Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educației, Cercetării și Sportului

Centrul Național de Evaluare și Examinare


________________________________________________________________________________

TEZĂ SEMESTRIALĂ II
NR. 2

INTRODUCERE ÎN PEDAGOGIE și TEORIA ȘI METODOLOGIA CURRICULUM-ULUI

2,5p
I.STABILIȚI VALOAREA DE ADEVĂR PENTRU URMĂTOARELE AFIRMAȚII:
1. Domeniul psihomotor al obiectivelor se refera la formarea de abilități, deprinderi și
convingeri.
2. Un model de proiectare curriculară a fost propus de către Mager.
3. Obiectivele cadru se realizează pe durata unui ciclu de studiu.
4. Planul cadru redă, în mod sintetic, conținuturile disciplinelor.
5. Manualul școlar este un produs curricular oficial, elaborat la nivel național.
II. 3p
Următorul text face parte dintr-o secvență de lecție la disciplina Istorie, clasa a VII-a. Formulați trei
obiective operaționale din domeniul cognitiv și unul din domeniul afectiv, ținând cont de
informațiile prezentate.

“Cea mai reprezentativă operă literară realizată în spirit iluminist este epopeea Țiganiada de Ioan
Budai-Deleanu, care pledează în sensul democrației. O altă formă de manifestare a spiritului iluminist
a fost interesul pentru tipărirea de cărți. Între 1700 și 1800 s-au tipărit în Țara Românească 799 de
cărți dintre care 617 în românește, iar 182 în grecește, latinește, slavă.”

III. 2,5p
Prezentați principiile de elaborare ale unui plan- cadru.

1 Test de evaluare inițială- Disciplina: Teoria și practica instruirii și


evaluării
Clasa a XI-a