Sunteți pe pagina 1din 5

MEMORIU TEHNIC INSTALATII

Denumirea obiectivului : LOCUINTA PARTER ŞI ETAJ


Beneficiar :
Amplasament obiectiv :
Proiectant general :
Proiectant specialitate :
Faza de proiectare : D.T.A.C.

CARACTERISTICILE IMOBILULUI
Locuința este cu pereți portanți din zidărie de cărămidă eficientă cu goluri, de 25 cm
grosime și planşee din beton armat monolit de 15 cm grosime.
Acoperisul este de tip şarpanta din lemn pe scaune, cu învelitoare din ţiglă metalică
profilată, fără termoizolatie. Apele meteorice de pe invelitoare sunt colectate si evacuate prin
jgheaburi si burlane din tablă.
Tencuielile exterioare obișnuite cu mortar de var – ciment. Placaj cu faianta in baie cu
inaltimea de 1,80 cm. Tamplaria din PVC şi geam termoizolant. Tencuieli interioare drişcuite,
gletuite şi zugrăvite cu vopsea lavabilă. Pardoseli din parchet laminat 8 mm cu izolator din
folie PEE la camera de zi şi dormitoare şi pardoseli din gresie ceramică de interior cu plinta in
bai și hol.
Condiţii generale de climă :
─ zona climatica II − temperatura exterioara de calcul pentru perioada de iarnă : −15 °C
─ zona eoliana III − viteza de calcul a vântului pentru calculul debitului de căldură
necesar pentru încălzire 7,45 m/s.

INSTALATIILE ELECTRICE INTERIOARE


Locuinta se racordeaza la reteaua electrica stradală printr-un tabloul electric general
ce va fi amplasat in holul de la parter. Din tabloul general se alimenteaza instalatiile de
lumina si prize de la parter (circuite separate pentru iluminat şi prize) şi tabloul electric de la
etaj.
Instalatiile electrice vor fi realizate din conductoare din cupru cu sectiunea de 1,5 si 2,5
mm2, pentru iluminat, respectiv 2,5 si 4 mm2 pentru prize.
Circuitele electrice vor fi realizate din conductor tip FY montat in tub IPEY, montate
ingropat sub tencuială. Coloanele de distributie a energiei electrice se vor realiza cu cablu tip
CYY-F montat in tub de protectie IPEY.
Caracteristici electrice ale obiectivului. Putere maximă în circuit.
– Circuite prize : 2 kW;
– Circuit iluminat : 1,2 kW;
– Circuit priza centrala termica : 0,6 kW;
– Circiut priza masina de spalat : 2 kW
Circuitele de iluminat şi prize se protejează la scurtcircuit şi suprasarcină cu
întreruptoare automate amplasate în tabloul electric.
Pentru instalatia electrica propusa în cadrul acestei documentatii se va realiza
protectia prin legare la nul-ca mijlic de baza. Priza de pământ se va executa cu trei electrozi
din ţeavă zincată cu diametru de 4,5 cm şi 3 m lungime fiecare. Valoarea rezistenţei de
dispersie a prizei de pământ va fi sub 4 ohm.

INSTALATIA DE ILUMINAT INTERIOR


CALCUL SIMPLIFICAT A NIVELULUI DE ILUMINARE ÎN FIECARE CAMERĂ.
Formula de calcul simplificat este :
Necesarul de lumina (lm) = Suprafața camerei (mp) x Nivelul de iluminare medie (lm/mp)
Cantitatea de lumină necesară pentru fiecare cameră se determină în funcţie de
nivelul de iluminare mediu pe metrul pătrat în funcție de destinația încăperii și tipul de
iluminat necesar, conform Normativul NP057-02

NIVEL DE ILUMINARE INTENSITATEA


DENUMIRE SUPRAFAŢA
MEDIU LUMINOASA CAMERA
ÎNCĂPERE (mp)
(lm/mp) (lm)
PARTER
BUCATRIE 25,10 300 7530
DORMITOR 18,60 300 5580
CAMERA DE ZI 62,10 300 19630
BAIE 8,25 200 1650
HOL 10,75 100 1075
TERASA 16,95 100 1695
ETAJ
DORMITOR 15,75 300 4725
DORMITOR 15,75 300 4725
DORMITOR 18,60 300 5580
BAIE 8,25 200 1650
CAMERA DE ZI 53,50 300 16050
HOL 10,75 100 1075
BALCON 16,95 100 1695

Circuitele electrice de iluminat se vor executa cu conductoare de cupru protejate in


tuburi IP, PVC, montate in tencuiala si în şapa de egalizare sub pardoseala.
Pentru iluminatul spaţiilor se folosesc corpuri de iluminat echipate cu surse
fluorescente liniare şi corpuri de iluminat echipate cu surse incandescente.
Comenzile iluminatului se realizează local prin intermediul întrerupătoarelor dispuse la
uşile de acces în încăperi, la o înălţime de montaj de 1,5 m. Întrerupătoarele sunt de tip IP20
cu montaj îngropat.

INSTALATIA DE PRIZE
S-a prevazut o retea de prize monofazate cu contact de protectie. Prizele din imobil se
vor monta la cota + 0,30 m deasupra pardoselii finite. Exceptie fac doar prizele din bucatarie
care vor fi pozate la 0,20 m deasupra blatului de lucru. Prizele se vor monta ingropat.
Alimentarea receptoarelor de forta - centrala termică pentru producerea agentului
termic de incalzire si pentru prepararea a.c.m, maşina de spălat, echipamnetele de
climatizare, hota din bucatarie - se va face din circuite separate, din care să nu mai fie
alimentaţi şi alţi consumatori. Aparatele cu un consum mare, de peste 2 kW necesita
neaparat prize cu impamantare printr-un circuit separat
Prizele folosite vor fi prize monopolare cu contact de protectie (220V, 16A).

INSTALATIILE SANITARE
Lucrarile de instalatii sanitare cuprind:
─ Instalatii de alimentare cu apa rece si apa calda
─ Instalatii de canalizare a apelor menajere
─ Instalatii de canalizare a apelor pluviale
In zona exista retea de canalizare si alimentare cu apa..

2
ALIMENTAREA CU APA
Branşamentul. Alimentarea cu apa potabila a tuturor punctelor de consum cât si
alimentarea centralei termice a obiectivului proiectat se va face din reteaua stradala de
distributie a apei, prin extinderea retelei de apa pana in zona amplasamentului.
Branşamentul, care există deja, este executat cu teava de polietilena de înalta densitate 32
mm, pozat direct în pamânt, pe pat de nisip de 15 cm, la cota -1,00 m de la CTA (cota
terenului amenajat).
Reţelele interioare de alimentare cu apă rece şi cu apă caldă de consum.
Conductele de distributie a apei reci la punctele de consum şi conductele de distributie apa
calda menajeră, se vor poza aparent şi se vor executa cu conducte de tip PEXAL 16 mm -
26 mm. Legaturile la obiectele sanitare se vor realiza cu racorduri flexibile. Înainte de fiecare
obiect sanitar se va monta câte un robinet de trecere (de închidere si reglaj) pe conductele
de apa rece, respectiv apă caldă.
Din punct de vedere al instalatiilor sanitare se va amenaja celor două camere de baie.
Dotarea cu obiecte sanitare s-a facut astfel :
─ lavoar din semiporţelan sanitar, montat suspendat, cu baterie amestecătoare
monocomandă
─ vas de closet din semiporţelan sanitar, cu rezervor de spălare montat la
semiînălţime
─ cadă de baie cu baterie amestecatoare monocomanda si dus flexibil
─ sifon de pardoseala Dn = 100 mm
Alimentarea cu apa calda. Apa caldă de consum va fi preparată in microcentrala
termica proprie, cu boiler încorporat. Aceasta se va amplasa in holul central al locuinţei.
Centrala va avea o capacitate de 30 kW.

CANALIZAREA
Racord canalizare. Evacuarea apelor uzate menajere provenite de la cladire se face
prin intermediul unei retele de canalizare de incinta, racordată la canalizarea oraşului.
Coloana de scurgere este amplasată lânga peretei, în ghena din zidarie de caramida.
Reteaua de canalizare de incinta a apelor uzate menajere se va executa din PVC de 125
mm.
Instalatia interioară de canalizare. Conductele colectoare ale instalatiei de
canalizare se vor poza îngropat în pardoseala. Canalizarea apelor uzate menajere de la
punctele de consum se face prin conductele de scurgere din polipropilena Ø40 mm. Panta
acestor conducte va fi de 0,02. Retelele de canalizare corespunzatoare obiectelor cada,
lavoar, spalator, vor avea diametrul de Ø50 mm. Retelele de canalizare corespunzatoare
closetelor vor avea diamentrul Ø110 mm cu o panta minima de 3%. Sifoanele de pardoseala
din camerele de baie sunt din PVC cu diametrele de iesire Ø50 mm. Retelele interioare se
vor racorda la conducta de canalizare principala verticala cu un diametru de Ø110 mm.
Evacuarea apelor pluviale de pe acoperis se realizeaza prin burlane cu descarcare
libera la nivelul trotuarelor si dirijate spre exteriorul incintei prin pante. Determinarea
necesarului de jgheaburi şi burlane se face în funcție de cantitatea de precipitaţii de pe
suprafaţa acoperişului, respectiv în funcție de suprafaţa efectivă a acoperişului și
intensitatea ploii de calcul (1,80 l/min).

BREVIAR DE CALCUL
Calculul necesarului zilnic de apa pe obiectiv. Calcul necesarul de apa potabilă pentru
grupul sanitar, conform STAS 1343/1 – 2006.
– numărul de persoane ce folosesc grupul sanitar : 6 persoane
– necesarul de apă : qs = 100 l / om,zi
– coeficient de variatie zilnică : kzi = 1,30
– coeficient de varieţie orară : ko = 1,15
100x 6
Qzi med = = 0,6 m3/zi = 600 l/zi
1000
3
Qzi max = 0,6  1,3 = 0,78 m3/zi = 780 l/zi
0.6 x1,3
Qorar max = = 0,325 m3/h = 325 l/zi
24
Determinarea debitelor de ape uzate de canalizare. Conform SR 1846/1-2006, debitele de
ape uzate menajere se considera 100% din consumul de apă.
Quz zi med = Qzi med = 0,6 m3/zi
Quz zi max = Qzi max = 0,78 m3/zi
Quz orar max = Qorar max = 0,325 m3/h
Quz zi min = 0,18  Quz orar max = 0,0585 m3/h

INSTALAŢIA DE ÎNCĂLZIRE

Acest proiect se referă la instalaţia de incălzire şi preparare apă caldă menajeră a


locuinţei. Temperatura interioară de calcul conform STAS SR1907-2/97.
Agentul termic pentru încalzire este apa calda 80/60 ºC. Energia termica necesara
încalzirii si prepararii apei calde menajere va fi asigurata de o microcentrala termica proprie
amplasata pe peretele holului central al locuinţei. Necesarul de căldura este de 34 kW.
Puterea centralei termice necesare este de 40 kW.
Centrala murală (cu camera de ardere etansa) este echipată cu arzator cu gaze
naturale şi tub coaxial, pentru evacuarea gazelor de ardere.
Sistemul de incălzire interioară a spaţiilor se realizează corpuri de incălzire statice, respectiv
radiatoare din tablă de oţel tip panou, cu o inălţime de 600 mm şi lungime variabilă in funcţie
de încăpere. Conductele de distributie a agentului termic si legaturile la radiatoare sunt din
cupru. Distribuţia instalaţiei de încălzire este bitubulară. Corpurile de încălzire se montează
sub parapeţii ferestrelor, la 50 mm distanţă de perete și 120 mm distanță de pardoseală.

CALCULUL NECESAR DE CĂLDURĂ


TEMPERATURA NECESARUL DE
DENUMIRE SUPRAFAŢA ÎNĂLŢIME
INTERIOARA CĂLDURĂ
ÎNCĂPERE (mp) (m)
(°C) (W)
PARTER
BUCATRIE 25,10 2,90 22 2730
DORMITOR 18,60 2,90 22 1660
CAMERA DE ZI 62,10 2,90 22 5405
BAIE 8,25 2,90 20 1069
ETAJ
DORMITOR 15,75 2,90 22 1688
DORMITOR 15,75 2,90 22 1523
DORMITOR 18,60 2,90 22 1309
BAIE 8,25 2,90 22 699
CAMERA DE ZI 53,50 22 3947
TOTAL NECESAR DE CALDURA 20030

Calcullul necesarului de căldură s-a făcut cu un calculator existent pe site-ul on line


www. casasidesign.ro , pentru determinarea aproximativă a necesarului de căldură.

Pentru producerea agentului termic necesar încălzirii, preparării apei calde de consum
şi pentru prepararea hranei, se folosesc gazele naturale din reţeaua de alimentare a
localităţii. Debitul instalat de gaze naturale este de:
− 1 centrală termică.......................................................2,75 m 3/h
4
− 1 maşină de gătit tip aragaz.......................................1,05 m 3/h
Alimentarea cu gaze naturale se va realiza din reţeaua de distribuţie presiune redusă
existentă, prin branşament subteran.

Întocmit,
Ing. Aurelian Vaduva
Turnu Magurele / Teleorman

S-ar putea să vă placă și