Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea Tehnică a Moldovei

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronica


Departamentul Ingineria Software și Automatică
Specialitatea Tehnologii Informaționale

RAPORT
La Disciplina: Arhitecturi Cloud

Au efectuat: st. gr TI-181M Bujac Petru _______________


Savca Eugeniu ____________
Tănăsescu Tudor _________
Vieru Vasile _______________
A verificat: conf. Univ. Veaceslav Puşcaşu ________
Chișinău 2019
2

Cloud Computing
Pentru a putea realiza un sistem inteligent de
management al încărcărilor se poate
folosi fie o aparatură software (software appliance), fie
platforme de gestiune a
încărcărilor și serviciilor oferite prin intermediul unui
mediu de tip cloud computing de către un furnizor de
servicii cloud.
Cloud computing ( „computerizare în nori” ), este
un concept modern în domeniul computerelor și
informaticii, reprezentând un ansamblu distribuit de
servicii de calcul, aplicații, acces la informații și stocare
de date, fără ca utilizatorul să aibă nevoie să Figura 1: Ilustrarea conceptului de cloud computing
cunoască amplasarea și configurația fizică a sistemelor care furnizează aceste servicii. Pentru
cloud computing încă nu există un nume românesc încetățenit.
Expresia cloud computing derivă dintr-o reprezentare grafică simbolică a Internetului des
întâlnită în formă de nor („the cloud”), folosită atunci când detaliile tehnice ale Internetului pot fi
ignorate, ca în imaginea din dreapta. Conceptul și termenul englez au apărut în practică prin anii
2006-2007.

Clasificări
După livrare:
 Software as a service - Software ca serviciu;
 Platform as a service - Platformă ca serviciu;
 Infrastructure as a service - Infrastructură ca serviciu.

După implementare:
 Cloud public;
 Cloud privat;
 Cloud hibrid;
 Cloud pentru o comunitate.

Avantajele și dezavantajele utilizării AC


Avantaje:
 Sincronizarea datelor utilizatorului care folosește mai multe dispozitive legate la cloud
(de ex. un smartphone, o tabletă, un notebook, dar și un PC) este simplificată
 Documentele online din cloud se pot prelucra cu ajutorul unor aplicații web
 Viteză de calcul și capacitate de stocare sporite, dar fără investiții în propria configurație
 Datele nu pot fi furate, purtătorul de date nu se poate defecta etc.

Dezavantaje:
 E necesară o legătură la Internet rapidă și stabilă
 Securitatea necesară a datelor din cloud poate prezenta probleme și poate produce
neîncrederea utilizatorilor
 Situația legală este de obicei complexă, deoarece utilizatorul nu află nici măcar în ce țară
sau în ce țări (!) se află serverele care îi găzduiesc datele sale.

Arhitecturi Cloud

S-ar putea să vă placă și