Sunteți pe pagina 1din 16

Absența pigmentului

1 fotosensibil pentru lumina daltonism


verde poartă numirea de
2 Accelerarea VSH-lui este determinata de: scăderea numărului de hematii;
reducerea albuminelor și creșterea
3 Accelerarea VSH-ului este determinată de:
globulinelor plasmatice;
Acest receptor este blocat prin
4 hexametoniu la nivel ganglionar, nu însă și nicotinici colinergici;
la nivelul joncțiunii neuromusculare:
5 Acomodarea se realizează prin contracția: mușchiului ciliar;
6 Acomodarea se realizează prin: variația convexității cristalinului;
Activarea factorului XII al coagulării este
7 contactul cu colagenul;
determinată de:
Activarea factorului XII, în coagularea contact cu plăcuțe agregate și
8
intrinsecă, se face prin colagenul ;
Aferentele reticulare sunt următoarele, cu
9 hipofizare
excepția uneia:
Alegeți afirmația ce nu ține de funcțiile eliberarea în circulație a adrenalinei,
10
plămânilor: vasopresinei și oxitocinei;
Alegeți afirmația corectă cu referire la pătrunde în capilare prin difuziune
11
CO2. din țesuturi;
Alegeți afirmația corectă referitor la este determinată mai mult de
12
capacitatea de O2 a sângelui: cantitatea de Hb;
Alegeți afirmația corectă referitor la Poate produce o inspirație prelungită
13
centrul apneustic în unele împrejurări ;
Alegeți afirmația corectă referitor la este localizat în nucleul parabronhial
14
centrul pneumotaxic: în partea superioară punții;
este mai mic comparativ cu cel al
Alegeți afirmația corectă referitor la
15 CO2, deoarece O2 este mai putin
coeficientul de difuziune a O2:
solubil;
Alegeți afirmația corectă referitor la
16 crește în cursul efortului fizic;
coeficientul respirator:
Alegeți afirmația corectă referitor la este cea mai mică în spațiul mort
17
concentrația CO2: anatomic la sfârșitul inspirației;
Alegeți afirmația corectă referitor la este cea mai mare în spațiul mort
18
concentrația O2: anatomic la sfârșitul inspirației;
Alegeți afirmația corectă referitor la efectul
19 afinitatea Hb pentru CO2;
Haldane- pO2 din sânge influențează:
Alegeţi afirmația corectă referitor la
20 Viteza de circulație
factorul ce NU afectează formarea HbO2:
Alegeți afirmația corectă referitor la forma
21 bicarbonați de sodiu în plasmă;
cea mai importantă de transport a CO2:
Alegeți afirmația corectă referitor la
22 frecvența respirației la adult normal în 12-16 resp/min;
repaus:
Alegeți afirmația corectă referitor la
23 ambele faze sunt active;
gradientul de presiune parţială a O2:
Alegeți afirmația corectă referitor la grupul
24 este activă numai inspirația;
respirator dorsal:
Alegeți afirmația corectă referitor la hipoxie, hipercapnie și acidoză
25
mecanismul respirației forțate: respiratorie;
Alegeți afirmația corectă referitor la devine mai negativă;
26
presiunea intrapleurală la inspirație:
Alegeți afirmația corectă referitor la este mai mică față de presiunea
27
presiunea intrapulmonară: atmosferică la inspirație;
Alegeți afirmația corectă referitor la ritmul este generat de centrul respirator bulbar;
28
respirator de bază:
Alegeți afirmația corectă referitor la ritmul este generat de grupul dorsal de neuroni
29
respirator de bază: respiratori bulbari;
Alegeți afirmația corectă referitor la rolul scade tensiunea superficială la interfața
30
surfactantului: dintre lichidul și aerul alveolar;
Alegeți afirmația corectă referitor la prin difuziune;
31
schimbul de gaze în plămâni și țesuturi:
Alegeți afirmația corectă referitor la este transportat mai mult în formă de
32
transportul CO2: bicarbonați;
Alegeți afirmația corectă referitor la sunt în sângele venos;
33
valorile mai reduse a PaO2:
Alegeți afirmația corectă referitor la este volumul rezidual și volumul
34 volumul de aer rămas în plămâni după o
expirator de rezervă;
expirație normală:
este mesagerul secund care mediază
35 Alegeți afirmația corecta. AMPc: creșterea permeabilității apei, produsă de

https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/62153391_43090467107…=341c87c0fb15fd2a080259c50eda885d&oe=5D043861&dl=1 13.06.2019, 17F44


Стр. 1 из 16
vasopresină, în tubul colector;
constanta relativă a fluxului sanguin
Alegeți afirmația corecta. Autoreglarea renal și ratei de filtrare glomerulară,
36
circulației renale: independent de modificările presiunii
arteriale
Alegeți afirmația corecta. Cantitatea de reabsorbția Na+ în nefronul distal scade
37
ioni de K+ excretată de rinichi scade dacă:
Alegeți afirmația corecta. Care din
38 următoarele cauze determina o creștere a scăderea ratei de filtrare glomerulară
pragului renal pentru glucoza?
Alegeți afirmația corecta. Care din
următoarele substanțe permit măsurarea clearance-ul inulinei
39
cea mai exactă a filtratului glomerular la
om?
Alegeți afirmația corecta. Care din
următoarele substanțe va fi mai creatinina
40
concentrată la sfârșitul tubului proximal
decât la începutul acestuia?
Alegeți afirmația corecta. Care este
41 regiunea nefronului în care debitul capsula Bowman
ultrafiltratului este maxim?
Alegeți afirmația corecta. Care este
42 regiunea nefronului unde concentraţia vârful ansei Henle
Na+-lui din ultrafiltrat este maximă?
Alegeți afirmația corecta. Care porțiune a
nefronului este impermeabila pentru apă porţiunea groasă a ansei Henle
43
indiferent de controlul hormonal al
permeabilității?
Alegeți afirmația corecta. Cea mai mare tubul contort proximal
44
cantitate de Na+ filtrat este reabsorbita în:
Alegeți afirmația corecta. Cea mai mică porțiunea descendenta a ansei Henle
45
cantitate de Na+ filtrat este reabsorbita în:
Alegeți afirmația corecta. Consumul de reflectă direct, nivelul de Na+
46
oxigen în rinichi: transportat;
Alegeți afirmația corecta.
47 Contratransportul Na+-lui în tubul contort ionul de H+
proximal are loc cu:
Alegeți afirmația corecta. Creșterea secreţiei de aldosteron
48
potasemiei produce o creștere a:
Alegeți afirmația corecta. Din cantitatea
totală de apă filtrată la nivel glomerular
(180 1/24 ore) se elimină în aceeași tubul contort proximal
49
perioadă de timp o cantitate de 1-1,5 I.
Precizați la ce nivel al nefronului are loc
reabsorbția maximă a apei:
regiunea unde permeabilitatea pentru apă
50 Alegeți afirmația corectă. Ductul colector:
nu depinde de osmolalitatea plasmei;
Alegeți afirmația corectă. Efectul HAD crește permeabilitatea tubului distal
51
asupra rinichiului este de a: pentru apă
Alegeți afirmația corecta. Efectul maxim al tubului colector cortical
52
aldosteronului se manifestă la nivelul:
Alegeți afirmația corecta. Factorul major
53 care determină reabsorbția apei la nivelul reabsorbţia activă a Na+-lui
tubului contort proximal este:
Alegeți afirmația corecta. Funcția urokinază
54
fibrinolitică a rinichiului se realizează prin:
55 Alegeți afirmația corecta. Glomerulul: este o rețea capilară implicată în filtrare;
Alegeți afirmația corecta. Glucoza este tubul contort proximal
56
reabsorbită în:
Alegeți afirmația corecta. Glucoza, care
57 este filtrata la nivel glomerular, este tubul contort proximal
reabsorbita în:
Alegeți afirmația corecta. In absența
58 vasopresinei, cea mai mare cantitate de tubul proximal
apă se reabsoarbe în:
cea mai mare cantitate de apă se
Alegeți afirmația corecta. In prezența reabsoarbe la nivelul tubului contort
59
hormonului antidiuretic
proximal ;
Alegeți afirmația corecta. La ce nivel al
nefronului are loc o concentrare a urinei vârful ansei Henle
60
tubulare, unde presiune osmotică are
aceleași valori ca cea a urinei finale?
Alegeți afirmația corecta. La un pacient cu creșterea cantității de substanțe osmotic
61 diabet zaharat, poliuria este determinată active din filtratul glomerular, substanțe
de: care nu mai pot fi reabsorbite tubular
Alegeți afirmația corecta. Locul de acțiune tubul contort distal;
62
a tiazidelor:

https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/62153391_43090467107…=341c87c0fb15fd2a080259c50eda885d&oe=5D043861&dl=1 13.06.2019, 17F44


Стр. 2 из 16
63 Alegeți afirmația corectă. Locul unde porțiunea subțire a ansei Henle la nivelul
osmolalitatea fluidului tubular este mai vârfului;
mare ca a plasmei:
bariera care separă capilarele sanguine
Alegeți afirmația corecta. Membrana glomerulare de spațiul urinar dintre
64
filtrantă glomerulară:
foițele capsulei Bowman;
regiunea unde sistemele active de
Alegeți afirmația corecta. Porțiunea transport fac posibil eliminarea unei urini
65
ascendentă a ansei Henle:
concentrate;
Alegeți afirmația corecta. Porțiunea
66 tubulară, în care fluidul este totdeauna capsula Bowman.
izoton cu plasma:
Alegeţi afirmaţia corecta. Porţiunea
67 tubulară, în care permeabilitatea apei este tubul contort proximal
crescută:
Alegeți afirmația corecta. Proteinuria excreția anormală de proteine în urină
68
reprezinta:
Alegeți afirmația corecta. Reabsorbția Na+
69 în tubul contort distal, crește dacă are loc concentraţiei de K+ plasmatic
o creștere a:
convertește angiotensinogenul la
70 Alegeți afirmația corecta. Renina:
angiotensina 1
Alegeți afirmația corecta. Scăderea scăderea reabsorbției tubulare a Na+
71
secreției de aldosteron poate determina:
Alegeți afirmația corecta. Secreția de H+
72 în tubul contort proximal este asociată reabsorbția ionilor de HC03‾
primar cu:
Alegeți afirmația corecta. Sinteza reninei în creşterea presiunii în arteriolele aferente
73
aparatul juxtaglomerular este inhibată de:
Alegeți afirmația corecta. Substanțele
74 organice cu valoare nutritivă sunt tubul contort proximal
reabsorbite în:
Alegeți afirmația corecta. Transportul activ
la nivel renal, de-a lungul nefronului are ureei
75
loc pentru următoarele substanțe, cu
excepția:
Alegeți afirmația INCORECTĂ referitor la presiunea intrapleurală este mai mare ca
76
pneumotorax: cea atmosferică în pneumotorax deschis;
Alegeți afirmația INCORECTĂ referitor la este responsabil în special pentru
77
grupul respirator dorsal: expirația forțată;
Alegeți afirmația INCORECTĂ referitor la poate induce o pierdere a conștiinței din
78
hiperventilaţia voluntară cauza unei hiperoxii cerebrale ;
Alegeți afirmația INCORECTĂ referitor la este inclus în volumul inspirator de
79
volumul respirator curent: rezervă;
Alegeți factorul ce NU afectează direct rata
80 difuziunii gazelor prin membrana volumul spațiului mort anatomic;
respiratorie:
Alegeţi modificările respiratorii ce apar la apnee;
81
secționarea măduvei spinării la nivelul C1:
Alegeți modificările respiratorii în timpul apnee de scurtă durată;
82
deglutiției:
Alegeți modul corespunzător de excitație a deformarea mecanica a receptorului;
83
receptorilor senzoriali mecanici cutanați:
Alegeți pentru senzația gustativa primara substanțe organice cu lanț lung ce conțin
84 de amar tipurile de substanțe chimice care
determina aceasta senzație:
azot, alcaloizi;
pO2 sânge arterial în capilare pulmonare
Alegeți valorile normale ale presiunilor 104 mmHg - pO2 sânge în atriul stâng
85
parțiale ale O2 și CO2:
95 mm Hg;
Aminoacizii sunt reabsorbiți din filtratul tubului proximal
86
glomerular la nivelul:
Este arcul reflex al reflexului de întindere
Analizați imaginea și alegeți varianta iar structura necunoscuta este fusul
87
corecta:
muscular;
88 Apa trece în saliva la nivelul: Acinilor, pe cale paracelulara;
la nivelul bulbar inferior (sub decusatia
89 Apneea apare în caz de secțiune:
piramidala);
Aportul normal de apa, pentru un 2500 ml ;
90
organism adult sănătos, în 24 ore, este:
Aria integrativa pentru reflexele spinale Substanța cenusie;
91
este reprezentata de:
92 Arteriolele: prezintă o bogată inervație simpatică;
93 Arteriolele: prezintă o bogată inervație simpatică;

https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/62153391_43090467107…=341c87c0fb15fd2a080259c50eda885d&oe=5D043861&dl=1 13.06.2019, 17F44


Стр. 3 из 16
94 Astigmatismul se corectează cu lentile: cilindrice;
Asupra cărui proces are influența mai
95 mare parasimpaticul, fața de simpatic: motilitate și secreție gastrointestinală;
Atropină scade motilitatea
96 gastrointestinală, prin blocarea acestui muscarinici colinergici;
receptor;
Avitaminoza K determină un deficit de II;
97
hemostază prin lipsa factorului:
98 Boala Addison este: insuficienta corticosuprarenalei;
Ca2+ în plasmă se găsește in următoarele hidroxiapatite;
99
forme, CU EXCEPȚIA:
Calcitonina are următoarele efecte cu inhibă osteoblastelor;
100
EXCEPȚIA unuia:
101 Calcitonina este secretata de: tiroida în compartimentul interstițial;
Cantitatea cea mai mare de azot neproteic uree ;
102
din sânge rezultă din
Include Volumul Curent și Volumul
103 Capacitatea Inspiratorie.
Inspirator de Rezervă;
Capilarele cu permeabilitatea cea mai ficat;
104
mare se află în:
Capilarele cu permeabilitatea cea mai intestinul subțire;
105
mare se află în:
Caracteristicele funcționale ale sinapselor transmiterea bilaterala;
106
cu transmitere chimica sunt CU EXCEPȚIA:
Caracteristicile ECG ale ritmului sinusal fiecare complex QRS este precedat de
107
sunt: unde P pozitive în Dl, DII;
dereglarea integrității funcționale
108 Care afirmație este corectă: (reversibilă) se obține la acțiunea cu
lidocaină;
Care canale s-au deschis pentru a genera
109 fenomenul electric reprezentat pe acest cationice;
grafic?
Care din diagramele (A-E) arată
modificările volumului și osmolarității E
110
lichidelor extra- și intracelular după
pierderea soluției hipotonice.
Care din diagramele (A-E) arată
modificările volumului și osmolarității A
111
lichidelor extra- și intracelular după
pierderea soluției izotonice.
Care din diagramele (A-E) arată
modificările volumului și osmolarității E
112
lichidelor extra- și intracelular la un
pacient cu diabet insipid.
Care din diagramele (A-E) arată
modificările volumului și osmolarității D
113
lichidelor extra- și intracelular după
perfuzia A 300ml de NaCl 10%.
Care din diagramele (A-E) arată
modificările volumului și osmolarității C
114
lichidelor extra- și intracelular după
perfuzia 1 litru de NaCl 0,45%.
Care din diagramele (A-E) arată
modificările volumului și osmolarității D
115
lichidelor extra- și intracelular după
perfuzia soluției hipertonice.
Care din diagramele (A-E) arată
modificările volumului și osmolarității B
116
lichidelor extra- și intracelular după
perfuzia 1 litru de NaCl 0,9%.
Care din diagramele (A-E) arată
modificările volumului și osmolarității C
117
lichidelor extra- și intracelular după
perfuzia soluției hipotonice.
Care din diagramele (A-E) arată
modificările volumului și osmolarității B
118
lichidelor extra- și intracelular după
perfuzia soluției izotonice.
Care din elementele enumerate NU fac membrana vestibulara;
119
parte din urechea medie:
Care din enzimele enumerate Nu intra în pepsina;
120
componenta sucului pancreatic;
Care din factorii de mai jos Nu participă la nervii renali parasimpatici
121
eliminarea Na+-lui?
Care din factorii hormonali inhiba secretina;
122
motilitatea intestinului subțire;
Care din factorii hormonali inhiba

https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/62153391_43090467107…=341c87c0fb15fd2a080259c50eda885d&oe=5D043861&dl=1 13.06.2019, 17F44


Стр. 4 из 16
123 motilitatea intestinului subțire; secretina;
Care din funcțiile enumerate ii aparțin
124 enterochinazei: activează tripsinogenul;

Care din funcțiile enumerate nu-i respiratorie;


125
corespund salivei;
Care din funcțiile enumerate nu-i respiratorie;
126
corespund salivei:
Care din peptidele enumerate se secreta somatostatina;
127
de neuronii secretori ai hipotalamusului:
Care din procesele enumerate NU au loc în reabsorbția sărurilor biliare;
128
intestinul gros:
Care din substanțele descrise este
129 considerata neurotransmițătorul major serotonina;
implicat în producerea somnului lent:
Care din următoarele afirmații este potențialul plăcutei motorii este
130
corectă? rezultatul eliminării de neuromediator;
Care din următoarele afirmații este tensiunea musculară este maximă în caz
131
corectă? de tetanos complet;
contracția mușchiului neted este inițiata
Care din următoarele afirmații este de fixarea ionilor de Ca2+ la
132
corectă?
calmodulină;
Care din următoarele afirmații este sinapsele neuromusculare posedă cea mai
133
corectă? mică labilitate;
nivelul critic de depolarizare este nivelul
Care din următoarele afirmații este de depolarizare, atingerea căruia
134
corectă?
provoacă potențialul de acțiune;
Care din următoarele afirmații este mediatorul este eliminat de membrana
135
corectă? presinaptică a sinapsei neuromusculare;
Care din următoarele afirmații este viteza de propagare a excitației prin
136
corectă? fibrele A-alfa este de 70-120 m/s;
reobaza este intensitatea minimă a
Care din următoarele afirmații este curentului electric, care provoacă
137
corectă?
excitație;
sarcolema fibrei musculare scheletice
Care din următoarele afirmații este este sensibilă la acetilcolină doar la
138
corectă?
nivelul jonctiunii neuromusculare;
Care din următoarele afirmații este sarcomerul este unitatea
139
corectă? morfofunctională a miofibrilei;
fazele contracției musculare unice sunt
Care din următoarele afirmații este (în ordinea corectă) - perioada latentă,
140
corectă?
contracție, relaxare;
Care din următoarele afirmații este membrana postsinaptică conține canale
141
corectă? chemodependente;
Care din următoarele afirmații este fibrele nervoase de tip B sunt fibre
142
corectă? preganglionare vegetative;
ionii de Ca2+ sunt stocați în fibra
Care din următoarele afirmații este musculară striată în reticulul
143
corectă?
sarcoplasmatic;
Care din următoarele afirmații este oboseala musculară este mai evidențiata
144
corectă? în mușchiul scheletic;
Care din următoarele afirmații este hiperpolarizarea apare din cauza fluxului
145
corectă? continuu a ionilor de K+ din celulă;
fibrele musculare scheletice sunt inervate
Care din următoarele afirmații este de neuronii din coarnele anterioare ale
146
corectă?
măduvei spinării;
Care din următoarele afirmații este osmoza este mișcarea apei de la o
147
corectă? presiune osmotică joasă spre cea înaltă;
cuplarea miozinei cu actina este
Care din următoarele afirmații este determinată de creșterea concentrației
148
corectă?
sarcoplasmice a calciului
Care din următoarele afirmații este mușchiul neted are cea mai lungă durată
149
corectă? de contracție;
Care din următoarele afirmații este în preparatul neuromuscular structura cu
150
corectă? cea mai mare labilitate este nervul;
Care din următoarele afirmații este fluidul din tubii transversali din fibra
151
corectă? musculară este lichid extracelular;
Care din următoarele afirmații este miorelaxantii blochează colinoreceptorii
152

https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/62153391_43090467107…=341c87c0fb15fd2a080259c50eda885d&oe=5D043861&dl=1 13.06.2019, 17F44


Стр. 5 из 16
corectă? de pe membrana postsinaptică;
Care din următoarele afirmații este mușchiul striat posedă cea mai mare
153
corectă? viteză de contracție;
Care din următoarele afirmații este membrana celulară are permeabilitate cea
154
corectă? mai mare pentru apa;
Care din următoarele afirmații este excitabilitatea fibrei nervoase este mai
155
corectă? mare decât a fibrei musculare;
Care din următoarele afirmații este în sinapsa neuromusculară mediatorul
156
corectă? este acetilcolina;
Care din următoarele afirmații este in timpul oboselii în mușchi se mărește
157
corectă? cantitatea de acid lactic;
reobaza este intensitatea minimă a
Care din următoarele afirmații este curentului electric, care provoacă
158
corectă?
excitație;
Care din următoarele afirmații este ionii de Ca2+ determină cuplarea
159
corectă? excitația - contracția;
Care din următoarele afirmații este capul miozinei scindează ATP;
160
corectă?
pragul de excitație este valoarea minimă
Care din următoarele afirmații este a excitantului ce provoacă potențialul de
161
corectă?
acțiune;
Care din următoarele afirmații este calsechestrina mărește cantitatea de Ca
162
corectă? stocat în reticulul sarcoplasmatic;
Care din următoarele afirmații este miorelaxantii cauzează moartea prin
163
corectă? paralizia mușchilor respiratori si asfixie;
tonusul muscular este determinat de
Care din următoarele afirmații este numărul unităților motorii în acțiune și
164
corectă?
frecventa lor de descărcare;
potențialul de repaus este diferența de
Care din următoarele afirmații este potențial dintre suprafața internă și cea
165
corectă? externă a membranei celulare, în absenta
excitării;
valoarea potențialului de repaus a
Care din următoarele afirmații este celulelor țesuturilor excitabile -60 - -90
166
corectă?
mV;
în preparatul neuromuscular structura cu
Care din următoarele afirmații este cea mai mică labilitate este sinapsa
167
corectă?
neuromusculară;
Care din următoarele afirmații este colinesteraza scindează acetilcolina
168
corectă? legată cu colinoreceptori;
Care din următoarele afirmații este fibra musculară este inexcitabilă în
169
corectă? timpul perioadei refractare absolute;
potențialul de acțiune este diferența de
Care din următoarele afirmații este potențiale dintre suprafața internă și cea
170
corectă? externă a membranei celulare, în caz de
excitare;
depolarizarea membranei în timpul
Care din următoarele afirmații este potențialului de acțiune este cauzată de
171
corectă?
fluxul intracelular de Na+;
Care din următoarele afirmații este potențialul de repaus este permanent;
172
corectă?
membrana postsinaptică a sinapsei
Care din următoarele afirmații este neuromusculare are o sensibilitate mare
173
corectă?
fată de mediator;
Care din următoarele afirmații este răspunsul local apare la excitație
174
corectă? subliminală;
repolarizarea membranei în timpul
Care din următoarele afirmații este potențialului de acțiune este cauzată de
175
corectă?
fluxul extracelular de K+;
Care din următoarele afirmații este potențialul de acțiune a fibrei nervoase
176
corectă? durează 0,8 - 1,2 msec;
efectul metabolic major al
Care din următoarele afirmații NU este catecolaminelor este scăderea
177
corectă:
glicogenolizei;
Care din următoarele afirmații NU este potențialul postsinaptic se supune legii
178
corectă? "totul sau nimic";
Care din următoarele afirmații NU este mușchii netezi multiunitari sunt mușchi
179

https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/62153391_43090467107…=341c87c0fb15fd2a080259c50eda885d&oe=5D043861&dl=1 13.06.2019, 17F44


Стр. 6 из 16
corectă? viscerali;
Care din următoarele caracteristici ale viteza de conducere a potențialului de
180 axonului este dependenta mai mult de
acțiune ;
diametrul sau?
Care din următoarele celule formează cai
181 eferente de la cortexul cerebelos celulele Purkinje ;

Care din următoarele conductanțe (g) este


mai mare în timpul fazei de platou a g Ca2+;
182
potențialului de acțiune ventricular, fața de
repaus:
Care din următoarele procese NU
183 contribuie la hemostază locală conversia plasminogenului la plasmină
(microcirculatorie):
Care din următoarele senzații NU sunt
184 inițiate de la nivelul terminațiilor nervoase senzația de gust;
libere?
Care din următoarele structuri NU aparține utricula;
185
de cohlee?
Care din următoarele substanțe, prezente
în concentrații ridicate în putamen, nucleul dopamina;
186
caudat și substanța neagra, scad în
concentrație în boala lui Parkinson:
Care din următoarele țesuturi conține cea țesutul muscular;
187
mai mare proporție de apa:
Care din următoarele țesuturi conține cea smalțul dentar;
188
mai mica proporție de apa:
Care din următorii factori afectează, în cea
189 mai mare măsură, capacitatea sângelui de micșorarea cantității de hemoglobină;
a transporta O2:
Care dintre celulele glandelor stomacale peptici (principale);
190
produc enzimele sucului gastric:
Care dintre celulele glandelor stomacale mucoase (auxiliare);
191
secreta mucina:
Care dintre formațiunile țesutului nodal are nodulul sinoatrial;
192
rol de centru de comandă fiziologic:
Care dintre formațiunile țesutului nodal are nodulul sinoatrial;
193
rol de pacemaker fiziologic:
Care dintre următorii receptori sunt mai
194 sensibili la adrenalină, comparativ cu alfa- receptorii beta-2-adrenergici;
receptorii:
Care este stimulul adecvat pentru destinderea ampulei rectale în urma
195
declanșarea defecației: pătrunderii în rect a materiilor fecale;
196 Care este cauza defectelor vederii color: lipsa diferitor tipuri de conuri;
Care este cauza hemeralopiei(orbire insuficienta severa de vitamina A;
197
nocturna):
forța de contracție a inimii, care întreține
Care este factorul principal care determină gradientul de presiune între capetele
198
circulația venoasă?
sistemului venos;
Care este frecvența cardiacă în următorul 94
199
traseu EKG (v=25mm/s)?
Care este frecvența cardiacă în următorul 72
200
traseu EKG (V=25mm/s)?
201 Care este funcția de baza a ariei lui Broca: este responsabilă de formarea cuvintelor;
înțelegerea limbajului și efectuarea
202 Care este funcția majora a ariei Wernicke:
proceselor intelectuale;
203 Care este funcția respiratorie a plămânilor: menținerea homeostaziei gazoase;
Care este mecanismul de protejare a contracția reflexa a mușchiului stapedius
204
urechii de zgomotele nocive: și tensor al timpanului;
Care este procentul mediu al apei totale 55-60%
205
din organismul unei femei:
Care este procentul mediu al apei totale 60% ;
206
din organismul unui bărbat
Care este teritoriul vascular lipsit de capilar;
207
inervație:
Care este teritoriul vascular lipsit de capilar;
208
inervație:
Care factor de mai jos NU influentă asupra glicemia;
209
transportul transcapilar?
Care receptori sunt mai sensibili la receptorii beta-2-adrenergici ;
210
adrenalină, decât la noradrenalină
Care receptori sunt parte componentă a receptorii nicotinici;
211
canalelor ionice pentru Na+ și K+:
Care segment al membranei bazilare
212 vibrează cu cea mai mare amplitudine la segmentul de la baza cohleei;

https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/62153391_43090467107…=341c87c0fb15fd2a080259c50eda885d&oe=5D043861&dl=1 13.06.2019, 17F44


Стр. 7 из 16
sunete cu frecventa înaltă:
Care structuri ale creierului sunt
responsabile de trecerea informației din hipocampul;
213
memoria de scurtă durată in memoria de
lungă durată:
214 Care substanță din cele enumerate este bradichinina;
cea mai dureroasa:
Care sunt elementele comune în neuro mediatorii la nivel de organ
215 organizarea sistemului nervos somatic și
efector;
vegetativ parasimpatic:
Care suprafață a sistemului optic al
216 ochiului are cea mai mare putere de suprafața anterioara a corneei;
refracție:
Care tip de celule NU face parte din celule ciliate externe;
217
celulele retinei:
Care trăsături NU sunt caracteristice mișcări rapide a globilor oculari;
218
pentru somnul lent (cu unde lente):
Care-i acțiunea nervului simpatic asupra vasoconstricție;
219
vaselor glandei submaxilare:
220 Cataracta se manifesta prin : opacifierea cristalinului;
prezenta în sânge a anticorpilor
221 Cauzele hipertiroidismului sunt:
tireostimulina cu acțiuni similare TSH;
Ce dereglări survin la extirparea amnezie anterograda;
222
hipocampului:
Ce fenomen electric este reprezentat pe PPSI
223
acest grafic?
Ce grupă de sânge este reprezentată în II A;
224
figura următoare?
Ce mediator se elimina în terminatiunile
225 coardei timpanice, care inervează glanda acetilcolina;
submaxilara:
Ce model experimental puteți alege pentru administrarea de Ca Cl în exces, pe
226 a provoca oprirea în sistola a cordului de
broască:
cordizolat și perfuzat;
Ce modificări ionice au loc în faza de crește conductanța membranei pentru
227
depolarizare rapidă, a fibrelor miocardice? Na+;
228 Ce numim anizocorie: diametrul diferit al pupilelor;
orificiul ce unește rampa timpanică cu
229 Ce numim helicotrema:
cea vestibulara;
230 Ce numim memorie: toate răspunsurile corecte;
generarea unor excitații ritmice de către
231 Ce se înțelege prin automatism cardiac:
țesutul excitoconductor nodal;
generarea unor excitații ritmice de către
232 Ce se înțelege prin automatism cardiac:
țesutul excitoconductor nodal;
Ce structuri ale ochiului asigura formarea procesele (pliurile) ciliare din corpul
233
umoarei apoase: ciliar;
Ce tulburare a ritmului cardiac este fatală asistolie cardiacă;
234
și determină după câteva minute moartea:
Ce tulburare a ritmului cardiac este fatală fibrilația ventriculară;
235
şi determină după câteva minute moartea:
Cea mai crescuta concentrație a compartimentul intracelular;
236
proteinelor este în:
Cea mai mare cantitate din aportul zilnic pe cale orala, prin ingestia de apa și alte
237
de apa se realizează: lichide;
Cea mai mare parte a CO2 transportat în hidrocarbonat de Na+
238
sângele venos se află în:
Cea mai scăzută concentrație proteică este compartimentul de lichid transcelular;
239
prezentă în:
Cel mai important component osmotic al Na+;
240
spațiului extravascular este:
Cel mai important rol al motoneuronilor γ menținerea activității aferente a fibrelor
241
este: de tip Ia în cursul contracțiilor musculare
Cel mai mic procent de apa din organism, bătrân;
242
în cursul ontogenezei, se găsește la:
Sunt sensibili la variațiile pH-ului
243 Chemoreceptorii respiratori centrali.
lichidului cerebrospinal;
Ciclul cardiac normal durează în medie 0,8
sec pentru frecvența de 75 cicli/ min. Ce protodiastola;
244
perioadă din cursul ciclului are durata cea
mai scurtă?
ansamblul funcțional format dintr-o
245 Ciclul cardiac reprezintă:
sistolă și diastolă cardiacă;

https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/62153391_43090467107…=341c87c0fb15fd2a080259c50eda885d&oe=5D043861&dl=1 13.06.2019, 17F44


Стр. 8 из 16
246 Circuitele neuronale pentru mișcările de Măduvei spinării;
repetate ale picioarelor “dinspre și către
corp” se afla la nivelul:
Citratul este un anticoagulant folosit fixa ionii de Ca2+;
247
pentru capacitatea sa de a:
Coagularea sângelui se oprește, in vitro, la
248 adăugarea de citrat de Na+/ K+, oxalat de fixarea Ca2+;
K+/ Na+, pentru că are loc:
Colesterolul endogen este un component bilei;
249
al:
Concentrația unui singur ion rămâne
250 crescuta în saliva indiferent de debitul K+;
salivar:
Concentrațiile scăzute de adrenalină
251 produse de medulosuprarenală produc beta-2-adrenergici;
vasodilatație prin stimularea receptorilor:
Constricția arteriolară poate rezulta dintr-o angiotensinei II;
252
creștere a concentrației:
Constricția arteriolară sistemică poate
253 rezulta dintr-o creștere a concentrației angiotensinâ II;
locale de:
Controlul autonom al acomodației ochiului sistemul nervos parasimpatic;
254
este asigurat de:
Controlul voluntar explicit al respirației direct prin căile corticospinale;
255
este realizat:
Corecția astigmatismului poate fi cu lentile cilindrice;
256
efectuata:
Cu ce evenimente electrice se corelează unda R;
257
debutul zgomotului I:
Cu ce evenimente electrice se corelează segmentul T-P;
258
debutul zgomotului II?
Cum acționează sucul pancreatic asupra
259 cantității enterochinazei din sucul mărește;
intestinal:
Cum acționează sucul pancreatic asupra
260 cantității enterochinazei din sucul mărește;
intestinal:
Cum se modifica sensibilitatea auzului
261 când se înlătură timpanul și sistemul scade esențial;
oscilator:
De la care receptori impulsurile se transmit fotoreceptorii retinei;
262
la corpii geniculați laterali:
De la care receptori se transmit impulsurile de la receptorii urechii interne;
263
la corpii geniculați mediali:
De la nivelul receptorilor tendinoşi Golgi reflexele miotatice inversate
264
sunt inițiate:
Denervarea completă a intestinului subțire are un efect redus asupra peristaltismului
265
produce: datorită sistemului mienteric;
este asociată cu creșterea permeabilității
266 Depolarizarea
membranere pentru ionii de sodiu;
267 Deutreanomalia este: perceperea defectuoasă a culorii verzi;
Diabetul suprarenal (steroid ) este hipersecreția glucocorticoizilor;
268
provocat de:
269 Diabetul zaharat tip I se datorește: lipsei de insulina;
Dintre elementele figurate ale sângelui limfocitele T cu memorie;
270
durata cea mai lungă de viaţă o au:
Dispariția percepției vizuale în diferite arii hemianopsie;
271
a câmpului vizual poarta denumirea de:
distanța între centrul optic al lentilei și
272 Distanța focală a lentilei este:
focarul principal;
Distrugerea unilaterală a fibrelor paralizie spastică contralateral leziunii
273
extrapiramidale determină:
După exocitoza neuromediatorului intra în componenta membranei
274
membrana veziculelor este: presinaptice;
275 Durata medie de viaţă a unei hematii este patru luni;
Edemul extracelular poate fi produs de scăderea coeficientului filtrării capilare;
276
următorii factori cu EXCEPȚIA:
EGF (Epidermal Growth Factor) are Inhiba secreția gastrica;
277
următoarele caracteristici cu EXCEPȚIA:
Enumerați tipurile fundamentale de toate răspunsurile corecte;
278
receptori senzoriali :
Excitarea căror nuclee duce la accentuarea nucleelor Deiters a bulbului rahidian;
279
regiditatii de decerebrare:
280 Factorul XIII poate fi activat de: trombina și Ca2+ ;

https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/62153391_43090467107…=341c87c0fb15fd2a080259c50eda885d&oe=5D043861&dl=1 13.06.2019, 17F44


Стр. 9 из 16
281 Fibrinoliza are loc prin: activarea plasminogenului pe filamentele
de fibrină;
282 Funcția primara a ganglionilor bazali este: realizarea mișcărilor complexe invațate;
Funcția primara a oscioarelor din urechea transmiterea oscilațiilor sonore către
283
medie la om este: cohlee;
284 Gastrina este secretată de: celulele G de la nivelul antrului piloric;
285 Glucagonul este secretat de: celulele alfa pancreatice;
Gonadotropinele (LH, FSH) sunt secretate hipofiza anterioara;
286
de:
hipertrofia tiroidei și hipersecreția de
287 Guşa endemică este caracterizată prin:
coloid;
Hemianopsia binazala apare când prin fibrele neîncrucișate din chiazma
288
semnalele senzitive vizuale nu se transmit: optica;
Hemianopsia bitemporala apare când prin fibrele încrucișate din chiazma
289
semnalele senzitive nu se transmit: optica;
Hipertonia musculară produsă prin distrugerea nucleelor vestibulari (în
290 rigiditatea de decerebrare poate fi
înlăturată prin:
special Deuters);
Hipotalamusul NU este implicat în contracția musculaturii scheletice;
291
reglarea:
Hipotalarnusul este cel mai puțin implicat respirației normale
292
în reglarea:
293 Hipovolemia normocitemică apare: posthemoragic imediat;
Stimularea corpusculilor aortali și
294 Hipoxia stimulează respirația prin:
carotidieni de PaO2 scăzut;
Hormonii care participa la menținerea hormonul luteinizant;
295
corpului galben sunt:
Hormonii corticosuprarenalei sunt ca steroizi;
296
structura:
Hormonii estrogeni sunt secretați la ovarului;
297
nivelul:
Hormonii glucocorticoizi se secreta la corticosuprarenalei;
298
nivelul:
299 Hormonii hipotalamici sunt ca structura: peptide, proteine;
Hormonii medulosuprarenalei sunt ca dirivați din aminoacizi;
300
structura:
Hormonii mineralocorticoizi se secreta la corticosuprarenalei;
301
nivelul:
302 Hormonii pancreatici sunt ca structura: peptide-proteine;
determina scăderea concentrației
303 Hormonii tiroideni: plasmatice de colesterol, fosfolipide si
trigliceride
stimulează secreția de testosteron în
304 Hormonul luteinizant (LH) la bărbat:
testicul;
Hormonul tireotrop (TSH) este secretat hipofiza anterioara;
305
de:
306 Hormonul tireotrop (TSH): stimulează secreția glandei tiroide;
Hormonul tiroidian este cel mai activ sub triiodotironină;
307
formă de:
Importanta ionilor de Ca++ in mecanismul Asigura eliminarea mediatorului din
308
transmiterii excitației: presinapsa;
In cavitatea bucala la adult are loc amidonului preparat;
309
scindarea enzimatica a:
În cazul în care un pacient în vârstă de 21
de ani, de sex masculin are o rezervă
310 cardiacă de 300% și un debit maximă 4 L / min
cardiac 16 L / min, care este debitul lui
cardiac de repaus?
imaginea obiectelor se formează pe retina
311 În cazul ochiului emetrop:
( pata galbenă);
312 În cazul ochiului hipermetrop: imaginea se formează dupa retina
313 În cazul ochiului miop: axul ochiului poate fi mai lung;
314 În cazul ochiului prezbit: scade elasticitatea cristalinului;
In ce faza a potențialului de acțiune postpotential negativ;
315
membrane este hiperexcitabila?
In cursul sistolei ventriculare se 70-80 ml;
316
expulzează o cantitate de sânge de:
În inspirație plămânii urmează mișcările scăderii presiunii intrapleurale;
317
cutiei toracice datorită:

https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/62153391_43090467107…=341c87c0fb15fd2a080259c50eda885d&oe=5D043861&dl=1 13.06.2019, 17F44


Стр. 10 из 16
318 In reglarea eritropoiezei intervin: eritropoetinele cu rol stimulant;
În reglarea reflexă a respirației NU Receptori viscerali din rinichi și ficat;
319
participă:
În schemă sunt ilustrate presiunile
hidrostatice și oncotică ce determină 7mmHg
320
reabsorbția la capătul venos capilar. Care
este forța neta de reabsorbție capilară?
În schemă sunt ilustrate presiunile
hidrostatice și oncotică ce determină
321 filtrarea la capătul arterial capilar. Care 13mmHg
este forța netă de filtrare capilară?

In timpul efortului fizic cresc următorii circulației în regiunea splanhnică;


322
parametrii cu EXCEPȚIA:
In timpul efortului, debitul cardiac este contractilitatea ventriculară crescută;
323
crescut prin:
In timpul înregistrării complexului QRS, pe depolarizarea ventriculară;
324
EKG se produc următoarele fenomene:
În timpul unei mișcări voluntare, organul
(corpusculul) tendinos Golgi transmite tensiunea dezvoltată în muşchi la
325
sistemului nervos central informații începutul mişcării
despre:
In urma digestiei gastrice se formează o
326 pasta omogena, semifluida cu reacție chim gastric;
acida numita:
In vitro, contracțiile inimii nu sunt inervația vegetativă;
327
influențate de:
Inchiderea valvulelor atrio-ventriculare
328 apare în timpul unuia din componentele complexul QRS;
unui traseu EKG:
Închiderea valvulelor atrio-ventriculare
329 apare în timpul unuia din componentele complexul QRS;
unui traseu EKG:
Informația despre lungimea și viteza de
330 modificare a lungimii mușchiului este Fusurile musculare;
generata de:
Informația despre tensiunea mușchiului Organele tendinoase Golgi;
331
este generata de:
332 Inhibiția postsinaptica rezulta prin: creșterea conductanței K+-lui;
333 Intensitatea sunetelor se măsoară: în decibeli;
Întoarcerea venoasă sistemică este
334 favorizată de următorii factori, cu scăderea presiunii abdominale;
EXCEPȚIA:
Izotonia semnifica valoarea constanta a 300 mosmol/l;
335
osmolarităii egala cu:
La care din hrana ingerata se elimina o pesmeți;
336
cantitate maxima de saliva:
La ce hrana ingerata se elimina suc gastric carne;
337
cu aciditatea maximala:
La ce nivel al tubului digestiv acționează
338 predominant mecanismul nervos de cavitate bucala;
reglare a secreției digestive :
La un pacient conținutul de hemoglobina
este de 135 g/L sânge, iar numărul
339 hematiilor este de 4,5 milioane/mm3. Care 19 ml 02 /%;
este capacitatea de oxigenare a sângelui
arterial?
Lentilele sferice divergente se utilizează miopiei;
340
pentru corectarea:
Lezarea căror arii corticale provoacă aria Broca;
341
apariția afaziei motorie:
Lezarea căror nuclee duce la dispariția nucleelor Deiters a bulbului rahidian;
342
regiditatii de decerebrare:
Lezarea căror nuclee duce la dispariția nucleelor Deiters a bulbului rahidian;
343
regiditatii de decerebrare:
Lezarea căror nuclee duce la dispariția nucleelor Deiters a bulbului rahidian;
344
regiditatii de decerebrare:
345 Liberinele si statinele se secreta la nivelul: nucleul arcuat din hipotalamusul medial;
Mărirea ventilației NU poate fi produsă prin presoreceptorilor pulmonari;
346
stimularea:
Medicamentele care au efect agonist acetilcolina este un mediator în toți
347 acetilcolinei, favorizează răspunsurile
simpatice și parasimpatice pentru că:
ganglionii vegetativi;
Membrana luminală a celulelor tubulare
348 conține un cărăuş co-transportor pentru tubul contort distal (portiunea initială);
Na+-Cl, selectați segmentul:
349 Miopia se corectează cu lentile: divergente;

https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/62153391_43090467107…=341c87c0fb15fd2a080259c50eda885d&oe=5D043861&dl=1 13.06.2019, 17F44


Стр. 11 из 16
Modificarea permeabilității căror ioni a dus
350 la generarea fenomenului electric Na+
reprezentat pe acest grafic?
Modificarea potențialului de membrana al
351 receptorului la acțiunea stimulului potențial de receptor;
senzorial poarta numele de:
sunt părți ale moleculelor precursoare de
352 Neurofizinele I şi II:
HAD și respectiv OX (oxitocina);
Nodul sinoatrial este focarul principal de are o frecvența spontană de descărcare
353 automatism deoarece: mai mare ca restul formațiunilor nodale;

O alcaloza metabolică poate fi determinată deshidratarea prin vărsături cu conținut


354
de: gastric;
O femeie cu vârsta de 60 de ani, ritmul
cardiac de repaus de 70 de bătăi /min,
presiunea arterială este 130/85 mm Hg, și
355 temperatura corpului normal. Diagrama 7000
Presiune -Volum al ventriculul stâng este
prezentata. Care este debitul ei cardiac în
mililitri pe minut?
O femeie cu vârsta de 60 de ani, ritmul
cardiac de repaus de 70 de bătăi /min,
presiunea arterială este 130/85 mm Hg, și
temperatura corpului normală. Diagrama Între punctul D și punctul A
356
Presiune -Volum al ventriculul stâng este
prezentata. Indică punctele din relația
presiune-volum când apare al doilea
zgomot cardiac?
O persoana tânără poate sa audă sunete
357 de intensitate mare cu limitele spectrului 20-20000 Hz;
de frecventa:
Parathormonul si calcitonina sunt ca proteine;
358
structura:
Pedunculul cerebelos mijlociu conține fibre pontocerebelos
359
aferente pentru conexiunea cu tractul:
Pentru determinarea acuității vizuale
360 optotipul este plasat de la persoana 5m;
examinata la distanta de:
Pigmenții biliari (bilirubina și biliverdina) hemoglobinei ;
361
sunt produși de degradare ai:
Potențialul de acțiune al fibrei miocardice
362 se deosebește de al fibrei musculare durată mai lungă (250-300 ms);
scheletice prin:
363 Potențialul de acțiune: se propagă fără decrement;
Potențialul de repaus al membranei este Difuzia liberă a ionilor de potasiu în
364
determinat de: ambele direcții;
Precizați care afirmație este corecta. participă într-o mare măsură la reglarea
365
Arteriolele: tensiunii arteriale;
Precizați care afirmație este corecta. prezintă o bogată inervație simpatică;
366
Arteriolele:
Precizați care afirmație este corecta. reprezintă zona de maxima rezistența a
367
Arteriolele: sistemului vascular;
Precizați care este locul de secreție al porțiunea pilorica a stomacului;
368
hormonului gastrina:
Precizați concentrația corectă a
369 următoarelor substanțe din fluidului 155 mEq/1 K+;
intracelular:
370 Presbiopia apare în rezultatul: scăderii elasticității cristalinului;
Presiunea arteriala este întreținuta de presiunea osmotica a sângelui;
371
următorii factori, cu EXCEPȚIA:
Presupunând că vasele de la A la E sunt de
aceeași lungime, dar gradientul de Gradientul de presiune=10mmHg, Raza
372 presiune, raza vasului și vâscozitatea
vasului=8, Vâscozitatea sângelui=1;
sângelui variază, care vas are cel mai
mare flux?
Prin ce se caracterizează afazia auditiva incapacitatea de a înțelege cuvintele
373
Wernike: auzite;
374 Prolactina este secretata de: hipofiza anterioara;
375 Protanomalia este: perceperea defectuoasă a culorii roșii;
Reflexele de flexiune se caracterizează prin
376 următoarele elemente cu excepția faptului sunt reflexe mono sinaptice;
ca:
Relaxarea ventriculară izovolumetrică undei T ;
377
corespunde pe ECG:
Rezultatul testului de hemaglutinare a

https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/62153391_43090467107…=341c87c0fb15fd2a080259c50eda885d&oe=5D043861&dl=1 13.06.2019, 17F44


Стр. 12 из 16
378 sângelui unui subiect este prezentat în subiectul are gr IV, Rh +;
figura următoare. Care dintre următoarele
concluzii cu privire la apartenența
subiectului este valabila?
Rezultatul testului de hemaglutinare a
sângelui unui subiect este prezentat în
379 figura următoare. Care dintre următoarele subiectul are gr. I, Rh -;
concluzii cu privire la apartenența
subiectului este valabila?
Rezultatul testului de hemaglutinare a
sângelui unui subiect este prezentat în
380 figura următoare. Care dintre următoarele subiectul are gr. III, Rh +
concluzii cu privire la apartenența
subiectului este valabila?
Rezultatul testului de hemaglutinare a
sângelui unui subiect este prezentat în
381 figura următoare. Care dintre următoarele subiectul are gr. II, Rh +;
concluzii cu privire la apartenența
subiectului este valabila?
Rezultatul testului de hemaglutinare a
sângelui unui subiect este prezentat în
382 figura următoare. Care dintre următoarele subiectul are gr. I, Rh +
concluzii cu privire la apartenența
subiectului este valabila?
Rezultatul testului de hemaglutinare a
sângelui unui subiect este prezentat în
383 figura următoare. Care dintre următoarele subiectul are gr. III, Rh -
concluzii cu privire la apartenența
subiectului este valabila?
Rezultatul testului de hemaglutinare a
sângelui unui subiect este prezentat în
384 figura următoare. Care dintre următoarele subiectul are gr. IV, Rh -;
concluzii cu privire la apartenența
subiectului este valabila?
Rezultatul testului de hemaglutinare a
sângelui unui subiect este prezentat în
385 figura următoare. Care dintre următoarele subiectul are gr. II, Rh -
concluzii cu privire la apartenența
subiectului este valabila?
Rigiditatea de decerebrare apare la sub nucleii roșii;
386
secționarea trunchiului cerebral:
Ritmul eritropoiezei se corelează cu rinichilor;
387
presiunea parțiala a oxigenului la nivelul:
Scăderea numărului de hematii circulante scăderea hematocritului;
388
determină:
Scăderea presiunii osmotice este ingestia crescuta de lichide sau
389
determinata de: insuficienta de săruri;
Secreția de HCl de către mucoasa gastrica se realizează prin transport activ de H +;
390
este corect descrisa prin următoarele:
Secreția de hormoni sexuali la bărbați este gonadotropina LH;
391
stimulata de:
Secreția gastrica este stimulata de noradrenalina;
392
următoarele substanțe cu EXCEPȚIA uneia:
Sectorul vascular de capacitanţă, cu rol în
393 depozitarea unei mari cantități de sânge, vene;
este reprezentat de:
apetitul ne ajuta sa determinam calitatea
Selectați afirmația corecta referitor la alimentelor pe care le mănâncă o
394
aportul alimentar:
persoana;
Selectați afirmația corecta referitor la cantitatea de azot eliminată din organism
395 bilanțul azotat. Prin bilanț azotat negativ cu urina predomină asupra celei
se subînțelege: introduse în organism cu hrana;
Selectați afirmația corectă referitor la cantitatea de azot introdusă în organism
396 bilanțul azotat. Prin bilanțul azotat pozitiv cu hrana predomina asupra celei
se subînțelege: eliminate din organism;
Selectați afirmația corecta referitor la centrul de termoreglare este localizat în
397
centrul de termoreglare: hipotalamus;
Selectați afirmația corectă referitor la glucide 4,0 kcal, lipide 9,0 kcal, proteine
398 conținutul energetic al alimentelor (la
fiecare gram de produs):
4,0 kcal;
Selectați afirmația corecta referitor la
399 echilibrul azotat. Prin echilibru azotat se azotul introdus este egal cu cel eliminat;
subînțelege:
Selectați afirmația corecta referitor la
400 echilibrul azotat. Prin echilibru azotat se azotul introdus este egal cu cel eliminat ;
subînțelege:
Selectați afirmația corectă referitor la stimularea simpatică crește RM în
401 efectul stimulării simpatice asupra ratei majoritatea țesuturilor organismului unui

https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/62153391_43090467107…=341c87c0fb15fd2a080259c50eda885d&oe=5D043861&dl=1 13.06.2019, 17F44


Стр. 13 из 16
metabolismului energetic: adult până la 15%;
Selectați afirmația corectă referitor la scăderea nivelului de glucoză în sânge
402
factorii de reglarea ai aportului alimentar: determină creșterea aportului alimentar;
Selectați afirmația corecta referitor la scăderea nivelului de glucoză în sânge
403
factorii de reglarea ai aportului alimentar: determină creșterea aportului alimentar;
Selectați afirmația corectă referitor la scăderea concentrației sanguine a
404
factorii de reglarea ai aportului alimentar: aminoacizilor crește aportul alimentar;
creșterea concentrație acizilor grași liberi
Selectați afirmația corecta referitor la în sânge determină o scădere a aportului
405
factorii de reglarea ai aportului alimentar: alimentar pe termen lung;

febra apare în urma comutării


Selectați afirmația corectă referitor la termostatului hipotalamic la un nivel mai
406
febră:
înalt;
în timpul febrei toate mecanismele de
Selectați afirmația corectă referitor la conservare și de producție a căldurii sunt
407
febră:
activate;
Selectați afirmația corecta referitor la febra reprezintă creșterea tº corporale
408
febra: peste limita obișnuită a normalului;
Selectați afirmația corecta referitor la febra poate fi produsă de agenții pirogeni
409
febră: secretați de bacteriile toxice;
Selectați afirmația corectă referitor la febra poate fi agravata de deshidratare;
410
febră:
centrul motor primar al frisonului in mod
Selectați afirmația corecta referitor la normal este stimulat de semnale de
411
frison:
"rece" din piele și măduva spinării;
Selectați afirmația corecta referitor la în timpul frisonului creste tonusul
412
frison: muscular al întregului organism;
în timpul frisonului creste sensibilitatea
Selectați afirmația corecta referitor la reflexului de întindere a fusurilor
413
frison:
neuromusculare;
centrul motor primar al frisonului este
Selectati afirmația corecta referitor la localizat în porțiunea dorsomediala a
414
frison:
hipotalamusului;
centrul motor primar al frisonului este
Selectați afirmația corecta referitor la localizat în porțiunea dorsomediala a
415
frison:
hipotalamusului;
Selectați afirmația corectă referitor la participa în imunitate;
416
funcțiile globulinelor plasmatice:
Selectați afirmația corecta referitor la
417 funcțiile proteinelor plasmatice. Funcția asigurarea presiunii coloid-osmotice;
principala a albuminelor plasmatice este:
după prima fază de inaniție rata
Selectați afirmația corectă referitor la glicogenogenezei scade de la o treime la
418
inaniție:
o cincime fata de valoarea ei inițiala;
Selectați afirmația corectă referitor la în inaniție grava singura sursă de energie
419
inaniție: este reprezentată de proteine;
efectele majore ale inaniției sunt
Selectați afirmația corectă referitor la considerate depleția progresiva a
420
inaniție:
țesutului adipos și a proteinelor;
Selectați afirmația corecta referitor la insuficienta vitaminei C duce la
421 metabolismul acidului ascorbic (vitamina întârzierea vindecării rănilor și
C) și cole-calciferolului (vitamina D): fragilitatea pereților vasculari;
Selectați afirmația corectă referitor la insuficienta vitaminei A duce la
422
metabolismul vitaminei A: descuamarea pielii și acneei;
Selectați afirmația corecta referitor la
423 reglarea metabolismului lipidic. In reglarea paratiroidele;
metabolismului lipidic nu participa:
Selectați afirmația corectă. Aportul în inaniție proteică;
424
azotului NU are loc:
Selectați afirmația corecta. Concentrația
normala a glucozei sanguine la o persoana 3,3 - 5,5 mmol/l;
425
care nu a mâncat în intervalul ultimelor 3-
4 ore:
Selectați afirmația corecta. Funcția participarea la coagularea sângelui;
426
principala a fibrinogenului plasmatic:
Selectați afirmația corecta. Metabolismul intermedina;
427
glucidic nu este reglat de:
Selectați afirmația corectă. Reducerea
428 conținutului de glucoză în sânge se hipoglicemie;
numește:

https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/62153391_43090467107…=341c87c0fb15fd2a080259c50eda885d&oe=5D043861&dl=1 13.06.2019, 17F44


Стр. 14 из 16
Selectați afirmația FALSA cu referire la trimite impulsuri spre motoneuronii
429
cerebel: spinali prin tracturile spinocerebeloase
Selectați substanța ce lipsește (?) pe Cl-
430
schema transportului de CO2.
431 Senzația de sațietate este determinata de: concentrația intracelulara a glucozei;
Sistemul limbic intervine în următoarele controlul motor al poziției;
432
procese cu excepția:
Sistemul nervos enteric este considerat ca sistemului nervos vegetativ;
433
o diviziune a:
Sistemul nervos interpretează diferite proporțiile stimulării celor trei tipuri de
434 senzații de culoare în dependenta de: conuri;

face parte din sistemul de analgezie a


435 Sistemul opioid al creerului:
creierului;
Sistemul tampon al HCO3- este cantitativ
436 cel mai semnificativ sistem tampon plasmă;
pentru:
437 Socul spinal se produce prin secțiune: mai jos de nivelul C4;
Şocul spinal se produce prin secțiunea
438
nevraxului:
la nivelul mai jos de C4-C7 ​
Stimularea căror receptori produce alfa-1-adrenergici;
439
constricția sfincterelor digestive
Stimularea căror receptori produce beta-1-adrenergici;
440
creșterea contractilității cardiace:
Stimularea căror receptori produce beta-1-adrenergici;
441
creșterea frecvenței cardiace:
Stimularea căror receptori produce
442 secreția de adrenalină în nicotinici colinergici;
medulosuprarenală
Stimularea eliminării de suc pancreatic în histamina;
443
condiții normale NU necesita:
Stimularea vagală prelungită a inimii poate intervalului RR;
444
cauza o creștere a:
Substanta chimica fotoreceptoare din rodopsina;
445
bastonase se numește:
Sucul gastric «de apetit» se elimina în cerebrala;
446
următoarele faze:
Sumația PPSE provoacă apariția segmentul inițial al axonului;
447
potențialului de acțiune pe:
Sunt adevărate următoarele afirmații
448 privind sucul pancreatic cu EXCEPȚIA nucleilor cohleari ;
faptului ca:
Surditatea unilaterală este produsă prin nucleilor cohleari ;
449
distrugerea unilaterală a
Sursa de energie pentru contracția
450 musculară este derivată din următoarele acidul lactic;
substanțe cu EXCEPȚIA:
Teritoriul vascular cu cea mai mare
451 suprafața de schimb (cm2) este capilare;
reprezentat de:
Teritoriul vascular cu cea mai mare
452 suprafața de schimb (cm2) este capilare;
reprezentat de:
Tiroxina activă se găsește în una din nelegată, liberă;
453
următoarele forme:
Toate acțiunile enumerate au loc sub mărește diureza;
454
influenta vasopresinei (ADH) cu EXCEPȚIA:
Totalitatea actelor prin care bolul alimentar
455 trece din cavitatea bucala în stomac se deglutiție;
numește:
456 Tritanomalia este: perceperea defectuoasă a culorii albastre;
Tulburări ale echilibrului acido-bazic,
asociate cu un conținut crescut de alcaloza metabolică ;
457
bicarbonat standard în plasmă, se pot
întâlni în
Tulburări ale echilibrului acido-bazic,
asociate cu un conținut crescut de alcaloza metabolică ;
458
bicarbonat standard în plasmă, se pot
întâlni în
Un medicament, care dilată pupila și blochează receptorii colinergici
459 simultan blochează acomodarea
muscarinici;
cristalinului, este un medicament care:
Un nucleu din bulb, care primește fibre nucleul cohlear dorsal;
460
aferente primare de la cohlee este:
Un pacient prezintă mișcări anormale, leziune a nucleilor bazali;
461
atetozice. Se presupune ca are o:

https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/62153391_43090467107…=341c87c0fb15fd2a080259c50eda885d&oe=5D043861&dl=1 13.06.2019, 17F44


Стр. 15 из 16
462 Un pacient prezintă tremor intențional și leziune cerebeloasă
disartrie. Se presupune că are o:
Un subiect uman adult (70 kg) are un
volum plasmatic de 2000 ml și un volum hipovolemie policitemică ;
463
sanguin total de 4000 ml. Cum
caracterizați volemia în acest caz
Un subiect uman de grup sanguin A II Rh
464 (+) poate dona 500 ml sânge unui ABIV Rh (+)
primitor:
465 Unde este localizat centrul salivar: în bulbul rahidian;
466 Unde este localizat centrul salivar: in bulbul rahidian;
Următorii factori influențează capacitatea
467 de fixare a O2 pe hemoglobina cu viteza de circulație a sângelui;
EXCEPȚIA:

Următorii neuro-mediatori sunt excitatori acidul GABA;


468
la nivelul SNC cu excepția:
469 Valoarea pH-ului sucului pancreatic: 7,8-8,4;
Vasopresina (ADH) produce la nivelul reabsorbtia apei;
470
tubului urinar:
471 Vederea stereoscopică reprezintă: vederea în relief;
Vedeți imaginea și indicați în ce fază a
472 potențialului de acțiune membrana 2
celulară este inexcitabila.
Vedeți imaginea și indicați în ce fază a
473 variației potențialului membrana celulară 0
este normoexcitabila.
Vedeți imaginea și indicați locul cu cea mai
474 mare densitate a canalelor anionice, 2
ligand-dependente.
Vedeți imaginea și indicați locul cu cea mai
475 mare densitate a canalelor cationice, 1
ligand-dependente.
Vedeți imaginea și indicați locul cu cea mai
476 mare densitate a canalelor voltaj- 5
dependente de Ca2+.
Vedeți imaginea și indicați locul cu cea mai
477 mare densitate a canalelor voltaj- 3
dependente de Na+.
Vedeți în imagine rezultatul evaluării alcaloză metabolică compensată
478 echilibrului acido-bazic (EAB) și apreciați
ce dezechilibru acido-bazic este present
respirator ;
Vedeți în imagine rezultatul evaluării acidoză respiratorie compensată
479 echilibrului acido-bazic (EAB) și apreciați
metabolic ;
ce dezechilibru acido-bazic este present
Vedeți în imagine rezultatul evaluării acidoză metabolica compensată
480 echilibrului acido-bazic (EAB) și apreciați
respirator ;
ce dezechilibru acido-bazic este present
Vedeți în imagine rezultatul evaluării alcaloză respiratorie compensată
481 echilibrului acido-bazic (EAB) și apreciați
metabolic ;
ce dezechilibru acido-bazic este present
Vezica biliară este contractată cel mai colecistokinina;
482
puternic de:
Vitmina B12 se absoarbe maximal ileon;
483
(preponderent) în:
Volumul care mai poate fi expirat după
484 Volumul Expirator de Rezervă.
expirarea Volumului Curent;
485 Volumul telediastolic in repaos este: 110-120 ml;
Zgomotul I cardiac, debutează o dată cu
486 una din următoarele faze ale ciclului contracția izovolumetrică;
cardiac:

https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/62153391_43090467107…=341c87c0fb15fd2a080259c50eda885d&oe=5D043861&dl=1 13.06.2019, 17F44


Стр. 16 из 16