Sunteți pe pagina 1din 1

7.06.

2019
Test Cercul - Clasa a VII-a C

Timp de lucru 50 min. Se acorda 1 punct din oficiu. Se acorda 1 punct fiecarui subpunct rezolvat corect.

1. Calculati lungimea unui cerc, cu raza de 9 cm.

2. Calculati aria unui cerc, cu raza de 8 cm.

3. Pe un cerc se iau punctele A, B si C, astfel incat AB  140 si BC  100 .

a) Aflati AC si ABC ;
b) Calculati masurile unghiurilor triunghiului ABC;
c) Calculati AOB, BOC , COA .

4. Pe un cerc se iau punctele A, B, C, D in sensul miscarii acelor de ceasornic, astfel incat AB  80 ,
BC  70 si CD  150 .

a) Aflati AD ;

b) Aflati ABC, BCD, CDA ;

c) Aflati unghiurile patrulaterului ABCD;


d) Aflati AOB, BOC , COD, DOA.

S-ar putea să vă placă și