Sunteți pe pagina 1din 15

Proiect didactic

Profesor: Pop Gheorghe


Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Săcel
Clasa: a IV –a
Perioada: 03/04/2019
Aria curriculară: Om și societate
Disciplina: Religie ortodoxă
Unitatea de învățare: Iubirea creştină, sprijin pentru convieţuirea cu ceilalţi
Subiectul lecției: Familia și împlinirea poruncii iubirii
Tipul lecției: sistematizare și fixare de cunoștințe

Competență generală:
C.G.2. Colaborarea cu copiii și cu adulții din mediul familiar, în acord cu valorile religioase

Competențe specifice:
2.1. Participarea activă la acțiuni civice alături de persoane care au alte credințe sau convingeri religioase
2.2. Argumentarea importanței participării active la viața comunității

Competențe derivate:
La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili:
1 - numirea primei familii create și binecuvântate de Dumnezeu;
2 – explicarea modalității întemeierii unei familii creștine;
3 – precizarea membrilor unei familii;
4 – identificarea simbolisticii părții văzute a Sf. Taine a Cununiei;
5 – enumerarea datoriilor membrilor unei familii creștine.

Strategia didactică
1. Metode şi procedee: conversația, exercițiul, observația, expunerea, povestirea, explicația, problematizarea, argumentarea, cântarea religioasă, lectura
2. Mijloace de învățământ: Sfânta Scriptură,caietul de religie, fișe de lucru, dispozitiv audio, literatura religioasă
3. Forme de organizare a activităților: activitate individuală, frontală

Resurse
Oficiale:
1. Programa școlară pentru disciplina Religie ortodoxă, aprobată prin O.M. nr. 5001/02.12.2014, pentru clasa a IV-a;
2. Planificarea calendaristică pentru clasa a IV-a.
Temporale:
număr de lecții – 1 oră
durata – 50 min

1
Bibliografice:
1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București 1982.
2. Cucoș, Constantin, Educația religioasă, Editura Polirom, Iași, 1999.
3. Șebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Opriș, Dorin, Opriș, Monica, Metodica predării religiei, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2000.
4. Achim, Daniela, Daiu, Anișoara, Ioniță, Dragoș, Moldoveanu, Maria, Nicula, Florentina, Religie-Cultul ortodox, manual pentru clasa a IV-a, semestrul al II-lea, Editura
Corint Educațional, București, 2016.
5.Lica, Mioara, Sava, Valentina, Opriș, Dorin, Opriș, Monica, Cozma Irina, Muha, Corneliu, Primăvara credinței, Editura Sf. Mina, Iași, 2007.
6. Magdan, Leon, Ghicitori creștine, Editura Mateiaș, București, 2007.
7. Muha, Corneliu, Dumnezeu creează lumea, vol. 1 și 2, Editura Sf. Mina, Iași, 2012.
8. http://www.cantecedecopii.com/ghicitori-despre-membrii-familiei/
9. http://hristosimpartasitcopiilor.blogspot.ro/2010/03/planse-de-colorat-cu-invierea.html
10. Colindul Nunta din Cana Galileii: https://www.youtube.com/watch?v=XBKO4_ihOvU

DEMERSUL DIDACTIC

Nr. Etapele lecției C.d Timp Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode Mijloace Forme de Evaluare
crt. (min.) organizar
e
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Salut elevii. Obs.


1. Momentul 2' Se cântă Imnul Învierii Domnului cu elevii. Exercițiul Icoana din Activitate comporta-
organizatoric Fac prezența elevilor la clasă și realizez managementul Elevii răspund la salut, cântă Imnul de sala de clasă frontală mentului
clasei pentru începerea activității didactice care urmează să Învierii și se pregătesc pentru lecție rugăciune elevilor
se desfășoare.
Profesorul numește câțiva elevi care să precizeze lecția
Verificarea predată anterior și ce temă au avut pentru acasă. Elevii răspund la întrebările Conversația
cunoștințelor 10' profesorului: ”Lecția: Femeile
dobândite și Profesorul verifică tema calitativ și cantitativ. mironosiţe pe drumul Golgotei şi în Activitate
2. verificarea Duminica Învierii”. Explicația frontală și Evaluare
temei Profesorul propune elevilor să rezolve împreună un rebus ce Problematizarea Fișă de lucru individuală orală,
verifică lecția predată anterior – Anexa nr.1. Elevii rezolvă exercițiul de pe fișa de Exercițiul (Anexa 1) frontală și
Profesorul explică și citește cerințele rebusului, una câte lucru și dau răspunsurile conform Observația individuală

2
una, completând cu elevii rezolvarea corectă. cerințelor rebusului.

3. Captarea 8' Profesorul va spune elevilor câteva ghicitori creștine, având Explicația
atenției ca scop descoperirea titlului lecției noi.
Prima ghicitoare:
”Chiar de nu-ți mai amintești,
Ți-a zâmbit întâia dată.
Tu mereu să-i mulțumești,
3 Căci te-ajută viața-i toată. Elevii răspund: ”mama”.
A doua ghicitoare: Obs.
Cu mistria si lopata Exercițiul comporta-
Cine tot lucrează? Elevii răspund: ”tata”. mentului
A treia ghicitoare: elevilor
Cine te iubește, oare,
Cel mai tare și mai tare
Și te-nvață și te cresc
Și doar binele-ți doresc? Elevii răspund: ”părinții”.
A patra ghicitoare:
O iubesc atat de mult! Activitate
Și mereu eu o ajut... frontală și
Azi îi dau o păpușică... individuală
Doar e .... Elevii răspund: ”sora mea mai mică”.
A cincea ghicitoare:
E nins de ani, îmbătrânit,
Eu îl ascult, doar sunt mai mic,
Iar el este bunul meu.... Elevii răspund: ”bunic”. Problematizarea
A șasea ghicitoare:
Seara la culcare,
Îmi spune povești,
E bătrână tare,
Cred ca o ghicești...
Umblă toată ziulica
Și e harnică... Elevii răspund: ”bunica”.
A șaptea ghicitoare:
Cine știe îmi va spune!
Când au toți același nume?
Pot să fie doi sau trei,
Pot să fie oricâți vrei!
Și-s atât de-apropiați

3
Că-s părinți, surori și frați! Elevii răspund: ”familia”.

Anunțarea Notez titlul lecției pe tablă: ”Familia și împlinirea poruncii Elevii notează în caiete titlul lecției. Obs.
4. titlului și a 1' iubirii ” și precizez competențele urmărite. Conversația Activitate comporta-
competențelor individuală mentului
lecției elevilor

Dirijarea Profesorul le reamintește elevilor că Dumnezeu a creat Elevii ascută cu atenție expunerea
5. învățării 1 lumea văzută în șase zile. profesorului. Observația Fișe de lucru
Pentru a ajunge la crearea lui Adam și a Evei, prima Expunerea (Anexa 6)
familie creată de Dumnezeu, profesorul le va împărți câte o
cărticică cu cele șase zile ale creației (Anexa nr.6).
Profesorul le cere să identifice pe fiecare zi ce a creat
Dumnezeu pentru prima familie din Rai. Activitate
2 Căsătoria a fost întemeiată ca Taină de Dumnezeu însuşi, frontală
chiar de la crearea primilor oameni pe care Dumnezeu i-a
binecuvântat, zicându-le: „Creşteţi şi vă înmulţiţi, umpleţi Povestirea Sfânta
pământul şi-l stăpâniţi." (Facere 1,28) Scriptură
Mântuitorul a sfinţit căsătoria prin prezenţa Sa, a Maicii
20' Sale şi a Sfinţilor Apostoli la nunta din Cana Galileii. Sfânta
Scriptură spune că Nunta este o Taină tot aşa de mare ca şi
Taina unirii lui Hristos cu Biserica Sa. Obs.
Forma rotundă a inelelor (fără început sau sfărşit), comporta-
simbolizează dragostea neîntreruptă dintre soţ si soţie care mentului
4 nu trebuie să se sfârşească niciodată. Taina nunţii se mai elevilor
numeşte şi Cununie, pentru că în timpul slujbei acestei Explicația
Sfintei Taine pe capul mirelui şi pe capul miresei se pun
cununi sau coroane. Argumentarea
Aceste cununi, asemănătoare cu cele pe care le poartă
regii şi împăraţii, simbolizează cinstea cu care i-a înzestrat
Dumnezeu pe oameni când le-a dat pământul în stăpânire şi
puterea de a înmulţi viaţa prin naştere de prunci. La nuntă,
trebuie să ia parte şi doi creştini căsătoriţi, care se numesc
naşi şi care făgăduiesc că vor veghea ca cei căsătoriţi, care
le sunt fini, să păzească legile Bisericii.
Trăirea bărbatului cu femeia este plăcută şi binecuvântată de
Dumnezeu numai atunci când este căsătorie întemeiată cu
binecuvântare şi sfinţită prin Sfânta Taina a Nunţii, săvârşită

4
în biserică. Convieţuirea bărbatului cu femeia în afara
căsătoriei, fără binecuvântarea lui Dumnezeu prin Sfânta
Taină a Nunţii, este un păcat.
Familia este alcătuită, în primul rând, din părinţi şi copii.
Membrii unei familii au datorii unii faţă de alţii.
5 Soţii trebuie să se iubească reciproc, să se înţeleagă, să-şi
fie credincioşi şi sprijin unul altuia, să trăiască în armonie
până la sfârşitul vieţii, aşa cum au promis la cununie, în faţa
Sfântului Altar.
De asemenea trebuie să-şi crească copiii cu dragoste, să
le dea toate cele de trebuinţă şi să-i pregătească pentru viaţă.
Dar mai ales să-i crească cu dragoste faţă de Biserică şi de
cele sfinte. Activitate
Copiii sunt datori faţă de părinţii lor să-i iubească, să-i frontală
asculte, să se roage lui Dumnezeu pentru sănătatea şi
mântuirea lor şi să-i ajute la bătrâneţe.
Din familie fac parte în primul rând părinții, copii,
bunicii și apoi celelate rude. Iar în sens şi mai larg aceasta
poate să se refere şi la marea familie a unui popor sau chiar
a tuturor oamenilor de pe pământ, fiindcă toţi oamenii, Obs.
având un singur Dumnezeu ca Tată, sunt fraţi unii cu alţii. comporta-
De aceea, oamenii au datoria de a se iubi unii pe alţii, de a mentului
se respecta şi de a se ajuta reciproc. elevilor
Profesorul prezintă elevilor exemple de conviețuire
creștină a membrilor unei familii: Literatura
-Anexa 2 - Taina Sfintei Cununii Lectura religioasă
-Anexa 3 - Copilul bine crescut (Anexele nr.2
Familia creștină este o mică biserică a lui Dumnezeu. În și nr. 3)
ea copilul învață de mic să iubească, să respecte, să fie
împreună la bine și la greu cu cei din jur. Elevii notează pe caiet acest îndemn Activitate
Într-o familie creștină nu se poate face nimic fără ajutorul creștin. individuală
și binecuvântarea lui Dumnezeu.

5' Profesorul transmite elevilor ideea că Dumnezeu dorește Activitate


6. Fixarea și ca toți oamenii să cunoască adevărul și să-L urmeze, ca să frontală
sistematizarea aibă viață veșnică și binecuvântată, să se mântuiască și să Conversația
cunoștințelor dobândească fericirea veșnică în Împărăția Sa cea cerească. Sfânta
Ultimele șase porunci din cele zece date de Dumnezeu Scriptură

5
5 oamenilor prin Moise, cuprind datoriile omului față de
aproapele său. Prin porunca a cincea, „Cinsteste pe tatăl tău Problematizarea Evaluare
și pe mama ta, ca să-ți fie bine și să trăiești ani mulți pe orală,
pământul pe care Domnul Dumnezeul tău ți-l va da ție” (leș. frontală și
20, 12), se cere respectarea cu sfințenie a părinților. individuală
După acest mesaj, profesorul distribuie, pe rând, fișele Activitate
de lucru (Anexa nr.4 și 5) și explică sarcina didactică. individuală
Profesorul va pune pentru audiție colindul Nunta din și frontală
Cana Galileii în timpul rezolvării sarcinii date Elevii ascultă cu atenție indicațiile și Cântarea religioasă Dispozitiv
(2,40 minute). răspund cerințelor. audio

Profesorul urmărește corectitudinea răspunsurilor.


7. Asocierea si 1' Profesorul le citește din Sfânta Scriptură următoarea Elevii ascultă cu atenție învățătura Evaluare
generalizarea 5 învățătură: „Ascultă, fiul meu, învățăturile tatălui tău și scripturistică. Expunerea orală,
nu lepăda învățătura tatălui tău și nu lepăda îndrumările Sfânta frontală și
mamei tale. Căci ele sunt ca o cunună pe capul tău și ca o Scriptură individuală
salbă împrejurul gâtului tău. Fiul meu, de voiesc păcătoșii să
te ademenescă, nu te învoi”. (Pilde 1, 8-10).

8. Obţinerea Se realizează în permanenţă, cu ajutorul conversaţiei. Elevii ascultă aprecierile făcute de Obs.
performanţei 1' Profesorul va face aprecierile generale şi individuale profesor. Conversația Activitate comporta-
şi a feed-back- referitor la pregătirea elevilor pentru lecţie, cât și implicarea frontală mentului
ului lor activă la ora de curs. elevilor

Precizarea Profesorul anunță tema: „Alcătuiți un album al familie Elevii ascultă explicațiile la ceea ce vor Conversația Activitate Rezolvarea
9. temei pentru 1' voastre în care să surprindeți și aspecte din care să reiasă că avea de făcut ca temă și iși notează tema. frontală sarcinii
acasă sunteți o familie creștină”. Explicația acasă

Încheierea Se cântă Imnul Învierii Domnului cu elevii, salut și ies din Elevii cântă Imnul Învierii și răspund la Exercițiul de Icoana din Activitate Obs. comp.
10. activității 1' sala de clasă. salut. rugăciune sala de clasă frontală elevilor

6
SCHIȚA LECȚIEI

Familia și împlinirea poruncii iubirii

Învățătură:
Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta! (Sfânta Scriptură)

7
ANEXA 1 – REBUS
Învierea Domnului. Arătările de după Înviere

A ORIZONTAL:
1.În aceste cărți ale Noului Testament se
găsesc cele mai multe detalii despre
1. activitatea Domnului Iisus Hristos.
2.Cel mai important eveniment din viața
2. Mântuitorului.
3. 3.Ziua din săptămână în care s-a petrecut
acest eveniment.
4. 4.Ei stăteau de pază.
5. 5.A fost dată la o parte de îngerul
Domnului.
6. 6. Ele au văzut primele mormântul gol.
7. 7.Au fost acuzați că au furat trupul
Domnului.
8. Prima literă din alfabet.
8. 9. Cu acestea doreau femeile să ungă trupul
lui Iisus.
10.A fost găsit fără Iisus Hristos.
9. 11. După Înviere, Domnul Iisus Hristos a
dovedit că este ………….. .
10. 12. Prenumele femeii căreia i S-a arătat
11. pentru prima dată.
13.Apostolul care lipsea în ziua Învierii,

8
dar a fost prezent după opt zile după acest
12. eveniment.
13. 14.Numărul zilelor cât a mai stat Domnul
14. pe pământ, timp în care S-a arătat mai
multor oameni, apoi S-a înălțat la Cer.

B Dacă rezolvi corect rebusul, pe verticala


A-B vei găsi salutul de Paști al creștinilor.

ANEXA 1 – REBUS (rezolvare)


Învierea Domnului. Arătările de după Înviere

A ORIZONTAL:
1.În aceste cărți ale Noului Testament
se găsesc cele mai multe detalii despre
1. E V A N G H E L I I activitatea Domnului Iisus Hristos.
2.Cel mai important eveniment din
2. Î N V I E R E A viața Mântuitorului.
3. D U M I N I C A 3.Ziua din săptămână în care s-a
petrecut acest eveniment.
4. S O L D A Ț I 4.Ei stăteau de pază.
5. P I A T R A 5.A fost dată la o parte de îngerul
Domnului.
6. M I R O N O S I Ț E

9
6. Ele au văzut primele mormântul gol.
7. A P O S T O L I I 7.Au fost acuzați că au furat trupul
Domnului.
8. A 8. Prima literă din alfabet.
9. Cu acestea doreau femeile să ungă
trupul lui Iisus.
9. M I R E S M E 10.A fost găsit fără Iisus Hristos.
11. După Înviere, Domnul Iisus
10. M O R M Â N T Hristos a dovedit că este ………….. .
11. V I U 12. Prenumele femeii căreia i S-a
arătat pentru prima dată.
12. M A R I A 13.Apostolul care lipsea în ziua
13. T O M A Învierii, dar a fost prezent după opt
zile după acest eveniment.
14. P A T R U Z E C I 14.Numărul zilelor cât a mai stat
Domnul pe pământ, timp în care S-a
arătat mai multor oameni, apoi S-a
B înălțat la Cer.

Dacă rezolvi corect rebusul, pe


verticala A-B vei găsi salutul de Paști
al creștinilor.

ANEXA 2 – Taina Sfintei Cununii

O femeie necăjită a venit odată la un preot ca să-i ceară un sfat:


- Părinte, ajută-mă rogu-te cu un sfat: n-am înţelegere în casă, bărbatul
meu cheltuieşte mai mult decât câştigăm, uneori bea, alteori ne
certăm, datoriile cresc iar noi şi copiii trăim tot mai rău. Ce să fac?
- Lasă femeie! O să vorbesc eu cu el.
După câteva zile preotul se întâlneşte pe drum cu bărbatul femeii
şi-l întreabă:
- Cum o mai duci, fiule?
- Eh! Destul de greu, părinte…
- Păi, din câte ştiu eu, femeia ta este harnică, nu?!
- Ei, așa e părinte! Slavă Domnului, mi-a dat femeie bună, nu mă pot
plânge.
- Păi atunci, care e problema?
Încurcat, omul nu a ştiut ce să mai răspundă, dar preotul îi spuse:
- Vezi pasărea aceea, care zboară acuma chiar pe deasupra casei tale?
- Da, părinte, o văd.

10
- Ei bine, căsătoria este şi ea, fiule, tot așa ca o pasăre, iar bărbatul şi
femeia sunt cele două aripi ale păsării. Dacă nu bat aerul amândouă
aripile odată, pasărea nu poate zbura. Oricât s-ar strădui, o singură
aripă, fără ajutorul celeilalte, nu poate face nimic. Caută și tu să îţi
ajuţi nevasta şi copiii, că doar aşa te poţi numi om creștin. Mulţumirea
ta depinde de mulţumirea familiei tale.
Recunoscător pentru sfat, bărbatul a plecat mai departe, iar, în
gând îi stăruiau cuvintele spuse de preot.

(Pilde și povestiri pentru copii,


Editura Credința Străbună, Iași, 1998,
pag.33)

ANEXA 3 – Copilul binecrescut

Într-un sat din câmpie s-au întâlnit la fântână trei femei. Două
dintre ele nu mai încetau să-şi laude băieţii lor. Cea de-a treia însă nu
spunea nimic, cu toate că avea şi ea un băiat de care nu s-ar fi putut
plânge. Au luat cele trei femei câte o găleată cu apă şi au plecat
împreună înapoi, spre casă. Pe drum, s-au întâlnit cu cei trei copii,
care se jucau într-o livadă.
- Ia uite pe al meu, a zis prima femeie, vai, e aşa de puternic.
- Aaa, dar al meu, zise şi a doua, e priceput la toate.
Nici de această dată cea de-a treia femeie nu a spus nimic,
uitându-se cu dragoste însă la cei trei copii.
Atinci copilul ei văzându-și mama s-a grăbit să vină înaintea
mamei sale și să-i ia el găleata cu apă. Ceilalţi doi băieţi văzând asta
au început să râdă şi au rămas să se joace în livadă.

11
Acum însă se vedea adevărul. În smerenia ei, cea de-a doua
femeie nu se lăuda, dar în locul ei vorbeau faptele copilului ca rezultat
al educației pe care a primit-o de la părinții lui.

(Pilde și povestiri pentru copii,


Editura Credința Străbună, Iași, 1998, pag.53)

ANEXA 4

12
ANEXA 5

13
Lectură

Rugăciune pentru părinți


1.Doamne, cât este de bine 3.Fă-le parte tot de bine
Când e mama lângă mine, Să poarte grijă de mine,
Doamne, cât este de rău Și mereu cu harul Tău,
Când nu-l văd pe tatâl meu. Izbăvește-i de cel rău.
2.Tata, mama mă iubesc 4. Doamne, ține-i fericiți
Pentru mine ei trudesc Pe părinții mei iubiți,
Ține-i Doamne, Îndurate, Să mă poată crește bine,
La mulți ani, cu sănătate. Să se bucure de mine.
(Din folclorul copiilor)

14
Învierea Domnului. Arătările de după Înviere

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15