Sunteți pe pagina 1din 18

SGBD-ACCESS-RAPOARTE

• Obiectele de tip raport (Reports) se crează în etapa de exploatare a bazelor de
• Obiectele de tip raport (Reports)
se crează în etapa de exploatare a bazelor
de date. Conţinutul lor poate fi vizualizat
pe ecran, sau se poate lista
la imprimantă

Cu Microsoft Access se pot realiza obiecte de

tip raport utilizând opţiunea CREATE din meniul principal şi apoi alegerea uneia din

variantele afişate în fereastra REPORTS:

Tipuri de rapoarte

Tipuri de rapoarte

Vizualizarea obiectelor de tip raport

Moduri de vizualizare rapoarte :

1. Report View - elementele componente,

fără a fi afişate şi marginile acestuia .

2. Print Preview cum apare la imprimantă

3. Layout View - afişează conţinutul

raportului, marcându-se cu ajutorul unor linii punctarea marginilor lui, permite

redimensionarea controalelor, putându-se realiza încadrarea lor în pagină.

4. Design View - permite editarea şi

formatarea conţinutului raportului

Crearea obiectelor de tip raport

Paşii necesari:

1. Selectarea opţiunii CREATE din

meniul principal.

2. Alegerea uneia din variantele de

realizare: Report, Labels, Blank Report, Report Wizard, Report Design.

3. Salvarea obiectului nou creat (cu ajutorul opţiunii SAVE).

SGBD Access : Crearea rapoartelor în modul „REPORT WIZARD”

• Paşii de parcurs:

1. Se selectează opţiunea CREATE din

meniul principal

2. Se actioneaza butonul REPORT

WIZARD, apărând pe ecran fereastra

REPORT WIZARD

RAPOARTE

3. În caseta Tables/Queries se selectează

tabela sau interogarea ce va sta la baza

proiectării raportului, după care in fereastra Available Fields apar afişate câmpurile de

date din structura tabelei de date selectate, de

unde cu ajutorul butoanelor >” sau >>” se vor transfera în fereastra Selected Fields

câmpurile care dorim să apară în raport, apoi

se acţonează butonul NEXT, aşa cum apare mai jos:

4. Dacă este necesar se va specifica gruparea înregistrărilor după anumite câmpuri de date. În exemplul dat gruparea clienţilor după „localitate”. Se pot specifica maxim 4 niveluri drept criterii de grupare şi apoi se acţionează NEXT.

Gruparea datelor înseamnă căutarea tuturor

înregistrărilor (rândurilor) din sursa de date care conţin aceeaşi valoare pentru câmpul

stabilit drept criteriu de grupare şi afişarea lor,

consecutiv, în raport.

5. Specificarea ordinii înregistrărilor în fiecare grup, sortând până la maxim 4 câmpuri simultan, după care se precizează dacă ordinea este crescătoare sau descrescătore

sortând până la maxim 4 câmpuri simultan, după care se precizează dacă ordinea este crescătoare sau

6. Se precizează câmpurile din cadrul grupului, pentru

care se vor calcula totaluri ,subtotaluri , AVG,MAX,MIN in Summary Options cand e cazul, NEXT

din cadrul grupului, pentru care se vor calcula totaluri ,subtotaluri , AVG,MAX,MIN in Summary Options cand

7. Se stabileşte tipul de machetă a raportului (Layout) şi orientarea dispunerea (Orientation) verticală ori orizontală

a structurii raportului pe coala de imprimare şi apoi NEXT.

dispunerea ( Orientation ) verticală ori orizontală a structurii raportului pe coala de imprimare şi apoi

8. Se alege stilul raportului (Access 2003, Access 2007, Office, Windows Vista, Civic,etc.) în care este afişată fiecare categorie de informaţie şi apoi NEXT.

Access 2007, Office, Windows Vista, Civic,etc.) în care este afişată fiecare categorie de informaţie şi apoi

9. Se atribuie un nume raportului, se precizează daca se

previzualizează sau se modifică în modul design,după care se acţonează butonul FINISH.

daca se p revizualizează sau se modifică în modul design,după care se acţonează butonul FINISH .

Raportul obţinut este prezentat în figura

Raportul obţinut este prezentat în figura