Sunteți pe pagina 1din 4

TESTUL 1

1) Ce a hotărât Dumnezeu?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2) Cu ce scop a hotărât să ceară părerea celorlalte lighioane?
Scrie pe spațiul dat, enunțul din text care corespunde cerinței.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3) Ce vietăți a creat Dumnezeu după povața leului, a raței și a elefantului?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4) De ce crezi că Dumnezeu a creat multe vietăți?
Scrie, pe spațiul dat, două motive pentru a răspunde întrebării formulate.
a) _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
b) _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5) Cu cine s-a sfătuit Dumnezeu pentru a crea o nouă vietate a aerului?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
6) De ce crezi că fiecare dintre viețuitoarele de mai sus au propus ca o parte din corpul
fiecăruia să se regăsească în noua vietate.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
7) Care este cuvântul care ar putea descrie cel mai bine trăsătura morală caracteristică
celor patru viețuitoare, cărora Dumnezeu le ceruse sfatul?

_____________________________________________________________________
8) Cui a cerut Dumnezeu sfatul pentru a desăvârși noua creatură?

_____________________________________________________________________

9) Ce vietate a desăvârșit Dumnezeu?

_____________________________________________________________________

10) Descrie în 5-6 rânduri, noua făptură creată de Dumnezeu.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
11) Analizează morfologic toate substantivele din primul alineat.
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
12) Analizează sintactico-morfologic următoarele cuvinte:
după povața = ..................................................................................................................
...................................................................................................................
............................................................................................................. .....
leului = .............................................................................................................................
..............................................................................................................................
.............................................................................................................................

13) Analizează sintactico-morfologic toate cuvintele din propoziția de mai-jos:


„Codrul răsună de vuietul undelor călătoare”.
(Alexandru Vlahuţă)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

S-ar putea să vă placă și