Sunteți pe pagina 1din 3

Nume elev:

Lucrare semestrială la limba și literatura română

Clasa a V-a - semestrul al II-lea

Notă! Timpul de lucru este de 2 ore. 10 puncte se acordă din oficiu. Răspunsurile la SUBIECTUL I se
redactează pe foaia cu subiectul, iar SUBIECTELE II și III se redactează pe coală separată.

SUBIECTUL I (TEXTUL NARATIV LITERAR) 30p

„Dumbrava rămase iar tăcută în fumul ei de lumină, ca într-un vis. Și duduia Lizuca înțelegea că în
farmecul acela are să se-ntample ceva deosebit. Și aștepta cu inima bătând și cu ochii ațintiți.
Și, deodată. clipiră candele verzi de licurici în două șiraguri și văzu pajiștea de flori deschisă către un
perete de stâncă, între doi mesteceni bătrâni. În lumina verzie, fără zgomot, o ușă de cremene se mișcă și se
dădu la o parte, și din întuneric de peșteră apăru minunata arătare. Erau niște omușori mititei, numai de doua
palme de la pământ. Le luceau fețele și ochii de zâmbet.
Fetița voi să-i numere.
– Nu se cade să ne numeri! se auzi o voce subțirică. Să știi că suntem șapte !
Și duduia Lizuca nu-i numără; și știa ca sunt șapte prichindei. Și veneau încet către ea prin dumbrava
fermecată, printre candelele licuricilor; și parcă ei singuri străluceau de lumină.
În frunte pășeau un bătrânel și-o bătrânică, cu plete albe și cu obrazurile rumene, îmbrăcați în straie
de mușchi. După ei, patru prichindei cu bărbi cărunte purtau un pătuț de mlajă, împodobit cu cicori și
sulcină. Și pe patuțul acela, pe un tronișor de piatră, sta o domniță mai pitică decât toți și bălaie ca grâul.
Avea pe cap cunună de maci sălbatici și era îmbracată într-o haină lungă de culoarea pietrei de rubin.
Inima duduii Lizuca bătea tot mai tare.
– Vă cunosc, șopti ea cu nespusă fericire; v-am văzut la bunici acasă, într-o carte veche, pe care o
citea mama cand era mică”. (Mihail Sadoveanu, Dumbrava minunată)
MLÁJĂ, mlăji, s. f. 1. Arbust cu ramurile flexibile, cenușii sau verzi, cu frunzele lanceolate, puțin
ondulate și acoperite cu peri mătăsoși, care crește mai ales pe malurile și pe prundișurile râurilor (Salix
viminalis). ♦ Răchită.
SULFÍNĂ, sulfine, s. f. Numele a două plante erbacee, melifere și medicinale, cu flori plăcut
mirositoare, galbene (Melilotus officinalis) sau albe (Melilotus albus). [Var.: sulcínă s. f.]
A. 14 puncte
1. Ce fel de personaj este Lizuca? Încercuiește variantele corecte:
a) principal; b) secundar; c)episodic; d)pozitiv; e)negativ; f)real; g)fantastic.
2. Notează trăsătura Lizucăi pe care o poți deduce din secvența dată:
Și duduia Lizuca înțelegea că în farmecul acela are să se-ntample ceva deosebit.
Cred că Lizuca este ....................................................................................................................
3. Completează următoarele propoziții cu informații din textul de mai sus:
a) În lumina verzie o ușă .......................... se dădu la o parte, și au apărut niște ......................... mititei.
b) În frunte pășeau ........................................, cu plete albe și cu obrazurile ............................
c) Pe un tronișor de piatră, sta ................................ mai pitică decât toți și ................................ ca grâul.
B. 16 puncte
4. Notează în fiecare rubrică a tabelului câte o parte de vorbire potrivită, identificată în următoarea secvență:
Și duduia Lizuca nu-i numără; și știa ca sunt șapte prichindei. Și veneau încet către ea prin dumbrava
fermecată, printre candelele licuricilor; și parcă ei singuri străluceau de lumină.
Substantiv comun
Adjectiv, genul feminin Pronume personal Prepoziție
nearticulat

5. Încercuiește varianta pe care o consideri corectă: Cuvântul o subliniat în fragmentul v-am văzut la bunici
acasă, într-o carte veche, pe care o citea mama cand era mică, este:
a) numeral; b) pronume personal; c) articol nehotărât.
6. Identifică predicatul și subiectul din propoziția: Inima duduii Lizuca bătea tot mai tare.

7. Precizează funcția sintactică a cuvântului subliniat în enunțul: Avea pe cap cunună de maci sălbatici.

SUBIECTUL II (TEXTUL NARATIV NONLITERAR) 30p


„Tema eroismului este imortalizată în ”Cântecul Nibelungilor”, legendă compusă de un poet german
anonim, aproximativ în anul 1205.
Povestirea se referă la Siegfried, fiul regelui Siegmund și al reginei Sieglinda a Olandei, care reușește
să ucidă un dragon. După îmbăierea în sângele dragonului, el devine invulnerabil la orice rană. Siegfried mai
câștigă o capră magică, iar comoara cea blestemată a Nibelungilor devine și ea a lui. După sosirea lui în
Worms, în ciuda avertismentelor părinților, Siegfried continuă să o curteze pe prințesa burgundeză
Kriemhilda, sora lui Gunther, Gernot și Giselher. Hagen, slujitorul lor devotat, cu un singur ochi, îi
avertizează împotriva lui Siegfried, însă, în ciuda întregii opoziții, se încheie o logodnă și aurul Nibelungilor
este promis ca zestre și ca garanție a viitoarei căsătorii. [...]
Aceeași temă este regăsită într-un manuscris datând din secolul al XIII-lea, din Islanda, într-o
culegere de poeme mitologice și eroice, cunoscută sub numele de „Poetic Edda”. Numele sunt puțin
schimbate. Sigfried devine Sigurd și Kriemhilda devine Gudrun.”
(adaptare după Epoca eroismului, revista „Arborele lumii”, nr. 37)
1. Formulează câte un enunț în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat:
a) Ce temă este prezentă în ”Cântecul Nibelungilor”?
b) Cine este Siegfried?
c) Cum devine Siegfried invulnerabil?
d) Care este numele culegerii de poeme mitologice și eroice?
2. Transcrie din primul paragraf al textului un substantiv comun, un substantiv propriu, un adjectiv și o
prepoziție.
3. Construiește un enunț în care adjectivul devotat să fie la gradul superlativ relativ de superioritate.
4. Menționează ce parte de vorbire este fiecare cuvânt din fragmentul sora lui Gunther.
5. Scrie o trăsătură a textului nonliterar.

SUBIECTUL III 30p (Vei redacta, la alegere, una dintre cele două compuneri.)
A. Imaginează-ți că te întâlnești cu Lizuca sau Siegfried în pădure. Redactează o compunere de
minim 8 rânduri în care să descrii personajul ales, așa cum ți-l imaginezi tu.
În compunerea ta vei avea în vedere:
 să precizezi vârsta și câteva date generale;
 să precizezi două trăsături fizice și două trăsături morale;
 să prezinți trăsăturile morale făcând referire la gesturile, cuvintele sau faptele sale;
 să respecți limita de cuvinte;
 să respecți regulile de ortografie și punctuație.

B. Redactează o compunere de minim 8 rânduriîn care să îți descrii cel mai bun prieten.
În compunerea ta vei avea în vedere:
 să precizezi numele, vârsta și câteva date generale;
 să precizezi două trăsături fizice și două trăsături morale;
 să prezinți trăsăturile morale făcând referire la gesturile, cuvintele sau faptele sale;
 să respecți limita de cuvinte;
 să respecți regulile de ortografie și punctuație.