Sunteți pe pagina 1din 4

S.

C _________________ BENEFICIAR:

SITUAŢIE DE LUCRĂRI

PENTRU: CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P + M


01 aprilie 2008 - 31 aprilie 2008

Pret Unitar:
a)materiale
NR. b)manoperă Materiale Manopera Utilaje Transport
CRT. LUCRAREA U/M CANT.
c)utilaj (3x4a) (3x4b) (3x4c) (3x4d)
d)transport Total
= a+b+c+d

0 1 2 3 4 5 6 7
I. INFRASTRUCTURA COTA +0,00 - REZISTENTĂ
5.00
6.00
TSA 02 B Săpătură manuală de pământ în spaţii limitatesub 1 m lăţime
1. mc 10 7.00 50.0 18.0 70.0 80.0
cu adîncimea sub 2 m
8.00
26.00
9.00
10.00
2. CC 02 A Confecţionat şi montat armătură din oţel beton OB 37 kg 10 11.00 90.0 0.0 110.0 120.0
12.00
42.00
13.00
14.00
3. CC 02 B Confecţionat şi montat armătură PC 52 kg 10 15.00 130.0 0.0 150.0 160.0
16.00
58.00
17.00
18.00
CB 02 B Cofraje din scînduri de răşinoase pentru turnare beton în
4. mp 10 19.00 170.0 0.0 190.0 200.0
elevaţie
20.00
74.00
21.00
22.00
5. CA 02 D Beton BC 8/10 (B 150) gata preparat şi turnat în fandaţii mc 10 210.0 0.0 230.0 240.0
5. CA 02 D Beton BC 8/10 (B 150) gata preparat şi turnat în fandaţii mc 10 23.00 210.0 0.0 230.0 240.0
24.00
90.00
25.00
26.00
CA 02 E Beton BC 12/15 (B 200) gata preparat şi turnat cu pompa în
6. mc 10 27.00 250.0 0.0 270.0 280.0
elevaţie
28.00
106.00
TOTAL I 900 18 1,020 1,080

TOTAL I 900 18 1,020


Cheltuieli aprovizionare + transport % 0.0
C.A.S Societate % 0.0
Sanatate % 0.0
Somaj %
Risc accidente %
I.T.M. Ph. %
Contribuţie concediu %
Garantare creanţe salariale %
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE 900
CHELTUIELI INDIRECTE %
TOTAL CHELTUIELI
PROFIT %
TOTAL VALOARE FARĂ T.V.A.
T.V.A.
TOTAL VALOARE LUCRĂRI
Se scade valoarea achitată conform facturii __
Se scade valoarea achitată conform facturii ___
DIFERENŢĂ DE FACTURAT

CONSTRUCTOR: BENEFICIAR:
AŢIE DE LUCRĂRI

Total
(5+6+7+8)

218.0

320.0

440.0

560.0

680.0
680.0

800.0

3,018

3,018
0.0
0.0
0.0