Sunteți pe pagina 1din 36

09

APRECIEREA RISCULUI CARIOS


Riscul carios
Evaluare bacteriana

Evaluarea consumului de
hidrocarbonate
Evaluarea factorilor de risc ce tin de
individ (de gazda)
EVALUAREA BACTERIANA
Streptococcus mutans

• Test pentru Streptococcus mutans: (<100.000)


(>1.000.000);
EVALUAREA BACTERIANA
Streptococcus mutans
370 48 h
EVALUAREA BACTERIANA
Streptococcus mutans
EVALUAREA BACTERIANA
Streptococcus mutans
EVALUAREA BACTERIANA
Lactobacillus

Lactobacillus: (<10 000) (>100 000).


EVALUAREA BACTERIANA
Lactobacillus
EVALUAREA BACTERIANA- Lactobacillus 370 4
zi
EVALUAREA BACTERIANA- Lactobacillus
ALIMENTATIA

• CONSUMUL DE HIDROCARBONATE
ALIMENTATIA
Evaluarea riscului carios se face analizând
următorii parametri:
EVALUAREA BACTERIANĂ
• rezultatul testului pentru Streptococcus mutans: (<1.000.000) (>1.000.000);
• rezultatul testului pentru lactobacili: (<100 000) (>100 000).
ALIMENTAŢIA
• obiceiul de a consuma dulciuri (zahăr);
• excesele şi deficienţele din alimentaţie.
FACTORI DE RISC CE APARŢIN GAZDEI
• antecedente personale generale:
• medicamente ce conţin zahăr;
• medicamente care induc xerostomia;
• probleme medicale psihice şi/sau fizice.
• antecedente stomatologice:
• ultima vizită la stomatolog;
• obiceiuri de igienă orală (periaj dentar, clătiri cu ape de gură fără fluor).
• utilizarea fluorului:
• utilizare trecută şi curentă;
• folosirea apei fluorizate.
• rata fluxului salivar (ml/min);
• examenul clinic:
• indice de placă bacteriană;
• indicele CAOS ;
Antecedente personale generale,
medicamente cu zahar
Antecedente personale generale,
medicamente
Xerostomie
SINDROMUL DE GURA USCATA
PROBLEME DE SANATATE FIZICA SI
MENTALA
ISTORICUL AFECTIUNILOR ORALE:
ULTIMA VIZITA LA DENTIST;
Predictia riscului carios
Risc carios 0
Factori etiologici:
• Streptococcus mutans negativ;
• nivele scăzute de lactobacili în salivă (< 10.000 CFU/ml);
• rata de formare a PB scăzută sau foarte scăzută.
• Prevalenţa cariei: carii ocluzale fără leziuni carioase, suprafeţe restaurate la molari.
• Incidenţa cariei 0.
• Indicatori de risc externi, factori de risc şi prognosticul factorilor de risc; nuli.
• Indicatori de risc interni, factori de risc şi prognosticul factorilor de risc; nuli.
• Factori preventivi:
• standard de igienă orală foarte bun;
• folosirea regulată a pastelor de dinţi cu fluor;
• dieta excelentă;
• ingrijiri oro-dentare preventive regulate, (1,2,3,5);
Risc carios scăzut
Factori etiologici:
• Streptococcus mutans < 100.000 CFU/ml;
• nivele scăzute de lactobacili în salivă (< 10.000 CFU/ml);
• rata de formare a PB scăzută sau foarte scăzută.
• Prevalenţa cariei: între 20 – 35 ani câteva carii ocluzale sau suprafeţe restaurate la molari.
• Incidenţa cariei; mai puţin de o suprafaţă cariată la mai puţin de 5 ani
• Indicatori de risc externi, factori de risc şi prognosticul factorilor de risc: reduşi sau nuli
• Indicatori de risc interni, factori de risc şi prognosticul factorilor de risc: reduşi sau nuli
• Factori preventivi:
• standard de igienă orală bun;
• folosirea regulată a pastelor de dinţi cu fluor;
• dietă bună;
• îngrijiri oro-dentare preventive regulate.
Risc carios moderat
Factori etiologici:
• Streptococcus mutans > 100.000 CFU/ml;
• nivel crescut de lactobacili în salivă ( 10.000 CFU/ml);
• rata de formare a PB moderată sau mare.
• Prevalenţa cariei mare: între 20 – 35 ani pot fi prezente leziuni carioase sau restaurări, cele mai multe ocluzale
şi câteva pe suprafeţele aproximale posterioare.
• Incidenţa cariei: mare, mai mult de o suprafaţă cu leziune carioasă pe an.
• Indicatori de risc externi, factori de risc şi prognosticul factorilor de risc:
• frecvenţa mare de consum a produselor zaharoase (clearance prelungit);
• nivel socio-economic necorespunzător.
• Indicatori de risc interni, factori de risc şi prognosticul factorilor de risc:
• reducerea secreţiei salivare stimulate;
• capacitate tampon redusă;
• răspuns imunologic redus.
• Factori preventivi:
• standard de igienă orală deficitar;
• folosirea neregulată a pastelor de dinţi cu fluor;
• regim alimentar deficitar;
• îngrijiri oro-dentare preventive neregulate.
Risc carios mare
Factori etiologici:
• Streptococcus mutans > 1.000.000 CFU/ml;
• nivele crescute de lactobacili în salivă ( >100.000 CFU/ml);
• rata de formare a PB mare sau foarte mare.
• Prevalenţa cariei foarte mare: între 20 – 35 ani prezintă mai mult de un dinte pierdut
prin carie direct sau indirect (de cauza endodontică sau rădăcini fracturate în trecut),
restaurări ocluzale, cele mai multe suprafeţe aproximale, includ incisivul maxilar şi
suprafeţele orale (23,25,29).
• Incidenţa cariei: foarte mare, mai mult de două noi suprafeţe cariate pe an.
• Indicatori de risc externi, factori de risc şi prognosticul factorilor de risc: frecvenţa
foarte mare de consum a produselor zaharoase:
• nivel socio-economic scăzut sau foarte scăzut (nivel educaţional scăzut)
• utilizarea medicamentelor hiposialice;
• indicatori de risc interni, factori de risc şi prognosticul factorilor de risc:
• rata secreţiei salivare foarte scăzută sau xerostomie;
• capacitate tampon foarte redusă;
• boli cronice care duc la xerostomie (sdr. Sjögren);
• răspuns imunologic sever compromis.
• Factori preventivi:
• standard de igienă orală foarte scăzut;
• folosirea neregulată a pastelor de dinţi cu fluor;
• regim alimentar deficitar.
• îngrijiri oro-dentare preventive neregulate sau absente.
Nr crt Factori de risc Scor
1 Carii în dentină 6
2 Carii în smalţ 4
3 Restaurări (<12 luni) 3
4 >5 dinţi absenţi sau restauraţi 2
5 Igienă orală precară 2
6 Dietă cariogenă 2
7 Fluorizări neadecvate 2
8 Flux salivar scăzut 2
9 Pacient necooperant 2
10 Restaurări incorecte 1
11 Suprafeţe radiculare expuse 1
Evaluarea riscului carios - cel mai semnificativ
predictor – observatia clinica a semnelor si simptomelor vechi
de boala

Scop: - de a stabili intervalul repetarii examenului clinic


Intervalul între şedinţele de evaluare

Suma val. Risc Nr.sedinţe/an

> 12 Mare 8 – 12
9 - 11 Mediu 4–8
<9 Mic 1-2

Professional Prevention in Dentistry


CARIOGRAMĂ – EVALUAREA RISCULUI CARIOS

Probabilitate (%)
C P
Alimentaţie

S Factor microbian

Susceptibilitate
M A
Circumstanţe

Probabilitatea evitării apariţiei de noi leziuni carioase depinde de 4


factori:
A- alimentaţia – frecvenţa meselor şi conţinutul alimentaţiei;
B - cantitatea şi calitatea plăcii bacteriene;
S - susceptilibilitatea gazdei - saliva, ţesuturile dentare;
C- circumstanţe – experienţa trecută referitoare la caria dentară,
starea de sănătate generală;
ARC – FOARTE MIC – 94% probabilitate de a evita
aparitia leziunilor carioase
1%
2%2%1%
Boli generale . 1
Experienta carioasa
0

P Dieta, continut . 1
Dieta, frecventa .
A 1
PB – cantitate . 1
B
SM .
1
S
Program de F . 1
P C Secretia salivara .
0
Capacitatea tampon
0
94%
ARC –MIC – 62% probabilitate de a evita aparitia leziunilor
carioase
5% Boli generale . 1
8% Experienta carioasa
0
C
P Dieta, continut . 2
12% S Dieta, frecventa .
1
A
M B PB – cantitate . 2
SM .
S 1
A P62%
13% C Program de F . 2
Secretia salivara .
0
Capacitatea tampon
0
ARC – MIC – 62% probabilitate de a evita
aparitia leziunilor carioase

S C
S C
M M
P A S P
A A P
A

Probabilitatea de 62% a evita formarea cariilor este similară pentru toate cele
trei cazuri, dar determinanţii sunt diferiţi:
1. reducerea tuturor determinanţilor contribuie la riscul carios scăzut;
2. determinantul major este alimentaţia, dar reducerea marcantă a celorlalţi
compensează;
3. determinantul major este reprezentat de circumstanţe (experienţa unui risc
carios major în trecut), dar prin îmbunătăţirea situaţiei celorlalţi determinanţi,
situaţia poate fi stăpînită.
ARC – MEDIU – 25% probabilitate de a
evita aparitia leziunilor carioase

Boli generale . 1
Experienta carioasa
1
6%
25% Dieta, continut . 1
17% Dieta, frecventa .
P 2
S P A PB – cantitate . 1
B SM .
S 1
M A Program de F .
C 2
26% Secretia salivara .
26% 0
Capacitatea tampon
1
ARC – MEDIU 25% probabilitate de a evita
apariţia cariilor noi

C
P

S
A
M
M

Aceeaşi probabilitate de 25%, cu determinanţi diferiţi:


1. alimentaţia favorabilă reducerii riscului carios; mijloc
2. reducerea plăcii bacteriene favorabilă scăderii riscului carios;
3. susceptibilitatea gazdei favorabilă reducerii riscului carios.
ARC – FOARTE MARE – 2% probabilitate de
a evita aparitia leziunilor carioase

Boli generale . 2
6% 13%
Experienta carioasa
1
2%
Dieta, continut . 2
Dieta, frecventa .
P 2
A
13% A PB – cantitate . 1
M B SM .
3
S
S C Program de F . 2
Secretia salivara .
Capacitatea tampon 3
66% 1
ARC – FOARTE MARE – 2% probabilitate de a
evita aparitia leziunilor carioase
P C P C P
C
A
A A
S S
S
M M M
M
Probabilitatea de 2% de a evita formarea cariilor este similară
pentru toate cele trei cazuri, dar determinanţii sunt diferiţi:
1. toţi determinanţii contribuie la riscul carios major;
2. determinantul major este placa bacteriană şi bacteriile major
cariogene;
3. determinantul major este reprezentat de susceptibilitatea
gazdei, aport insuficient de fluor.
Posibilitati multiple de prevenire a
cariei dentare!
A
A HC –frecventa
<A
B atacurilor acide
S

A
B
Bacterii cariogene –
<B
S
formarea de acid 
demineralizare lenta
M

S - susceptibilitatea
gazdei F - rezistenta
A
B
>S
S la carie