Sunteți pe pagina 1din 1

Predarea reprezintă un ansamblu complex de acţiuni şi comportamente

didactice specifice, destinate producerii învăţării (Cerghit, cf. Iucu, 2008, p.217).

Stilurile de predare:
 academic sau discursiv (centrat pe transmitere,comunicare)/euristic (axat pe
stimularea căutării,
experimentării,cercetării, descoperirii, de participare cot la cot cu cei careinv
ată);
 raţional (bazat pe argumentatie ştiintifica şi evaluare
sistematica,pe deliberare logică într-
o perspectivă temporarăaşteptată)/intuitiv (axat pe intuitie, imaginatie, pe
cunoaştereade sine, emotională, pe spontaneitate, măiestrie pedagogică,
cusentimentul prezentului);
 inovator (cu deschidere spre nou, spre inventie, creatie,originalitate, ingenioz
itate)/rutinier (rigid, cu inclinatie sprerepetitie, fără altă reflectie sau punere
în chestiune, având capretext experienta proprie);
 informativ/formativ (centrat pe dezvoltarea personalitătii elevilor,făcând
continut un instrument de exersare a gândirii
specificedomeniului, valorifica maximal potentialul educativ alcontinutului);
 productiv (bazat pe gândire divergentă, critic, producere denou)/reproduc(co
nfomist, dogmatic, de imitatie);