Sunteți pe pagina 1din 3

Fisa Postului

Functia:
(conform organigrama)

Functia COR/ Cod COR:


(se completeaza de HR)
Functiile si Numarul (min-max)
Subordonatilor Directi:
Gradul Functiei:
(se completeaza de HR dupa 1 nici una …../………
evaluarea postului si validare) 2……………………………..…/……….
3……………………………..…/……….
etc
Departament /

Subdepartament/ Functiile si Numarul (min-max)


Grup: Subordonatilor Indirecti:
(doar pentru functia Project Manager)

Functia Superiorului 1 nici una../………


Direct: 2……………………………..…/……….
3……………………………..…/……….
Functia Superiorului etc
Indirect:
(doar pentru functia Project
Manager)

Tipul Functiei (se bifeaza DOAR una din optiuni)

Functie de Executie (este Functie fara subordonati directi). Atentie: Functiile de Project Manager se incadreaza aici.
Functie de Executie Calitate

Functie Manageriala (este Functie cu subordonati directi).


Functie Manageriala Calitate

Scopul Postului:
(1-2 fraze sumarizand scopul postului in organizatie)

% din timpul
Principalele responsabilitatile si activitati specifice Postului: de lucru
1. Responsabilitati/Activitati de Executie (se completeaza pentru toate functiile) Max 95%
(100-1-4)%
1.1 Operationale (incl. Planificare):


1.2 Realizare Rapoarte:
2. Responsabilitati/Activitati Manageriale (se completeaza doar pentru functiile manageriale) Max 90%
(100-2-8)%
2.1. Coordonare Echipa: (eg stabilire obiective, monitorizare activitate, urmarire KPIs, urmarire dead-
lines etc)
 2-3-4 atributii semnificative si relevante pentru aceasta responsabilitate
2.2 Dezvoltare Subordonati Directi: (eg coaching, mentoring, induction, delegare sarcini& autoritate,
job rotation, realizare pasilor de cariera, participarea subordonatilor la trainings/conferinte/seminarii...)

1
 2-3-4 atributii semnificative si relevante pentru aceasta responsabilitate
2.3 Elaborare Strategie (incl. Planificare si Previzionare strategica si Polici): (eg la
nivel de companie, departament sau subdepartament)
 2-3-4 atributii semnificative si relevante pentru aceasta responsabilitate
2.4 Revizuire Fise Post echipa:
Enumerare pre-setata
 are responsabilitatea de a intocmi fise post pentru toate posturile nou aparute in echipa sa
 are responsabilitatea de a actualiza fise post pentru toate posturile din echipa sa, conform
procedurilor interne

3. Responsabilitati/Activitati in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca (obligatorii pentru % pre-setate


toate pozitiile, se alege intre functia de executie si cea manageriala):
Pre-setate 1%
Functii de executie:
 Isi insuseste si respecta prevederile legislatiei, procedurilor si instructiunilor interne din domeniul
securitatii si sanatatii in munca ;
 Aduce la cunostinta conducatorului locului de munca accidentele suferite de propria persoana;
 Nu expune la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala nici propria persoana,nici alte
persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca.;
 Nu se prezinta la locul de munca sub influenta alcoolului sau drogurilor.
Functii manageriale:
 Isi insuseste si respecta prevederile legislatiei, procedurilor si instructiunilor interne din domeniul 2%
securitatii si sanatatii in munca ;
 Aduce la cunostinta conducatorului locului de munca accidentele suferite de propria persoana;
 Nu expune la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala nici propria persoana,nici alte
persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca.;
 Nu se prezinta la locul de munca sub influenta alcoolului sau drogurilor.
 Supravegheaza respectarea prevederilor legislatiei, procedurilor si instructiunilor interne din
domeniul securitatii si sanatatii in munca, de catre salariatii din subordine;
 Efectueaza instructajul la locul de munca si cel periodic al salariatilor dinsubordine si sa le
consemneze in fisele individuale de instructaj;
 Asigura prezenta salariatilor din subordine la controalele anuale de medicina muncii (conf
OR/211/FD).

4. Responsabilitati/Activitati de Asigurarea Calitatii (obligatorii pentru toate pozitiile, se alege intre % pre-setate
functia de executie si cea manageriala)
Pre-setate 4%
Functii de executie:
 Isi insuseste si respecta prevederile legislatiei, procedurilor si instructiunilor existente
 Raporteaza superiorului sau ierarhic orice situatie de frauda interna, confirmata sau suspectata (de
ex: in legatura cu securitatea informatiei, codul de etica, procedurile de lucru ale departamentului
Achizitii), intr-un interval de timp cat mai scurt de la descoperirea respectivei situatii
8%
Functii manageriale:
 Isi insuseste si respecta prevederile legislatiei, procedurilor si instructiunilor existente
 Raporteaza superiorului sau ierarhic orice situatie de frauda interna, confirmata sau suspectata (de
ex: in legatura cu securitatea informatiei, codul de etica, procedurile de lucru ale departamentului
Achizitii), intr-un interval de timp cat mai scurt de la descoperirea respectivei situatii
 Creeaza si executa controlul intern al proceselor, activitatilor si acuratetea implicatiilor financiare ale
acestora

Indicatori de Performanta: (doar enumerare)

Impact:
Buget (se bifeaza “Da” DOAR daca postul are responsabilitate DIRECTA in stabilirea, monitorizarea si administrarea bugetului alocat. Daca
postul imparte responsabilitea de buget cu alte pozitii, bugetul aferent fiecareia trebuie mentionat la toate aceste pozitii)
Nu
B B
Da 1-50,000 Euro/an 100,001-500,000 Euro/an 1,000,001-5 mil Euro/an

50,001-100,000 Euro/an 500,001- 1 mil Euro/an >5 mil Euro/an

Interactiuni profesionale:
Interne (enum erare entitati ; frecventa ; nivel):

Externe (enumerare parteneri; frecventa ; nivel):

2
Cunostinte profesionale: Competente specifice:

Educatie si experienta (nivel minim necesar):

Conditii de Munca

 Munca de Teren:
(munca de teren inseamna activitatile din afara biroului, efectuate in interes de serviciu)
(%: cat % din timpul de lucru il reprezinta activitatile din afara biroului efectuate in interes de serviciu)

Nu (<30%)
In urmatoarea masura: 30-50%
Da
51-80%
>81%
masina de serviciu
 Echipamente echipament alpinism utilitar
folosite: laptop
handset/blackberry altele (care):....................................................

 Risc profesional (ex. lucrul la inaltime, risc de electrocutare etc)


(daca este aplicabil, enumerati riscurile)

Munca in Ture: Ture de Noapte: Munca Sambata+Duminica (weekend): Munca “On-Call”:


Nu Nu Nu Nu
Da Da Da Da

Nume & Prenume si SemnaturaTitular post Nume & Prenume si SemnaturaSuperior Direct

……………………………../…………………………….. ……………………………../……………………………..

Data Semnaturii…………… Data Revizuirii………… Data Semnaturii…………… Data Revizuirii…………

Nume & Prenume si SemnaturaSuperior Indirect


(doar pentru Project Manageri)

……………………………../……………………………..

Data Semnaturii…………… Data Revizuirii…………