozitare şi transport
Muşchiul file crud refrigerat, se depozitează în camere
frigorifice, la temperatura de 0...4°C şi umiditatea relativă a aerului
de max. 85%.
Transportul se face în vehicule închise, izoterme, răcite în
prealabil şi prevăzute cu instalaţie frigorifică, pentru a asigura
menţinerea temperaturii necesară păstrării calităţii produselor pe tot

20 din 50
Nr.
Denumire reper/cod Caracteristici tehnice
Lot.
timpul transportului. Mijloacele de transport vor fi autorizate
sanitar-veterinar de către organismele specializate.
Fiecare transport va fi însoţit de certificat de calitate,
autorizatie sanitar veterinara a mijlocului de transport şi alte
documente prevăzute de legislaţia în vigoare.
Recepţia
Constă în recepţia cantitativă şi calitativă.
Recepţia cantitativă se face la sediul beneficiarului, de către
comisia de recepţie, cu respectarea prevederilor ordinelor şi
dispoziţiilor Ministerului Apărării Naţionale.
Recepţia calitativă va cuprinde verificarea documentelor
care însoţesc produsul şi analiza parametrilor calitativi (senzoriali,
fizico-chimici şi microbiologici).
7. Aripioare pui Scop şi domeniu de utilizare
Prezenta specificaţie tehnică stabileşte condiţiile tehnice pe
care trebuie să le îndeplinească aripioarele de pui utilizate pentru
hrănirea efectivelor Ministerului Apărării Naţionale.
Documente de referinţă
În cuprinsul ei, prezenta specificaţie face referire la
documente emise şi aprobate de autorităţile civile şi militare. Pentru
documentele datate se utilizează ediţia la care se face referire, fără
modificările ulterioare dacă în text nu se prevede altfel. Pentru
documentele nedatate se utilizează ultima ediţie în vigoare.
Documente de natură legală:
L-4/1 Instrucţiuni privind hrănirea în Ministerul Apărării pe
timp de pace din 2008.
Ordinul 975/1998 al ministrului sănătăţii privind aprobarea
normelor igienico-sanitare pentru alimente publicat în
Monitorul Oficial nr.268 din 11 iunie 1999.
Hotărârea de Guvern nr. 106 din 07 februarie 2002 privind
etichetarea alimentelor publicată în Monitorul Oficial partea 1
nr. 147 din 27 februarie 2002 cu modificările ulterioare.
Hotărârea de Guvern nr. 924 privind aprobarea regulilor
generale pentru igiena produselor alimentare din 11 august
2005, publicată în Monitorul Oficial nr. 804/05.09.2005.
Hotărârea de Guvern nr. 954 privind aprobarea regulilor
specifice de igienă pentru alimente de origine animală,
publicată în Monitorul Oficial nr. 805/05.09.2005.
Legea nr. 150 privind siguranţa alimentelor publicată în
Monitorul Oficial nr.462 din 24 mai 2004.
Ordinul nr. 206 din 14.05.2002, al M.A.A.P, M.S.F. şi
A.N.P.C., pentru aprobarea normelor cu privire la
comercializarea cărnii de pasăre, publicat în Monitorul Oficial,
partea I, nr.699 din 24.09.2002.
Ordinul Preşedintelui ANSVSA nr. 10 din 18 februarie 2008
privind aprobarea normei sanitar- veterinare, care stabileşte

21 din 50
Nr.
Denumire reper/cod Caracteristici tehnice
Lot.
procedura pentru marcarea şi certificarea sanitar-veterinară a
cărnii proaspete şi marcarea produselor de origine animală,
destinate consumului uman, publicat în Monitorul Oficial nr.
221 din 21 martie 2008.
Standarde şi alte publicaţii de natură tehnică:
SP-CP-100-97 : Carne de pasăre, carcase, tranşate şi organe.
Tehnologia Cărnii (diverse ediţii).
Condiţii tehnice de calitate
Aripioarele de pui sunt reprezentate de humerus, radius şi
ulna cu musculatura în aderenţă naturală.
Starea termică
Caracteristicile pe care trebuie să le îndeplinească starea
termică sunt:
Congelată Aripioarele de pui congelate în condiţii care să
asigure în profunzime temperatura de maximum -
12°C; la ciocănire dă un sunet clar.
Proprietăţi organoleptice
Caracteristici Condiţii de admisibilitate
Aripioare de pui, curate, fără impurităţi
Aspect
mecanice, cu suprafaţa umedă dar nelipicioasă.
Culoarea
Roz -roşiatică, caracteristică.
musculaturii
Consistenţa
Fermă şi elastică.
musculaturii
La suprafaţă şi în secţiune miros caracteristic,
Miros
fără miros străin.
Proprietăţi fizico-chimice
Caracteristici Congelată
Azot uşor hidrolizabil, mg
35
NH3/100 g, max.
pH 5,8...6
Reacţia pentru hidrogen negativă
sulfurat
Reacţia Kreis negativă
Proprietăţi microbiologice
Numărul total de germeni aerobi mezofili, la suprafaţă: max.
20/câmp microscopic;
Numărul total de germeni aerobi mezofili, în profunzime: absent/g;
Salmonella: absent/25g;
Bacterii sulfito-reducătoare: max. 1 /g.
Reguli pentru verificarea calităţii
Verificarea calităţii se face pe loturi.
La fiecare lot se verifică:
- ambalarea,
- marcarea,

22 din 50
Nr.
Denumire reper/cod Caracteristici tehnice
Lot.
- proprietăţile organoleptice,
- starea termică,
- proprietăţile fizico-chimice,
- proprietăţile microbiologice.
Se livrează congelate, ambalate în pungi din plastic sau caserole
având în conţinut max. 15 buc. Ambalajele individuale se închid
prin termosudare, cu clemă metalică, în vid sau în caserole.
Marcarea
Aripioarele de pui se marchează prin ataşarea unei etichete
care cuprinde cel puţin următoarele informaţii:
- denumirea sortimentului;
- denumirea producătorului, localitatea;
- menţionarea speciilor de la care provine
carnea;
- data de fabricaţie/ambalare şi termen de
valabilitate;
- condiţii de păstrare;
- menţionarea tratamentelor termice utilizate
(produs congelat, produs refrigerat);
- marca de sănătate care atestă că produsele au
fost obţinute în unităţi de tăiere autorizate
sanitar-veterinar, cu respectarea condiţiilor
sanitar-veterinare prevăzute de legislaţia în
vigoare, precum şi că produsele au fost supuse
controalelor oficiale în conformitate cu
prevederile Regulamentului Parlamentului
European şi al Consiliului nr. 854/2004/CE;
- marca de identificare - ştampilă aplicată de
operatorul din sectorul alimentar, în
conformitate cu prevederile normelor sanitar-
veterinare în vigoare, care atestă că produsele
au fost obţinute în unităţi autorizate sanitar-
veterinar şi care respectă prevederile
Regulamentului nr. 852/2004/CE şi
853/2004/CE.
Fiecare lot va fi însoţit de certificatul de sănătate publică
veterinară, emis de medicul veterinar oficial din unitatea de tăiere,
pentru carnea proaspătă, destinată consumului uman, care a fost
considerată corespunzătoare în urma controlului, verficărilor şi
înregistrărilor efectuate de autoritatea veterinară competentă, în
conformitate cu prevederile legislaţiei sanitar veterinare în vigoare.
Depozitare şi transport
Aripioarele de pui congelate, se depozitează în spaţii
frigorifice, în care trebuie să se asigure menţinerea temperaturii
cărnii de cel puţin -12°C.
Transportul se face în vehicule închise, izoterme, răcite în
prealabil şi prevăzute cu instalaţie frigorifică, pentru a asigura
menţinerea temperaturii necesară păstrării calităţii produselor pe tot
timpul transportului. Mijloacele de transport vor fi autorizate
sanitar-veterinar de către organismele specializate.

23 din 50
Nr.
Denumire reper/cod Caracteristici tehnice
Lot.
Fiecare transport va fi însoţit de certificat de calitate,
autorizatie sanitar veterinara a mijlocului de transport şi alte
documente prevăzute de legislaţia în vigoare.
Recepţia
Constă în recepţia cantitativă şi calitativă.
Recepţia cantitativă se face la sediul beneficiarului, de către
comisia de recepţie, cu respectarea prevederilor ordinelor şi
dispoziţiilor Ministerului Apărării Naţionale.
Recepţia calitativă va cuprinde verificarea documentelor
care însoţesc produsul şi analiza parametrilor calitativi (senzoriali,
fizico-chimici şi microbiologici).
8. Ficatei pasare Scop şi domeniu de utilizare
Prezenta specificaţie tehnică stabileşte condiţiile tehnice pe
care trebuie să le îndeplinească ficatul de pui utilizat pentru hrănirea
efectivelor Ministerului Apărării.
Documente de referinţă
În cuprinsul ei, prezenta specificaţie face referire la
documente emise şi aprobate de autorităţile civile şi militare. Pentru
documentele datate se utilizează ediţia la care se face referire, fără
modificările ulterioare, dacă, în text, nu se prevede altfel. Pentru
documentele nedatate se utilizează ultima ediţie în vigoare.
Documente de natură legală:
L-4/1 Instrucţiuni privind hrănirea în Ministerul Apărării pe
timp de pace din 2008.
Ordinul 975/1998 al ministrului sănătăţii privind aprobarea
normelor igienico-sanitare pentru alimente publicat în
Monitorul Oficial nr.268 din 11 iunie 1999.
Hotărârea de Guvern nr. 106 din 07 februarie 2002 privind
etichetarea alimentelor publicată în Monitorul Oficial partea 1
nr. 147 din 27 februarie 2002 cu modificările ulterioare.
Hotărârea de Guvern nr. 924 privind aprobarea regulilor
generale pentru igiena produselor alimentare din 11 august
2005, publicată în Monitorul Oficial nr. 804/05.09.2005.
Hotărârea de Guvern nr. 954 privind aprobarea regulilor
specifice de igienă pentru alimente de origine animală,
publicată în Monitorul Oficial nr. 805/05.09.2005.
Legea nr. 150 privind siguranţa alimentelor publicată în
Monitorul Oficial nr.462 din 24 mai 2004.
Ordinul nr. 206 din 14.05.2002, al M.A.A.P, M.S.F. şi
A.N.P.C., pentru aprobarea normelor cu privire la
comercializarea cărnii de pasăre, publicat în Monitorul Oficial,
partea I, nr.699 din 24.09.2002.
Ordinul Preşedintelui ANSVSA nr. 10 din 18 februarie 2008
privind aprobarea normei sanitar- veterinare, care stabileşte
procedura pentru marcarea şi certificarea sanitar-veterinară a
cărnii proaspete şi marcarea produselor de origine animală,

24 din 50
Nr.
Denumire reper/cod Caracteristici tehnice
Lot.
destinate consumului uman, publicat în Monitorul Oficial nr.
221 din 21 martie 2008.
Standarde şi alte publicaţii de natură tehnică:
SP-CP-100-97 : Carne de pasăre, carcase, tranşate şi organe.
Tehnologia Cărnii (diverse ediţii).
Condiţii tehnice de calitate
Sortimentul reprezintă ficatul curăţat bine, fără vezică
biliară, splină şi alte impurităţi.
Starea termică
Caracteristicile pe care trebuie să le îndeplinească starea
termică sunt:
Congelată Ficatul de pui răcit în condiţii care să asigure în
profunzime temperatura de maximum - 12°C; la
ciocănire dă un sunet clar.
Proprietăţi organoleptice
Caracteristici Condiţii de admisibilitate
Ficat de pui, curat, fără vezică biliară, grăsime
Aspect şi alte impurităţi, cu suprafaţa umedă dar
nelipiciosă;
Culoarea Roşiatică, caracteristică;
Consistenţa Fermă;
La suprafaţă şi în secţiune caracteristic, fără
Miros
miros străin.
Proprietăţi fizico-chimice
Caracteristici Congelat
Azot uşor hidrolizabil, mg
35
NH3/100 g, max.
pH 5,8...6
Reacţia pentru hidrogen negativă
sulfurat
Reacţia Kreis negativă
Proprietăţi microbiologice
Numărul total de germeni aerobi mezofili, la suprafaţă: max.
20/câmp microscopic;
Numărul total de germeni aerobi mezofili, în profunzime: absent/g;
Salmonella: absent/25g;
Bacterii sulfito-reducătoare: max. 1 /g.
Reguli pentru verificarea calităţii
Verificarea calităţii se face pe loturi.
La fiecare lot se verifică:
- ambalarea,
- marcarea,
- proprietăţile organoleptice,
- starea termică,
- proprietăţile fizico-chimice,
- proprietăţile microbiologice.

25 din 50
Nr.
Denumire reper/cod Caracteristici tehnice
Lot.
Se livrează congelat, ambalat în pungi din plastic sau caserole de
maxim 1 kg. Ambalajele individuale se închid prin termosudare, cu
clemă metalică, în vid sau în caserole.
Marcarea
Ficatul de pui se marchează prin ataşarea unei etichete care
cuprinde cel puţin următoarele informaţii:
- denumirea sortimentului;
- denumirea producătorului, localitatea;
- menţionarea speciei de la care provine;
- data de fabricaţie/ambalare şi termen de
valabilitate;
- condiţii de păstrare;
- menţionarea tratamentelor termice utilizate
(produs congelat);
- marca de sănătate care atestă că produsele au
fost obţinute în unităţi de tăiere autorizate
sanitar-veterinar, cu respectarea condiţiilor
sanitar-veterinare prevăzute de legislaţia în
vigoare, precum şi că produsele au fost supuse
controalelor oficiale în conformitate cu
prevederile Regulamentului Parlamentului
European şi al Consiliului nr. 854/2004/CE;
- marca de identificare - ştampilă aplicată de
operatorul din sectorul alimentar, în
conformitate cu prevederile normelor sanitar-
veterinare în vigoare, care atestă că produsele
au fost obţinute în unităţi autorizate sanitar-
veterinar şi care respectă prevederile
Regulamentului nr. 852/2004/CE şi
853/2004/CE.
Depozitare şi transport
Ficatul de pui congelat, se depozitează în spaţii frigorifice,
în care trebuie să se asigure menţinerea temperaturii cărnii de cel
puţin -12°C.
Transportul se face în vehicule închise, izoterme, răcite în
prealabil şi prevăzute cu instalaţie frigorifică, pentru a asigura
menţinerea temperaturii necesară păstrării calităţii produselor pe tot
timpul transportului. Mijloacele de transport vor fi autorizate
sanitar-veterinar de către organismele specializate.
Fiecare transport va fi însoţit de certificat de calitate,
autorizatie sanitar veterinara a mijlocului de transport şi alte
documente prevăzute de legislaţia în vigoare.
Recepţia
Constă în recepţia cantitativă şi calitativă.
Recepţia cantitativă se face la sediul beneficiarului, de către
comisia de recepţie, cu respectarea prevederilor ordinelor şi
dispoziţiilor Ministerului Apărării Naţionale.
Recepţia calitativă va cuprinde verificarea documentelor
care însoţesc produsul şi analiza parametrilor calitativi (senzoriali,

26 din 50
Nr.
Denumire reper/cod Caracteristici tehnice
Lot.
fizico-chimici şi microbiologici).
9. Pui Scop şi domeniu de utilizare
Prezenta specificaţie tehnică stabileşte condiţiile tehnice pe
care trebuie să le îndeplinească puii grill utilizaţi pentru hrănirea
efectivelor Ministerului Apărării Naţionale.
Documente de referinţă
În cuprinsul ei, prezenta specificaţie face referire la
documente emise şi aprobate de autorităţile civile şi militare. Pentru
documentele datate se utilizează ediţia la care se face referire, fără
modificările ulterioare dacă în text nu se prevede altfel. Pentru
documentele nedatate se utilizează ultima ediţie în vigoare.
Documente de natură legală:
L-4/1 Instrucţiuni privind hrănirea în Ministerul Apărării pe
timp de pace din 2008.
Ordinul 975/1998 al ministrului sănătăţii privind aprobarea
normelor igienico-sanitare pentru alimente publicat în
Monitorul Oficial nr.268 din 11 iunie 1999.
Hotărârea de Guvern nr. 106 din 07 februarie 2002 privind
etichetarea alimentelor publicată în Monitorul Oficial partea 1
nr. 147 din 27 februarie 2002 cu modificările ulterioare.
Hotărârea de Guvern nr. 924 privind aprobarea regulilor
generale pentru igiena produselor alimentare din 11 august
2005, publicată în Monitorul Oficial nr. 804/05.09.2005.
Hotărârea de Guvern nr. 954 privind aprobarea regulilor
specifice de igienă pentru alimente de origine animală,
publicată în Monitorul Oficial nr. 805/05.09.2005.
Legea nr. 150 privind siguranţa alimentelor publicată în
Monitorul Oficial nr.462 din 24 mai 2004.
Ordinul nr. 206 din 14.05.2002, al M.A.A.P, M.S.F. şi
A.N.P.C., pentru aprobarea normelor cu privire la
comercializarea cărnii de pasăre, publicat în Monitorul Oficial,
partea I, nr.699 din 24.09.2002.
Ordinul Preşedintelui ANSVSA nr. 10 din 18 februarie 2008
privind aprobarea normei sanitar- veterinare, care stabileşte
procedura pentru marcarea şi certificarea sanitar-veterinară a
cărnii proaspete şi marcarea produselor de origine animală,
destinate consumului uman, publicat în Monitorul Oficial nr.
221 din 21 martie 2008.
Standarde şi alte publicaţii de natură tehnică:
SP-CP-100-97 : Carne de pasăre, carcase, tranşate şi organe.
Tehnologia Cărnii (diverse ediţii).
Condiţii tehnice de calitate
Carnea de pasăre destinată consumului uman, provine din
sacrificarea speciilor de păsări domestice (găini, raţe, gâşte, curci,
bibilici).
Carcasele de pasăre sunt reprezentate de întregul corp al

27 din 50
Nr.
Denumire reper/cod Caracteristici tehnice
Lot.
unei păsări (dintre speciile de păsări domestice) după sângerare,
deplumare şi eviscerare.
Puii grill se obţin din carcase de pasăre eviscerate, fără
cap, gât, picioare şi guşă.
Carcasele de pasăre se comercializează numai
preambalate individual.
Starea termică
Caracteristicile pe care trebuie să le îndeplinească starea
termică sunt:
Congelată Ficatul de pui răcit în condiţii care să asigure în
profunzime temperatura de maximum - 12°C; la
ciocănire dă un sunet clar.
Proprietăţi organoleptice
Caracteristici Condiţii de admisibilitate
Carcase curate, fără resturi de conţinut
intestinal sau impurităţi mecanice.
Aspect La puii în stare congelată nu se admite
deformarea carcaselor.
Suprafaţa umedă, dar nelipiciosă.
Pielii: galbenă cu nuanţe între galben şi alb
Culoarea sidefiu.
Musculaturii: roz-roşiatică, caracteristică.
Consistenţa
Fermă şi elastică.
musculaturii
La suprafaţă, în secţiune şi în interiorul
Miros
carcasei miros caracteristic, fără miros străin.
Proprietăţi fizico-chimice
Caracteristici Carne de pasăre : refrigerată
Azot uşor hidrolizabil, mg
25
NH3/100 g, max.
pH 5,8...6
Reacţia pentru hidrogen negativă
sulfurat
Reacţia Kreis negativă
Proprietăţi microbiologice
Numărul total de germeni aerobi mezofili, la suprafaţă: max.
20/câmp microscopic;
Numărul total de germeni aerobi mezofili, în profunzime: absent/g;
Salmonella: absent/25g;
Bacterii sulfito-reducătoare: max. 1 /g.
Reguli pentru verificarea calităţii
Verificarea calităţii se face pe loturi.
La fiecare lot se verifică:
- ambalarea,
- marcarea,
- proprietăţile organoleptice,

28 din 50
Nr.
Denumire reper/cod Caracteristici tehnice
Lot.
- starea termică,
- proprietăţile fizico-chimice,
- proprietăţile microbiologice.
Se livrează congelat, ambalat în pungi din plastic individual sau în
caserole. Ambalajele individuale se închid prin termosudare, cu
clemă metalică, în vid sau în caserole.
Marcarea
Puiul grill se marchează prin ataşarea unei etichete care
cuprinde cel puţin următoarele informaţii:
- denumirea sortimentului;
- denumirea producătorului, localitatea;
- menţionarea speciilor de animale de la care
provine carnea;
- data de fabricaţie/ambalare şi termen de
valabilitate;
- condiţii de păstrare;
- menţionarea tratamentelor termice utilizate
(produs refrigerat);
- marca de sănătate care atestă că produsele au
fost obţinute în unităţi de tăiere autorizate
sanitar-veterinar, cu respectarea condiţiilor
sanitar-veterinare prevăzute de legislaţia în
vigoare, precum şi că produsele au fost supuse
controalelor oficiale în conformitate cu
prevederile Regulamentului Parlamentului
European şi al Consiliului nr. 854/2004/CE;
- marca de identificare - ştampilă aplicată de
operatorul din sectorul alimentar, în
conformitate cu prevederile normelor sanitar-
veterinare în vigoare, care atestă că produsele
au fost obţinute în unităţi autorizate sanitar-
veterinar şi care respectă prevederile
Regulamentului nr. 852/2004/CE şi
853/2004/CE.
Fiecare lot va fi însoţit de certificatul de sănătate publică
veterinară, emis de medicul veterinar oficial din unitatea de tăiere,
pentru carnea proaspătă, destinată consumului uman, care a fost
considerată corespunzătoare în urma controlului, verficărilor şi
înregistrărilor efectuate de autoritatea veterinară competentă, în
conformitate cu prevederile legislaţiei sanitar veterinare în vigoare.
Depozitare şi transport
Puii grill refrigeraţi, se depozitează în camere frigorifice, la
temperatura de 0...4°C şi umiditatea relativă a aerului de max. 85%.
Transportul se face în vehicule închise, izoterme, răcite în
prealabil şi prevăzute cu instalaţie frigorifică, pentru a asigura
menţinerea temperaturii necesară păstrării calităţii produselor pe tot
timpul transportului. Mijloacele de transport vor fi autorizate
sanitar-veterinar de către organismele specializate.
Fiecare transport va fi însoţit de certificat de calitate,

29 din 50
Nr.
Denumire reper/cod Caracteristici tehnice
Lot.
autorizatie sanitar veterinara a mijlocului de transport şi alte
documente prevăzute de legislaţia în vigoare.
Recepţia
Constă în recepţia cantitativă şi calitativă.
Recepţia cantitativă se face la sediul beneficiarului, de către
comisia de recepţie, cu respectarea prevederilor ordinelor şi
dispoziţiilor Ministerului Apărării Naţionale.
Recepţia calitativă va cuprinde verificarea documentelor care
însoţesc produsul şi analiza parametrilor calitativi (senzoriali,
fizico-chimici şi microbiologici).
10. Pulpe pui intregi fara Scop şi domeniu de utilizare
spata Prezenta specificaţie tehnică stabileşte condiţiile tehnice pe
care trebuie să le îndeplinească pulpele de pui utilizate pentru
hrănirea efectivelor Ministerului Apărării Naţionale.
Documente de referinţă
În cuprinsul ei, prezenta specificaţie face referire la
documente emise şi aprobate de autorităţile civile şi militare. Pentru
documentele datate se utilizează ediţia la care se face referire, fără
modificările ulterioare dacă în text nu se prevede altfel. Pentru
documentele nedatate se utilizează ultima ediţie în vigoare.
Documente de natură legală:
Hotărârea de Guvern nr. 106 din 07 februarie 2002
privind etichetarea alimentelor publicată în Monitorul Oficial
partea 1 nr. 147 din 27 februarie 2002, cu modificările
ulterioare.
Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului
European şi al Consiliului, privind igiena produselor
alimentare.
Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului
European şi al Consiliului, de stabilirea unor norme specifice de
igienă care se aplică alimentelor de origine animală.
Regulamentul (CE) nr.178/2002 al Parlamentului
European şi al Consiliului, de stabilire a principiilor şi a
cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a
Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire
a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare.
Regulamentul (CE) nr. 1441/2007 din 5 decembrie
2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2073/2005
privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare.
Ordinul nr. 206 din 14.05.2002, al M.A.A.P, M.S.F. şi
A.N.P.C., pentru aprobarea normelor cu privire la
comercializarea cărnii de pasăre, publicat în Monitorul Oficial,
partea I, nr.699 din 24.09.2002.
Ordinul Preşedintelui ANSVSA nr. 10 din 18 februarie 2008
privind aprobarea normei sanitar- veterinare, care stabileşte
procedura pentru marcarea şi certificarea sanitar-veterinară a

30 din 50
Nr.
Denumire reper/cod Caracteristici tehnice
Lot.
cărnii proaspete şi marcarea produselor de origine animală,
destinate consumului uman, publicat în Monitorul Oficial nr.
221 din 21 martie 2008.
Standarde şi alte publicaţii de natură tehnică: Tehnologia Cărnii
(diverse ediţii).
Condiţii tehnice de calitate
Pulpa de pui este reprezentată de femurul, tibia şi fibula cu
musculatura în aderenţă naturală. Cele două secţionări vor fi
practicate la nivelul articulaţiilor. Se admite secţionarea mai jos de
articulaţia tibio-tarso-metatarsiană cu maximum 1 cm.
Starea termică
Caracteristicile pe care trebuie să le îndeplinească starea
termică sunt:
Congelată Pulpe de pui răcite în condiţii care să asigure în
profunzime temperatura de maximum - 12°C; la
ciocănire dă un sunet clar.
Proprietăţi organoleptice
Caracteristici Condiţii de admisibilitate
Pulpa de pui reprezentată de femurul, tibia şi
fibula cu musculatura în aderenţă naturală.
Aspect Pulpe de pui, curate, fără impurităţi mecanice,
cu suprafaţa umedă dar nelipicioasă.
Greutatea 150- 200g/bucată.
Culoarea
Roz -roşiatică, caracteristică.
musculaturii
Consistenţa
Fermă şi elastică.
musculaturii
La suprafaţă şi în secţiune miros caracteristic,
Miros
normal, fără miros străin.
Proprietăţi fizico-chimice
Caracteristici Congelată
Azot uşor hidrolizabil, mg
35
NH3/100 g, max.
pH 5,8...6
Reacţia pentru hidrogen negativă
sulfurat
Reacţia Kreis negativă
Proprietăţi microbiologice
Numărul total de germeni aerobi mezofili, la suprafaţă: max.
20/câmp microscopic;
Numărul total de germeni aerobi mezofili, în profunzime: absent/g;
Salmonella, în profunzime: absent/25g;
Bacterii sulfito-reducătoare în profunzime: max. 1 UFC /g.
Reguli pentru verificarea calităţii
Verificarea calităţii se face pe loturi.

31 din 50
Nr.
Denumire reper/cod Caracteristici tehnice
Lot.
La fiecare lot se verifică:
- ambalarea,
- marcarea,
- proprietăţile organoleptice,
- starea termică,
- proprietăţile fizico-chimice,
- proprietăţile microbiologice.
Se livrează congelate, ambalate în pungi din plastic sau caserole
având în conţinut max. 6 buc. Ambalajele individuale se închid prin
termosudare, cu clemă metalică, în vid sau în caserole.
Marcarea
Pulpele de pui se marchează prin ataşarea unei etichete care
cuprinde cel puţin următoarele informaţii:
- denumirea sortimentului;
- denumirea producătorului, localitatea;
- menţionarea speciilor de la care provine
carnea;
- data de fabricaţie/ambalare şi termen de
valabilitate;
- condiţii de păstrare;
- menţionarea tratamentelor termice utilizate
(produs congelat);
- marca de identificare - ştampilă aplicată de
operatorul din sectorul alimentar, în
conformitate cu prevederile normelor sanitar-
veterinare în vigoare, care atestă că produsele
au fost obţinute în unităţi autorizate sanitar-
veterinar şi care respectă prevederile
Regulamentului nr. 852/2004/CE şi
853/2004/CE.
Fiecare lot va fi însoţit de certificatul de sănătate publică
veterinară, emis de medicul veterinar oficial din unitatea de tăiere,
pentru carnea proaspătă, destinată consumului uman, care a fost
considerată corespunzătoare în urma controlului, verficărilor şi
înregistrărilor efectuate de autoritatea veterinară competentă, în
conformitate cu prevederile legislaţiei sanitar veterinare în vigoare.
Depozitare şi transport
Pulpele de pui congelate, se depozitează în spaţii frigorifice,
în care trebuie să se asigure menţinerea temperaturii cărnii de cel
puţin -12°C.
Transportul se face în vehicule închise, izoterme, răcite în
prealabil şi prevăzute cu instalaţie frigorifică, pentru a asigura
menţinerea temperaturii necesară păstrării calităţii produselor pe tot
timpul transportului. Mijloacele de transport vor fi autorizate
sanitar-veterinar de către organismele specializate.
Fiecare transport va fi însoţit de certificat de calitate,
autorizatie sanitar veterinara a mijlocului de transport şi alte
documente prevăzute de legislaţia în vigoare.
Recepţia

32 din 50
Nr.
Denumire reper/cod Caracteristici tehnice
Lot.
Constă în recepţia cantitativă şi calitativă.
Recepţia cantitativă se face la sediul beneficiarului, de către
comisia de recepţie, cu respectarea prevederilor ordinelor şi
dispoziţiilor Ministerului Apărării Naţionale.
Recepţia calitativă va cuprinde verificarea documentelor
care însoţesc produsul şi analiza parametrilor calitativi (senzoriali,
fizico-chimici şi microbiologici).
11. Piept pui dezosat Scop şi domeniu de utilizare
Prezenta specificaţie tehnică stabileşte condiţiile tehnice pe
care trebuie să le îndeplinească pieptul de pasăre dezosat utilizat
pentru hrănirea efectivelor Ministerului Apărării Naţionale.
Documente de referinţă
În cuprinsul ei, prezenta specificaţie face referire la
documente emise şi aprobate de autorităţile civile şi militare. Pentru
documentele datate se utilizează ediţia la care se face referire, fără
modificările ulterioare dacă în text nu se prevede altfel. Pentru
documentele nedatate se utilizează ultima ediţie în vigoare.
Documente de natură legală:
L-4/1 Instrucţiuni privind hrănirea în Ministerul Apărării pe
timp de pace din 2008.
Ordinul 975/1998 al ministrului sănătăţii privind aprobarea
normelor igienico-sanitare pentru alimente publicat în Monitorul
Oficial nr.268 din 11 iunie 1999.
Hotărârea de Guvern nr. 106 din 07 februarie 2002 privind
etichetarea alimentelor publicată în Monitorul Oficial partea 1
nr. 147 din 27 februarie 2002 cu modificările ulterioare.
Hotărârea de Guvern nr. 924 privind aprobarea regulilor
generale pentru igiena produselor alimentare din 11 august
2005, publicată în Monitorul Oficial nr. 804/05.09.2005.
Hotărârea de Guvern nr. 954 privind aprobarea regulilor
specifice de igienă pentru alimente de origine animală,
publicată în Monitorul Oficial nr. 805/05.09.2005.
Legea nr. 150 privind siguranţa alimentelor publicată în
Monitorul Oficial nr.462 din 24 mai 2004.
Ordinul nr. 206 din 14.05.2002, al M.A.A.P, M.S.F. şi
A.N.P.C., pentru aprobarea normelor cu privire la
comercializarea cărnii de pasăre, publicat în Monitorul Oficial,
partea I, nr.699 din 24.09.2002.
Ordinul Preşedintelui ANSVSA nr. 10 din 18 februarie 2008
privind aprobarea normei sanitar- veterinare, care stabileşte
procedura pentru marcarea şi certificarea sanitar-veterinară a
cărnii proaspete şi marcarea produselor de origine animală,
destinate consumului uman, publicat în Monitorul Oficial nr.
221 din 21 martie 2008.
Standarde şi alte publicaţii de natură tehnică:
SP-CP-100-97: Carne de pasăre, carcase, tranşate şi organe.

33 din 50
Nr.
Denumire reper/cod Caracteristici tehnice
Lot.
Tehnologia Cărnii (diverse ediţii).
Condiţii tehnice de calitate
Pieptul de pasăre dezosat este obţinut din pieptul întreg sau
porţionat în jumătăţi, fără os, rezultat din îndepărtarea sternului,
claviculei, coastelor, a părţii cartilaginoase a sternului si a pielii.
Starea termică
Caracteristicile pe care trebuie să le îndeplinească starea
termică sunt:
Congelată Pieptul de pasăre dezosat fara piele, răcit în
condiţii care să asigure în profunzime
temperatura de maximum - 12°C; la ciocănire
dă un sunet clar.
Proprietăţi organoleptice
Caracteristici Condiţii de admisibilitate
Pieptul de pasăre dezosat, fara piele, curat, fără
Aspect impurităţi mecanice, cu suprafaţă umedă dar
nelipicioasă.
Culoarea
Roz, caracteri Caracteristică.
musculaturii
Consistenţa
Fermă şi elastică.
musculaturii
La suprafaţă şi în secţiune caracteristic normal,
Miros
fără miros străin.
Proprietăţi fizico-chimice
Caracteristici Congelată
Azot uşor hidrolizabil, mg
35
NH3/100 g, max.
pH 5,8...6
Reacţia pentru hidrogen negativă
sulfurat
Reacţia Kreis negativă
Proprietăţi microbiologice
Numărul total de germeni aerobi mezofili, la suprafaţă: max.
20/câmp microscopic;
Numărul total de germeni aerobi mezofili, în profunzime: absent/g;
Salmonella: absent/25g;
Bacterii sulfito-reducătoare: max. 1 /g.
Reguli pentru verificarea calităţii
Verificarea calităţii se face pe loturi.
La fiecare lot se verifică:
- ambalarea,
- marcarea,
- proprietăţile organoleptice,
- starea termică,
- proprietăţile fizico-chimice,
- proprietăţile microbiologice.

34 din 50
Nr.
Denumire reper/cod Caracteristici tehnice
Lot.
Se livrează congelat, ambalat în pungi din plastic sau caserole
având în conţinut max. 3 buc. Ambalajele individuale se închid prin
termosudare, cu clemă metalică, în vid sau în caserole.
Marcarea
Pieptul de pasăre dezosat se marchează prin ataşarea unei
etichete care cuprinde cel puţin următoarele informaţii:
- denumirea sortimentului;
- denumirea producătorului, localitatea;
- menţionarea speciilor de la care provine
carnea;
- data de fabricaţie/ambalare şi termen de
valabilitate;
- condiţii de păstrare;
- menţionarea tratamentelor termice utilizate
(produs congelat);
- marca de sănătate care atestă că produsele au
fost obţinute în unităţi de tăiere autorizate
sanitar-veterinar, cu respectarea condiţiilor
sanitar-veterinare prevăzute de legislaţia în
vigoare, precum şi că produsele au fost supuse
controalelor oficiale în conformitate cu
prevederile Regulamentului Parlamentului
European şi al Consiliului nr. 854/2004/CE;
- marca de identificare - ştampilă aplicată de
operatorul din sectorul alimentar, în
conformitate cu prevederile normelor sanitar-
veterinare în vigoare, care atestă că produsele
au fost obţinute în unităţi autorizate sanitar-
veterinar şi care respectă prevederile
Regulamentului nr. 852/2004/CE şi
853/2004/CE.
Fiecare lot va fi însoţit de certificatul de sănătate publică
veterinară, emis de medicul veterinar oficial din unitatea de tăiere,
pentru carnea proaspătă, destinată consumului uman, care a fost
considerată corespunzătoare în urma controlului, verficărilor şi
înregistrărilor efectuate de autoritatea veterinară competentă, în
conformitate cu prevederile legislaţiei sanitar veterinare în vigoare.
Depozitare şi transport
Pieptul de pasăre dezosat congelat, se depozitează în spaţii
frigorifice, în care trebuie să se asigure menţinerea temperaturii
cărnii de cel puţin -12°C.
Transportul se face în vehicule închise, izoterme, răcite în
prealabil şi prevăzute cu instalaţie frigorifică, pentru a asigura
menţinerea temperaturii necesară păstrării calităţii produselor pe tot
timpul transportului. Mijloacele de transport vor fi autorizate
sanitar-veterinar de către organismele specializate.
Fiecare transport va fi însoţit de certificat de calitate,
autorizatie sanitar veterinara a mijlocului de transport şi alte
documente prevăzute de legislaţia în vigoare.

35 din 50
Nr.
Denumire reper/cod Caracteristici tehnice
Lot.
Recepţia
Constă în recepţia cantitativă şi calitativă.
Recepţia cantitativă se face la sediul beneficiarului, de către
comisia de recepţie, cu respectarea prevederilor ordinelor şi
dispoziţiilor Ministerului Apărării Naţionale.
Recepţia calitativă va cuprinde verificarea documentelor
care însoţesc produsul şi analiza parametrilor calitativi (senzoriali,
fizico-chimici şi microbiologici).
12. Aripi curcan Scop şi domeniu de utilizare
Prezenta specificaţie tehnică stabileşte condiţiile tehnice pe
care trebuie să le îndeplinească aripile de curcan utilizate pentru
hrănirea efectivelor Ministerului Apărării Naţionale.
Documente de referinţă
În cuprinsul ei, prezenta specificaţie face referire la
documente emise şi aprobate de autorităţile civile şi militare. Pentru
documentele datate se utilizează ediţia la care se face referire, fără
modificările ulterioare dacă în text nu se prevede altfel. Pentru
documentele nedatate se utilizează ultima ediţie în vigoare.
Documente de natură legală:
L-4/1 Instrucţiuni privind hrănirea în Ministerul Apărării pe
timp de pace din 2008.
Ordinul 975/1998 al ministrului sănătăţii privind aprobarea
normelor igienico-sanitare pentru alimente publicat în Monitorul
Oficial nr.268 din 11 iunie 1999.
Hotărârea de Guvern nr. 106 din 07 februarie 2002 privind
etichetarea alimentelor publicată în Monitorul Oficial partea 1 nr.
147 din 27 februarie 2002 cu modificările ulterioare.
Hotărârea de Guvern nr. 924 privind aprobarea regulilor generale
pentru igiena produselor alimentare din 11 august 2005, publicată în
Monitorul Oficial nr. 804/05.09.2005.
Hotărârea de Guvern nr. 954 privind aprobarea regulilor specifice
de igienă pentru alimente de origine animală, publicată în Monitorul
Oficial nr. 805/05.09.2005.
Legea nr. 150 privind siguranţa alimentelor publicată în Monitorul
Oficial nr.462 din 24 mai 2004.
Ordinul nr. 206 din 14.05.2002, al M.A.A.P, M.S.F. şi A.N.P.C.,
pentru aprobarea normelor cu privire la comercializarea cărnii de
pasăre, publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr.699 din
24.09.2002.
Ordinul Preşedintelui ANSVSA nr. 10 din 18 februarie 2008
privind aprobarea normei sanitar- veterinare, care stabileşte
procedura pentru marcarea şi certificarea sanitar-veterinară a cărnii
proaspete şi marcarea produselor de origine animală, destinate
consumului uman, publicat în Monitorul Oficial nr. 221 din 21
martie 2008.
Standarde şi alte publicaţii de natură tehnică:

36 din 50
Nr.
Denumire reper/cod Caracteristici tehnice
Lot.
SP-CP-100-97 : Carne de pasăre, carcase, tranşate şi organe.
Tehnologia Cărnii (diverse ediţii).
Condiţii tehnice de calitate
Aripile de curcan sunt reprezentate de humerus, radius şi
ulna cu musculatura în aderenţă naturală.
Starea termică
Caracteristicile pe care trebuie să le îndeplinească starea
termică sunt:
Congelată Aripile de curcan congelate în condiţii care să
asigure în profunzime temperatura de maximum -
12°C; la ciocănire dă un sunet clar.
Proprietăţi organoleptice
Caracteristici Condiţii de admisibilitate
Aripi de curcan, curate, fără impurităţi
Aspect
mecanice, cu suprafaţa umedă dar nelipicioasă.
Culoarea
Roz -roşiatică, caracteristică.
musculaturii
Consistenţa
Fermă şi elastică.
musculaturii
La suprafaţă şi în secţiune miros caracteristic,
Miros
fără miros străin.
Proprietăţi fizico-chimice
Caracteristici Congelată
Azot uşor hidrolizabil, mg
35
NH3/100 g, max.
pH 5,8...6
Reacţia pentru hidrogen negativă
sulfurat
Reacţia Kreis negativă
Proprietăţi microbiologice
Numărul total de germeni aerobi mezofili, la suprafaţă: max.
20/câmp microscopic;
Numărul total de germeni aerobi mezofili, în profunzime: absent/g;
Salmonella: absent/25g;
Bacterii sulfito-reducătoare: max. 1 /g.
Reguli pentru verificarea calităţii
Verificarea calităţii se face pe loturi.
La fiecare lot se verifică:
- ambalarea,
- marcarea,
- proprietăţile organoleptice,
- starea termică,
- proprietăţile fizico-chimice,
- proprietăţile microbiologice.
Se livrează congelate, ambalate în pungi din plastic sau caserole.
Ambalajele individuale se închid prin termosudare, cu clemă

37 din 50
Nr.
Denumire reper/cod Caracteristici tehnice
Lot.
metalică, în vid sau în caserole.
Marcarea
Aripile de curcan se marchează prin ataşarea unei etichete
care cuprinde cel puţin următoarele informaţii:
- denumirea sortimentului;
- denumirea producătorului, localitatea;
- menţionarea speciilor de la care provine
carnea;
- data de fabricaţie/ambalare şi termen de
valabilitate;
- condiţii de păstrare;
- menţionarea tratamentelor termice utilizate
(produs congelat);
- marca de sănătate care atestă că produsele au
fost obţinute în unităţi de tăiere autorizate
sanitar-veterinar, cu respectarea condiţiilor
sanitar-veterinare prevăzute de legislaţia în
vigoare, precum şi că produsele au fost supuse
controalelor oficiale în conformitate cu
prevederile Regulamentului Parlamentului
European şi al Consiliului nr. 854/2004/CE;
- marca de identificare - ştampilă aplicată de
operatorul din sectorul alimentar, în
conformitate cu prevederile normelor sanitar-
veterinare în vigoare, care atestă că produsele
au fost obţinute în unităţi autorizate sanitar-
veterinar şi care respectă prevederile
Regulamentului nr. 852/2004/CE şi
853/2004/CE.
Fiecare lot va fi însoţit de certificatul de sănătate publică
veterinară, emis de medicul veterinar oficial din unitatea de tăiere,
pentru carnea proaspătă, destinată consumului uman, care a fost
considerată corespunzătoare în urma controlului, verficărilor şi
înregistrărilor efectuate de autoritatea veterinară competentă, în
conformitate cu prevederile legislaţiei sanitar veterinare în vigoare.
Depozitare şi transport
Aripile de curcan congelate, se depozitează în spaţii
frigorifice, în care trebuie să se asigure menţinerea temperaturii
cărnii de cel puţin -12°C.
Transportul se face în vehicule închise, izoterme, răcite în
prealabil şi prevăzute cu instalaţie frigorifică, pentru a asigura
menţinerea temperaturii necesară păstrării calităţii produselor pe tot
timpul transportului. Mijloacele de transport vor fi autorizate
sanitar-veterinar de către organismele specializate.
Fiecare transport va fi însoţit de certificat de calitate,
autorizatie sanitar veterinara a mijlocului de transport şi alte
documente prevăzute de legislaţia în vigoare.
Recepţia
Constă în recepţia cantitativă şi calitativă.

38 din 50
Nr.
Denumire reper/cod Caracteristici tehnice
Lot.
Recepţia cantitativă se face la sediul beneficiarului, de către
comisia de recepţie, cu respectarea prevederilor ordinelor şi
dispoziţiilor Ministerului Apărării Naţionale.
Recepţia calitativă va cuprinde verificarea documentelor
care însoţesc produsul şi analiza parametrilor calitativi (senzoriali,
fizico-chimici şi microbiologici).
13. Pulpe de curcan fara os si Scop şi domeniu de utilizare
piele partea superioara Prezenta specificaţie tehnică stabileşte condiţiile tehnice pe
care trebuie să le îndeplinească pulpele de curcan fără os si piele
partea superioara utilizate pentru hrănirea efectivelor Ministerului
Apărării Naţionale.
Documente de referinţă
În cuprinsul ei, prezenta specificaţie face referire la
documente emise şi aprobate de autorităţile civile şi militare. Pentru
documentele datate se utilizează ediţia la care se face referire, fără
modificările ulterioare dacă în text nu se prevede altfel. Pentru
documentele nedatate se utilizează ultima ediţie în vigoare.
Documente de natură legală:
Hotărârea de Guvern nr. 106 din 07 februarie 2002
privind etichetarea alimentelor publicată în Monitorul Oficial
partea 1 nr. 147 din 27 februarie 2002, cu modificările
ulterioare.
Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului
European şi al Consiliului, privind igiena produselor
alimentare.
Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului
European şi al Consiliului, de stabilirea unor norme specifice de
igienă care se aplică alimentelor de origine animală.
Regulamentul (CE) nr.178/2002 al Parlamentului
European şi al Consiliului, de stabilire a principiilor şi a
cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a
Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire
a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare.
Regulamentul (CE) nr. 1441/2007 din 5 decembrie
2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2073/2005
privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare.
Ordinul nr. 206 din 14.05.2002, al M.A.A.P, M.S.F. şi
A.N.P.C., pentru aprobarea normelor cu privire la
comercializarea cărnii de pasăre, publicat în Monitorul Oficial,
partea I, nr.699 din 24.09.2002.
Ordinul Preşedintelui ANSVSA nr. 10 din 18 februarie 2008
privind aprobarea normei sanitar- veterinare, care stabileşte
procedura pentru marcarea şi certificarea sanitar-veterinară a
cărnii proaspete şi marcarea produselor de origine animală,
destinate consumului uman, publicat în Monitorul Oficial nr.
221 din 21 martie 2008.

39 din 50
Nr.
Denumire reper/cod Caracteristici tehnice
Lot.
Standarde şi alte publicaţii de natură tehnică: Tehnologia Cărnii
(diverse ediţii).
Condiţii tehnice de calitate
Reprezintă masa musculară obţinută în urma secţionării
transversale a pulpei superioare de curcan şi a dezosării acesteia.
Starea termică
Caracteristicile pe care trebuie să le îndeplinească starea
termică sunt:
Congelată Pulpe de curcan fără os si piele partea
superioara răcite în condiţii care să asigure în
profunzime temperatura de maximum - 12°C; la
ciocănire dă un sunet clar.
Proprietăţi organoleptice
Caracteristici Condiţii de admisibilitate
Masa musculară fara pielea aderentă, obţinută
în urma secţionării transversale a pulpei
superioare şi a dezosării acesteia.
Aspect
Pulpe de curcan partea superioara, fără os si
piele, curate, fără impurităţi mecanice, cu
suprafaţa umedă dar nelipicioasă.
Culoarea
Roz -roşiatică, caracteristică.
musculaturii
Consistenţa
Fermă şi elastică.
musculaturii
La suprafaţă şi în secţiune miros caracteristic,
Miros
normal, fără miros străin.
Proprietăţi fizico-chimice
Caracteristici Congelată
Azot uşor hidrolizabil, mg
35
NH3/100 g, max.
pH 5,8...6
Reacţia pentru hidrogen negativă
sulfurat
Reacţia Kreis negativă
Proprietăţi microbiologice
Numărul total de germeni aerobi mezofili, la suprafaţă: max.
20/câmp microscopic;
Numărul total de germeni aerobi mezofili, în profunzime: absent/g;
Salmonella, în profunzime: absent/25g;
Bacterii sulfito-reducătoare în profunzime: max. 1UFC /g.
Reguli pentru verificarea calităţii
Verificarea calităţii se face pe loturi.
La fiecare lot se verifică:
- ambalarea,
- marcarea,

40 din 50
Nr.
Denumire reper/cod Caracteristici tehnice
Lot.
- proprietăţile organoleptice,
- starea termică,
- proprietăţile fizico-chimice,
- proprietăţile microbiologice.
Se livrează congelate, ambalate în pungi din plastic sau caserole de
max. 2 kg. Ambalajele individuale se închid prin termosudare, cu
clemă metalică, în vid sau în caserole.
Marcarea
Pulpele de curcan fără os si piele partea superioara se
marchează prin ataşarea unei etichete care cuprinde cel puţin
următoarele informaţii:
- denumirea sortimentului;
- denumirea producătorului, localitatea;
- menţionarea speciilor de la care provine
carnea;
- data de fabricaţie/ambalare şi termen de
valabilitate;
- condiţii de păstrare;
- menţionarea tratamentelor termice utilizate
(produs congelat);
- marca de identificare - ştampilă aplicată de
operatorul din sectorul alimentar, în
conformitate cu prevederile normelor sanitar-
veterinare în vigoare, care atestă că produsele
au fost obţinute în unităţi autorizate sanitar-
veterinar şi care respectă prevederile
Regulamentului nr. 852/2004/CE şi
853/2004/CE.
Fiecare lot va fi însoţit de certificatul de sănătate publică
veterinară, emis de medicul veterinar oficial din unitatea de tăiere,
pentru carnea proaspătă, destinată consumului uman, care a fost
considerată corespunzătoare în urma controlului, verficărilor şi
înregistrărilor efectuate de autoritatea veterinară competentă, în
conformitate cu prevederile legislaţiei sanitar veterinare în vigoare.
Depozitare şi transport
Pulpele de curcan fără os si piele partea superioara,
congelate, se depozitează în spaţii frigorifice, în care trebuie să se
asigure menţinerea temperaturii cărnii de cel puţin -12°C.
Transportul se face în vehicule închise, izoterme, răcite în
prealabil şi prevăzute cu instalaţie frigorifică, pentru a asigura
menţinerea temperaturii necesară păstrării calităţii produselor pe tot
timpul transportului. Mijloacele de transport vor fi autorizate
sanitar-veterinar de către organismele specializate.
Fiecare transport va fi însoţit de certificat de calitate,
autorizatie sanitar veterinara a mijlocului de transport şi alte
documente prevăzute de legislaţia în vigoare.
Recepţia
Constă în recepţia cantitativă şi calitativă.

41 din 50
Nr.
Denumire reper/cod Caracteristici tehnice
Lot.
Recepţia cantitativă se face la sediul beneficiarului, de către
comisia de recepţie, cu respectarea prevederilor ordinelor şi
dispoziţiilor Ministerului Apărării Naţionale.
Recepţia calitativă va cuprinde verificarea documentelor care
însoţesc produsul şi analiza parametrilor calitativi (senzoriali,
fizico-chimici şi microbiologici).
14. Pulpe pui dezosate Scop şi domeniu de utilizare
Prezenta specificaţie tehnică stabileşte condiţiile tehnice pe
care trebuie să le îndeplinească pulpele de pui fără os utilizate
pentru hrănirea efectivelor Ministerului Apărării Naţionale.
Documente de referinţă
În cuprinsul ei, prezenta specificaţie face referire la
documente emise şi aprobate de autorităţile civile şi militare. Pentru
documentele datate se utilizează ediţia la care se face referire, fără
modificările ulterioare dacă în text nu se prevede altfel. Pentru
documentele nedatate se utilizează ultima ediţie în vigoare.
Documente de natură legală:
Hotărârea de Guvern nr. 106 din 07 februarie 2002
privind etichetarea alimentelor publicată în Monitorul Oficial
partea 1 nr. 147 din 27 februarie 2002, cu modificările
ulterioare.
Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului
European şi al Consiliului, privind igiena produselor
alimentare.
Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului
European şi al Consiliului, de stabilirea unor norme specifice de
igienă care se aplică alimentelor de origine animală.
Regulamentul (CE) nr.178/2002 al Parlamentului
European şi al Consiliului, de stabilire a principiilor şi a
cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a
Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire
a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare.
Regulamentul (CE) nr. 1441/2007 din 5 decembrie
2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2073/2005
privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare.
Ordinul nr. 206 din 14.05.2002, al M.A.A.P, M.S.F. şi
A.N.P.C., pentru aprobarea normelor cu privire la
comercializarea cărnii de pasăre, publicat în Monitorul Oficial,
partea I, nr.699 din 24.09.2002.
Ordinul Preşedintelui ANSVSA nr. 10 din 18 februarie 2008
privind aprobarea normei sanitar- veterinare, care stabileşte
procedura pentru marcarea şi certificarea sanitar-veterinară a
cărnii proaspete şi marcarea produselor de origine animală,
destinate consumului uman, publicat în Monitorul Oficial nr.
221 din 21 martie 2008.
Standarde şi alte publicaţii de natură tehnică: Tehnologia Cărnii

42 din 50
Nr.
Denumire reper/cod Caracteristici tehnice
Lot.
(diverse ediţii).
Condiţii tehnice de calitate
Reprezintă masa musculară obţinută în urma secţionării
transversale la nivelul articulaţiei coxo-femurale a pulpei şi a
dezosării acesteia.
Starea termică
Caracteristicile pe care trebuie să le îndeplinească starea
termică sunt:
Congelată Pulpe de pui fără os răcite în condiţii care să
asigure în profunzime temperatura de maximum
- 12°C; la ciocănire dă un sunet clar.
Proprietăţi organoleptice
Caracteristici Condiţii de admisibilitate
Masa musculară cu pielea aderentă, obţinută în
urma secţionării transversale la nivelul
articulaţiei coxo-femurale a pulpei şi a
dezosării acesteia.
Aspect
Pulpe de pui, fără os, curate, fără impurităţi
mecanice, cu suprafaţa umedă dar nelipicioasă.
Fără piele în exces.
Greutatea 150-200g/bucată.
Culoarea
Roz -roşiatică, caracteristică.
musculaturii
Consistenţa
Fermă şi elastică.
musculaturii
La suprafaţă şi în secţiune miros caracteristic,
Miros
normal, fără miros străin.
Proprietăţi fizico-chimice
Caracteristici Congelată
Azot uşor hidrolizabil, mg
35
NH3/100 g, max.
pH 5,8...6
Reacţia pentru hidrogen negativă
sulfurat
Reacţia Kreis negativă
Proprietăţi microbiologice
Numărul total de germeni aerobi mezofili, la suprafaţă: max.
20/câmp microscopic;
Numărul total de germeni aerobi mezofili, în profunzime: absent/g;
Salmonella, în profunzime: absent/25g;
Bacterii sulfito-reducătoare în profunzime: max. 1UFC /g.
Reguli pentru verificarea calităţii
Verificarea calităţii se face pe loturi.
La fiecare lot se verifică:
- ambalarea,

43 din 50
Nr.
Denumire reper/cod Caracteristici tehnice
Lot.
- marcarea,
- proprietăţile organoleptice,
- starea termică,
- proprietăţile fizico-chimice,
- proprietăţile microbiologice.
Se livrează congelate, ambalate în pungi din plastic sau caserole
având în conţinut max. 6 buc. Ambalajele individuale se închid prin
termosudare, cu clemă metalică, în vid sau în caserole.
Marcarea
Pulpele de pui fără os se marchează prin ataşarea unei
etichete care cuprinde cel puţin următoarele informaţii:
- denumirea sortimentului;
- denumirea producătorului, localitatea;
- menţionarea speciilor de la care provine
carnea;
- data de fabricaţie/ambalare şi termen de
valabilitate;
- condiţii de păstrare;
- menţionarea tratamentelor termice utilizate
(produs congelat);
- marca de identificare - ştampilă aplicată de
operatorul din sectorul alimentar, în
conformitate cu prevederile normelor sanitar-
veterinare în vigoare, care atestă că produsele
au fost obţinute în unităţi autorizate sanitar-
veterinar şi care respectă prevederile
Regulamentului nr. 852/2004/CE şi
853/2004/CE.
Fiecare lot va fi însoţit de certificatul de sănătate publică
veterinară, emis de medicul veterinar oficial din unitatea de tăiere,
pentru carnea proaspătă, destinată consumului uman, care a fost
considerată corespunzătoare în urma controlului, verficărilor şi
înregistrărilor efectuate de autoritatea veterinară competentă, în
conformitate cu prevederile legislaţiei sanitar veterinare în vigoare.
Depozitare şi transport
Pulpele de pui fără os congelate, se depozitează în spaţii
frigorifice, în care trebuie să se asigure menţinerea temperaturii
cărnii de cel puţin -12°C.
Transportul se face în vehicule închise, izoterme, răcite în
prealabil şi prevăzute cu instalaţie frigorifică, pentru a asigura
menţinerea temperaturii necesară păstrării calităţii produselor pe tot
timpul transportului. Mijloacele de transport vor fi autorizate
sanitar-veterinar de către organismele specializate.
Fiecare transport va fi însoţit de certificat de calitate,
autorizatie sanitar veterinara a mijlocului de transport şi alte
documente prevăzute de legislaţia în vigoare.
Recepţia
Constă în recepţia cantitativă şi calitativă.
Recepţia cantitativă se face la sediul beneficiarului, de către

44 din 50
Nr.
Denumire reper/cod Caracteristici tehnice
Lot.
comisia de recepţie, cu respectarea prevederilor ordinelor şi
dispoziţiilor Ministerului Apărării Naţionale.
Recepţia calitativă va cuprinde verificarea documentelor
care însoţesc produsul şi analiza parametrilor calitativi (senzoriali,
fizico-chimici şi microbiologici).
15. Piept de curcan dezosat Scop şi domeniu de utilizare
Prezenta specificaţie tehnică stabileşte condiţiile tehnice pe
care trebuie să le îndeplinească pieptul de curcan fără os si piele
utilizate pentru hrănirea efectivelor Ministerului Apărării Naţionale.
Documente de referinţă
În cuprinsul ei, prezenta specificaţie face referire la
documente emise şi aprobate de autorităţile civile şi militare. Pentru
documentele datate se utilizează ediţia la care se face referire, fără
modificările ulterioare dacă în text nu se prevede altfel. Pentru
documentele nedatate se utilizează ultima ediţie în vigoare.
Documente de natură legală:
Hotărârea de Guvern nr. 106 din 07 februarie 2002
privind etichetarea alimentelor publicată în Monitorul Oficial
partea 1 nr. 147 din 27 februarie 2002, cu modificările
ulterioare.
Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului
European şi al Consiliului, privind igiena produselor
alimentare.
Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului
European şi al Consiliului, de stabilirea unor norme specifice de
igienă care se aplică alimentelor de origine animală.
Regulamentul (CE) nr.178/2002 al Parlamentului
European şi al Consiliului, de stabilire a principiilor şi a
cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a
Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire
a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare.
Regulamentul (CE) nr. 1441/2007 din 5 decembrie
2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2073/2005
privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare.
Ordinul nr. 206 din 14.05.2002, al M.A.A.P, M.S.F. şi
A.N.P.C., pentru aprobarea normelor cu privire la
comercializarea cărnii de pasăre, publicat în Monitorul Oficial,
partea I, nr.699 din 24.09.2002.
Ordinul Preşedintelui ANSVSA nr. 10 din 18 februarie 2008
privind aprobarea normei sanitar- veterinare, care stabileşte
procedura pentru marcarea şi certificarea sanitar-veterinară a
cărnii proaspete şi marcarea produselor de origine animală,
destinate consumului uman, publicat în Monitorul Oficial nr.
221 din 21 martie 2008.
Standarde şi alte publicaţii de natură tehnică: Tehnologia Cărnii
(diverse ediţii).

45 din 50
Nr.
Denumire reper/cod Caracteristici tehnice
Lot.
Condiţii tehnice de calitate
Reprezintă masa musculară obţinută în urma dezosării
pieptului de curcan şi a indepartarii pielii.
Starea termică
Caracteristicile pe care trebuie să le îndeplinească starea
termică sunt:
Congelată Pieptul de curcan fără os si piele răcit în condiţii
care să asigure în profunzime temperatura de
maximum - 12°C; la ciocănire dă un sunet clar.
Proprietăţi organoleptice
Caracteristici Condiţii de admisibilitate
Masa musculară fara pielea aderentă, obţinută
în urma dezosarii pieptului de curcan.
Aspect Pieptul de curcan, fără os si piele, curat, fără
impurităţi mecanice, cu suprafaţa umedă dar
nelipicioasă.
Culoarea
Roz -roşiatică, caracteristică.
musculaturii
Consistenţa
Fermă şi elastică.
musculaturii
La suprafaţă şi în secţiune miros caracteristic,
Miros
normal, fără miros străin.
Proprietăţi fizico-chimice
Caracteristici Congelată
Azot uşor hidrolizabil, mg
35
NH3/100 g, max.
pH 5,8...6
Reacţia pentru hidrogen negativă
sulfurat
Reacţia Kreis negativă
Proprietăţi microbiologice
Numărul total de germeni aerobi mezofili, la suprafaţă: max.
20/câmp microscopic;
Numărul total de germeni aerobi mezofili, în profunzime: absent/g;
Salmonella, în profunzime: absent/25g;
Bacterii sulfito-reducătoare în profunzime: max. 1UFC /g.
Reguli pentru verificarea calităţii
Verificarea calităţii se face pe loturi.
La fiecare lot se verifică:
- ambalarea,
- marcarea,
- proprietăţile organoleptice,
- starea termică,
- proprietăţile fizico-chimice,
- proprietăţile microbiologice.

46 din 50
Nr.
Denumire reper/cod Caracteristici tehnice
Lot.
Se livrează congelat, ambalat în pungi din plastic sau caserole de
max. 2 kg. Ambalajele individuale se închid prin termosudare, cu
clemă metalică, în vid sau în caserole.
Marcarea
Pieptul de curcan fără os si piele se marchează prin ataşarea
unei etichete care cuprinde cel puţin următoarele informaţii:
- denumirea sortimentului;
- denumirea producătorului, localitatea;
- menţionarea speciilor de la care provine
carnea;
- data de fabricaţie/ambalare şi termen de
valabilitate;
- condiţii de păstrare;
- menţionarea tratamentelor termice utilizate
(produs congelat);
- marca de identificare - ştampilă aplicată de
operatorul din sectorul alimentar, în
conformitate cu prevederile normelor sanitar-
veterinare în vigoare, care atestă că produsele
au fost obţinute în unităţi autorizate sanitar-
veterinar şi care respectă prevederile
Regulamentului nr. 852/2004/CE şi
853/2004/CE.
Fiecare lot va fi însoţit de certificatul de sănătate publică
veterinară, emis de medicul veterinar oficial din unitatea de tăiere,
pentru carnea proaspătă, destinată consumului uman, care a fost
considerată corespunzătoare în urma controlului, verficărilor şi
înregistrărilor efectuate de autoritatea veterinară competentă, în
conformitate cu prevederile legislaţiei sanitar veterinare în vigoare.
Depozitare şi transport
Pieptul de curcan fără os si piele, congelat, se depozitează
în spaţii frigorifice, în care trebuie să se asigure menţinerea
temperaturii cărnii de cel puţin -12°C.
Transportul se face în vehicule închise, izoterme, răcite în
prealabil şi prevăzute cu instalaţie frigorifică, pentru a asigura
menţinerea temperaturii necesară păstrării calităţii produselor pe tot
timpul transportului. Mijloacele de transport vor fi autorizate
sanitar-veterinar de către organismele specializate.
Fiecare transport va fi însoţit de certificat de calitate,
autorizatie sanitar veterinara a mijlocului de transport şi alte
documente prevăzute de legislaţia în vigoare.
Recepţia
Constă în recepţia cantitativă şi calitativă.
Recepţia cantitativă se face la sediul beneficiarului, de către
comisia de recepţie, cu respectarea prevederilor ordinelor şi
dispoziţiilor Ministerului Apărării Naţionale.
Recepţia calitativă va cuprinde verificarea documentelor
care însoţesc produsul şi analiza parametrilor calitativi (senzoriali,

47 din 50
Nr.
Denumire reper/cod Caracteristici tehnice
Lot.
fizico-chimici şi microbiologici).
16. Pipote de pui Scop şi domeniu de utilizare
Prezenta specificaţie tehnică stabileşte condiţiile tehnice pe
care trebuie să le îndeplinească pipotele de pui utilizat pentru
hrănirea efectivelor Ministerului Apărării.
Condiţii tehnice de calitate
Sortimentul reprezintă pipotele de pui curăţate bine, fără
alte impurităţi.
Starea termică
Caracteristicile pe care trebuie să le îndeplinească starea
termică sunt:
Congelată Pipote de pui răcite în condiţii care să asigure
în profunzime temperatura de maximum -
12°C; la ciocănire dă un sunet clar.
Proprietăţi organoleptice
Caracteristici Condiţii de admisibilitate
Pipote de pui, curate, fără grăsime şi alte
Aspect
impurităţi, cu suprafaţa umedă dar nelipiciosă;
Culoarea Roşiatică, caracteristică;
Consistenţa Fermă;
La suprafaţă şi în secţiune caracteristic, fără
Miros
miros străin.

Proprietăţi fizico-chimice
Caracteristici Congelat
Azot uşor hidrolizabil, mg
35
NH3/100 g, max.
pH 5,8...6
Reacţia pentru hidrogen negativă
sulfurat
Reacţia Kreis negativă

Proprietăţi microbiologice
Numărul total de germeni aerobi mezofili, la suprafaţă: max.
20/câmp microscopic;
Numărul total de germeni aerobi mezofili, în profunzime: absent/g;
Salmonella: absent/25g;
Bacterii sulfito-reducătoare: max. 1 /g.
Reguli pentru verificarea calităţii
Verificarea calităţii se face pe loturi.
La fiecare lot se verifică:
- ambalarea,
- marcarea,
- proprietăţile organoleptice,
- starea termică,
- proprietăţile fizico-chimice,
- proprietăţile microbiologice.
Se livrează congelate, ambalate în pungi din plastic sau
caserole de maxim 1 kg. Ambalajele individuale se închid prin
termosudare, cu clemă metalică, în vid sau în caserole.

48 din 50
Nr.
Denumire reper/cod Caracteristici tehnice
Lot.
Marcarea
Pipotele de pui se marchează prin ataşarea unei etichete
care cuprinde cel puţin următoarele informaţii:
- denumirea sortimentului;
- denumirea producătorului, localitatea;
- menţionarea speciei de la care provine;
- data de fabricaţie/ambalare şi termen de
valabilitate;
- condiţii de păstrare;
- menţionarea tratamentelor termice utilizate
(produs congelat);
- marca de sănătate care atestă că produsele au
fost obţinute în unităţi de tăiere autorizate
sanitar-veterinar, cu respectarea condiţiilor
sanitar-veterinare prevăzute de legislaţia în
vigoare, precum şi că produsele au fost supuse
controalelor oficiale în conformitate cu
prevederile Regulamentului Parlamentului
European şi al Consiliului nr. 854/2004/CE;
- marca de identificare - ştampilă aplicată de
operatorul din sectorul alimentar, în
conformitate cu prevederile normelor sanitar-
veterinare în vigoare, care atestă că produsele
au fost obţinute în unităţi autorizate sanitar-
veterinar şi care respectă prevederile
Regulamentului nr. 852/2004/CE şi
853/2004/CE.
Depozitare şi transport
Pipotele de pui congelate, se depozitează în spaţii
frigorifice, în care trebuie să se asigure menţinerea temperaturii
cărnii de cel puţin -12°C.
Transportul se face în vehicule închise, izoterme, răcite în
prealabil şi prevăzute cu instalaţie frigorifică, pentru a asigura
menţinerea temperaturii necesară păstrării calităţii produselor pe tot
timpul transportului. Mijloacele de transport vor fi autorizate
sanitar-veterinar de către organismele specializate.
Fiecare transport va fi însoţit de certificat de calitate,
autorizatie sanitar veterinara a mijlocului de transport şi alte
documente prevăzute de legislaţia în vigoare.
Recepţia
Constă în recepţia cantitativă şi calitativă.
Recepţia cantitativă se face la sediul beneficiarului, de către
comisia de recepţie, cu respectarea prevederilor ordinelor şi
dispoziţiilor Ministerului Apărării Naţionale.
Recepţia calitativă va cuprinde verificarea documentelor
care însoţesc produsul şi analiza parametrilor calitativi (senzoriali,
fizico-chimici şi microbiologici).
17. Peste proaspat - crap Crapul proaspat trebuie sa aiba miros,culoare si aspect specifice,
fara modificari ale acestora .
18. Peste file congelat Peste file congelat pangasius - poate fi sub forma de brichete
pangasius sau bucati congelate individual. Brichetele de peste trebuie sa fie
acoperite la suprafata cu o pojghita de gheata uniforma si continua,
fara semne de decongelare superficiala, locuri umede , patate sau

49 din 50
Nr.
Denumire reper/cod Caracteristici tehnice
Lot.
mucegaite .
19. Peste congelat macrou Macroul congelat poate fi sub forma de brichete sau bucati
(trunchi) congelate individual (fara cap, coada si eviscerat). Brichetele de
peste trebuie sa fie acoperite la suprafata cu o pojghita de gheata
uniforma si continua , fara semne de decongelare superficiala,
locuri umede, patate sau mucegaite .

Termen de livrare : max. 72 ore de la data transmiterii comenzii.


Modul de receptie : conform clauzelor din contract.
Modalitati de plata : plata se va face din cont IBAN – RO17TREZ4935041XXX000125 deschis la
Trezoreria Tg. Neamt , prin ordin de plata in baza facturii emise de furnizor si a notei de receptie si
constatare diferente intocmite de autoritatea contractanta.
Furnizorul trebuie sa aiba deschis cont la Trezorerie .
Alte precizari :
1. Primirea si receptia se face la destinatie, iar proprietatea si riscurile trec asupra Ministerului
Apararii Nationale din momentul efectuarii acesteia, conform legislatiei in vigoare si clauzelor
contractului de achizitie.
2. Expedierea se va face de catre furnizor pe cheltuiala acestuia. Produsele vor fi insotite la destinatie
de urmatoarele documente: factura fiscala, avizul de expeditie, certificatul de calitate/declaratie de
conformitate, certificat sanitar – veterinar emis de laboratoare autorizate.
3. In cazul in care autoritatea contractanta, prin comisia de receptie, constata prin aspectare, gust si
miros ca unele produse furnizate nu corespund specificatiilor din caietul de sarcini, acestea vor fi
inlocuite in termen de 24 ore de catre operatorul economic . Autoritatea contractanta are dreptul de a
solicita furnizorului ca mostre din produsele care au fost respinse de comisia de receptie sa fie duse in
vederea testarii la un laborator autorizat . Mostrele vor fi duse in prezenta unui delegat din partea U.M.
02275 Baltatesti si a unui delegat din partea furnizorului, cu mijlocul de transport cu care au fost
transportate de la furnizor la autoritatea contractanta. Plata analizelor va fi suportata de catre
operatorul economic, in cazul în care, în urma comparării datelor din Buletinul de analiză emis de
laborator cu cerinţele autorităţii contractante din Caietul de sarcini, rezultă faptul că produsul analizat
nu corespunde solicitărilor si se vor aplica prevederile din contractul de furnizare.

50 din 50