Sunteți pe pagina 1din 2

30.10.2013 - Fisa de lucru - Recapitulare noţiuni de vocabular.

1. Găseşte substantive derivate cu sufixele: -tor, -an, -ime, -ură;

....................................................................................................................................................................

2. Precizează radicalul şi cuvântul de bază pentru următoarele derivate: înălbit, înflori, copilandru,
măturoi.

.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

3. Formează patru cuvinte derivate cu sufixul: -eală.

.....................................................................................................................................................................

4. Formează patru cuvinte derivate cu prefixul: ne-

.....................................................................................................................................................................

5. Precizează cum s-au format următoarele cuvinte: impresiona, acceptabil, desface, necopt, apolitic,
tocător, frunziş.

.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

6. Alcătuieşte familia lexicală a cuvântului „ a face”.

....................................................................................................................................................................

7. Precizează care sunt cuvintele care nu fac parte din familia lexicală a cuvântului „târg”: târgoveţ,
târâie-brâu, târguşor, a târgui, târguială, târâş- grăpiş, târguleţ.

..................................................................................................................................................................

8. Precizează cinci termeni din câmpul lexical al cuvântului „ soldat”.

..................................................................................................................................................................

9. Precizează sinonime pentru cuvintele: stindard, fel, discuţie, pedeapsă, a redacta.

.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

1
10. Grupează pe serii de sinonime următoarele cuvinte: complot, comunitate, consiliu, intrigă, comitet,
societate.

.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

11. Găseşte antonimele cuvintelor: bun, mic, tânăr, acceptabil, folosit, cunoscut.

.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

12. Identifică cuvintele din fondul principal lexical din următoarea serie: păcurar, ciubote, a vorbi,
pian, orchestra, adagiu, floral, floare, negru, a face.

....................................................................................................................................................................

13. Alcătuieşte derivate cu sufixe de la cuvintele: copil, băiat, brad, lingură, casă, pat, cană.

.ex.copilaş,...................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

14. Selectează din următoarea serie cuvintele care fac parte din câmpul lexical semantic al termenului
„ copil”: copiliţă, a copilări, pueril, jucărie, piaţă, bloc, copilăresc.

...................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................