Sunteți pe pagina 1din 4

MEMORIU TEHNIC REZISTENŢĂ

GENERALITATI

Denumirea obiectivului : Construire locuinţă (P + E)


Beneficiar :
Amplasament obiectiv :
Proiectant general :
Proiectant de specialitate :
Faza de proiectare : D.T.A.C.

CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI

Seismicitatea zonei. Acceleraţia seismică de proiectare : ag = 0,20 g (P100-1-2013).


Condiţii de climă (încadrarea în zonele din hărţile climaterice) :
─ valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă pe sol : s k = 2,50 kN/m2
─ viteza caracteristică a presiunii dinamice a vântului : q b = 0,5 kPa
Condiţiile geotehnice de pe amplasament
─ presiunea convenţională : pH=1,5m = 150 kN/m2;
─ adâncimea de îngheţ : 0,90 m - sub cota terenului natural
─ pământ sensibil la umezire, loess argilos, grupa B;
─ adâncimea de îngheţ : 0,90 m sub cota terenului natural
Clasa de importanţă. Construcţia se încadrează în clasa III de importanţă (P100-1/2013).
Categoria de importanta. Categoria de importanţă a construcţiei este „C” - construcţie de
importanta normală cu funcţiuni obişnuite (H.G. 766/1997).

CONSTRUCTIA (P+E) PROPUSĂ PENTRU CONSTRUIRE

Constructie (P + E), avand urmatoarele caracteristici geometrice in plan :


– lungime totală clădire (inclusiv terasa) : 16,825 m
– lăţime clădire : 6,60 m
– înălţime cornişă (streaşină) = 6,85 m
– înălţime maximă la coamă = 9,635 m
– înălţimea spaţiilor interioare : la parter = 3,00 m
la etaj = 2,70 m

DESCRIEREA SISTEMULUI STRUCTURAL

Terenul de fundare în zonă este format din praf argilos loessoid sensibil la umezire.
Fundaţiile sunt din beton C12/15, continue sub pereţi, formate din bloc de beton
simplu şi cuzinet de beton armat.
Determinarea lăţimii tălpilor s-a făcut din condiția ca presiunea transmisă la teren de
fundaţie să nu depăşească valoarea presiunii convențonale a terenului. Celelalte dimensiuni
ale fundaţiei, s-au stabilit conform regulilor constructive la fundarea pe pămânuri sensibile la
umezire. S-a avut în vedere ca lățimea minimă a fundației să fie 60 cm și adâncimea de
fundare, minim 1,00 m la exterior și 0,60 m la interior.
Pentru preluarea solicitărilor suplimentare din tasări neuniforme la partea inferioară şi
superioară a fundației se va executa câte o centură din beton armat cu PC 52. Practic la
partea inferioară se dispune un rând de plase din bare individuale, iar la partea superioară se
armează cuzinetul - grinda de fundare.
1
Dispunerea armăturilor în de fundație :
– talpa fundaţiei : armatura longitudinală la partea inferioară cu 8Ø14, indiferent de lăţimea
tălpii fundaţiei; armătura transversală cu agrafe Ø8/20
– cuzinetul : armătura longitudinală cu 6Ø16 + 2 Ø 12 mm, indiferent de înălţimea inimii;
armarea transversală cu etrieri Ø8/20
Elevaţia se protejează la exterior cu o tencuială hidrofugă verticală cu mortar de
ciment. Sub ziduri, se execută o hidroizolație orizontală cu un strat de carton bitumat..

Clădirea este realizată cu pereți structurali din zidărie cărămidă cu goluri verticale
(marca 75, cu mortar M50Z); la colțuri, ramificații și intersecții sunt prevăzute elemente de
confinare din beton armat dispuse în plan vertical (stâlpișori); la nivelul planșeelor sunt
prevăzute elemente de confinare dispuse în plan orizontal (centuri).
Dimensionarea pereţilor structurali din zidărie cărămidă şi a elementelor liniare din
beton armat (centuri, stâlpişori, buiandrugi) s-a făcut constructiv, respectiv :
– Peretii portanți au grosimea de 30 cm la exterior şi 25 cm la interior
– Stalpișorii au secţiunile 30 × 30 cm, la exterior şi 25 × 25 cm, la interior.
– Centurile au sectiunea de 30 × 30 cm, la exterior şi 25 × 25 cm, interior.
Conlucrarea dintre stâlpişorii şi zidărie se face prin prevederea de mustăţi (2Ø8
OB37/40 cm) din stâlpi care intră în rosturile orizontale ale zidăriei.
Armarea elementelor liniare de beton armat – centuri și stâlpi - se face cu bare
longitudinale oțel 4Ø14 (PC52) şi etrieri Ø8/10÷15 cm (OB37). Armătura este rezultată din
procentul minim de armare. Se utilizează beton C12/15.
Golurile pentru usi si ferestre vor fi mărginite la partea superioara cu buiandrugi din
beton armat turnaţi monolit, C12/15.

Planşeele sunt din beton armat monolit clasa C12/15, au fiecare 15 cm grosime şi
reazemă pe peretii structurali prin intermediul centurilor din beton. Plăcile de planseu de la
parter şi de la etaj sunt fiecare câte o placă continuă cu două deschideri.
Calculul eforturilor secţionale de dimensionare (momente încovoietoare) sa făcut
printr-un calcul simplificat în domeniul plastic. Pentru simplificarea şi uşurinţa montajului,
armarea planşeului se face astfel :
– în câmp, la partea inferioară, armarea se face cu plase legate din PC52, Ø10 cu ochiurile
15 × 15 cm.
– în cîmp, la partea superioară în zona centrală a ochiurilor de placă se recomandă
dispunerea la partea superioară a unei plase legate Ø8/20 – OB37 (această plasă nu este
obligatorie).
– armătura de la partea superioară este formată din plase legate, astfel :
– în zona reazemelor exterioare, plase de 1,90 m lăţime, montate în lungul
reazemelor exterioare, formate din călăreţi Ø8/20 din PC52 și bare longitudinale de
montaj Ø8/20 din OB37
– în zona centrală, între axele 3 și 4, se montează o plasă de 5,7 m lățime formată
din călăreți Ø8/20 din PC52 și bare longitudinale de montaj Ø8/20 din OB37
În cazul în care în plăci sunt lăsate goluri, de dimensiuni relativ reduse, acestea se
bordează, respectiv armătura din placă întreruptă de gol se dispune concentrată ca armătură
de bordaj.

Placa peste sol din beton armat C12/15, are o grosime de 15 cm şi se armează
constructiv cu o reţea de bare din oţel OB37, Ø6 mm, dispuse la 20 cm pe 2 direcţii
perpendiculare. Armarea este una constructivă şi continuă deoarece placa cu toate că se
leagă monolit cu grinda de fundare, descărcarcă direct pe sol. Plasa se aşează la partea
inferioară cu o acoperire de 4 cm de beton.

2
Placa terasei, cu grosimea de 15 cm, este executată în prelungirea plăcii de pardoseală și
este realizată şi armată ca şi placa de pardoseală.
Sub pardoseală va exista următoarea stratificaţie :
– Între grinzile de fundaţie se realizează umplutura de pământ bine compactat, circa 20 cm
grosime
– strat de pietriş pentru ruperea capilarităţii, cu grosimea de 15 cm, compactat, realizat din
sort 7-16 (fără nisip)
– folie PVC care să asigure hidroizolarea plăcii de beton armat
Obligatoriu pe lângă construcţie se va turna ulterior un trotuar de beton armat.
Dimensiunea minimă a acestuia va fi de 0,50 m şi va avea pantă către exterior.

Balconul de la etaj ca şi terasa de la parter au fost realizate prin retragerea pereţilor


exteriori. Placa balconului, cu grosimea de 15 cm, este executată în prelungirea planşeului şi
este realizată şi armată ca şi placa de planşeu a etajului. Balconul reazemă pe patru laturi,
pe pereţi sau grinzi rezemate pe stâlpi.
– grinzile pe care sprijină balconul, au secţiunea 25 × 30 cm şi se armează cu oţel PC52,
2Ø14 la partea inferioară şi 2Ø14 la partea superioară; etrieri Φ8/15 din OB37.
– armarea stâlpilor de fațadă care susțin grinzile pe care reazemă placa balconului, cu
dimensiunile 30 x 30 cm, se face cu 4 Ø 14 - PC52 şi etrieri Φ8/15 OB37.

Scara exterioară de acces în locuinţă este din beton armat, cu rampă portantă, ce
descarcă longitudinal la un capăt pe cuzinetul fundaţiei şi în celălalt capăt pe o fundaţie
proprie. Armarea rampei cu o plasă legată Ø10, cu ochiurile 20×20 cm (PC52) și treptele din
beton simplu.

Scara interioară de acces la etaj este cu două rampe cu podest intermediar ce


reazemă pe trei laturi pe pereţii casei scării. Cele două rampe şi podestul (care formează
împreună o placă frântă) - au fiecare 15 cm grosime și sunt din beton C12/15 şi oţel PC52.
Armarea scării se va face astfel :
– armarea rampelor cu plase legate Ø10, cu ochiurile 15×15 cm.
– armarea podestelor :
– cu plase Ø10, cu ochiurile 15 ×15 cm
– latura liberă a podestului se armează pe o fâşie cu lăţimea de 50 cm cu câte
10 bare Ø12 mm

Acoperisul este o șarpanta din lemn pe scaune, în patru ape, cu învelitoare din tablă
plană zincată sau tigla metalica profilata, fără termoizolatie. Înclinarea generală a
acoperişului este de 300.
Podul casei este realizat înalt prin construirea unui atic perimetral din zidărie, de circa
1,20 m înălțime. Pentru a avea lumină naturală în pod, acoperișul a fost prevăzut cu o
lucarnă meunière - un luminator care are o fereastră ce se află în extensia verticală a
peretelui fațadei.
Şarpanta de lemn se ancorează de structura de rezistență, perimetral la nivelul
cosoroabelor și în zona centrală la nivelul tălpilor popilor. Cosoroabele se prind prin mustăți
din Ø6/OB37 lăsate din centurile aticului, la intervale de 1,00 m; tălpile popilor se prind de
placa de planșeu a etajului tot prin mustăți Ø6/OB37. Rigidizarea transversală se realizează
cu cleşti şi longitudinal cu contravântuiri la 45 0; îmbinarile se vor face prin chertare si prin
prindere cu scoabe si cuie
Calcularea elementelor şarpantei se face la încărcări gravitaţionale (greutatea proprie
a şarpantei + greutatea zăpezii).
Dimensiunile jgheburilor și burlanelor se stabileşte în funcţie de cantitatea de
precipitaţii de pe suprafaţa acoperişului, care se determină în funcție de suprafaţa

3
acoperişului și intensitatea ploii de calcul. Apele meteorice de pe invelitoare vor fi colectate si
evacuate prin jgheaburi de 100 mm si burlane de 75 mm, din tablă.

MATERIALE UTILIZATE

Betonul armat utilizat pentru realizarea structurii este C12/15, C8/10.


Armatura utilizata este:
─ PC52 pentru armatura de rezistenţă de la placă, stâlpişori, centuri şi fundaţii;
─ OB37 pentru armatura de montaj si de repartitie;
Caramida utilizata este de tipul:
─ caramida cu goluri verticale, clasa : C75;
─ mortar utilizat la zidarie : M50Z.
Alte materiale:
─ la sarpanta se va folosi lemn de rasinoase calitatea a II-a, umiditate maxima 18% care
se va trata si ignifuga prin pensulare in 2 straturi;
─ mortarul folosit la tencuieli va fi M25T(cu var si ciment);
Acoperirea cu beton a armaturilor trebuie se fie de 4 cm la fundaţie, 2,5 cm la stalpi,
grinzi, centuri, placa de pardoseală şi 1,5 cm la plăcile de planşee..

PREVEDERI PRIVIND CALCULUL STRUCTURAL AL IMOBILULUI

Pentru calculul de rezistenta, s-au respectat prevederile din urmatoarele acte


normative :
─ NP112 - 2014. Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa;
─ SR EN 1992 -1-1- 2004. Calculul şi alcătuirea elementelor structurale din beton armat.
─ CR6 - 2013. Cod de proiectare pentru structuri din zidărie
─ NP 005 2013. Normativ privind proiectarea construcţiilor din lemn
─ P100-1 - 2013. Cod de proiectare seismică. Prevederi de proiectare pentru clădiri

Întocmit,
Ing. Aurelian Vaduva
Turnu Magurele / Teleorman

S-ar putea să vă placă și