Sunteți pe pagina 1din 4

Nr.

ordine 19

Strat de fundatie din balast

Se va realiza un strat de fundatie din balast, pe un strat de forma realizat anterior, cu o


grosime de 15 cm, la o latime a platformei drumului de 9,30 m (la cota superioara a stratului
din balast) si pe o lungime de 5000+1000*N=24000 m. Balastul va fi transportat din baza de
productie, aflata la o distanta de 8-0,05*N=7,05km.

Controlul calitatii inainte de realizarea stratului de fundatie:


 Examinarea datelor inscrise in certificatul de garantie la fiecare lot aprovizionat
 Determinarea granulometrica – s-a determinat in laborator prin cernere
 Echivalentul de nisip EN=100-ℎ2 /ℎ1
 Umiditatea – se calculeaza 𝑤𝑜𝑝𝑡 Proctor modificat
 Rezistenta la uzura cu metoda Los Angeles

1. Descrierea operatiunii, actiuni pregatitoare


 Inainte de inceperea lucrarilor se vor verifica si regla utilajele si dispozitivele
necesare punerii in opera a balastului
 Inainte de asternerea balastului se vor executa lucrarile pentru drenarea apelor din
fundatii: drenuri transversale de acostament, drenuri longitudinale sub acostament
sau sub rigole si racordurile stratului de fundatie la acestea.
 In cazul cand sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast, se vor lua masuri de
a nu se amesteca agregatele, de a se delimita tronsoanele de drum in functie de
sursa folosita.

Experimentarea punerii in opera a balastului

Inainte de inceperea lucrarilor, trebuie sa se efectueze o experimentare pe un tronson


de proba in lungime de minim 30 m. Experimentarea are ca scop stabilirea, in conditii
de executie curenta pe santier, a componentei atelierului de compactare si a modului
de actionare a acestuia, pentru realizarea gradului de compactare cerut prin caietul de
sarcini, precum si reglarea utilajelor de raspandire, pentru realizarea grosimii din
proiect si pentru o suprafatare corecta.

2. Componenta atelierului de lucru, dimensionarea numarului de mijloace de


transport, calculul duratei necesare pentru realizarea operatiunii
Utilaje folosite pentru transportul balastului de la depozit la locul de punere in opera:

1
6 autobasculante Volvo de 19 t, cu capacitetea benei de 15 mc
un incarcator frontal pe pneuri CG 956 G cu capacitatea cupei de 2 mc
2 buldozere Komatsu D155 AX-5
3 autogredere Caterpillar 14011
2 autocisterne cu o capacitate de 8 t
3 compactoare pe pneuri HAMM GRW 10 si 3 compactoare cu tambur cu
suprafata lisa HAMM DV 8

Forta de munca:
 1 mecanic incarcator frontal
 9 soferi autobasculante
 2 sefi post de lucru pentru monitorizarea activitatilor
 2 mecanici buldozer
 3 mecanici autogreder
 2 mecanici autocisterna
 6 mecanici compactor pe pneuri cu suprafata lisa
 8 muncitori necalificati

𝑉𝑏𝑎𝑙𝑎𝑠𝑡 =L*l*h=24000*9,30*0.15=33480 mc
𝐶𝑡 =1.311
𝑉𝑒𝑓 =33480*1.311=43893 mc

Numarul de cicluri pe care trebuie sa il parcurga un incarcator frontal este


43893
=21947 cicluri
2

Durata unui ciclu (incarcare si descarcare) 𝑡𝑐 =1 minut


Durata numarului de cicluri este 14631 minute
Tinandu-se cont de randamentul utilajului η=0,75, se va calcula durata totala:
43893
𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = =58524 minute=978 ore
0,75

𝑆𝑒 𝑣𝑜𝑟 𝑙𝑢𝑐𝑟𝑎 10 𝑜𝑟𝑒/𝑧𝑖

Avand in vedere capacitatea benei autobasculantei de 15 mc si volumul de balast


de 29261 mc transportat, se vor calcula numarul de curse:
43893
𝑁𝑐 = =12927 curse
15

𝑇𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑢𝑟𝑠 𝑎𝑙 𝑢𝑛𝑒𝑖 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑏𝑎𝑠𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑒 𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒 7,05 𝑘𝑚 𝑒𝑠𝑡𝑒:


𝑇𝑝 =incarcare+transport+descarcare+manevra=40 minute

2
2927
𝑆𝑒 𝑣𝑜𝑟 𝑓𝑜𝑙𝑜𝑠𝑖 9 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑏𝑎𝑠𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑒 𝑣𝑜𝑟 𝑓𝑎𝑐𝑒 =326 curse.
9

𝑂 autobasculanta va face 10 curse pe zi si va transporta 150 mc pe zi. Deci 9


autobasculante vor transporta 1350 mc pe zi.
43893
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑠𝑡 𝑣𝑎 𝑓𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑡 𝑖𝑛 =33 zile.
1350

3. Descrierea etapelor de lucru (incarcare, transport, actiuni pregatitoare, asternere,


nivelare, compactare)
Operatiuni efective:
 Descarcarea balastului
 Asternerea balastului pe stratul de forma realizat anterior
 Nivelarea stratului de balast
 Stropirea balastului in functie de umiditatea acestuia
 Compactarea stratului de balast
S=43893 / 0,15=292620 mp
a. Asternerea balastului se face cu 3 buldozere
1 h -> 750 mp
292620 mp -> 391 h = 40 zile
b. Nivelarea cu 5 autogredere
1 h -> 700 mp
292620 mp -> 419 h = 42 zile
c. Stropirea cu 3 autocisterne
10 min -> 150 mp
292620 mp -> 326 h = 33 zile

d. Compactare cu 5 compactoare pe pneuri


1 h -> 700 mp
292620 mp -> 419 h = 42 zile
e. Compactare cu 5 cilindri vibratori cu suprafata lisa
1 h -> 700 mp
292620 -> 419 h =42 zile

Schema tehnologica:

3
Etapa 1 – Imprastierea stratului de balast

Etapa 2 – Imprastierea stratului de balast + nivelare cu autogrederul

Etapa 3 – Imprastierea stratului de balast + nivelare cu autogrederul + udare cu


cisterna

Etapa 4 - Imprastierea stratului de balast + nivelare cu autogrederul + udare cu


cisterna + compactare

4. Faze determinante, controale de laborator necesare


Controlul calitatii in timpul executiei
o Determinarea umiditatii de compactare prin incercarea Proctor modificat
o Determinarea grosimii stratului compactat
o Verificarea realizarii intensitatii de compactare Q/S
o Q = volumul de balast pus in opera in unitatea de timp (ora, zi,
schimb), exprimat in mc
o S = suprafata compactata in intervalul de timp dat, exprimata in mp
o Determinarea gradului de compactare prin intermediul greutatii volumice in
stare uscata
o Determinarea capacitatii portante la nivelul superior al stratului de balast, prin
masuratori cu deflectometrul cu parghie