Sunteți pe pagina 1din 9

șef de lucrări dr.

Tudor-Ștefan ROTARU: Modele de itemi pentru pregătirea examenului final la "Grupuri vulnerabile în sănătatea publică" Master:
Managementul serviciilor de sănătate în domeniul medico-farmaceutic

Itemi examen
Oprea, L., Cojocaru, D., Gavrilovici, C. (eds.) Bazele comportamentului social în sănătate. București: Pro Universitaria . ISBN
978-
606-26-0421-9

Oprea, L., Botezat, D., Gavrilovici, C. (eds.) Instituții și sisteme în sănătate. București: Pro Universitaria. ISBN 978-606-26-0422-
6

Oprea, L., Gavrilovici, C. (eds.) Bazele comportamentului individual în sănătate. București: Pro Universitaria. ISBN978-606-26-
0421-
9

Încercuiți răspunsul corect pentru fiecare item. Există un singur răspuns corect pentru fiecare item.

1. În distincția dintre adjectivele etic și moral este adevărat că (Manea, Gavrilovici & Oprea, 2015):
a. etic are, mai curând, o conotație concretă practică
b. moral se referă mai mult la aspecte teoretice;
c. cei doi termeni se substituie în limbajul curent;
d. este etic să arzi pe rug o vrăjitoare;
e. a avea cunoștințe etice te face, în mod automat, o persoană morală;

2. Semnificația acronimului QALY este:


a. quantity-appropriat life years;
b. quality-aspected life years;
c. quality adjusted length of youth;
d. qality adjusted life years;
e. qualified adjustment of left years;

3. Cum poate fi tradusă sintagma "nature versus nurture”?


a. ereditate versus educație;
b. religie versus evoluție;
c. sănătos versus maladiv;
d. firesc versus nefiresc;
e. sanogen vs. patogen;

4. Este adevărat că dopamina (Seo et. al., 2008):

1
șef de lucrări dr. Tudor-Ștefan ROTARU: Modele de itemi pentru pregătirea examenului final la "Grupuri vulnerabile în sănătatea publică" Master:
Managementul serviciilor de sănătate în domeniul medico-farmaceutic

a. este o altă denumire pentru 5-hidroxitriptamină;


b. este același lucru ca acetilcolina;
c. este molecula principală în întreținerea adicției de substanță;
d. nu este o monoamină;
e. este același lucru cu GABA;

5. Pentru etapa de primă copilărie a individului uman, este adevărat că (Dishion et. al. 2014):
a. este o etapă cuprinsă între 5 luni și 1 an;
b. la doi ani și jumătate, copiii au de obicei o dentiție temporară completă;
c. un copil de doi ani vede la fel de bine ca un copil de două zile;
d. ritmul cardiac și cel respirator crește comparativ cu prima lună de viață;
e. copiii nu folosesc, încă, holofraze;

6. Care este rata respiratorie normală a unui preșcolar aflat în repaus (Santrock, 2007)? a. 10-12 respirații
pe minut;
b. 16-18 respirații pe minut;
c. 22-25 respirații pe minut;
d. 12-16 respirații pe minut;
e. 30-32 respirații pe minut;

7. Comparativ, necesitatea medie de somn a unui copil de 6 ani și a unuia de 11 ani este (Santrock, 2007):
a. 10 ore pe noapte la 6 ani respectiv 8 ore pe noapte la 11 ani;
b. 10 ore pe noapte la 6 ani respectiv 7 ore pe noapte la 11 ani;
c. 12 ore pe noapte la 6 ani respectiv 10 ore pe noapte la 11 ani;
d. 10 ore pe noapte la 6 ani respectiv 12 ore pe noapte la 11 ani;
e. 12 ore pe noapte la 6 ani și la 11 ani;

8. Care sunt perioadele vârstei adulte târzii (Edelman, Kudzma & Mandle, 2014)?
a. 60-80 ani respectiv peste 80 de ani
b. 65-74 ani, 75-90 ani respectiv peste 90 de ani;
c. 50-90 ani respectiv peste 90 de ani;
d. 50-65 ani, 66-80 ani respectiv peste 90 de ani;
e. 40-60 ani respectiv peste 60 de ani;

2
șef de lucrări dr. Tudor-Ștefan ROTARU: Modele de itemi pentru pregătirea examenului final la "Grupuri vulnerabile în sănătatea publică" Master:
Managementul serviciilor de sănătate în domeniul medico-farmaceutic

9. Când este acceptabilă, din punct de vedere etic, testarea genetică la copii?
a. este acceptabilă doar până la vârsta de un an;
b. testarea genetică a copilului este interzisă indiferent de împrejurări;
c. este acceptabilă în situațiile în care o intervenție medicală precoce este utilă și aduce un
beneficiu direct și clar copilului;
d. este acceptabilă în situațiile în care părinții solicită testarea, indiferent de beneficiul posibil
pentru copil;
e. este acceptabilă doar după vârsta de trei ani;

10. Care este definiția medicală tradițională a morții?


a. stop cardio-respirator mai lung de 10 secunde;
b. oprirea ireversibilă a inimii și plămânilor;
c. pierderea ireversibilă a tuturor funcțiilor creierului, inclusiv cele are trunchiului cerebral; d.
moartea cerebrală;
e. oprirea ireversibilă a funcției renale;

11. Ce înseamnă eutanasie pasivă?


a. metodă de întrerupere a sarcinii prin reducerea progresivă a aportului caloric al mamei;
b. producerea deliberată și activă a morții prin intervenția unei persoane cu ajutorul unui mijloc
tanatogen;
c. neinstituirea sau întreruperea unor măsuri obișnuite de nutriție sau tratament;
d. când o persoană conștientă, fără să sufere de o depresie tratabilă, solicită în mod repetat
medicului curant scurtarea suferințelor;
e. metodă de întrerupere a sarcinii prin folosirea de agenți chimici;

12. Printre motivele pentru care conceptele și principiile bio-psiho-sociale în înțelegerea bolii întâmpină
rezistențe în ceea ce privește integrarea lor în sistemul de sănătate se numără și faptul că:
a. medicii sunt foarte familiarizați cu metodele de evaluare psihologică;
b. medicii acordă o importanță crucială stării afective și relațiilor sociale ale pacientului;
c. în facultățile de medicină studenții abordează doar secundar aspectele psiho-sociale ale
bolii;
d. studenților la medicină le vine ușor să realizeze examinarea psiho-socială;
e. medicii au suficient timp pentru o anamneză completă;

13. Ce înțelegem prin termenul de coping preluat din limba engleză?


a. supraveghere, capacitatea de a superviza;

3
șef de lucrări dr. Tudor-Ștefan ROTARU: Modele de itemi pentru pregătirea examenului final la "Grupuri vulnerabile în sănătatea publică" Master:
Managementul serviciilor de sănătate în domeniul medico-farmaceutic

b. ventilație, capacitatea de a oxigena;


c. relaxare, capacitatea de a alunga stresul;
d. copiere, capacitatea de a copia;
e. adaptare, capacitatea de a face față;

14. OMS (2006) definește următorul concept astfel: integritate anatomică și funcțională, capacitatea de
confruntare cu stresul fizic, biologic, psihic și social, capacitatea de protecție împotriva îmbolnăvirilor
și morții premature, confort fizic, psihic, social și spiritual, stare de bine. Este vorba despre conceptul
de:
a. estetică;
b. dialectică;
c.control;
d.sănătate;
e.putere;
15. Conform Balanței Forței de Muncă publicată de Institutului Național de Statistică în 2005, definiția
persoanelor dependente corespunde persoanelor persoanele care:
a. sunt economic inactive și locuiesc cu cel puțin unul dintre părinți;
b. sunt economic active și locuiesc cu ambii părinți;
c. au o tulburare de personalitate dependentă;
d. au un grad scăzut de mobilitate motorie;
e. se plâng de dureri;

16. Genul (Giddens, 2001):


a. este același de la o cultură la alta;
b. reprezintă diferențele psihologice, sociale și culturale dintre femei și bărbați;
c. este același de la o perioadă istorică la alta;
d. reprezintă diferențele anatomice și fiziologice care definesc corpurile bărbatului și ale femeii; e.
este o entitate fixă, neschimbătoare;

17. Masculinitatea ca gen (Connel, 1996):


a. este una singură, o normă unică a bărbatului adevărat;
b. este un dat al naturii;
c. inventariază un set precis și fix de comportamente;
d. nu are o singură dimensiune: există mai multe masculinități;
e. este hegemonică în varianta ei efeminată;

4
șef de lucrări dr. Tudor-Ștefan ROTARU: Modele de itemi pentru pregătirea examenului final la "Grupuri vulnerabile în sănătatea publică" Master:
Managementul serviciilor de sănătate în domeniul medico-farmaceutic

18. Care din următoarele NU corespunde caracteristicilor masculinității hegemonice occidentale


(Bartholomaeus, 2012):
a. să fii heterosexual;
b. să fii homofob;
c. să ai forță și statură fizică;
d. să-ți exprimi compasiunea;
e. să-ți subordonezi femeile;

19. Care din următoarele NU a fost conectată cu socializarea în rolul tradițional masculin (Brooks, 2001): a.
plânsul;
b. violența; violul; comportamentele cu
risc de rănire; abuzul de substanțe;

20. Printre manifestările depresive caracteristice mai curând bărbaților decât femeilor se numără și
(Magovcevic & Addis, 2008):
a. plânsul;
b. acuzele somatice;
c. trântitul furios al obiectelor;
d. solicitarea de ajutor;
e. automutilarea demonstrativă;

21. Ce înseamnă acronimul LGBTQI în privința minorităților sexuale?


a. lesbian, gay, bottom, tomboy, quaker and intersex;
b. lesbian, gay, bisexual, trans, queer and intersex;
c. lesbian, ghost, bifocal, trans, queer and intersex;
d. left-handed, guy, bisexual, traditional, questioning and international;
e. lesbian, gay, bimodal, top, questioning, intersex;

22. Ce este identitatea de gen?


a. atracția persistentă către un sex sau altul;
b. sentimentul de a fi bărbat sau femeie;
c. sexul biologic;
d. identitatea genetică a persoanei;
e. înfățișarea exterioară a unui individ, mai aproape sau mai departe de bărbat ori femeie;

5
șef de lucrări dr. Tudor-Ștefan ROTARU: Modele de itemi pentru pregătirea examenului final la "Grupuri vulnerabile în sănătatea publică" Master:
Managementul serviciilor de sănătate în domeniul medico-farmaceutic

23. Ce este scala Kinsey?


a. un instrument care măsoară temperatura;
b. o scală vizuală analogică a durerii;
c. o scală standardizată de personalitate;
d. un instrument care conceptualizează identitatea de gen;
e. un instrument care conceptualizează orientarea sexuală;

24. Conform Asociației Americane de Psihologie (2008), homosexualitatea:


a. este o boală;
b. este o alegere;
c. este un stil de viață nefericit;
d. este o variație normală și pozitivă a sexualității umane;
e. este o tulburare hormonală;

25. În ceea ce privește minoritățile sexuale este adevărat că (Siever, 1994):


a. femeile lesbiene tind să fie subponderale;
b. bărbații gay tind să fie supraponderali;
c. nu există boli cu transmitere sexuală în comunitatea femeilor lesbiene;
d. probleme hepatice sunt frecvent asociate terapiei hormonale;
e. idealul fizic nu are, de regulă, nicio importanță în comunitatea bărbaților gay;

26. Ce este homofobia interiorizată:


a. disprețul heterosexualilor față de homosexuali;
b. disprețul homosexualilor față de heterosexuali;
c. conflictul interior al persoanei care nu-și acceptă propria homosexualitate;
d. atracția persistentă către un sex sau altul;
e. sentimentul de a fi bărbat sau femeie;

27. Diagnosticul tulburare de identitate de gen însemnă:


a. diagnostic de homosexualitate;
b. diagnostic de heterosexualitate;
c. diagnostic de transsexualitate;

6
șef de lucrări dr. Tudor-Ștefan ROTARU: Modele de itemi pentru pregătirea examenului final la "Grupuri vulnerabile în sănătatea publică" Master:
Managementul serviciilor de sănătate în domeniul medico-farmaceutic

d. diagnostic de homofobie interiorizată;


e. diagnostic de hermafroditism;

28. "Grupul social ai cărui membri împărtășesc un sens al originii comune, pretind un destin și o istorie
comună și distinctivă, posedă una sau mai multe caracteristici distinctive și simt un sens al unicității
colective și al solidarității (Smith, 1981)". Aceasta este o definiție a:
a. minorității sexuale;
b. genului;
c. speciei;
d. etniei
e. comunității profesionale;

29. Există rase superioare din punct de vedere al inteligenței (Fedor, 2015)?
a. acest lucru nu a fost studiat
b. acest lucru a fost studiat și răspunsul este "da"
c. acest lucru a fost studiat și răspunsul este "nu"
d. acest lucru a fost studiat dar majoritatea cercetătorilor nu s-au decis încă;
e. acest lucru este de la sine înțeles, nu necesită niciun studiu;

30. Care sunt sursele principale de presiune socială asupra adolescenților în ceea ce privește fumatul
(Boncu, 2015)?
a. vecinii, frații mai mici, frații mai mari;
b. colegii, părinții și mass-media;
c. colegii, preotul și mass-media;
d. frații, părinții și bunicii;
e. profesorii, părinții și guvernul

31. În studiul lui Janis și Feshbach (1953) s-a constatat că:


a. subiecții-studenți s-au lăsat convinși să practice sexul protejat;
b. mesajele care stârnesc o teamă mare au ameliorat practicile de igienă dentară;
c. mesajele care stârnesc o teamă mare nu au ameliorat practicile de igienă dentară;
d. mesajele nu au avut niciun efect, indiferent de teama pe care au indus-o;
e. subiecții-studenți s-au lăsat convinși să nu mai consume alcool;

32. Responsabilitatea (Losski, 1997):

7
șef de lucrări dr. Tudor-Ștefan ROTARU: Modele de itemi pentru pregătirea examenului final la "Grupuri vulnerabile în sănătatea publică" Master:
Managementul serviciilor de sănătate în domeniul medico-farmaceutic

a. este un termen sinonim cu cel de libertate;


b. este un termen sinonim cu cel de maturitate;
c. este un termen sinonim cu cel de decizie;
d. nu este cu putință fără libertate;
e. este un termen sinonim cu cel de constrângere;

33. În acest model al relației medic-pacient, obiectivul interacțiunii medic - pacient este, în cazul medicului
- de a furniza pacientului toate informațiile relevante, si cât mai multe cu putință, iar în cazul pacientului
– de a selecta intervenția medicală dorită. Pacientul este perceput drept un „consumator de servicii” iar
medicul - un furnizor de informații si servicii. Este vorba de modelul: a. deliberativ
b. informativ
c. paternalist
d. deontologic
e. în rețea

34. Printre aspectele care diferențiază deontologia de utilitarism:


a. deontologia este avansată de Mill, iar utilitarismul de Kant.
b. deontologia pune mai presus consecințele, iar utilitarismul motivele
c. deontologia se suprapune peste intuiții morale de simț comun în timp ce utilitarismul poate
șoca prin exemple contraintuitive
d. deontologia se ghidează după principiul celei mai mari fericiri iar utilitarismul după imperativul
categoric
e. deontologia afirmă că moralitatea e datorată și animalelor, în timp ce utilitariștii se rezumă la
oameni;

35. În lucrarea, Principles of biomedical ethics, Beauchamp și Childress avansează un cadru normativ
alcătuit din următoarele patru principii:
a. dreptate, non-vătămare, beneficiu, autonomie
b. dreptate, vulnerabilitate, beneficiu, autonomie
c. autonomie, non-vătămare, beneficiu, virtute
d. dreptate, autonomie, imperativ, beneficiu
e. autonomie, non-vătămare, beneficiu, grijă

36. În acest model al relației medic-pacient, rolul medicului este de a desluși si asigura coerența valorilor,
adică a „munci” alături de pacient pentru a-l ajuta sa-si reconstruiască obiectivele, angajamentele,
aspirațiile. În acest model medicul este un consilier al pacientului, ajutându-l să-și clarifice valorile si
sugerându-i o opțiune în concordanță cu aceste valori. Este vorba de modelul:
a. interpretativ

8
șef de lucrări dr. Tudor-Ștefan ROTARU: Modele de itemi pentru pregătirea examenului final la "Grupuri vulnerabile în sănătatea publică" Master:
Managementul serviciilor de sănătate în domeniul medico-farmaceutic

b. informativ
c. paternalist
d. deontologic
e. în rețea

37. Libertatea procreației este:


a. libertatea de a protesta pe stradă
b. capacitatea de a lua decizii autonome privind perfuzia de sânge;
c. libertatea de a hotărî dacă ai sau nu urmași
d. interdicția divină de a avorta
e. autonomia minorităților etnice

38. Prezumția că există criterii obiective comune pentru a determina cea mai potrivita alegere medicală,
credința că medicul poate discerne care este interesul maxim al pacientului, cu o participare limitată din
partea acestuia din urmă, presupunerea că pacientul va fi mulțumit si chiar recunoscător pentru decizia
luată de medic, chiar dacă la vremea respectivă nu era de acord cu ea, toate aceste atitudini sunt
concordante cu modelul de relație medic-pacient numit modelul:
a. deliberativ
b. digital
c. paternalist
d. deontologic
e. în rețea

lect. univ. dr. Tudor-Ștefan ROTARU