Sunteți pe pagina 1din 12
Concept vol 17-18 - nr 2/2018 si nr 1/2019 Events IMPORTANTA TEHNOLOGIEI iN CERCETAREA, CONSERVAREA $I RESTAURAREA TABLOURILOR LUI NICOLAE GRIGORESCU DIN COLECTIA MUZEULUI DE ARTA IASI Daniela Sélajan Universitatea Nafionalat de Arte ,,George Enescu” lagi danielasalajanart@yahoo.com Abstract: Scientific research of art works in general, using moder techniques, is essential for the propper unfolding of the conservation and restoration processes. Technique makes available a series of methods, which help us expand our field of perception and, in particular, the potency of our eyes. Internal and external ailments of the art work, the irreversible process of aging and subsequent intervention and its implications are analized, and the complex documentary material has the purpose of firstly determining the practical measures for stopping the degradation processes, and then restoring the image as close to the original as possible, or to put it more briefly, setting a safe diagnosis conditions a correct treatment. Also, results of the investigation can contribute to the dating of an object and the verification of its authenticity. From the 46 paintings signed by the great Romanian painter Nicolae Grigorescu that are part of the lasi Museum of Art’s patrimony, 12 oil paintings, with canvas prop or wooden pannel, have been chosen for this study. With the help of technology available at the Iasi Center for Research, Conservation and Restoration of the National Patrimony, using new, noninvasive methods, a series of physico-chemical investigations took place, which highlight the painter's work technique, the painting's state of conservation and the pigments used. Thus, images have been aquired, following multispectral investigations, done by sources of light with different wavelenghts of the electromagnetic spectrum. Analysis of anorganic pigments has been done in situ, using X-ray fluorescence spectometry and Raman spectrometry. Keywords: Nicolae Grigorescu, conservation, restoration, paintings, art, scientific researh, National Patrimony. 21 Concept vol 17-18 - nr 2/2018 si nr 1/2019 Events Motto: ,,Opera de artit este materie inainte de a fi mesaj. Odati determinati, ea are o individualitate proprie, sintezit a gindirii, a sensibilitatii si priceperii manuale a creatorului Opera de artit formeazit un tot, in care latura fizicit si cea spirituald sunt armonios fmbinate" Madeleine Hours + Cercetarea care vizeaza titlul acestui articol, a fost realizaté prin studierea unor lucrari de pictur’ semnate de Nicolae Grigorescu, unul dintre cei mai mari maestri ai artei moderne romanesti. Tablourile in numar de 46, fac parte din patrimoniul Muzeului de Arta din Iasi. Au fost selectate pentru studiu 12 opere care si cuprinda o varietate de probleme de ordin tehnic si stilistic, selecfia fiind facut si in funcfie de disponibilitatea si accesul la patrimoniul din muzeu (unele tablouri facind parte din expozifii publice). Dintre acestea, doar trei tablouri au beneficiat de identificarea prin analiza a pigmentilor folosifi ‘Au fost realizate achizitii de imagini urmare a investigarii multispectrale, prin folosirea unor surse de lumind cu diferite lungimi de unda ale spectrului electromagnetic. Pentru lumina ultravioleta s-au folosit doua surse: tuburi fluorescente cu lumina neagra Black light, ce emit lumina ultravioleta cu lungime lunga de unda de aproximativ 365 nm si tuburi fluorescente ce emit lumina ultraviolet cu lungime de unda de 254 nm. Pentru lumina infrarosie a fost folosit un sistem de reflectografie in infrarosu Mod MAIR 10, CTS, alcatuit dintr-o camera cu senzor de masurare in domeniul infrarosu, IR 10.2, conectat la computer. A fost folosit un set de filtre IR de 720 nm, 760 nm, 850 nm, 950 nm. Banda spectrala variaz intre 720 si 1100 nm. Sistemul de iluminare este compus din doua lampi cu halogen de 250 W, cu emisie redusa de cildura. Analiza pigmentilor anorganici a fost realizati in situ prin spectrometrie de fluorescent de raze x, utilizind un spectrometru portabil tip INNOV-x System Alpha Series. Spectrometria Raman a fost efectuaté cu spectrometrul in infrarosu cu tranformanta Fourier, clasa VERTEX 70, Bruker Optics, Germania, echipat cu modulul Raman, RAM II si cu sondele MIR si raman pentru analiza nedistructiva. Analizele XRF si Raman au fost realizate in cadrul Centrului de cercetare, conservare si restaurare a patrimoniului national Iasi de catre Dna dr. Ing. Maria Geba?. Examinarea multispectral? Tablourile lui Nicolae Grigorescu la peste un secol de la momentul creafiei, prezint& atat informatii ale transformarilor materiei picturale prin imbatranire, cat si informafii despre anumite intervenfii ulterioare ce au afectat aspectul original al acestora. Daca prin expunerea 1 Madelaine Hours, Secretele capodoperelor, Editura Meridiane, Bucuresti, 1980, p. 8 ? Complexul Muzeal Moldova Iasi, Investigarea non-invaziva a unor valori ale artei moderne roménesti din colectia Muzeului de Arta din lagi, Editura Palatul Culturii, 2017, p. 25-27 3 Ibidem, p. 53-76. 2 Concept vol 17-18 - nr 2/2018 si nr 1/2019 Events unui tablou in lumina vizibilé direct si razanta sunt observate detalii percepute de catre ochiul uman in mod obignuit in lumina de zi, expunerea in lumina ultravioleta si infrarosie, ne dezvaluie anumite secrete pe care o pictura le ascunde cum ar fi, urme ale unor interventii si accidente survenite de-a lungul timpului sau urme ale imbitranirii materialelor componente. Examinarea in lumina vizibila directa, este tipul de investigatie pe care cel care cerceteaza opera de arta il foloseste in prima instan}4, in momentul in care vine in contact pentru prima data cu aceasta. Tabloul este analizat mai intai cu ochiul liber, apoi se pot folosi diferite niveluri de magnificare a suprafefei folosind 0 lupa. Toate observatiile sunt stocate sub forma de imagini cu ajutorul unui aparat de fotografiat. Imaginile astfel objinute reprezinta baza sau fondul pentru analiza comparativa a celorlalte tipuri de examinare Observand pictura lui Nicolae Grigorescu in lumina vizibila, ne-am putut face o parere in ceea ce priveste compozifia, cromatica, tehnica de lucru, starea de conservare. Prin studiul in lumina vizibil, pot fi realizate imagini fotografice de ansamblu, dar si detalii importante prin faptul c& aduc in prim plan amanunte care se pot pierde intr-o fotografie general. Aceste detalii pun in evidenfa degradari ale elementelor care fac parte din structura unui tablou si anume suport si strat pictural. De exemplu, pentru tabloul Ciobiinas pe plai (fig, 1,2~a, b) avem fotografia de ansamblu si detalii care subliniaza degradari cum ar fi: 0 fisuré a suportului din lemn care este vizibila pe fafa picturii; lacune ale stratului pictural; depuneri aderente de culoare bruna in zona semnaturii. Fig. 1 Fotografie in lumind directa Nicolae Grigorescu, ,.Ciobiinas pe plai”, Nr. inv. 1212, Muzeul de Arti las. 3