Sunteți pe pagina 1din 5

Prof .

Ungureanu Daniela
Scoala cu clasele I-VIII
IZVORU-DULCE , MEREI, BUZAU
CLASA a-VI-a
Matematica –Geometrie
Tema :” LINII IMPORTANTE IN TRIUNGHI „
Tipul lectiei : de consolidare .
Obiective de referinta :
 1.6. sa recunoasca si sa utilizeze proprietati simple ale figurilor geometrice ;
 1.7. sa recunoasca perechi de figuri obtiute prin simetrie , translatie sau rotatie si sa
identifice proprietati ale acestora ;
 2.2. sa investigheze valoarea de adevar a unei afirmatii , prin construirea unor exemple
sau contraexemple;
 3.1. sa diferentieze informatiile dintr-un enunt matematic dupa natura lor ;
 3.2. sa prezinte intr-o maniera clara , corecta si concisa , oral sau in scris ,succesiunea
operatiilor din rezolvarea unei probleme , folosind terminologia si notatiile adecvate ;
 3.3. sa discute corectitudinea unui demers matematic , argumentandu-si opiniile ;
 4.1. sa-si formeze obisnuinta de a transpune in limbaj matematic anumite fenomene sau
relatii din viata cotidiana;;
 4.2. sa manifeste persevernta in rezolvarea unei probleme ; sa propuna solutii sau metode
alternative de rezolvare .

Continuturi :
Bisectoarea , mediatoarea , inaltimea , mediana .

Resurse :
Metode : JOCUL DIDACTIC –Povestiri cu subiect dat ., conversatia , explicatia ,
Organizatorul grafic , exercitiul .
Resurse materiale : sala de clasa ; mobilier modular ; tabla;
coli de scris A3 , markere ;
trusa de geometrie : rigla , echer , raportor , compas ;
manualul scolar .
Manegementul timpului: 50 minute 10 min. jocul didactic
20 min. organizatorul grafic
20 min. aplicatii
Resurse umane – colectiv de 12 elevi , avand un bun ritm de invatare
- in general sunt copii motivati pentru invatare , activi in timpul orelor ,
- relatia profesor – elev este de colaborare .

Activitati de invatare ale elevilor :


# crearea unor scurte povesti avnd drept personaje principale trei dintre liniile
importante in triunghi : mediana , inaltimea si bisectoarea , in care sa surprinda cat mai multe
proprietati ale acestora ;
# exercitii de identificare , denumire si reprezentare a figurilor geometrice ; exercitii
de desenare a unor figuri geometrice prezentate prin descriere , notatie sau imagine ;
# exercitii de reprezentare prin desen a unor elemente ale figurilor geometrice :
mijlocul unui segment , bisectoarea unui unghi , mediana , madiatoarea si inaltimea unui triunghi
precum si utilizarea lor in probleme ;
# verificarea intuitiva a congruentei unor figuri geometrice prin suprapunere sau
folosind translatii , rotatii , simetrii;
# identificarea ipotezei si a concluziei unei probleme ;
# notarea prescurtata a ipotezei si a concluziei ;
# redactarea rezolvarii unei probleme date ;
# argumentarea orala a demersului de rezolvare a unei probleme ;
# gasirea in grup a unor metode alternative de rezolvare ;
EVALUARE :
~ observarea sistematica a elevilor ;
~ raportarea activitatii fiecarei grupe ;
~ incadrarea in timp si colaborarea in grup ;
~ cantitatea si calitatea observatiilor facute ;
~ evaluare frontala .
SECVENTE ALE UNITATII DE INVATARE

I FAMILIARIZAREA
Pentru inceput colectivul de elevi este impartit in trei grupe . Se propune urmatorul joc didactic
: fiecare grupa trebuie sa creeze o poveste avand drept personaj principal una dintre cele 4 linii
importante in triunghi inaltimea ( grupa I) , mediana ( grupa a-II-a) si bisectoarea ( grupa a-III-
a) , in care sa surprinda cat mai multe proprietati ale acestora .
Dupa indeplinirea sarcinii de lucru , fiecare grupa desemneaza cate un purtator de cuvant ce va
prezenta clasei produsul realizat .
II STRUCTURARE

Dupa citirea fiecarei compuneri vor fi identificate proprietatile liniilor importante surprinse
de elevi . Elevii vor compara calitativ si cantitativ notiunile enumerate cu cele invatate , avand de
aceasta data in fata si planse in format A3 cu aceste notiuni realizate de profesor .
Utilizandu-se metoda Organizatorului grafic se va realiza la tabla o sistematizare a
cunostintelor acumulate cu privire la liniile importante in triunghi dupa modelul :

orice punct al ei este punctul de concurenta


imparte este centrul cercului
egal departat de
unghiul inscris in triunghi
laturile unghiului
in 2
unghiur
i egale
perpendiculara pe
mijlocul unei laturi
Bisectoarea

perpendicular
a din vf. pe
latura opusa

linii
Mediatoare importante in Inaltimea
a triunghi

punctul de concurenta este


centrul cercului
circumscris triunghiului O
punctul de
orice punct al ei este egal concurenta s.n.
departat de extremitatile ortocentru not. H
segmentului
Mediana

pentru triunghiul
dreptunghic O este mijl. H unui triunghi dreptunghic
ipotenuzei segm. dus din este vf. unghiului drept
vf. pe mijlocul
laturii opuse

punctul de concurenta
se numeste centru de
G se afla pe mediana greutate ,notat G
la 2 treimi de varf si o
treime de baza
mediana imparte triunghiul
in 2 triunghiuri de arii
egale
III APLICAREA

Pentru exersarea notiunilor recapitulate sunt propuse spre rezolvare din manual ( Editura
Radical ) de la pagina 192 problemele T1.1, si T1.2 .
Ca tema pentru acasa se propune testul nr. 2 de la pagina 192.