Sunteți pe pagina 1din 15

Cuprins

1. Conținut legal (art 286 Cod Penal)................................................................................................3


2. Definiţii.............................................................................................................................................3
2. Elementele infracţiunii...................................................................................................................4
3.1 Obiectul infracțiunii.....................................................................................................................4
3.2 Subiecții infracțiunii:....................................................................................................................4
3.3 Latura obiectivă...........................................................................................................................5
3.4 Latura subiectivă..........................................................................................................................9
4. Forme................................................................................................................................................9
4.1. Aspecte procesuale și forme ale infracțiunii................................................................................9
4.2. Sancţiuni...................................................................................................................................10
4.3 Elemente de procedură..............................................................................................................10
5. Fișa infracțiunii............................................................................................................................12
6. Corespondența cu vechiul cod penal................................................................................................19
SPEŢĂ.................................................................................................................................................21
Comentariu speță................................................................................................................................66
BIBLIOGRAFIE.................................................................................................................................70

1
1. Conținut legal (art 286 Cod Penal)

Înlesnirea prin orice mijloace a evadării se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5


ani.
Înlesnirea evadării:
a) săvârşită prin folosire de violenţe, arme, substanţe narcotice sau paralizante;
b) a două sau mai multor persoane în aceeaşi împrejurare;
c) unei persoane reţinute sau arestate pentru o infracţiune sancţionată de lege cu
pedeapsa detenţiunii pe viaţă ori cu pedeapsa închisorii de 10 ani sau mai mare ori
condamnate la o astfel de pedeapsă
se sancţionează cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor
drepturi.
Dacă faptele prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) sunt săvârşite de o persoană care avea
îndatorirea de a-l păzi pe cel reţinut sau deţinut, limitele speciale ale pedepsei se majorează
cu o treime.
Înlesnirea evadării, săvârşită din culpă, de către o persoană care avea îndatorirea de
a-l păzi pe cel care a evadat, se pedepseşte cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani.
Tentativa la infracţiunile prevăzute în alin. (1)-(3) se pedepseşte.

2. Definiţii

Infracțiunea, într-o accepțiune generală, reprezintă o faptă ce prezintă un pericol


social, săvârșită cu vinovăție și prevăzută de legea penală.
Aceste trei caracteristici sunt prevăzute în art. 17 al.1 din Codul penal.
Infracţiune = “Infracţiunea este fapta prevăzută de legea penală, săvârşită cu
vinovăţie, nejustificată şi imputabilă persoanei care a săvârşit-o.”1
“Fapta pedepsită de lege, constând în încălcarea unei legi penale. Încălcarea cu
vinovăţie a unei legi penale.”2
Conceptul de faptă poate consta atât într-o acțiune, cât și într-o inacțiune
(nonacțiune). Astfel, acțiunea reprezintă o formă de manifestare a faptei, o conduită pozitivă
din partea făptuitorului prin care acesta își mobilizează energia pentru a face ceva, pentru a
produce o modificare în realitatea ce îl înconjoară. (spre exemplu lovirea este o acțiune).
1
https://legeaz.net/noul-cod-penal/art-15, accesat în data de 02.01.2019, h 17: 07
2
https://dexonline.ro/definitie/infrac%C8%9Biune, accesat în data de 02.01.2019, h 17: 09

2
Inacțiunea (nonacțiunea) constă într-o comportare negativă, în neîndeplinirea unei
obligații impuse de lege. (ex : nehrănirea unui copil de vârstă fragedă și provocarea acestuia
unor dureri cauzate de lipsa hranei reprezintă infracțiune prin omisiune, adică prin inacțiune.)
Infractor = “persoană care a săvârşit în calitate de autor, instigator sau complice o
infracţiune.”3
Victimă = “persoană care suferă un prejudiciu ori o atingere a vieţii, sănătăţii sau
integrităţii sale fizice ca urmare a unei fapte ilicite săvârşite de altcineva.“4
evadare = “ Fugă pe ascuns dintr-o închisoare, dintr-un lagăr etc.pentru a scăpa de o
detenție sau dintr-o captivitate Si: (rar) evaziune. ..”5
înlesnire = “(Cu privire la acțiuni, fapte etc.) A face să fie mai lesne de înfăptuit; a
ușura, a facilita. I-am cerut să-mi înlesnească s-ajung la unitatea mea. SADOVEANU, P. M.
124”6

2. Elementele infracţiunii

3.1 Obiectul infracțiunii

a)Obiectul juridic special


Relațiile sociale cu privire la înfăptuirea justiției și respectarea stării legale de
reținere sau deținere;
b)Obiect material
Există, însă doar în contextul variantei agravate prin folosirea de violențe, de arme
sau de substanțe narcotice sau paralizante, obiectul material va fi corpul persoanei ori bunul
împotriva căruia sunt folosite aceste mijloace.

3.2 Subiecții infracțiunii:

a)Subiectul activ – este individualizat in persoana aceluia care are indatorirea de a


pazi pe cel care a evadat.

3
https://legeaz.net/dictionar-juridic/infractor, accesat în data de 02.01.2019, h 17: 50
4
https://dexonline.ro/definitie/victim%C4%83, accesat în data de 02.01.2019, h 17:55
5
https://dexonline.ro/definitie/evadare accesat în data de 02.01.2019, h 17: 55
6
https://dexonline.ro/definitie/inlesnire

3
În legatura cu subiectul activ calificat, deosebim 2 cerințe esențiale care trebuie să se
realizeze cumulativ: indatorirea de a pazi pe cei realmente retinuți sau detinuți trebuie sa fie
oficiala, si această îndatorire să existe la momentul savarsirii faptei in raport cu cel care a
evadat sau a încercat acest lucru.7
Autorul poate fi orice persoane care are capacitate penală, cu excepția celui care
evadează; în cazul variante, fapta se servește de persoana care avea îndatorirea de a păzi pe
cel care a evadat;
Participația penală este posibilă in toate formele: coautorat, complicitate sau
instigare.

b)Subiectul pasiv – Statul.


Locul și timpul săvârșirii infracțiunii:
– locul săvârșirii infracțiunii nu prezintă relevanță pentru existența acesteia;
– infracțiunea se comite în timpul cât o persoană se află in stare de reținere sau deținere.
Situația premisă: – constă în preexistența unei stări legale de reținere sau deținere in
care se află o altă persoană.
Este identica cu cea de la evadare. Pentru unele variante ale faptei, din situația
premisa face parte si obligația de pază a făptuitorului în raport cu cel care a evadat, precum și
existenta unei retineri, arestari sau condamnari, pentru o infractiune prevazuta cu o pedeapsa
mai mare de 10 ani pentru cel care beneficiază de înlesnirea evadării.
Formele infracțiunii:
– tentativa este posibilă și incriminată, cu excepția formei atenuate;
– nu poate fi săvârșită in formă continuată.

3.3 Latura obiectivă

A. Latura obiectivă

Element material– ajutorul material sau moral dat suspectului, inculpatului sau
condamnatului.Actele de ajutorare trebuie sa fie anterioare sau concomitente evadării;
Infracțiunea8 pe care o analizăm se realizează, sub aspectul elementului material, în
varianta tip, prin înlesnirea evadării, act ce presupune existența unei persoane legal reținute

7
http://www.stiucum.com/drept/drept-penal/Inlesnirea-evadarii35294.php
8
Vasile Dobrinoiu, Noul cod penal comentat – Partea specială, Editia a III, pag 486-290

4
sau deținute și un act de ajutor dat acesteia pentru a putea păsăsi ilegal locul unde se află
privată de libertate.
Se reține infracțiunea de înlesnire a evadării și în cazul în care ajutorul este dat
persoanei condamnate pentru a nu se prezenta nejustificat la locul de deținere, la expirarea
perioadei în care s-a aflat legal în stare de libertate, precum si persoanei condamnate, pentru a
părăsi locul de muncă aflat în exteriorul locului de deținere.
Infracțiunea subzistă numai atunci când înlesnirea evadării este efectivă și reprezintă o
contribuție la evadare.
Această înlesnire poate fi materială, când procură celui care urmează să evadeze
anumite lucruri, cum ar fi: haine, documente, înlăturarea unor obstacole materiale, punerea la
dispoziție a banilor pentru achiziționarea unor mijloace care să fie foloste pentru evadare etc.
De asemenea, poate fi și o contribușie imaterială (morală), ca, de exemplu, procurarea
de informații, darea de indicații sau instrucțiuni, stabilirea de legături cu alte persoane pentru
a le transmite deținutului în vederea orientării și a stabilirii planului de evadare etc.
Înlesnirea evadării poate să constea într-o acțiune (comisiune, acte pozitive), dar poate
să imbrace, darea de indicații sau deținuți, print-o omisiune), în cazul variantei agravate
prevăzute în alin.(3)
Înlesnirea evadării poate interveni înainte sau în timpul evadării.Ajutorul dat unui
infractor după evadare nu constituie infracțiunea de înlesnire a evadării, ci infracțiunea de
favorizare a făptuitorului. Între activitatea de înlesnire și evadare trebuie să existe un raport
de cauzalitate.
Înlesnirea evadării subzită numai dacă privește o persoană care se află în stare legală
de reținere sau de deținere ori o persoană condamnată aflată în stare de libertate și care are
obligația revenirii la locul de deținere ori care lucrează în exteriorul locului de deținere,
neinteresând modul sau mijloacele de comitere a faptei.
Înlesnirea evadării nu trebuie confundată cu instigarea la evadare. Dacă în cazul
instigării la evadare persoană reținută ia hotărârea de a evada ca urmare a activității
instigatorului, în cazul înlesnirii evadării, hotărârea de a evada este luată de acea persoană
anterior și independent de activitatea celui reținut sau deținut să evadeze, iar apoi să acorde
acestuia spijin pentru realizarea hotărârii luate.
În acest caz, în doctrină se susține că există concurs între instigare la evadare și
infracțiunea de înlesnire e evadării, deoarece este vorba de acte diferite de participare la două
infracțiuni distincte.

5
Înlesnirea evadării nu trebuie confundată cu instigarea la evadare. Dacă în cazul
instigării la evadare persoana reținută sau deținută ia hotărârea de a evada ca urmare a
activității instigatorului, în cazul înlesnirii evadării, hotărârea de a evada este luată de acea
persoană anterior și independent de activitatea celui care îi sprijină evadarea.
Se poate întămpla ca aceeași persoană să determine hotărârea celui reținut sau deținut
să evadeze, iar apoi să acorde acestuia sprijin pentru realizarea hotărârii luate.
În acest caz, în doctrină se susține că exista concurs între instigare la evadare și
infracțiunea de înlesnire a evadării, deoarece este vorba de acte diferite de participație la doua
infracțiuni distincte.
Înlesnirea evadării este mai gravă, conform art. 286 alin (2) C. Pen, în trei ipoteze.
Prima se referă la înlesnirea evadării săvârșită prin folosirea de violențe, arme,
substanțe narcotice sau paralizante. Agravanta se justifică prin mijloace periculoase folosite
în procesul evadării. Agravanta se reține atât în situația în care se înlesnește evadarea unei
persoane cunoscând că aceasta va folosi violența, armele, substanțele narcotice sau
paralizante, cât și în situația în care aceste instrumente sau mijloace sunt folosite de către cel
care înlesnește evadarea.
Într-o altă opinie, în ceea ce privește violențele, acestea trebuie să fie foloste de cel
care evadează, indiferent dacă le-a folosit sau nu și cel care înlesnește evadarea.
A doua ipoteză de agravare [alin. (2) lit. b)] se referă la înlesnirea evadării a două sau
mai multor persoane în aceeași împrejurare.
Nu are relevanță dacă unele dintre persoanele ajutate au reușit să evadeze și altele nu,
agravanta urmând să se rețină dacă ajutorul este acordat la cel puțin două persoane în aceeași
împrejurare.
O a treia ipoteză de agravare, potrivit alin (2) lit. c), se reține dacă se înlesnește
evadarea unei personae reținute sau arestate pentru o infracțiune pentru care legea prevede o
pedeapsă mai mare de 10 ani sau condamnate la o asemenea pedeapsă. Aceasă agravantă are
în vedere periculozitatea deosebită a persoanei a căreia evadare se înlesnește, periculozitatea
dată de caracterul grav al infracțiunii săvârșite.
Analizând latura obiectivă a infracțiunii, se reține că elementul material constă în
ajutorul dat, prin orice mijloace, persoanei aflate în stare legală de deținere pentru evadare.
Astfel, pe de-o parte trebuie să existe o persoană deținută aflată în stare legală de deținere, iar
pe de altă parte ca acțiunea de înlesnire să se materializeze în acțiunea sau inacțiunea

6
anterioară sau concomitentă a subiectului activ calificat, aptă să contribuie la evadare, dacă a
avut loc o evadare ori numai o încercare de evadare.9
Incriminarea faptei de înlesnire a evadării nu presupune sancționarea neîndeplinirii
ori a îndeplinirii defectuoase a unei atribuții concrete, explicit reglementată și impusă în
sarcina subiectului activ, ce necesită a fi identificată și individualizată în reținerea conținutul
constitutiv al infracțiunii, ci ajutorul dat deținuților pentru evadare poate consta în orice
acțiune sau inacțiune exercitată în cadrul atribuției de pază a persoanelor deținute.
Această concluzie se desprinde din conținutul art. 286 alin. (1) C.pen., prin care se
prevede că înlesnirea se poate realiza prin orice mijloace , element material preluat în
incriminarea aceleiași fapte săvârșite din culpă. Așa fiind, condiția esențială este aceea ca
actele de ajutorare să fie apte să contribuie la încercarea de evadare ori la evadare, iar
subiectul activ al infracțiunii să aibă atribuția generală de pază a persoanei deținute.
Aducerea la îndeplinire a atribuției de pază, în sens larg, a persoanei aflate în stare
de deținere se realizează prin respectarea tuturor activităților stabilite prin actele normative
primare sau secundare care reglementează îndatoririle de serviciu ale subiectului activ
calificat, tocmai în acest scop, al garantării menținerii persoanelor în stare de deținere
Latura obiectiva. Infractiunea se poate realiza fie printr-o actiune cat si printr-o
inactiune. Nu exista modalitati normative, de aceea fapta se poate realiza prin orice mijloace.
Este necesar ca ajutorul care il da faptuitorul sa fi fost apt pentru a facilita evadarea.
Rezultatul acestei fapte reprezinta o stare de pericol creat pentru buna desfasurare a
activitatii organelor de justitie si pentru procesul executarii pedepsei cu care justitia penala isi
finalizeaza actiunea.
b)Urmarea imediată– starea de pericol pentru înfăptuirea justiției;
În cazul infracțiunii de înlesnire a evadării, urmarea imediată constă în crearea unei
stări de pericol pentru desfășurarea în bune condițiuni a activității de înfăptuire a justiției,
fiind vorba de o evadare din starea legală de reținere sau deținere ori încercarea de evadare.
Urmarea imediată se produce implicit odată cu acțiunea incriminată, întrucat textul nu
condiționează existența infracțiunii de producere a unui rezultat determinat.
c)Legătura de cauzalitate- rezultă din materialitatea faptei.
. Între activitatea de înlesnire a evadării și urmarea imediată există o legătură de
cauzalitate, legătura inerentă activității comise.

9
Sergiu Bogdan şi Doris Alina Serban, Drept Penal. Partea Specială. Infracţiuni contra persoanei şi contra
înfăptuirii justiţiei, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2017;

7
Din analiza textului rezultă că actul de înlesnire trebuie sa fi avut drept consecință o
evadare sau o încercare de evadare, iar între activitatea ilegală și rezultat să existe o legătură
de cauzalitate.

3.4 Latura subiectivă

Fapta este incriminată atunci când se săvârșește cu intenție directă sau indirectă, însă
nu interesează sub aspectul existenței infracțiunii mobilul sau scopul cu care a fost săvârșită.10
Latura subiectivă constă la toate variantele în intenție directă sau indirectă. De la
aceasta regula există o singura excepție: incriminarea aparte a savarsirii faptei din culpă si
numai atunci cand este savarsită de o persoana care are o anumita calitate, denotă că restul
variantelor infracțiunii se savarsesc numai cu intentie chiar si atunci cand fapta se savarseste
printr-o inactiune.
Scopul sau mobilul activitatii infractionale sunt irelevante pentru calificarea penala
a faptei.

4. Forme

Tentativa este incriminată, existența ei presupune începerea realizării actelor de


înlesnire si întreruperea lor din motive independente de voința făptuitorului, mai înainte ca
aceste acte sa-și fi dobandit aptitudinea de a ajuta efectiv o evadare. Infracțiunea s-a
consumata in momentul in care s-a savarsit fie evadarea, fie tentativa evadarii. Infractiunea
nu poate avea forma continuată.

4.1. Aspecte procesuale și forme ale infracțiunii

 Variante agravate:
– Înlesnirea evadării săvârșită prin folosire de violențe, de arme, substanțe narcotice sau
paralizante;
– Înlesnirea evadării a două sau mai multor persoane in aceeași împrejurare;
-Înlesnirea evadării unei persoane reținute sau arestate pentru o infracțiune sancționată de
10
Ilie Pascu şi Petre Buneci, Drept Penal. Partea Specială. Volum I, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2017;

8
lege cu pedeapsa detențiunii pe viață ori cu pedeapsa închisorii de 10 ani sau mai mare;
– Înlesnirea evadării săvârșită de o persoană care avea îndatorirea de a-l păzi pe cel care a
evadat.
 Varianta atenuată
– înlesnirea evadării din culpă (ușurință sau neglijență) săvârșită de cel care avea îndatorirea
de a-l păzi pe evadat.
.
4.2. Sancţiuni

Sancțiuni:
– pedeapsa cu închisoarea de la 1 la 5 ani în cazul înlesnirii prin orice mijloace;
– pedeapsa cu închisoarea de la 2 la 7 ani in cazul înlesnirii evadării prin folosire de violențe,
arme, substanțe narcotice sau paralizante;
– pentru varianta agravată a săvârșirii înlesnirii de către persoana care avea îndatorirea de a-l
păzi pe cel reținut sau deținut, pedeapsa se majorează cu o treime;
– pentru varianta atenuată a înlesnirii evadării, săvârșită din culpă, de către persoană care
avea îndatorirea de a-l păzi pe cel care a evadat, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2
ani.

4.3 Elemente de procedură

Acțiunea penală se pune în mişcare din oficiu.

Observații
1. Înlesnirea evadării reprezintă o incriminare autonomă a unor activități de
complicitate la evadare.
2. Fapta nu este tipică dacă se înlesnește evadarea unei persoane care este privată
nelegal de libertate.
3. Dacă o persoana determină pe cel privat de libertate să evadeze, iar apoi îl
ajută prin acte efective să pune în executare hotărârea luată, se va reține instigarea la evadare
în concurs cu înlesnirea evadării.
4. Persoana care evadează nu poate răspunde penal pentru instigare la
infracțiunea de înlesnire a evadării, față de natura infracțiunii, care reprezintă o incriminare
autonomă a unor activități de complicitate la evadare.

9
Fapta de înlesnirea evadării poate parcurge toate fazele de desfășurare: pregătire,
încercare, consumare și epuizare.
Actele pregătitoare nu sunt incriminate și pedepsite de dispozițiile penale în vigoare.
În situația în care fapta a fost comisă ori încercată, actele pregătitoare realizate de alte
persoane decât autorul înlesnirii evadării sunt socotite acte de complicitate anterioară dacă au
contribuit la comiterea infracțiunii.
Înlesnirea evadării, cu toate că reprezintă o activitate de complicitate la evadare având
o incriminare autonomă, de sine stătătoare este suspectibilă de tentativă. În cazul tentativei de
care am amintit hotărârea de a comite înlesnirea evadării a fost pusă în executare, însă a fost
întreruptă, sau fiind dusă pană la capat, nu și-a propus efectul (rezultatul) din cauza unor
împrejurări independente de voința făptuitorului, cerându-se însă îndeplinirea condiției în
sensul că activitatea începută să fi fost aptă prin natura ei de a produce rezultatul.
Potrivit art. 286 alin ultim C. Pen, tentativă la infracțiunile prevăzute în alin. (1) – (3)
se pedepsește.
Infracțiunea de înlesnire a evadării din culpă nu este susceptibilă de tentativă, deoarece
faptele comise din culpă nu au tentativă.
Infracțiunea de înlesnire a evadării se consumă în momentul în care executarea
acțiunii de înlesnire dusă până la capăt a avut efect evadarea sau tentativa de evadare și s-a
produs deci urmarea imedită, adică crearea stării de pericol pentru relațiile sociale privind
înfăptuirea justiției.
Infracțiunea de înlesnire a evadării, găsindu-se într-o conexitate cu infracțiunea de
evadare, ca și aceasta, nu este susceptibilă de forma infracțiunii continuie, ambele fiind
infracțiuni ce nu pot fi prelungite în timp. Activitatea infracțională se epuizează deci în
momentul consumării infracțiunii.

5. Fișa infracțiunii

1 Definiția legală

10
Înlesnirea prin orice mijloace a evadării unei persoane din starea legală de reținere sau
deținere (art 286 NCP).

2 Structura infracțiunii

A. Obiect

1.Juridic 2 Material

A. Principal: relațiile sociale referitoare A. In principiu, nu are;

la înfăptuirea justiției și la respectarea

stării de reținere sau deținere.

B. Secundar: integritatea fizică sau sănătatea B. Corpul victimei, când fapta se

persoanei și relațiile sociale în legatură se comite prin acte de violență

cu acestea [in cazul variantei agravate prevăzute

de art. 286 alin (2) lit. a) NCP].

11
. 6. Corespondența cu vechiul cod penal

Cu unele deosebiri, înlesnirea evadării, prevăzută la art. 286 NCP, are corespondent
în incriminarea cu aceeaşi denumire marginală prevăzută la art. 270 CP 1969.
Incriminarea din noul Cod penal include o variantă tip, două variante agravate,
dintre care una comună formei simple şi formei agravate de la alin. (2), şi o variantă atenuată.
Pentru varianta tip a infracţiunii a fost păstrat acelaşi conţinut normativ, situaţie în
care expunerile teoretice şi jurisprudenţa în materie realizate sub Codul penal anterior îşi vor
menţine valabilitatea şi în aplicarea incriminării din noul Cod penal.11
în noua reglementare, textul de incriminare a fost reordonat, în sensul că
circumstanţa agravantă referitoare la calitatea subiectului activ de persoană care avea
îndatorirea de a-1 păzi pe cel reţinut sau deţinut nu a mai fost prevăzută în partea finală a
fiecăreia dintre variantele normative, ci a fost înscrisă, separat, în alin. (3) al art. 286 NCP.
De asemenea, în alin. (2) al art. 286 NCP au fost reunite trei circumstanţe agravante,
în condiţiile în care două dintre acestea se regăseau, cu unele modificări, şi în Codul penal din
1969, însă în texte normative distincte.
În privinţa variantelor agravate se constată o serie de deosebiri de conţinut şi de
regim sancţionator faţă de reglementarea anterioară. Astfel, referitor la varianta agravată din
alin. (2) al textului de incriminare, se constată că au continuat să rămână ca împrejurări ce
sporesc gravitatea faptei folosirea de violenţe şi folosirea de arme, la care au mai fost
adăugate alte două elemente noi: întrebuinţarea de substanţe narcotice şi întrebuinţarea de
substanţe paralizante. Au fost înlăturate elementele circumstanţiale constând în folosirea de
alte instrumente şi comiterea faptei de două sau mai multe persoane împreună, situaţie
remarcată şi în cazul infracţiunii de evadare.
A fost introdus un element circumstanţial nou, care presupune o pluralitate de
subiecţi pasivi, precum şi cerinţa ca ajutorul să fie dat acestora (subiecţilor pasivi) în aceeaşi
împrejurare.
Al treilea element circumstanţial inclus în varianta agravată de la alin. (2) al art. 286
NCP a fost reformulat, ocazie cu care, în cazul înlesnirii evadării unei persoane deţinute în
baza unei condamnări definitive, este necesar ca pedeapsa aplicată să fie detenţiunea pe viaţă

11
Laura Maria Stănilă, Drept penal. Partea Specială. Caiet de seminar, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2016;

12
sau închisoarea mai mare de 10 ani, spre deosebire de reglementarea anterioară, când se cerea
ca soluţia de condamnare să fi fost pronunţată pentru comiterea unei infracţiuni sancţionate
de lege cu închisoarea mai mare de 10 ani, indiferent de cuantumul pedepsei aplicate.
Totodată, în noua reglementare a fost adăugată şi situaţia reţinerii, deţinerii pentru o
infracţiune pentru care pedeapsa prevăzută de lege este detenţiunea pe viaţă, respectiv
condamnarea la o astfel de pedeapsă, împrejurare ce nu era prevăzută în legea veche.
În cazul variantelor agravate au fost aduse modificări şi în privinţa regimului
sancţionator, în sensul atenuării acestuia.
Legea penală mai favorabilă. Prin prisma regimului sancţionator, pentru faptele
prevăzute la alin. (1), (2) şi (3), noul Cod penal este legea mai favorabilă. în privinţa formei
agravate de la alin. (2), conform dispoziţiilor tranzitorii de la art. 12 alin. (1) din Legea nr.
187/2012, în cauzele penale în care hotărârea de condamnare nu a rămas definitivă până la
data intrării în vigoare a noului Cod penal, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării
unor drepturi se va aplica şi infracţiunilor de înlesnire a evadării comise sub vechiul Cod
penal.
Pentru varianta atenuată înscrisă la alin. (4), dată fiind menţinerea limitelor speciale
de pedeapsă din vechea lege, aplicarea legii penale mai favorabile nu se va pune.
În noua reglementare, sistematizarea este diferită, agravanta diferitoare la calitatea
subiectului activ de persoană care avea îndatorirea de a-l păzi pe cel reținut sau deținut
nemaifiind prevăzută în textul fiecarei variante normative, ci distinct, in alin (3) al art. 286 C.
Pen.
O sistemizare există și în ceea ce privește prima variantă agravată a infracțiunii în
noua reglementare, unde sunt reunite în cadrul aceluiași alineat mai multe elemente de
circumstanțiere care în reglementarea anterioară se regăseau pe trepte de gravitate diferite.
De asemenea, dacă în vechea reglementare se constată o compatibilitate perfectă între
circumstanțele de agravare la infracțiunea de evadare și la înlesnirea evadării, în noua
reglementare pot fi observate două diferențieri: în primul rând la infracțiunea de evadare nu
se mai reține agravanta săvârșirii faptei de două sau mai multe personae împreuna, dar există
agravanta înlesnirii evadării a două sau mai multor persoane în aceeași împrejurare, iar, în al
doilea rând la infractiunea de evadare s-a renunțat la agravanta săvârșirii infracțiunii prin alte
instrumente în afară de arme, pe când la înlesnirea evadarii fapta este mai gravă dacă se
săvârșeste prin folosirea unei substante narcotice sau paralizante.

13
Astfel prin noua incriminare se câștigă la capitolul sistematizare, dar exista semen de
întrebare în cee ace privește coerența incriminării infracțiunilor de evadare și înlesnirea
evadarii.

BIBLIOGRAFIE

1. Codul penal;
2. Codul de procedură penală;
3. Mihail Udroiu, Drept penal. Partea specială. Sinteze şi grile, Ed. C.H. Beck,
Bucureşti, 2018;
4. Victoria Cristiean, Drept penal. Partea speciala I. Infracţiuni contra
persoanei. Infracţiuni contra patrimoniului, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2017;
5. Sergiu Bogdan şi Doris Alina Serban, Drept Penal. Partea Specială.
Infracţiuni contra persoanei şi contra înfăptuirii justiţiei, Ed. Universul Juridic, Bucureşti,
2017;
6. Laura Maria Stănilă, Drept penal. Partea Specială. Caiet de seminar, Ed.
Universul Juridic, Bucureşti, 2016;
7. Ilie Pascu şi Petre Buneci, Drept Penal. Partea Specială. Volum I, Ed.
Hamangiu, Bucureşti, 2017;

Surse online:

8. http://www.inm-lex.ro, accesat la data de 10.05.2019


9. http://portal.just.ro, accesat la data de 11.05.2019
10. https://www.constitutiaromaniei.ro, accesat la data de 11.05.2019
11. https://legeaz.net, accesat la data de 14.05.2019
12. https://dexonline.ro, accesat la data de 14.05.2019
13. https://adevarul.ro, accesat la data de 14.05.2019
14. https://hyperliteratura.ro, accesat la data de 14.05.2019
15. https://dreptmd.wordpress.com, accesat la data de 04.06.2019
16. https://ro.wikipedia.org/wiki, accesat la data de 04.06.2019
17. https://consultantavocat.ro/inlesnirea-evadarii/, accesat la data de 04.06.2019
18. https://sjse-ct.spiruharet.ro/images/secretariat/secsjse-
ct/biblioteca_virtuala_drept/sinteza_si_intrebari_orientative/an_universitar_2016_2017/an_3

14
_2016_2017/sem_2/drept_penal_partea_speciala_2/drept_penal_partea_speciala_2_an_3_se
m_2.pdf , accesat la data de 10.06.2019

15