Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect de lecţie

Şcoala: Colegiul Agricol Poarta Albã


Clasa: a-V-a
Profesor: Nicolae Andrei
Unitatea de învăţare : Termeni de miscare
Detaliere de conţinut: Tempoul
Tipul lecţiei: predare-invatare
Disciplina de învăţământ la care se susţine lecţia: Educaţie Muzicala
Aria curriculara: arte
Durata orei : 50min.
Obiective de referinţă:
- să interpreteze vocal, individual sau în colectiv cântece de diferite tipuri şi
genuri;
- să folosească instrumente de percuţie în exerciţii şi cântece;
- să audieze lucrări muzicale de diferite genuri, sesizând elementele de limbaj
muzical învăţate.
Obiectivele operaţionale ale lecţiei:
.0.1. să fie capabil să recunoasca tempouri diferite
.0.2. să fie capabili sa cante corect piese care au indicate diferite tempouri
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstrarea prin cântec, munca
independentă.
. Forma de organizare: activitate frontală, pe grupe şi individuală
Activitati de invatare:
- intuire auditivă;
- exersare în exerciţii;
- recunoaştere în audiţii;
- descoperirea în cântece;
- aplicare în cântec;
.

1
DESFĂŞURAREA LECŢIEI:
MOMENTELE Activitatea Profesorului Activitatea elevului
LECŢIEI
1.Moment Organizarea clasei pentru buna Preiau sarcinile propuse
desfăşurare a lecţiei şi pregătirea
organizatoric psihică pentru o lecţie de muzică de profesor

2.Verificarea temei şi Răspund le întrebări


Va pune întrebări legate de lecţia
a cunoştinţelor precedenta
teoretice

4. Anunţarea temei şi
Anunta titlul lectiei: Tempoul
prezentarea - Gradul de mişcare sau viteza în -Notează în caiet titlul
materialului ales care se desfăşoară orice piesă lecţiei
muzicală se numeşte tempo. El
este foarte important deoarece, nimic
nu schimba interpretarea unei piese
muzicale, mai mult decât un tempo
greşit, în neconcordanţă cu
concepţia compozitorului sau cu
Desfasurarea lectiei caracterul acesteia. - elevii sumt atenti si
- tempoul se măsoară in Metronom noteaza in caiete
Mercel MM
- Tempoul muzical se redă în scris
prin mijlocirea unor termeni
provenind din limba italiană şi având
o răspândire universală, al căror
efect este de două feluri:
− termeni indicând o mişcare
constantă,
− termeni indicând o mişcare
variabilă,

1. Termenii principali indicând o


mişcare constantă
a. Mişcările rare
− Largo (M.M. 40-46) – larg,
foarte rar
− Lento (M.M. 46-52) – lent, lin,
domol
− Adagio (M.M. 52-56) – rar,
aşezat, liniştit, comod

2
b. Mişcările mijlocii
− Andante (M.M. 63-66) –
„mergând”, potrivit de rar, liniştit - elevii sumt atenti si
− Andantino (M.M. 66-72) – ceva noteaza in caiete
mai repede decât Andante
− Moderato (M.M. 80-92) –
moderat, potrivit
− Allegretto (M.M. 104-112) –
repejor, puţin mai rar decât
Allegro.
c. Mişcările repezi
− Allegro (M.M. 120-138) –
repede
− Vivace (M.M. 152 – 168) – iute,
viu
− Presto (M.M. 176-192) – foarte
repede
2. Termenii indicând mişcările
gradate sau progresive (cu
- elevii sumt atenti si
utilizarea cea mai răspândită)
2. Termenii indicând mişcările noteaza in caiete
gradate sau progresive (cu
utilizarea cea mai răspândită)
a. Pentru rărirea treptată a
mişcării
− rallentando (rall) – rărind din ce
în ce mai mult, încetinind
mişcarea;
− ritardando (ritard) – întârziind,
rărind;
− ritenut (rit) – reţinând, încetinind
mişcarea
b. Pentru accelerarea treptată a
mişcării:
− accelerando (accel) –
accelerând, iuţind din ce în ce mai
mult;
− affrettando (affret) – grăbind;
− incalzando – zorind, însufleţind
mişcarea;
− precipitando – precipitând,
grăbind;
− stretto – îngustând, strâmtând,
iuţind;

3
− stringendo – strângând, grăbind
mişcarea;
c. Pentru revenirea la tempoul
iniţial
− a tempo - elevii sumt atenti si
− tempo primo (tempoI) noteaza in caiete
− come prima
− al rigore del tempo

Dintre temporile specifice muzicii


de dans amintim:
- Tempo di valse = miscare in 3\4, - elevi citesc partitura
vioaie si dau raspunsurile
- Tempo di minuetto = dans vechi potrivite pe care le si
francez in 3\4, gratios noteaza in caiete
- tempo di hora = dans popular in
2\4 sau in 6\8, taraganat
- se va analiza piesa „ Iepurasul”
astfel:
- se va afla tonalitatea in care este
compus
- se va afla masura,
- se vor gasi valorile de note si
pauzele
- se vor gasi formulele ritmice
existente in piesa

5. Consolidarea
conţinutului propus Se va solfegia, invata si canta - elevi asculta mai intai iar
cantecul „Iepurasul” – muzica
apoi canta cu profesorul
Dumitru D. Stancu

6. Evaluarea
10 - învăţarea întregului material
predat
9-însuşirea cunoştinţelor, cu 2-3 erori
8-reproducerea slabă a materialului

7. Asigurarea feed-
back-ului

4
5