Sunteți pe pagina 1din 2

Intocmirea unui dosar personal pentru fiecare angajat in parte este, daca nu necesara

cat OBLIGATORIE, acest lucru rezultand atat din H.G. 500/2011 (art. 8) cat si din
prevederile Codului Muncii (art. 34), cu privire la infiintarea REVISAL.

Angajatorul este obligat sa intocmeasca si sa gestioneze un dosar personal pentru


fiecare angajat si sa-l prezinte inspectorilor de munca la solicitarea acestora. Asta
pentru ca documentele din dosarul personal certifica legalitatea si corectitudinea
completarii datelor in REVISAL.

Documentele ce trebuie sa se regaseasca in fiecare dosar pentru ca acesta sa fie


complet:
- in primul rand cererea de angajare inregistrata la angajator;
- curriculum vitae;
- informarea prealabila privind postul de munca;
- situatia locurilor de munca vacante (asta daca persoana vine din somaj sau in cazul
vacantarii unui post in societate), respectiv dispozitia de repartizare (de la
AJOFM/ANOFM);
- certificatul medical cu inscriptia "apt pentru angajare" de la medicul de medina muncii;
- copii dupa actele de identitate (certificate "conform cu originalul");
- copii dupa actele de studii, calificare sau atestate necesare postului respectiv (de
asemenea, certificate "conform cu originalul"). Nu va aglomerati dosarul solicitand
angajatului documente ce nu sunt strict necesare postului pe care il ocupa;
- declaratie pe propria raspundere privind functia de baza (asta fiind necesara pentru
acordarea deducerii personale; angajatul trebuie sa declare acolo unde doreste sa aibe
functia de baza la fiecare angajator in parte cu care are incheiat un contract individual
de munca);
- declaratie privind persoanele in intretinere, atasand la aceasta copii dupa actele
doveditoare pentru acordarea deducerii suplimentare (copii acte, adeverinte privind
venitul acestora, daca au sau nu pamant eliberate de institutiile competente);
- adeverinta eliberata de angajatorul prcedent cu veniturile salariale pentru calculul
concediiilor medicale;
- copie dupa carnetul de munca si/sau adeverinte privind vechimea in munca, acolo
unde exista cazul acordarii sporului de vechime;
- cazierul judiciar sau declaratie pe proprie raspundere ca angajatul nu are antecedente
penale;
- declaratie ca angajatul a luat la cunostinte de prevederile Regulamentului Intern, a
O.U.G. 96/2003 privind protectia maternitatii la locul de munca, respectiv a Contractului
Colectiv de Munca aplicabil (acolo unde acesta exista);
- contractul individual de munca (cu dovada pe verso a primirii unui exemplar de catre
angajat);
- fisa postului, anexa la contractul individual de munca (actualizata la zi);
- actele aditionale referitoare la executarea, modificarea unor elemente din contractul
individual de munca: schimbare functie, salariu de baza, durata muncii etc. (de
asemenea cu dovada pe verso a primirii unui exemplar de catre angajat);
- alte decizii emise (decizii de numire pe functii superioare, decizii de incetare, decizii de
suspendare a contractului individual de munca, decizii de sanctionare, decizii privind
modificarea salariului minim brut pe economie garantat in plata etc.);
- nota de lichidare in cazul incetarii contractului individual de munca;
- adeverinta de vechime;
- fisa de evaluare a performantelor profesionale;
- documente privind cercetarea si aplicarea sanctiunilor disciplinare;
- plangeri sau alte cereri din partea angajatului.
Pe langa acestea, mai este necesar:
- intocmirea fisei de instruire la angajare privind sanatatea si securitatea in munca;
- intocmirea fisei PSI;
- declaratia de traseu a angajatului de la si la locul de munca.
Dosarul personal al angajatului reprezinta o obligatie a angajatorului, dar este si un
instrument eficient in gestionarea personalului. Astfel:
- ne ajuta la planificarea resurselor umane;
- ne ajuta la realizarea unor baze de date cu profilul angajatilor;
- sunt utile pentru realizarea diferitelor statistici si rapoarte necesare in departamentul
de resurse umane.
Si, inca ceva, destul de important:
Persoanele care au acces la dosarele de personal ale angajatilor au obligatia de a
pastra confidentialitatea datelor.