Sunteți pe pagina 1din 9

Negura Iulian Constantin

nr 19

Lucrarea 1

Se vor intocmi doua fise tehnologice (proceduri tehnice de executie), referitoare la


lucrari de exploatare a unei gropi de imprumut si pentru realizarea unor lucrari de
terasamente, dupa cum urmeaza:

1. Pentru groapa de imprumut


a. Exploatarea unei gropi de imprumut pentru un volum de terasamente de
25000+5000*N mc, unde N este numarul de ordine (cu numar impar:
exploatarea unei gropi de imprumut in terasa).
b. Descrierea operatiunii, actiuni pregatitoare, estimarea duratei necesare
c. Componenta atelierului de lucru, dimensionarea numarului de mijloace de
transport
d. Descrierea etapelor de lucru (decapare strat vegetal, stocare, sapare,
incarcare, transport)
e. Faze determinante, controale de laborator necesare
f. Intocmirea unei schite de exploatare a gropii de imprumut, cu evidentierea
schemei de circulatie
2. Pentru lucrari de terasamente
a. Realizarea volumului de terasamente conform punctului 1a, inaltimea
rambleului fiind de 4m, iar latimea platformei finale de 9.50 m.
b. Descrierea operatiunii, actiuni pregatitoare, estimarea duratei necesare
c. Componenta atelierului de lucru
d. Descrierea etapelor de lucru (descarcare, imprastiere, compactare, reglare
pante, compactare finala)
e. Faze determinante, controale de laborator necesare
f. Intocmirea unei schite a rambleului respectiv, cu evidentierea modului de
dispunere a straturilor
1. Exploatarea gropii de imprumut
a) Exploatarea unei gropi de imprumut pentru un volum de terasamente de
120000 mc
Pentru realizarea terasamentelor, trebuie sa se excaveze din groapa de imprumut un
volum de:
V=25000+5000*N=25000+5000*19=120000mc
Tinandu-se seama de coeficientul de infoiere a pamantului, volumul excavat este:
V=120000*𝑐𝑖 =120000*1.25=150000mc
b) Descrierea operatiunii, actiuni pregatitoare, estimarea duratei necesare
- Descrierea operatiunii
Groapa de imprumut (camera de imprumut) este o sapatura de forma regulata,
executata in afara amprizei drumului, pe o suprafata bine precizata prin proiect, in vederea
obtinerii pamantului necesar executarii rambleurilor.
Exploatarea frontala, in terasa, este aplicabila in cazul gropilor de imprumut aflate pe
versanti.
Acest tip de groapa de imprumut, cel mai des intalnit, se preteaza utilizarii
excavatoarelor pentru sapare-incarcare si autocamioanelor pentru transport.
La realizarea acestor lucrari se executa urmatoarele operatii de baza:
- saparea pamantului – cu sau fara sprijiniri
- incarcarea si transportul pamantului sapat
- descarcarea pamantului din mijloacele de transport si executarea umpluturilor
In afara acestor operatii de baza mai exista si operatii suplimentare:
- afanarea pamantului inainte de sapare
- nivelarea si compactarea pamantului la executarea umpluturilor
La exploatarea gropilor de imprumut, se vor respecta urmatoarele reguli:

 pamantul vegetal se va indeparta si depozita in locurile aprobate si va fi


folosit conform prevederilor proiectului
 crestele taluzurilor gropilor de imprumut trebuie – in lipsa autorizatiei
prealabile a beneficiarului – sa fie la o departare mai mare de 10 m de
limitele zonei drumului
 taluzurile gropilor de imprumut pot fi executate in continuarea taluzurilor de
debleu ale drumului cu conditia ca fundul sapaturii, la terminarea extragerii,
sa fie nivelat pentru a asiguraevacuarea apelor din precipitatii, iar taluzurile
sa fie ingrijit executate
 sapaturile in gropile de imprumut nu vor fi mai adanci decat cota practicata in
debleuri, sau sub cota santului de scurgere a apelor in zona de rambleu
 in albiile majore ale raurilor, gropile de imprumut vor fi executate in avalul
drumului, amenajand o bancheta de 4.00 m latime intre piciorul taluzului
drumului si groapa de imprumut
 fundul gropilor de imprumut va avea o panta transversala de 1...3% spre
exterior si o panta longitudinala care sa asigure scurgerea si evacuarea apelor
 taluzurile gropilor de imprumut amplasate in lungul drumului se vor executa
cu inclinarea de 1:1.5 – 1:3; cand intre piciorul taluzului drumului si marginea
gropii de imprumut nu se lasa niciun fel de banchete, taluzul gropii de
imprumut dinspre drum va fi de 1:3
Surplusul de sapatura din zonele de debleu poate fi depozitat in urmatoarele
moduri:
 in continuarea terasamentului proiectat sau existent in rambleu, surplusul
depozitat fiind nivelat, compactat si taluzat comform prescriptiilor aplicabile
rambleurilor drumului; suprafata superioara a acestor rambleuri
suplimentare va fi nivelata la o cota cel mult egala cu cota muchiei platformei
rambleului drumului proiectat
 la mai mult de 10.00 m de crestele taluzurilor de debleu ale drumurilor in
executie sau ale celor existente si in afara firelor de scurgere a apelor; in
ambele situatii este necesar sa se obtina aprobarea pentru ocuparea
terenului si sa se respecte conditiile impuse
La amplasarea depozitelor in zona drumului, se va urmari ca prin executia acestora
sa nu se provoace inzapezirea drumului.
Se va avea grija ca gropile de imprumut si depozitele sa nu compromita stabilitatea
masivelor naturale si nici sa nu riste antrenarea terasamentelor de catre ape, sau sa
cauzeze (din diverse motive) pagube sau prejudicii persoanelor sau bunurilor publice
particulare.
- Actiuni pregatitoare
Inainte de inceperea lucrarilor de exploatare a gropii de imprumut se executa
urmatoarele lucrari pregatitoare in limita zonei expropriate:
a) defrisari
b) curatirea terenului de resturi vegetale si buruieni
c) afanarea terenului

a) Defrisarea mecanizata a terenului


Consta in scoaterea si indepartarea de pe amplasament a tufisurilor, arbustilor,
arborilor si resturilor vegetale, care, lasate pe locul amplasamentului, prin putrezire
ar crea goluri ce pot constitui surse de infiltratie a apelor sau pot favoriza tasari
neuniforme. Suprafata pe care se executa defrisarea va fi mai mare decat suprafata
amplasamentului constructiei, adaugandu-se pe ambele directii fasii adiacente de 4-
5 m, pentru a asigura indepartarea totala a materialului lemnos de pe amplasament,
ce trebuie indepartat cu tot cu radacini si pentru a asigura accesul utilajelor la
punctele de lucru.
b) Curatirea (dezafectarea) terenului
Procesul tehnologic de curatire a terenului cuprinde urmatoarele activitati:
indepartarea crengilor, cioatelor sau a radacinilor scoase, precum si a
pietrelor de dimensiuni mici aflate la suprafata terenului
saparea si indepartarea vegetatiei de balta
indepartarea deseurilor de pe amplasament
c) Afanarea terenului
Afanarea prealabila a terenurilor este necesara la terenuri a caror categorie de
dificultate la sapare este superioara categoriei specifice mijloacelor de care se
dispune. Afanarea sau scarificarea consta in dislocarea pamantului de la
suprafata terenului, pe adancimi de 10-100cm si intoarcerea sau rascolirea lui
Solutia aleasa trebuie sa tina seama de categoria de teren, volumul de lucrari si
metoda de sapare aleasa.
d) Componenta atelierului de lucru, dimensionarea numarului de mijloace de
transport

Componenta atelierului de lucru:

 4 excavatoare cu lingura intoarsa cu o capacitate de 3 mc

13 autobasculante Iveco cu capacitatea benei de 20 mc


Forta de munca:

 4 mecanici excavator
 13 soferi autobasculanta
 1 sef post de lucru pentru monitorizarea activitatilor

Dimensionarea numarului de mijloace de transport

Sunt necesare 150000/13=11539 curse.

Timpul de parcurs al unei autobasculante pe o distanta de 5 km este de 20 min.

𝑇𝑝 =incarcare+transport+descarcare+manevra=20 minute.

O autobasculanta realizeaza (8 ore/zi)*60 min=480 min; 480 min/(20 min/cursa)=24


curse /zi

Cele 13 camioane transporta 13*20*24=6240 mc/zi.

Sunt necesare 125000/6240= 21 zile pt realizarea transportului

Numarul total de excavari este: 125000 mc/(3 mc*4 excavatoare)=10417

Durata unei excavari este de 30 sec.

Durata numarului de cicluri este 10417 excavari * 30 sec. durata unei excavari/60
sec.=5209 min/60=87 ore/8 ore= 11 zile

e) Descrierea etapelor de lucru (decapare strat vegetal, stocare, sapare, incarcare,


transport)

Tehnologia de decapare (decopertare) a stratului vegetal: operatia de decapare are


rolul de a indeparta stratul vegetal de pe suprafata de teren care urmeaza a fi
curatata de pe suprafata gropilor de imprumut pentru evitarea amestecarii
materialelor extrase din cariere si balastiere cu materialul vegetal. Resturile vegetale
(ramuri, crengi, paie, coceni, tulpini, etc.) prezente in corpul lucrarilor de umplutura
pun in pericol exploatarea gropii pentru ca vegetatia, in lipsa aerului si a luminii intra
in putrefactie si creeaza goluri prin care apa se infiltreaza si circula cu usurinta.
Stratul vegetal se indeparteaza pe o adancime de 10-15 cm si se depoziteaza la
distante mici de ampriza lucrarii. Dupa terminarea lucrarilor, poate fi folosit la
umplerea gropilor de imprumut sau la imbracarea taluzurilor. Indepartarea stratului
vegetal se executa cu buldozere, gredere, autogredere si screpere.

Frunzele, crengile, iarba, buruienile, etc. vor fi indepartate de pe toata suprafata


teritoriului gropii de imprumut.

Solul de deasupra va fi indepartat de pe toata suprafata gropii de imprumut.

Pamantul excavat si toate materialele ce nu pot fi utilizate pentru umplere vor fi


carate intr-un depozit final. Solul de deasupra va fi depozitat intr-un depozit
temporar pentru o utilizare ulterioara.

Transportul de pamant este carat in concordanta cu “tabelul miscarii pamantului”,


care defineste in spatiu miscarea si destinatia maselor de pamant din gropile de
imprumut.

Sapaturile vor fi efectuate cu utilaje adecvate si daca materialul rezultat este


corespunzator, acesta va fi utilizat pentru executia umpluturilor necesare realizarii
drumului. Daca rezulta surplus de material, acesta va fi trransportat in depozite
autorizate.

Sapaturile se vor realiza asa cum sunt prezentate in plansele proiectului, respectand
urmatoarele:

 marcarea zonei inainte de inceperea sapaturilor


 executia sapaturii
 incarcarea si transportul materialului rezultat

La sapaturile obisnuite in corpul drumului, cu o distanta de transport mai mica de


100 m, se vor folosi buldozere de 175-370 CP. Daca distanta este mai mare de 100 m,
se vor folosi excavatoarele cu o capacitate a cupei de 2,00 mc si autocamioanele
basculante (20 mc) pentru incarcare si transport.

Excavarea va fi pe intreaga latime frontala, lucrandu-se in acelasi timp la inclinatia


pantei, asa cum este indicat in sectiunile de incrucisare din proiect.

Atunci cand sapa in materiale stancoase, se vor lua in considerare urmatoarele:

 In cazuri izolate, pentru rocile moi sau acolo unde exista mici cantitati de
roca, pot fi folosite mijloace manuale de sapare
 Pentru cantitatile mari de excavari stancoase, pot fi folosite materiale
explozibile
 Excavarile in roca vor fi efectuate numai de personal autorizat, cu instruirea si
experienta necesare; Personalul va respecta toate legile si regulamentele
privind manipularea, transportul, depozitarea si utilizarea materialelor
explozibile pentru excavarea in roca (stanca)
 Santierul va fi inspectat cu atentie dupa fiecare explozie, iar partile de roca
instabile vor fi indepartate.

Atunci cand se sapa in teren cu soluri sensibile la umezeala, terasamentele se vor


construi progresiv, asigurandu-se drenarea si evacuarea rapida a apei de ploaie si
evitand stricarea echilibrului hidrologic al zonei sau la nivelul apei subterane, pentru
protectia umezelii excesive a solului. Vor fi efectuate toate muncile de drenare
necesare, inaintea inceperii lucrului, pentru a fi siguri ca terasamentele vor fi
executate fara riscul sa fie afectate de apa.

Pentru debleieri mai adanci de 12 m, sau in conditii hidrologice care nu sunt


favorabile (zone umede, infiltratii, etc.) la orice adancime, inclinatia pantei va fi
stabilita prin analize ale stabilitatii.

Bulgarii de pamant sau pietrele care nu adera bine, precum si rocile instabile, trebuie
scoase din panta si depozitate in zonele aprobate.

Pentru exploatarea rationala a excavatorului e necesar ca inainte de inceperea


lucrarilor sa se traseze si sa se materializeze pe teren axele pentru cursele
excavatorului si sa se amenajeze drumurile provizorii necesare pentru transportul
materialului sapat. In cazul cand inaltimea frontului de lucru e mai mare decat cea
necesara pentru umplerea cupei la o cursa si daca pamantul prezinta tendinta de
surpare sau prabusire in cazul saparii de jos, se recomanda ca initial excavatorul sa
sape la baza frontului de lucru pentru a determina prabusirea acestuia si a usura
operatiile ulterioare.

In cazul unei gropi de imprumut plate se recomanda sapatura in trepte (atunci cand
sapatura are adancime mare). Dupa executarea unei curse , excavatorul se intoarce,
incepe o noua cursa de sapare la un alt nivel, pana cand se realizeaza sapatura pe
intreaga sectiune transversala. Se poate aplica si lucrari simultane cu mai multe
excavatoare in frontul de sapare decalate astfel incat excavatorul si mijlocul de
transport sa nu se deranjeze reciproc.

Saparea laterala se efectueaza prin deplasarea paralela a excavatorului cu planul de


lucru. Latimea sapaturii se limiteaza la valoarea maxima a razei de sapare.
Excavatorul se gaseste intr-o pozitie mai putin stabila pentru ca sapatura se executa
perpendicular pe o directie a rotii.
Saparea longitudinala se realizeaza prin retragerea excavatorului, iar pamantul se
descarca in mijlocul de transport sau depozite provizorii de pamant.

In cazul executarii sapaturilor adanci, e necesar sa se asigure distanta minima de 2-4


m intre axul drumului de acces pentru mijlocul de transport si marginea peretelui,
pentru a se evita prabusirea acestuia.

f) Faze determinante, controale de laborator necesare

Gropile de imprumut nu sunt impuse prin proiect sau in caietul de sarcini, alegerea
acestora o va face antreprenorul cu acordul beneficiarului. Acest acord va trebui sa
fie solicitat cu minim 8 zile inainte de inceperea exploatarii gropilor de imprumut.
Inainte de inceperea lucrarilor, se face identificarea solului prin sondaje,
determinandu-se principalele caracteristici ale acestuia:

Granulozitate – s-a determinat in laborator prin cernere


Limita de plasticitate - 𝑙𝑝 =𝑤𝐿 -𝑤𝑙 =12%
𝑑
Coeficient de neuniformitate - 𝑈𝑛 =𝑑60 – cu granulozitate uniforma - 𝑈𝑛 =10
10
Umflare libera - 𝑈𝐿 =0
Sensibilitate la inghet-dezghet – s-a determinat in laborator pe epruvete
Umiditate – s-a determinat 𝑊𝑜𝑝𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑢 =8%

In urma sondajelor, s-a identificat un pamant necoeziv mediu de tip P2 (pietris si


nisip cu fractiuni sub 0.5 mm), cu o granulozitate continua, sensibilitatea mijlocie la
inghet-dezghet si insensibil la variatiile de umiditate.

g) Intocmirea unei schite de exploatare a gropii de imprumut, cu evidentierea


schemei de circulatie