Sunteți pe pagina 1din 2

II.2.

Lista indicatorilor calitativi găsiţi neconformi sau parţial conformi din listele de
verificare nr. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65,
68, 69 și 70. Listarea se va face pe fiecare zi de vizită, în parte, astfel:

II.2.1. Ziua întâi:


Lista de verificare nr. 29 Managementul medical la nivel de secție PEDIATRIE
Cod Indicator Neconform Parţial Alte situaţii
conform

Lista de verificare nr. 37 Managementul asistenței medicale pediatrice


Cod Indicator Neconform Parţial Alte situaţii
conform

2.1. Ziua a doua:


Lista de verificare nr. 29 Managementul medical la nivel de secție NEFROLOGIE

Cod Indicator Neconform Parţial Alte situaţii


conform
Obser-
vaţii

Lista de verificare nr. 39 Managementul asistenței medicale a pacientului cu boala cronică


renală
Cod Indicator Neconform Parţial Alte situaţii
conform