Sunteți pe pagina 1din 134

CIRIPIT DE PĂSĂRELE

CUPRINS

ůĨĂďĞƚŝĐ EƵŵĞƌŝĐ
Ah, dulce e în flori bogat 91 Domnu-i iubirea 1
Al meu Părinte iubitor 18 Tot ce-i în jurul nostru 2
Albul, curat crin 53 De sus din zările-albastre 3
Aleluia 74 Domnul e tăria mea 4
Aleluia zi cerească 26 Cine oare ne-a creat? 5
Apă cristalină 97 Oricâte vrăbii sunt pe gard 6
Aúa să-Ġi fie viaĠa 70 ToĠi copiii sunt iubiĠi 7
Azi a venit un Copilaú 37 ùtii tu oare câte stele? 8
Azi în ceruri cântă 22 Sus pe-o creangă de pom 9
Azi păúim pe-o nouă treaptă 31 Chiar aúa mic cum sunt 10
Binecuvântări de sus 122 Eu útiu că mă iubeúte Isus 11
Ca facle vii 55 De-acolo din ceruri 12
Ca om sărac 36 Domnul grijă-mi poartă 13
Când Isus veni 119 Isus e-al meu amic 14
Când păsările ciripesc 93 Dumnezeu mă păzeúte 15
Când sunt iubit 83 Mă iubeúte Domnul Isus 16
Cântec dulce de copil 113 Domnul toate le-am făcut 17
Cât de plăcută-i tinereĠea 58 Al meu Părinte iubitor 18
Câtă bucurie 69 Scump Isus 19
Ce plăcut e în cămin 94 Să-ği mulĠumim 20
Ce plăcut e pentru Domnul 46 ToĠi copiii úcolii noastre 21
Cel mai scump cuvânt 32 Azi în ceruri cântă 22
Celor mici 111 Chemarea 23
Chemarea 23 ‘N-această zi frumoasă 24
Chiar aúa mic cum sunt 10 Noi în ùcoala de Sabat 25
Chiar úi pentru cei micuĠi 118 Aleluia zi cerească 26
Cine oare ne-a creat? 5 O scumpă ùcoală de Sabat 27
Copilaúii toĠi 109 Mi-e drag să vin 28
Cor de îngeri cântă 95 În Sabatul sfânt 29
CredeĠi că florile nu vorbesc? 107 Noi ÎĠi mulĠumim 30
Cu Isus vreau să fiu veúnic 61 Azi păúim pe-o nouă treaptă 31
Cu-avânt zi „Nu!” 62 Cel mai scump cuvânt 32
Da, Eu sunt lumina 40 Loc sfânt e-n veci 33
David 104 Vino la ùcoala de Sabat 34
De înger Iosif noaptea 101 Umil veni pe lume 35
De sus din zările-albastre 3 Ca om sărac 36
De-acolo din ceruri 12 Azi a venit un Copilaú 37
Doamne ascultă 49 Obosit de munca zilei 37
Doamne eu sunt mielul Tău 47 O, Isuse, blând păstor! 39
Doamne, noaptea s-a lăsat 81 Da, Eu sunt lumina 40
Domnu-i iubirea 1 O, scump Isuse 41
Domnul e tăria mea 4 Hristos iar vine 42
Domnul grijă-mi poartă 13 O, bun Isus, revino 43
Domnul toate le-am făcut 17 Stă scris 44
Două mâini, două picioare 65 Legea 45
Dulcea primăvară 90 Ce plăcut e pentru Domnul 46
Dumnezeu mă păzeúte 15 Doamne eu sunt mielul Tău 47
Eu útiu că mă iubeúte Isus 11 Vino-mi Doamne-n ajutor 48
FiĠi copii întotdeauna 57 Doamne ascultă 49
Frumoasă vară 106 Prin credinĠă Domnul meu 50
Ghiocelul 66 Vin la Tine-n rugăciune 51
Hristos iar vine 42 Mi-aduc aminte 52
Iar o noapte-am odihnit 78 Albul, curat crin 53
Iată stropii mici de ploaie 115 Te slăvim cântând 54
I-auzi cum cântă aúa de frumos 63 Ca facle vii 55
I-auzi sună tot mereu 116 Sunt doar două căi 56
IeúiĠi cu toĠi, vă bucuraĠi 92 FiĠi copii întotdeauna 57
Iosif 102 Cât de plăcută-i tinereĠea 58
Isus e-al meu amic 14 ToĠi copilaúii 59
Isus Hristos ne-nvaĠă 87 Iubirea ce ne face 60
Iubirea ce ne face 60 Cu Isus vreau să fiu veúnic 61
În prag de an 120 Cu-avânt zi „Nu!” 62
În Sabatul sfânt 29 I-auzi cum cântă aúa de frumos 63
Legea 45 Sunt salvat eu de Isus 64
Loc sfânt e-n veci 33 Două mâini, două picioare 65
Mă iubeúte Domnul Isus 16 Ghiocelul 66
Merg cu voioúie 67 Merg cu voioúie 67
Mi-aduc aminte 52 O, mamă 68
Mi-e drag să vin 28 Câtă bucurie 69
Moise 100 Aúa să-Ġi fie viaĠa 70
MulĠi îngeri sfinĠi 99 Sunt mic 71
‘N-această zi frumoasă 24 VeniĠi la serbare 72
Nani puiul meu 110 Stelele sclipesc 73
Noaptea-ncetiúor se lasă 80 Aleluia 74
Noi în ùcoala de Sabat 25 Spre Tine Tată bun 75
Noi ÎĠi mulĠumim 30 Ruga 76
Noi voioúi în ceruri 77 Noi voioúi în ceruri 77
O scumpă ùcoală de Sabat 27 Iar o noapte-am odihnit 78
O, bun Isus, revino 43 Pe mâini de dimineaĠă 79
O, Isuse, blând păstor! 39 Noaptea-ncetiúor se lasă 80
O, mamă 68 Doamne, noaptea s-a lăsat 81
O, scump Isuse 41 Tu, cu mâna-ği părintească 82
Obosit de munca zilei 37 Când sunt iubit 83
Oricâte vrăbii sunt pe gard 6 Pe acest întreg pământ 84
Palate alese 112 Sunt copil crescut 85
Pe acest întreg pământ 84 Prea frumoase-s mâinile 86
Pe mâini de dimineaĠă 79 Isus Hristos ne-nvaĠă 87
Prea frumoase-s mâinile 86 Primăvara a sosit 88
Primăvara a sosit 88 Prin Marea Roúie 89
Prin credinĠă Domnul meu 50 Dulcea primăvară 90
Prin Marea Roúie 89 Ah, dulce e în flori bogat 91
Printre păpuriú 96 IeúiĠi cu toĠi, vă bucuraĠi 92
Răbdarea 117 Când păsările ciripesc 93
Ruga 76 Ce plăcut e în cămin 94
Să-ği mulĠumim 20 Cor de îngeri cântă 95
Scump Isus 19 Printre păpuriú 96
Scump Isuse 121 Apă cristalină 97
Spre Tine Tată bun 75 Vezi cum trei cu Daniel 98
Stă scris 44 MulĠi îngeri sfinĠi 99
Stelele sclipesc 73 Moise 100
Sunt copil crescut 85 De înger Iosif noaptea 101
Sunt doar două căi 56 Iosif 102
Sunt mic 71 Vesel saltă, clocoteúte 103
Sunt salvat eu de Isus 64 David 104
Sus pe-o creangă de pom 9 ùtefan 105
Sus, sus, sus în nor 114 Frumoasă vară 106
ùtefan 105 CredeĠi că florile nu vorbesc? 107
ùtii tu oare câte stele? 8 Venim voioúi 108
Te slăvim cântând 54 Copilaúii toĠi 109
Tot ce-i în jurul nostru 2 Nani puiul meu 110
ToĠi copiii sunt iubiĠi 7 Celor mici 111
ToĠi copiii úcolii noastre 21 Palate alese 112
ToĠi copilaúii 59 Cântec dulce de copil 113
Tu, cu mâna-ği părintească 82 Sus, sus, sus în nor 114
Umil veni pe lume 35 Iată stropii mici de ploaie 115
Venim voioúi 108 I-auzi sună tot mereu 116
VeniĠi la serbare 72 Răbdarea 117
Vesel saltă, clocoteúte 103 Chiar úi pentru cei micuĠi 118
Vezi cum trei cu Daniel 98 Când Isus veni 119
Vin la Tine-n rugăciune 51 În prag de an 120
Vino la ùcoala de Sabat 34 Scump Isuse 121
Vino-mi Doamne-n ajutor 48 Binecuvântări de sus 122
INDEX TEMATIC:

Anul Nou: 120


Ascultarea: 19, 111
Avertizare: 53, 101, 116, 117
Biblia: 44
Binefacere: 86
BiruinĠă: 62, 102, 104, 118
Canon: 74
Căminul: 84, 85
Chemare: 23, 56, 72
Copilul creútin: 57, 58, 59, 70, 71
CreaĠiunea: 2, 5, 17, 53, 66, 106, 107, 115
Credincioúie: 98, 100, 105
Decalogul: 45, 46
DimineaĠa: 78, 79
Grija lui Dumnezeu: 3, 6, 9, 12, 13, 15, 54, 96, 114
Isus:
Binecuvântând copiii: 119
În pustie: 44
Lumina: 40
Naúterea: 35, 36, 37, 95
Păstor: 39
Prieten: 14, 32, 61, 121
Revenirea: 41, 42, 43
ViaĠa Lui: 38
Iubire: 1, 7, 11, 60, 83, 113
Încredere: 4, 8, 16, 18, 47, 89, 102
Îngeri: 99
Laudă: 10, 63, 69
Mama: 52, 68
Mântuirea: 55, 64, 77, 112
Mici misionari: 87
MulĠumire: 20, 30, 75, 108
PărinĠi: 84
Predare: 65, 109
Primăvara: 88, 90, 91, 92, 93
Proslăvire: 21, 22
Rămas bun: 31
Rugăciune: 48, 49, 50, 50, 76, 122
Sănătate: 97, 103
Seara: 73, 80, 81, 82, 110
ùcoala de Sabat: 25, 27, 28, 29, 33, 34
Tata: 94
Ziua de odihnă: 24, 26, 67
1. DOMNU-I IUBIREA CE MÂNTUIEùTE

K K K K K K K
D K K ¡K ¡ ¡K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡K ¡K ¡ ¡ ¡ 
Petre Paulini

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
, , ,
Dom - nu-i iu - bi-rea, ce mân-tu - ieú - te, Dom-nu-i iu - bi - rea, El m-a iu - bit!
Ză - ceam în lan-Ġul ne - le - giu - i - rii, Ză - ceam în - tr-în-sul făr - a - ju - tor.
Mi-a dat pe Fi - ul, Fi - ul mă - ri - rii, Mi-a dat pe Fi - ul ca Sal - va - tor.
Prin E - van - ghe-lie El tot mă cheamă, Prin al Său sân - ge să fiu scă - pat.

 K K ¡K ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ 


D ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡

" D ¡
,
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
, , ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

6
K
Refren
K K K K K K ¡ K K K K K K ¡K ¡K ¡
¡ ¡ ¡
D ¡¡ ¡¡ ¡, ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡, ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ 
Deci zic în - c-o - da - tă: Dom-nu-i iu - bi-rea, Dom-nu-i iu - bi - rea, El m-a iu - bit!

K K K ¡ ¡
¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
6

D ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ 
¡ ¡ ¡ ¡

"D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
, , ,

Ciripit de păsărele
2. TOT CE-I ÎN JURUL NOSTRU

D ¡ ¡ ¡K ¡
Dumitru Florea
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì  
¡
Tot ce-i în ju - rul nos - tru E de la Dum - ne - zeu;
El soa - re ne dă zi - ua ùi noap - tea ste - le mii,
Să - mân - Ġa o hră - neú - te Dând ploa - ie pe pă - mânt,
Frun - zi - úul plin de um - bră, ùi grâ - ul úi-ori - ce fruct,
El ne dă ve - se - li - e, Ne fa - ce să - nă - toúi
K
D ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ 
¡¡ ¡¡ ¡ ÌÌ ¡¡
¡ ¡¡ Ì¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ Ì Ì
" D ¡ Ì Ì Ì Ì Ì Ì
Ì

¡ ¡K
6

D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì À
¡
Fru - mo - sul cer al - bas - tru E de la Ta - tăl meu.
Pe cer tri - mi - te lu - na ùi vân - tul prin câm - pii.
O fa - ce de-n col - Ġeú - te ùi-i dă a - poi rod mult.
Plă - cu - ta pri - mă - va - ră, E de la Ta - tăl Sfânt.
vrea cu noi să fi - e, Deci să-L iu - bim vo - ioúi.
K
6 ùi

D ¡¡ ¡¡
¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ 
¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡¡ XX¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
" Ì Ì ¡ ¡
D ¡ Ì Ì ¡ ¡ X
11
K ÌÌ ¡¡ O ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ O ¡¡ Ì Ì ÌÌ ÌÌ
D ¡ ¡ ¡¡ ¡¡
¡ ¡
¡ ¡   ¡ Ì ÌÌ
Ì
11 Căci ori-ce dar bun Se co - boa-ră chiar din cer
¡ ÌÌ E de
ÌÌ
la
ÌÌ
al lu -
ÌÌ
D Ì ÌÌ ÌÌÌ ¡¡¡ O ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ Ì¡ ¡ ¡¡ Ì
 Ì Ì Ì
ÌÌ Ì ¡ ¡ ¡ O¡ ¡ O¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
"D Ì Ì Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
17
Ì ÌÌ ÌÌ
D ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡ Ì ÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡
mi - nii, Ta - tă, E de la al lu - mi - nii Ta -
¡
tă.
ÌÌ
17

D ¡¡Ì ¡¡ ¡¡Ì ¡¡ ÌÌÌ ¡¡


¡
¡¡
¡ Ì ÌÌ
Ì
ÌÌ
Ì ¡¡ ¡¡
¡ ¡
¡Ì ¡ ¡
Ì ÌÌ ¡ Ì¡ ¡¡ ÌÌ
¡ Ì
"D Ì Ì Ì ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡
Ì
Ì Ì Ì
Ì
Ciripit de păsărele
3. DE SUS DIN ZĂRILE-ALBASTRE
 K
Thomas Andrei
K ¡K ¡K K ¡K ¡ ¡ K ¡ K
 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ,
¡ ¡ ¡ ¡
De sus din ză - ri - le-al - bas - tre Din sla - vă de nes - pus,
Chiar de-i spi - noa - să că - ra - rea ùi ce - rul în - no - rat,

 
Pe - ni - úul Său ne um - breú - te De-ar - úi - Ġa
K cât de grea,
K
 ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ K ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡¡¡ 
¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ , 
¡
" Ì Ì
 Ì Ì
 K K K K K K K
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
5

K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡ ,
Pri - veú - te gri - ji - le noas - tre Di - vi - nul Domn I - sus.
În Dom - nu-a - vea - vom sal - va - rea Iu - bin - du-L ne-n - ce - tat.


Iar bra - Ġul Său ne-o - cro - teú - te De-ur - măm pe
K
ca - lea Sa!
K
¡¡
5

¡¡ ¡ K ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡
,
" Ì Ì
Ì ¡ ¡
8
 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡K K K ¡ ¡ ¡
K ¡ ¡ , ¡ , , ¡ ¡ ,
¡
Deci azi în u - ni - re Vom cân - ta spre-a Lui slă - vi - re,
8
 K ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡ ¡¡¡
¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡ ¡ , ¡ ¡ ,
" ¡ Ì Ì
, Ì ¡ ¡
12
 ¡ ¡ ¡ K K ¡ ¡ ¡K
¡K ¡ ¡ , ¡ , ¡ ¡ , , ¡ ¡
ùi-n cor vom stri - ga: "Ma - re e iu - bi - rea Ta!"
12
 ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡
¡K¡ ¡¡ ¡¡
¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡
¡
¡¡ ÌÌ¡
¡ , ¡ ¡
,
" ¡ Ì Ì
, Ì Ì
Ciripit de păsărele
4. DOMNUL E TĂRIA MEA
Cornel Greising

D
D ‹ ‹ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡
¡ ¡ ¡
Dom- nul e tă - ri - a mea cân - tul la - u -
Bra - Ġul Său e veú - nic scut În - du - ra - rea
Tu eúti Dom - nul nos - tru Sfânt Plin de har úi
Bra - Ġul Său e ne-n - tre - cut, În - du - ra - rea
D
D ÌÌ ÌÌ ÌÌÌ ÌÌ ÌÌÌ ÌÌ ¡¡¡ ¡¡ Ì ÌÌÌ ÌÌ
Ì Ì Ì Ì ¡ ÌÌ Ì
" D D Ì Ì Ì ¡ ¡ Ì Ì Ì
Ì Ì Ì

6
D ¡ ¡ ¡
D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
de - lor me - le El ne-a scos cu mâ - na Sa
Lui e ma - re Cu pu - te - re a tre - cut
de drep - ta - te Faci mi - nuni pe-a - cest pă - mânt
Lui e ma - re Prin Cu - vân - tu-I "a fă - cut",
D
6

D Ì¡¡ ¡¡ Ì ÌÌ ÌÌ ¡¡ ¡¡ ÌÌÌ
O ÌÌ Ì Ì ¡ ¡
" D ¡ ¡ Ì Ì ¡ ¡ Ì
D Ì

D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
9

D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Din pri - mej - dii mari úi gre - le.
Pe co - pi - ii Săi prin ma - re.
ùi eúti plin de bu - nă - - ta - te.
Ce - ru-n - treg pă - mânt úi ma - re.
D Ì ¡ ¡ ¡
9

D ¡¡ ¡¡ Ì¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡ Ì ¡
" D ¡ ¡ ¡¡ Ì
D ¡ Ì ¡ Ì
Ciripit de părărele
5. CINE OARE NE-A CREAT?
Nicolae Jelescu

D ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ
Ci - ne oa - re ne-a cre - at? Ci - ne po - mii a-m - bră - cat,
Pă - sări ce se-n - trec în zbor, Ci - ri - pesc în gra - iul lor;
Ste - le - le din de - păr - tări Se-o - glin - desc scli - pind în mări,
Dum-ne - zeu cel bun úi sfânt A fă - cut cer úi pă - mânt,

D ÌÌ ÌÌ ¡¡ ¡¡ ÌÌ ÌÌÌ ÌÌ ¡¡ ¡¡ ÌÌ
Ì
Ì Ì X Ì Ì
" X X X X
D 

¡¡
5

D ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ Ì
Ci - ne-a pre - să - rat cu flori, Câm - pul cu mii de cu - lori?
Iar pâ - râ - u-úi fa - ce loc Mur - mu - rând în al său joc.
Zo - ri - le când s-au i - vit, Soa - re - le e-n ră - să - rit.
ùi fru - mos l-a-m - po - do - bit, Mi - nu - nat ne-n - chi - pu - it!
5

D ÌÌ ÌÌ ¡¡ ¡¡ ÌÌ ÌÌ
Ì ÌÌ ¡¡ ¡ Ì
Ì Ì Ì Ì ¡ ¡¡ ÌÌ
"D X X X ¡ ¡ Ì

9 Refren 1. 2.

D ¡¡ ¡¡ Ì ¡¡ ¡¡ Ì ¡¡  ¡¡ ¡¡ O ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ Ì
¡ Ì
Dom - nul Sfânt, Dom - nul Sfânt Cre - ă toa - te pe pă-mânt,
Lă - u - dat! Lă - u - dat! Fi - e bi - ne - - - - cu - vân-tat!

D ÌÌ ÌÌ ÌÌ ÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ÌÌ
Ì Ì ¡¡ O ¡¡ ¡¡ O ¡¡ ¡ Ì
Ì Ì
" D X X X X Ì Ì

Ciripit de păsărele
6. ORICÂTE VRĂBII SUNT PE GARD
K K K ¡K K K
¡¡ ¡¡K ¡¡K K K
ùtefan Demetrescu
 K K
D ¡K ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ 
, ,
Ori - câ - te vră - bii sunt pe gard Le úti - e Dum - ne - zeu;
El cri - nii-n câmp i-a zu - gră - vit ùi-n ei par - fum a pus;
Da, Dom - nul a-n - gri - jit de flori ùi-a - poi de pă - sări mii;

D ¡K¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡
¡ ¡¡¡ ¡¡
¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡¡ 
¡ ¡
" ¡K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡,
D 
5
K K K K K ¡K K K K K K K
D ¡K ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 
, ,
Când e - le-s scum - pe-n o - chii Săi, Cu cât mai scump sunt eu!
Dar tot mai mult El m-a iu - bit Pe mi - ne prin I - sus.
5 Dar gri - ja toa - tă-I e de noi, De scum - pii Săi co - pii.

D K ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ 
¡¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
" ¡K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
D ¡
9
K ¡K K K K ¡K K K K ¡K K K K
D ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡
¡ ¡ ¡
¡ ¡¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡
¡ ¡¡ 
Eu Îi sunt scump Eu Îi sunt scump, ùtiu cât Îi sunt de scump,
K ¡
¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡
9

¡
¡¡ ¡¡
D ¡¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡¡ 
¡ ¡ ¡
" ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡,
D , ¡ ¡ ¡ ¡
13
K K K K K ¡K K ¡K K K K K
D ¡K ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡
¡ ¡
¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 
, ,
Când pă - sări, flori sunt scum - pe Lui, Cu cât mai scump sunt eu!
13

D K ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ 


¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
" ¡K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
D ¡ ¡
Ciripit de păsărele
7. TOğI COPIII SUNT IUBIğI
 K K K K
Artur Vacareanu
K ¡K ¡ ¡ ¡ ¡, ¡ ¡ K
 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ , , , ,
¡ ¡
ToĠi co - pii - i sunt iu - biĠi De I - sus a - mi - cul lor.
Griji pri - mej - dii úi du - reri Nu ne va lo - vi de fel.
 ¡¡ ¡
 ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡
¡¡
¡
¡¡
¡ ¡ ¡¡ ¡¡
¡
¡¡
¡
¡¡
¡
¡ ¡ ¡ ¡
"  ¡ ¡ ¡ K ¡ ¡
¡ ¡ ¡
5
 K K K K K ¡K K K K
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ K ¡ ¡
, , ¡ ¡
Doam - ne, Te ru - găm cu toĠi Sin - guri Tu să nu ne laúi
A - ju - tor în mari ne - voi E ori - când E - ma - nu - el.
5

¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡
¡ ¡
" ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡
9
 K K 7
¡ K K 7
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ K ¡ ¡
, ¡
Da vom fi cu El, Da vom fi cu El,
Da eu sper în El, Da eu sper în El,
9
 K 7
¡ K 7
¡¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ 
¡¡ ¡ ¡ ¡¡
¡ ¡
7 7
" ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡ Ì
13
 K K 7
¡ K K S
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ K ¡
, , ¡ ¡ Ì
Da vom fi cu El, Sin - guri să nu ne laúi!
Da eu sper în El, Sper în Hris - tos I - sus.
 K 7 K
¡¡ ¡¡¡
13

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ÌÌ
¡ ¡ Ì
" ¡ 7 K
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
Ciripit de păsărele
8. ùTII TU OARE CÂTE STELE
K K ¡ ¡ ¡ K ¡K ¡ K
¡ ¡K
Dumitru Florea
 K K
 ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ÌÌ 
,
1.ùtii tu oa - re câ - te ste - le Stră - lu - cesc pe cer se - nin,
ùi câĠi tot pri - vind la e - le Se în - trea - bă; De-un - de vin?
2.ùtii tu câ - te flori în lu - me Răs - pân - desc par - fu - mul lor?
Câ - te har - ni - ce al - bi - ne Strâng din mie - rea flo - ri - lor?
3.ùtii tu câ - te pă - sări cân - tă ùi pe-al lor pui îi hră - nesc?
ùi câĠi co - pi - laúi as - cul - tă Pe măi - cu - Ġa úi-o iu - besc?

 ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡
 ¡¡ ¡¡¡ ÌÌ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ÌÌ 
¡ Ì Ì

" ¡ ¡ Ì ¡ Ì ¡ Ì ¡ Ì 


 Refren K ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡K ¡
¡ ¡¡ ¡¡ ,¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
6

, ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡ ¡ , , ¡¡ , ¡ ¡
,
Dom - nul toa - te-n as - tă lu - me Le-a fă - cut úi sunt prea bu ne.
6
 ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡
¡¡ ¡¡
¡
¡¡ ¡¡ ¡¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡¡ ¡¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡

" ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡

 K K ¡ K K K K K
¡¡ ¡¡K ¡Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
11

¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ÌÌ
,
Fi - e pu - ru - rea slă - vit Că pe oa - meni i-a iu - bit.
11
 ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡
¡¡ ¡¡¡ ÌÌ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ÌÌ
¡ Ì ¡ Ì

" ¡ ¡ Ì ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ Ì

Ciripit de păsărele
9. SUS PE-O CREANGĂ DE POM
K K 
K K
Dumitru Florea
 K K
 ¡¡K ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
K ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Sus pe-o crean - gă de pom, Co - lo sus, co - lo sus.
A - co - lo sunt trei pui Stau în cuib stau în cuib.
Dar de-o fi noap - tea rea Vai de ei Vai de ei
O, e Ta - tăl ce - resc Ve - de tot, ve - de tot

 ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡
¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡
¡ ¡¡¡
 
" ¡ ¡ K ¡ ¡ ¡ K ¡
¡ ¡ ¡ ¡
K K K K K
K
3

K ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ K ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ K K
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
E ce - va fru - mos de tot Co - lo sus, co - lo sus.
Ma - ma lor e lân - gă ei Lân - gă cuib, lân - gă cuib.
Vân - tul re - ce va su - fla Vai de ei, vai de ei.
La El toĠi se-a - dă - pos - tesc ùti - e tot, úti - e tot.
3

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 
¡
" ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡
K K K K 
K K K K K
5

¡K ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
K ¡¡ ¡
¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡ ,
E un cuib mic dră - gă - laú Fru - mu - úel v-a - pro - pi - aĠi,
Să n-o spe - ri - aĠi co - pii, Nu sti - gaĠi că va fu - gi,
Ci ne s-o-n - gri - ji de pui Sus în vâr - ful po - mu - lui,
El ve - ghea - ză pes - te noi ùti - e pu - ii un', doi, trei:
K
5

¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡


¡¡ ¡
" K ¡ K K ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
K K K K K K S K 7
7

¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ K ¡ ¡ ¡¡ K ¡¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡
Ve - deĠi cui - bul dră - gă - laú Sus pe crean - ga de pom.
Li - niú - tit ple - caĠi co - pii De la cui - bul cu pui.
Sub as - pri - mea vân - tu - lui De va fi noap - tea rea.
Să-L iu - bim a - cum úi noi El e Ta - tăl Ce - resc.
¡¡
7

¡¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡
¡
¡
" ¡ K ¡ ¡ K ¡
¡ ¡ ¡ ¡
Ciripit de păsărele
10. CHIAR AùA MIC CUM SUNT
 Artur Văcăreanu
K K K K K K K ¡K ¡K ¡
 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ K ¡ ¡ ¡
¡
Chiar a - úa mic cum sunt Mă bu - cur de nes - pus,
Din zori de cum mă scol Eu ği - e mă pre - dau,
Cu - vân - tul Tău cel sfânt Îl strâng la piep - tul meu,
 În ru - gă eu mă-n - drept Spre Ti - ne, ca să vii,
¡¡ 
 ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡
¡ ¡ ¡¡ ¡
" ¡ ¡
 ¡ ¡ Ì ¡
 ¡ K K K K K K
,
¡
,
¡
, ¡ ¡ ¡
,
¡
, ¡ ¡ ¡ ¡ ¡K ¡K ¡ ¶
Căci Ta - tăl mă iu - beú - te mult Prin Fi - ul Său I - sus.
Te rog să mă fe - reúti me - reu De nici un rău să dau.
Să mă fe - resc de-ori ce pă - cat Să-ği fiu plă - cut me - reu.
5
 K
Cu - rând
¡¡
să fiu în ce - ruri sus Cu toĠi ai Tăi co - pii.
¡¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¶
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
" ¡ ¡ ¡ ¡
, ¡ ¡ ¡ ¡ ¶
 RefrenK K K K K ¡ K ¡ ¡ ¡, ¡ ¡K K ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ , ¡ , , , ¡ , ¡
Deci din gla - su-mi voi cân - ta, Da zi - ua noap-tea ori úi când
10
 K
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡ ¡
¡ ¡ ¶
¡ ¡ ¡
" ¡ ¡ ¡¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

 K K K K K ¡ K ¡ K
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ , ¡ ,¡ ¡ , ¡
, ¡ ¡ ¶
,
Bu - nă - ta - tea ma - re-a Sa, De gri - ja mea pur - tând.
14
 ¶
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡, ¶
" ¡ ¡ ¡ ¡ ¶
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Ciripit de păsărele
11. EU ùTIU CĂ MĂ IUBEùTE ISUS
Thomas Andrei
K K ¡ ¡K ¡ ¡K ¡ ¡K ¡ K
D ¡K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Eu útiu că mă iu - beú - te-I-sus ùi mul - te mi-a ier - tat
În ru - gă eu ve - ghez zo-rind Azi re - ve - ni - rea Sa,
Dea - ce - ea eu spe - ran - Ġa mea În El mi-o pun úi-aú - tept
K ¡¡ ¡K ¡ K
D ¡K ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

" D ¡ Ì Ì Ì ¡ ¡
,

K K ¡ ¡K ¡ K
D ¡K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡, ¡ ¡K ¡ ¡
Pe Si - ne jert - fă S-a a - dus ùi m-a răs-cum - pă - rat.
Do - resc să-L văd pe nori ve- nind La Si - ne a mă lua.
Cu - nu - nă sus în sla - va Sa Mer - gând pe dru-mul drept.

¡¡ ¡K ¡ K K
D ¡K
6

¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡
¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡
¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡
,
"D ¡ Ì ¡ ¡ ¡ K K
, , ¡ ¡ ¡K ¡ ¡ ¡ ¡


Ciripit de păsărele
12. DE-ACOLO DIN CERURI

Dumitru Florea
K K
D ¡ K
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
, ¡ ¡ ¡  
De-a - co - lo din ce - ruri, Un - de-s în - ge - raúi
El as - cul - tă ru - ga Fi - e noap - te, zi,
Zil - nic îi dă pâi - ne Spre-a a - vea pu - teri,
Ce - lor ce-L as - cul - tă, Bi - ne le va da;

D ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ 
¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ 
¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ , ¡ ¶

" D Ì Ì ¡ ¡ Ì

K ¡
¡ ¡ ¡K ¡ 
5

D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
, , ¡ ¡
Dum - ne - zeu pri - veú - te Spre-ori ce co - pi - laú.
ùi do - reú - te-n - tru - na Ta - tă bun a-i fi.
ùi când gri - ja vi - ne Îi dă mân - gâ - ieri.
Căci când ei nu-L ui - tă, El nu-i va ui - ta!
5
K K K
D ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ 
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡

¡ K K
"
D ¡ ¡ ¡
K
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡

Ciripit de păsărele
13. DOMNUL GRIJĂ-MI POARTĂ
Artur Văcăreanu
D K K
D ¡¡ K
¡¡ ¡ ¡
¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ K
¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
K

Dom - nul gri - jă-mi poar - tă, Dom - nul gri - jă-mi poar - tă,

D
D ÌÌ ÌÌÌ ¡¡ K
¡¡ ¡¡ ¡¡
K
¡¡ ¡¡
K
Ì

" D D ¡ ¡ Ì ¡ K
¡ , ¡ ¡ ¡

K K ¡ K K
DD K
5

K K ÌÌ ¶ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ 
¡ ¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡
,
Când lu - crez úi când mă joc,
Când a - lerg sau merg în - cet,
Când mă rog úi-a tunci când cânt Da, gri-jă-mi poar-tă Dom - nul.
Când sunt treaz sau când a - dorm,
Când sunt că - lă - tor pe drum
K K K K
DD K ¡ ¡
5

¡ ¡ ¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

" DD ¡ ¡ K ¡ ¡ K ¡
¡ ¡ ¡ ¡
, ¡ ¡ Ì

Ciripit de păsărele
14. ISUS E-AL MEU AMIC
 K K K ¡
K
¡ K S 
 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ Ì
I - sus e-al meu a - mic,
N-am tea - mă de ni - mic,
De-a - jung bă - trân úi slab, I - sus e-al meu.
De-aú fi pe drum pri - beag, I - sus e-al meu.
De toa - te-n lu - me pier,

 
La El pri - vesc spre cer,

 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ 
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ÌÌ
Ì
"   Ì Ì ¡ ¡ Ì 

5
 ¡ ¡ ¡K ¡¡ ¡¡K ¡¡ K K K ¡¡
K ¡¡ ¡¡K ¡¡
¡ ¡ ¡ , ¡¡ ¡¡ ¡¡ ,
,
De pie - re-al lu - mii bun ùi iu - bi - rea-i re - ce-a-cum,
El poar - tă gri - ja mea, úi mi-a - ra - tă ca - lea Sa,
Fru - mu - se - Ġea Sa a - cum pri - vesc pe dru - mul bun,
5
  ¡¡ ¡¡¡
K
¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡
¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡ ¡
¡ ¡

" Ì Ì ¡ ¡ ¡ Ì

9
 ¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡
K
¡¡ K S
¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ Ì
, , ,
I - sus mi-e prie - ten bun,
El es - te pu - ru - rea, I - sus e-al meu.
Lui cânt un imn a - cum,
9
  ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ÌÌ
Ì
" Ì Ì ¡ ¡ Ì

Ciripit de păsărele
15. DUMNEZEU MĂ PĂZEùTE
Artur Văcăreanu
K
D ¡, ¡
, ¡ ¡ K ¡, ¡ ¡ K ¡ ¡ ¡ K ¡, Ì
¡ ¡ ¡
Moi - se, În - tr-un coú când se a - fla,
Ia - cob În de - úert când se a - fla,
Dum - ne - zeu pă - zi pe Da - vid, O - i - le când le păú - tea,
Da - niel, În - tre lei când se a - fla,
Dom-nul, Când în ies - le se a - fla,


D ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ
¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡
¡¡ ¡ Ì

" ¡ ¡ Ì ¡ Ì ¡ Ì ¡ Ì
D ¡

K
K ¡K Ì
6 Cor

D ¡, ¡
,
¡ ¡ K ¡
¡ ,
¡ ¡ ¡
K ¡ ¡
¡ ¡
Gri - jă a - re úi de mi - ne, Da - că eu fac vo - ia Sa.
6

D ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ÌÌÌ

"D ¡ ¡ Ì ¡ ¡ Ì ¡ Ì ¡ Ì

Ciripit de păsărele
16. MĂ IUBEùTE DOMNUL ISUS
Artur Văcăreanu
 K ¡¡ ¡ ¡
 ¡ ¡ ¡¡ ¡¡
¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡
Ì
Ì
Mă iu- beú - te Dom-nu-I - sus, În Scrip-turi a - úa e spus;
Mult I - sus a pă - ti - mit Mân - tu - i - rea am pri - mit.

 
Mă iu-beú - te foar - te mult, De a - cee - a am s-as-cult,

 ÌÌ ¡¡ ¡¡ ÌÌ ÌÌÌ ÌÌ ÌÌÌ ¡¡ ¡¡ ÌÌ
Ì ¡ ¡ Ì Ì ¡ ¡ Ì

"   ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ Ì
Ì ¡ ¡ ¡ Ì

5
 ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ Ì ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ Ì
¡ Ì Ì
, ,
Pe toĠi câĠi fac vo - ia Sa, Sus în ce - ruri îi va lua.
De pă - cat sunt cu - ră - Ġit, Mă simt foar - te fe - ri - cit.


5
Am să fac doar vo - ia Sa, Ca să pot în cer a sta.

ÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ÌÌ ÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ÌÌ
Ì ¡ ¡ ¡ Ì Ì ¡ ¡ ¡ Ì

" ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ Ì
Ì ¡ Ì ¡

9
  Refren: K ¡ ¡ ¡
¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
Da, de El eu sunt iu - bit, În Scrip-turi a - úa-am ci - tit.
9

ÌÌ ¡¡ ¡¡ ÌÌ ÌÌÌ ÌÌ ÌÌ ¡¡ ¡¡ ÌÌÌ
Ì ¡ ¡ Ì Ì Ì ¡ ¡

" ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ Ì
Ì ¡ ¡ ¡ Ì

Ciripit de păsărele
17. DOMNUL TOATE LE-A FĂCUT
Artur Văcăreanu

 K 3 K ¡ K 3K K K 3K K ¡ K K K 3K K Ì
 ¡ ¡K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
1.Mun - Ġii úi ce - rul fru - mo- úii nori, Mâ - naĠi de vân - turi tot că - lă - tori
2.Mi - cul co - pil, cu ochi al - băs - trui, Fra - te - le ma - re, úi so - ra lui,
3.Ca - i - se, nuci úi stru - guri fru - moúi, Ru - meni úi dulci, chiar foar - te gus - toúi,
4.Gră - di - na noas - tră, pli - nă de flori, ùi cur - cu - be - ul, mul-Ġimi de cu - lori,
5.Stro - pii de ploa - ie, ce cad din cer, Fulgi de ză - pa - dă úi-a - pri-gul ger,
6.Noap - tea când dormi tu, scump co - pi - laú, Dom-nu-Ġi tri - mi - te un în - ge - raú,
7.ToĠi câĠi pe Dom-nul, Î-L vor iu - bi, ùi via - Ġa Lui ori - când vor tră - i,
 3 3 3

 ¡ ¡ ¡ ÌÌÌ ¡¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡ ¡ ÌÌ ¡¡¡ ¡ ¡ ÌÌÌ


Ì ¡ Ì
" Ì ¡ Ì ¡
 ¡ Ì ¡ Ì

6
 K 3 K ¡ K
3
K ¡K Ì K 3 K ¡K ¡ K 3K K
¡ ¡K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
A - pe - le toa - te úi-a - cest pă - mânt Fi - in - Ġă lua - t-au prin Sfânt Cu - vânt.
Ma - ma iu - bi - tă, ta - tă-a - do - rat, Dom - nul pe toĠi, da, El i-a cre - at.
Me - re úi pe - re; pier - sici, gu - tui, Fost - au cre - a - te prin vo - ia Lui.
Pă - sări ce cân - tă zil - nic du - ios, Au fost cre - a - te de-I - sus Hris - tos.
Lu - nă úi ste - le, soa - re zglo - biu, Cre - a - te-s toa - te, de-I - sus, Cel viu.
Să te pă - zeas - că de ori - ce rău, Dul - ce să-Ġi fi - e deci som - nul tău.
Cu El u - niĠi, pe veci ei vor fi, ùi-a - vea - vor par - te de bu - cu - rii.
6
 3

O ¡¡¡ ¡ ¡
3 3

¡ ¡ ¡ ÌÌ ÌÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ÌÌÌ


¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡
" ¡
3

Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡ Ì ¡ Ì

Ciripit de păsărele
18. AL MEU PĂRINTE IUBITOR

Ion Turlea
K K K K K ¡K ¡K ¡ ¡
D ¡K ¡K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ , ¡ ¡
, , ¡
Al meu Pă - rin - te iu - bi - tor, Al în - ge - ri - lor Dom - ni - tor,
Dând hra - nă vră - bi - ei din crâng ùi deú - tep - tând pa - să - rea-n cânt,
Din ca - pu-mi nici un fi - ri - cel Nu ca - de făr' să úti - e El,
Nu - me - le-mi scris e-n car - tea Sa 'Na - in - tea mea chiar se a - fla,

K
O! Ta - tăl meu, ce bun eúti Tu! Spre ce - ruri mă con - du de-a - cu,

D K ¡K ¡K ÌÌ ¡¡¡ ÌÌ ¡
¡¡ ¡¡¡ ÌÌ ¡ ¡¡¡ ¡ ¡¡ 
¡¡¡ ¡¡ ¡¡ Ì Ì ¡ ¡

" D K K ¡K Ì ¡ Ì ¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡

K K K ¡ ¡ ¡, ¡ ¡ ¡K ¡
6 1. 2.

D 

¡ ¡ ¡ , , ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡  ¡
, , , , ,
Mă în - so - Ġeú - te ori - úi - când, Mi-n-dreap-tă pa - úii pe pă - mânt. -mânt.
Pă - duri, câm - pii îm - po - do - bind, Cu - nu - nă fi - rii îm - ple - tind. -tind.
Deci un - de m-aú as - cun -de eu Fă - ră să úti - e Dum - ne - zeu. -zeu.
Sub dreap - ta Sa mă miúc me - reu, El mi-es-te tot, deci ce vreau eu. -eu.
În - dreap-tă-mi pa - úii-n căi ce - reúti Să fiu cu ce - te - le-în - ge - reúti. -reúti.

D ¡K¡ ¡¡K ¡K¡ ÌÌÌ


6 1. 2.

¡¡ ÌÌ ¡¡¡ 
¡ ¡ Ì
ÌÌ
Ì ¡¡¡ ¡¡  ¡¡ 
¡ ¡
" D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡  ¡
, , , Ì ¡

Ciripit de păsărele
19. SCUMP ISUS
ùtefan Demetrescu
 ¡¡ ¡¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
 ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
Scump I - sus, Scump I - sus, Dă-mi u - re - che de-as - cul - tat!
 ¡¡ ¡¡¡ ÌÌÌ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ
 ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌÌ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
¡¡
" ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡¡¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ Ì

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡
9

¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ
¡ ¡
Dă-mi úi ochi ca să pri - veas - că Că - tre Ti - ne ne-n - ce - tat,

¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
9

¡¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
" ¡ ¡ Ì Ì ¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡ Ì Ì
17

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ÌÌ
¡ ¡ ¡
I - ni - mă dă-mi să cu - noas - că că nă - dej - dea-n Ti - ne e de pus!
17

¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡


¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡
¡ ¡ ¡ ¡ ÌÌÌ
¡ ¡
"¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ Ì ¡¡ ¡ ¡ ¡
Ì ¡ ¡ Ì
26

¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡ Ì
¡ ¡¡ Ì
Scump I - - sus Scump I - sus.
26

¡ ¡¡ ÌÌÌ ¡¡ ¡¡¡ ÌÌ
¡¡ ¡¡ ¡ ¡ Ì
¡¡
"¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
20. SĂ-ğI MULğUMIM

Elisei Dumitrescu
 K K S K
Horst Ghehann
K K
 ‹ ‹     ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ K
, ¡¡ ¡¡ ¡¡
I - su - se cu gân - dul spre
Cu i - nimi vo - ioa - se cân -

   ¡K
Re - var - să úi as - tăzi din

 ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
"  ‹ 
 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 

5
 K K K Să-Ġi K mul - - mim K K S K K K K
 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Ġu
¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¶   ¡ ¡¡ ¡ ¡ 
,
¡ , ¡¡
Tin' ne-n - drep - tăm, , Ne-ai fost a - ju - tor, Le - gea
tâm toĠi în cor, Să-Ġi mul - Ġu - mim. Că Tu din iu - bi - re ne

 K K
¡¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡
5 ha - rul ce - resc, A - ce - lor ce-n via - Ġă pe

 ¡¡ ¡¡¡ ¡¡
¡ ¡¡ ¡¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ 
¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡
" 
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 

9
 K K K K
Să-Ġi mul - - - Ġu - mim
K ¡ E
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡
¡
¡
¡
¶  ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡
Ta să-n - vă - Ġăm. , ,
eúti Sal - va - tor. Să-Ġi mul - Ġu - mim cân - tând.


Tin' te K
iu - besc.
K K
 ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡
9

¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ E
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
K ¡ ¡
" ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ E
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

 Ì K Ì K
 E
12

¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡ ¡ ¡
Doam - ne să fii slă - vit, veú - nic fii prea - mă - rit, Co -
 ÌÌ K ÌÌ K
 E
12

¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡


¡ ¡ ¡ ¡
" E ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡
¡ ¡

 ¡

16

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ Ì
¡
pii cân - taĠi me - reu, slă - viĠi pe Dum - ne - zeu!
16
 Ì ¡ Ì ¡ ¡¡
¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡Ì Ì ¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ 
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
" ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡
21. TOğI COPIII ùCOLII NOSTRE
S K ¡K ¡S ¡ K K K S
Thomas Andrei 3
 K ¡¡ ¡¡ ¡¡
D ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ
, 4
ToĠi co - pi - ii úco - lii noas - tre, Prin cân - tări să ne u - nim,
Azi cu su - net de fan - fa - ră, Cei u - niĠi în Pa - ra - dis,
Da - că-n via - Ġa de cre - din - Ġă Vom a - jun - ge a ves - ti,

D ¡ ¡ ÌÌ ¡¡
¡
¡¡
¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡ ÌÌ
¡¡ ¡¡ Ì ¡ ¡ Ì ¡ ¡ Ì
" D ¡ Ì ¡ Ì ¡ Ì ¡ ¡ Ì
S K K S 3
K K ¡K ¡S
D ¡K ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 
6
¡ ¡ Ì E
¡ ¡ Ì
, 4
Fâl - fâ - ind stin - dar - dul pă - cii, Pe I - sus să-L prea - mă - rim.
Ne - aú - teap - tă-n sfân - ta Ġa - ră, Căci o poar - tă s-a des - chis.

K ¡ ¡
Doar iu - bi - rea Lui sub - li - mă, Că - tre ce - ruri vom pă - úi.
6

D ¡¡ ¡¡ ÌÌ
Ì
¡¡
¡ ÌÌ
Ì
¡¡
¡
¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡ ÌÌ
Ì
E
¡ ¡
"D ¡ Ì Ì ¡ ¡
¡ ¡ ¡ Ì E

K S K K K S K K K S K S

D E ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡
11

Azi vo - ios spre ce-ruri ToĠi în sfin -te coruri, Să stră - batem în că-mi - nul lu - mi - nos

¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡Ì ¡¡ ¡¡¡


11

D E ¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡
"D E ¡ Ì Ì ¡ ¡ ¡ ¡ Ì Ì Ì

K S K K K S K K K S
¡ 
16

D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡
 ¡ ¡ ¡ ÌÌ ¡¡
¡ ¡ ¡ ¡¡
A - du - când slă - vi - re, Sfân - tă mul-Ġu - mi - re Blân - du - lui păs - tor Hris - tos.

¡¡ ¡¡ ¡¡
16

D ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡


¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ÌÌÌ ¡¡¡
"D Ì Ì ¡ ¡ Ì Ì
Ì Ì Ì ¡
22. AZI ÎN CERURI CÂNTĂ
C. Ec. Lupescu
 K K K K
 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
Azi în ce - ruri cân - tă În - ge - raúi în cor,
As - tăzi e ser - ba - re Deci să ne-a - du - năm

 
Zi - ua úco - lii noas - tre As - tăzi a so - sit

 ¡
¡¡ 
¡¡ 
¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡
¡ ¡ ¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ Ì¡ ¡ ¡ ¡
, , , ,
"  Ì 
 ¡ ¡ ¡ ¡K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
K
,
5
 K K ¡ K
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡K ¡ ¡

Pe pă - mânt co - pi - ii Cân - tă cu mult dor.
ùi în sfin - te co - ruri Sla - vă să-I cân - tăm.


Deci toĠi Îi dăm sla - vă Lui I - sus iu - bit.
K K
5

¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡ ¡ ¡ ¡ , ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡¡
" ¡ ¡ K K K K ¡ ¡
, ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡
9
 S S S S ¡ S S ¡ K K K K
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡K ¡ ¡ ¡
O - sa - na, O - sa - na, O - sa - na, I - sus să fi - e mă - rit.

¡¡ ¡¡ ¡¡K ¡ 
9

¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 
¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡
" ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
, , , ¡ ¡
14
 S S S S ¡ S S ¡ K K
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡K ¡K ¡ ¡K Ì 
O - sa - na, O - sa - na, O - sa - na, Căci El pe noi ne-a iu - bit.
14

¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ÌÌ¡ ¡ ¡
¡ ¡ 
" ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì Ì
, , , ¡ ¡
Ciripit de păsărele
23. CHEMAREA
Vali GheorghiĠă
DD K K K K K
S K K K ¡
1.
D
D ¡¡ K ¡ ¡ ¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡
Dom - nul I - sus grab - nic ca - u - tă azi Co -
Ga - ta s-as - cul - te, cu cu - ge - tul treaz
Cel ca A - braam de cre - din - Ġă um - plut, Ca
Loc fe - ri - cit, lo - cul cel mai plă - cut
Cel ce jert - feú - te plă - ceri bu - cu - ros ùi
Fi - va păr - taú pen - tru veci cu Hris - tos
DD ¡¡
1.
K
D D ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡
¡¡
¡ ¡ ¡¡ ¡¡
¡
¡
" DD K
D D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

3
DD K S K K K K
D D ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 
¡¡
pii con - sa - craĠi pe de - plin.
el va pu - tea spu - ne-n - dat:
via - Ġa pe-al - tar úi-a de - pus,

DD
3

D
D ¡¡¡ ¡ ¡ ¡¡ 
 ¡¡¡ ¡ ¡¡ 

" DD D ¡ ¡ 
D Ì

K K S K K K
DDDD K
5 2.

¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡  
¡ O¡ ¡ ¡¡ ¡
Spre-a du - ce Cu - vân - tul di - vin.
E lo - cu-un - de-I - sus m-a che - mat.
La sla - va cea fă - ră a - pus.

DD K
K ¡ ¡ ¡¡
5 2.

D
D ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡
¡
¡
" DD K Ì
DD ¡ ¡ ¡
Ciripit de păsărele
2 24. CHEMAREA

DD
Cor
K K K K ¡ K K K
¡ ¡ ¡K ¡ ¡ 
8

D D ¡¡ ¡
¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡
¡ ¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡
¡
As - tăzi te chea -mă I - sus, Ur - mea - ză-L grab-nic, su - pus

8
DD ¡¡ K K
D D ¡¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ O ¡ ¡ ¡ ¡
¡
" DD D ¡ ¡ ¡
D ¡ ¡ , ¡ ¡ ¡ ¡

K K K7 S K
D
D D D ¡¡ 
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡K ¡K ¡K ¡ ¡ 
12

D¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O¡ , ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ 
, ,
Ves - teú - te-ori - cui vo - ia Sa, Fii ga - ta a-L în - tâm - pi - na.
D D ¡ ¡ K
¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡
12

D D ¡
¡ ,¡ D ¡¡ 
 ¡ ¡ ¡ O ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡
¡
ÌÌ¡
¡ ¡ ¡

" DD
D D Ì ¡ ¡ ¡K ¡ ¡
Ì
24. N-ACEASTĂ ZI FRUMOASĂ
Dumitru Florea
 ¡ ¡ K
D ¡, ¡
,
¡
,
¡ ¡ ¡
,
¡ ¡ ¡ ¡ ¡, ¡ ¡
N-a - ceas - tă zi fru - moa - să A - du - cem lui I - sus
El a iu - bit co - pi - ii, Când a fost pe pă - mânt.
Ne pla - ce-a - úa cân - ta - re ùi-am vrea s-o a - u - zim
La
K tro - nul
K mi - lei
K Ta - le
K
A - cum în -
K
ge - nun - chem
 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡
¡
¡¡
¡
¡ ¡ ¡ ¡
¡¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡
" D ¡K Ì Ì Ì ¡ ¡

5
¡ ¡ K K
D ¡, ¡
,
¡
,
¡ ¡ ¡
, ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Cân - ta - rea noas - tră-a - lea - să, Căci Îl iu - bim nes - pus
ùi-a - cum de - úi e-n ce - ruri El ne iu - beú - te mult.
Prin jert - fa vie - Ġii Sa - le Ne fa - ce să tră - im.

K
ùi-n su - net de
K cân -
K ta - re Vi -
K
a - Ġa ÎĠi pre - dăm.
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡K ¡ ¡¡ ¡
5
¡
D ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡ ¡
" ¡ Ì Ì Ì ¡ ¡
D ,
9
K ¡ ¡ K ¡ ¡ ¡ K
D ¡ ¡ ,
¡ ¡ ¡ ¡ ¡, ¡ ¡
Slă - vim, slă - vim, Pe
K cel ce
K
ne-a sal - vat
K ¡¡ ¡¡ K
9

D ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡


¡¡ ¡ ¡ ¡

"D ¡ ¡ ¡ Ì Ì Ì
,
13
K ¡ ¡ K ¡ ¡ ¡ K K
D ¡ ¡ , ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Slă - vim, slă - vim Pe Dom - nul a - do - rat
13
K ¡¡ ¡¡ K ¡¡  ¡¡ ¡ K
D ¡¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ , ¡¡ 
¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡
" ,
D Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Ciripit de păsărele
25. NOI ÎN ùCOALA DE SABAT

D 
Dumitru Dragomirescu
D
 K ¡K ¡ ¡ K K ¡ ¡ ¡
¡ O¡ ¡ ¡ ¡ Ì
¡
lu - cruri mul - te-n - vă - Ġăm,
Noi în ùcoa-la de Sa - bat L-am gă - sit pe Hris - tos
plini de zel să ve - nim
D D ¡Ì ¡
 ¡¡ ¡¡¡ O ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡¡ ¡ ÌÌ Ì ÌÌÌ
¡
" D D ¡ Ì Ì Ì Ì

5
D K K
D K ¡
K
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ¡ Ì
¡
Din Scrip - turi tot - dea - u - na des - pre-I - sus cer - ce- tăm.
ùi-am a - flat că mu - ri - t-a pen - tru cel pă - că - tos.
Du - pă sfa - tu - ri-le da - te pe pă - mânt să tră - im.
D
5

D ¡ ¡¡Ì ¡¡ ¡¡ ¡Ì ¡
Ì 
¡ ¡ ¡Ì O ¡ ¡ ÌÌ
¡¡¡ ¡ ¡ ¡ Ì
" DD ¡ Ì Ì Ì Ì

D K
9

D K ¡K ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ ¡
K ¡ ¡ ¡ ¡
¡ Ì
Ne for - măm ca - rac - te - rul cu - ra - joúi de - ve - nim,
A iu - bit mult co - pi - ii pe ge-nunchi El i-a luat
D
9 Iar în zi - ua din ur - mă când Hris - tos va ve - ni
D ¡¡ O ¡ ¡¡ ¡Ì ¡ ¡ ¡Ì ¡ ¡
¡¡ ¡¡ ¡ ¡ Ì ¡ Ì ÌÌÌ
¡ ¡
" DD Ì Ì Ì Ì

Ciripit de păsărele
2 25. NOI ÎN ùCOALA DE SABAT
13
D K K ¡ ¡ Ì 
¡K ¡K ¡
D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 
Ca în zi - ua cer - că - rii spre Cel sfânt să pri - vim.
Prin cu - vin - te su - bli - me pe ei i-a mân - gâ - iat.
În ce - ta - tea cea sfân - tă ne va lua spre-a-I ser - vi.
D 
13

D ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡Ì ¡
Ì 
¡ ¡ ÌÌÌ ÌÌÌ 
¡¡ Ì 
" D ¡ Ì Ì Ì 
D Ì 

DD Cor ¡ S ¡
18

 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡
, , , ¡ , ,
Iu - bi - tă úcoa - lă te sa - lu - tăm Stin - dar - dul
D ¡¡
18

D ¡¡ ¡¡
¡ ¡ ¡¡ ÌÌ ÌÌÌ ¡¡ ¡¡
¡
¡ ¡ Ì ¡
" D ¡ Ì Ì
D Ì ¡ ¡ ¡

D ¡ K
¡ ¡K ¡
23

D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
, 4 Ì ¡ , 4
tău azi noi vrem să-l - năl - Ġăm, Le - gaĠi de ti - ne
D ¡¡
23

D ¡¡¡ ¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡
¡ ¡ ¡¡
¡ Ì ¡ ¡
" D Ì Ì ¡
D Ì Ì ¡

D ¡ ¡ Ì ¡ ¡
, ,¡ ¡ K ¡S Ì
28

D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
, 4 , , , , ¡
3 3
vom fi me-reu Pe dru-mul cel bun con-du - ne la Dum-ne-zeu.
D ¡¡ O ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡
28

D ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌÌ
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡

" D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
D Ì
26. ALELUIA ZI CEREASCĂ
¡
Mircea Diaconescu

 K
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
¡
A - le - lu - ia zi ce reas-că zi fru - moa - să, sfânt Sa - bat!
Di - mi - nea - Ġa mă a - du - ce Din că - su - Ġa un - de stau
Ori - ce mun - că la o par - te Pen - tru Dom-nul azi lu - crez!
Prin ins - truc - tori mă în - va - Ġă Tu prin - trân - úii să vor - beúti
Pâ - nă-n sea - ră fii cu mi - ne Fra - te bun -I - sus Hris - tos-
 ¡¡
 ¡ K
¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡
¡ ¡ ¡¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ÌÌÌ
¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡
" X Ì ¡ ¡
¡ ¡ Ì ¡ ¡ Ì

¡ ¡ ¡
5

¡ ¡K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
¡ ¡
Ori - ce gri - jă pă - mân-teas - că din - tre noi s-a de - păr - tat.
Că - tre Dom - nul mă con - du - ce I - ni - mioa - ra să i-o dau.
Pen - tru Dom-nul, ori - ce par - te Să - nă - tos vreau să-mi păs - trez.
ùi Cu - vân - tul plin de via - Ġă În gân - di - re să-l ro - deúti
Să-n-chei zi - ua tot cu Ti - ne, Fe - ri - cit úi bu - cu - ros.
¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ÌÌ
5

¡ ¡K ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡Ì
¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
" X ¡ ¡ Ì Ì ¡ ¡ ¡ ¡ Ì

9
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì K ¡ ¡ Ì
¡ ¡ ¡ ¡
Mân - gâ - ie - re, bu - cu - rii Toar - nă ce - rul as - tă zi.
Cu iu - bi - re úi co-mori Dum - ne - zeu mi-o um - ple-n zori.
Prin cân - tări úi me - lo - dii Vreau Sa - ba - tul a-l sfâr - úi.
Iar prin Du - hul Sfânt do - resc Pa - ce-n su - flet să pri - mesc.
Pâ - nă ia - răúi vei ve - ni cu Ti - ne-n cer voi fi.
¡¡ ¡¡ K
ùi
¡¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡
9

¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡Ì ¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ
¡ ¡ ¡  ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì

" ¡¡¡¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡¡
¡ Ì
Ciripit de păsărele
27. O SCUMPĂ ùCOALĂ DE SABAT
 K SThomas
K S Andrei
 K K S K ¡S ¡K ¡S ¡K ¡¡S ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 
¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 
O, scum - pă úcoa - lă de Sa - bat Ce mult mă fe - ri - ceúti
M-ai în - vă - Ġat să fiu u - mil Su - pus úi-as-cul - tă - tor
I - sus iu - bind pe co - pi - laúi La Si - ne i-a che - mat
 I - sus ne chea - mă úi-azi la El Prin úcoa - la de
¡¡
Sa - bat
¡¡ ¡¡ ¡¡ 
 K ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡
¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
"  K Ì Ì Ì Ì
 ¡

K S K K S
 K ¡¡ ¡K S K ¡S ¡ ¡ Ì
4

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
, 4 , 4 ¡¡ ¡ ¡ ¡ Ì
În ti - ne mul - te-am în - vă - Ġat ùi-a - tât de dra - gă-mi - eúti.
ùi să mă port ca un co - pil Iu - bind pe Cre - a - tor.
Sfi - oúi, mi - cuĠi úi dră - gă - laúi I-a bi - ne - cu - vân - tat.

 K
ùi-n - tin - de mâ - na Sa la fel Spre bi - ne - cu - vân - tat.
¡¡ ¡
4

¡¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡ ÌÌ


¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ Ì

" Ì ¡ ¡
¡ ¡ ¡
¡
7
  Cor¡ ¡ ¡ S S S K
¡¡ ¡K ¡ ¡K ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡K ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ
¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 4
Scum - pă úcoa - lă, fa - rul tău di - vin Lu - mi-nea - ză ca - lea mea de - plin.
  ¡¡ ¡¡ ¡ ÌÌ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
7

¡ ¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ÌÌÌ


¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡
" Ì Ì ¡ ¡ Ì Ì Ì ¡ ¡ Ì

11
  K S K S ¡ ¡K ¡S ¡K ¡S Ì ¡ ¡ ¡ ¡
SK
¡ K S
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡
¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡
, 4 , 4
Mul - tă bu - cu-ri-e, pa - ce de nespus
- Am primit în ti - ne, úcoală-a lui I - sus.
11
 ¡ ¡ Ì¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ 
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ 
" Ì Ì ¡ ¡ Ì Ì Ì ¡ ¡ ¡
Ciripit de păsărele
28. MI-E DRAG SĂ VIN

Artur Văcăreanu

D ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡
¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡
¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡
¡ ¡¡
să vin în cla - sa mea, Cla - sa mea, cla - sa mea.
să cânt úi Dom - nu - lui, Dom - nu - lui, Dom - nu - lui.
să 'nalĠ o ru - gă Ru - gă, ru - gă.
Mi-e drag
s-a - duc úi da - rul, Da - rul, da - rul.
să spun úi tex - tul, Tex - tul, tex - tul.
să spun úi stu - diul Stu - diul, stu - diul.
 ¡¡ ¡¡
D ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡
¡ ¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡
¡
ÌÌ
Ì
¡¡
¡
¡¡
¡ ÌÌÌ ¡¡
¡ ¡ ¡¡¡
¡
" D ¡ Ì ¡ ¡ ¡ Ì Ì Ì ¡ ¡ ¡
¡

¡
6

D ¡¡ ¡
¡ ¡¡ ¡¡ ¡
¡
¡ ¡¡ ÌÌ ¡
D ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡
să vin în cla - sa mea,
să cânt úi Dom - nu - lui
să 'nalĠ o ru - gă
Mi-e drag Di - mi - nea-Ġa-n Sa - bat.
s-a - duc úi da - rul
să spun úi tex - tul
să spun úi stu - diul
¡¡
6

D ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡
¡ ¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡
¡
ÌÌ
Ì
¡ ¡
D ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ÌÌ ¡
¡ ¡ ¡ ¡¡

"D ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ Ì Ì Ì ¡ ¡
¡

Ciripit de păsărele
29. ÎN SABATUL SFÂNT

 ¡K 
Gheorghe Indricău
S S K K
¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ 
¡ , ¡ 4 ¡¡
În Sa - ba - tul sfânt di - mi - nea - Ġa când cea - sul no - uă a su - nat
Eu sunt bu - cu - ros úi cu pas vo - ios plec la úcoa - la de Sa - bat.
Chiar de-i vre - mea rea Sau când fulgi de nea Pe pă - mânt mul - Ġi - me cad,
Eu sunt bu - cu - ros ùi mă duc vo - ios Pân' la úcoa - la de sa - bat.
În gru - pă-n - tâl - nesc Pe cei ce-i iu - besc ùi pe-I - sus cel a - do - rat.
Noi Îi mul - Ġu - mim ùi Îl pros - lă - vim Pen - tru úcoa - la de Sa - bat
Ta - tă a - do - rat Ha - rul Tău bo - gat Tot me - reu cu noi să-L laúi.
I - ni - ma s-o iei în ea de vrei Tu să-ği faci plă - cut să - laú.
 
ùi
¡¡ ¡¡ ¡¡ K 
 ¡¡¡ ¡¡
¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡
¡¡
¡
¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡
¡¡ 
¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ÌÌ 
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
" ¡ ¡ Ì ¡ Ì Ì ¡ ¡ 
 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

 K K K K K K K K K K
¡
6

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
, ,
Căci ea e-un loc plă - cut cum a fost úi la în - ce - put,
Din că - mi - nul meu iu - bit, Când Sa - ba - tul a ve - nit,
Căci în Car - tea ce-n - vă - Ġăm Sfa - turi bu - ne noi a - flăm,
Când a - ici n-om mai ve - ni Ci în cer cu toĠi vom fi,
6
 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
" ¡ Ì Ì ¡ Ì
¡

 K K K K K K K K S K S 7
K ¡
8

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡
Eu nu vreau să viu târ - ziu, Pri - mul vreau pre - zent să fiu.
Cu plă ce - re am ple - cat În spre úcoa - la de Sa - bat.
De a - ce - ea ne-n - ce - tat Merg la úcoa - la de Sa - bat.
Vom vor - bi ne - în - ce - tat Des - pre úcoa - la de Sa - bat.
8
 ¡¡ ¡¡ ¡¡¡
¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ 
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

" ¡ ¡ Ì ¡ ¡
¡

 K S S K S
¡ K
10

¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
, ¡ ¡¡ ÌÌ 
Vreau să merg úi eu, vreau să merg úi eu Merg la ùcoa - la de Sa - bat.
10
 ¡¡ ¡¡ ¡¡ K
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ 
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
" ¡ ¡ Ì ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡
Ciripit de păsărele
30. NOI ÎğI MULğUMIM
Andrei Thomas
K K
 K 
 ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡K ¡K ¡ ¡K ¡ X 
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ X
Noi ÎĠi mul - Ġu - mim Prea Sfin - te Ta - tă bun úi a - do - rat
Că ne-ai dă - ru - it Pă - rin - te ùcoa - la sfân - tă de Sa - bat!
Vrem să-ği mul - Ġu - mim I - su - se Că eúti bun úi iu - bi - tor
Bu - cu - rii ne dai nes - pu - se ùi ne eúti un bun Păs - tor!
Azi ÎĠi mul - Ġu - mim noi ği - e Pen - tru toa - te ce ne-ai dat:
Pen - tru floa - rea din câm - pi - e Pen - tru ce - rul în - ste - lat.
Doam-ne-a noas - tră mul - Ġu - mi - re O - năl - Ġăm 'n-al nos - tru cânt

 ¡ K
Că-n a - dân - ca
¡
Ta
K
iu - bi - re Ne stră-muĠi în ce - rul sfânt.

 ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ XX 


¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ X
¡

" Ì Ì Ì Ì Ì Ì X 


5
 ¡ K ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ K ¡ ¡ ¡
¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡ ÌÌ
, ,
Prin cân - tări po - e - zii Te slă - vim, mă - rit să fii!
K
úi
5
 ¡¡ K ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ K ¡ 
¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ
, ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì

" Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì

9
 K ¡ K K K ¡K K
¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡ Ì À
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
Pen - tru-a - ces - te da - ruri bu - ne, Mul - Ġu - mim úi Te slă - vim!
9
 K ¡ K
¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡ ¡
¡ ¡¡ ÌÌ À
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ Ì
" Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì À

Ciripit de păsărele
31. AZI PĂùIM PE-O NOUĂ TREAPTĂ
Cornel Greising
K K
 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡  
¡ ¡ ¡
Azi pă - úim pe-o no - uă treap - tă O - chii ni s-au u - me - zit,
La mă - su - Ġă mul - tă vre - me De I - sus am în - vă - Ġat

K K
Răs - plă - tim prin mul - Ġu - mi - re Pe in - struc - tori úi-i iu - bim,

 ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡  
¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡
" ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡  
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
5
K
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡
K
¡ ¡ ¡
 
Gru - pa ce - lor mari ne-aú - teap - tă De cei mici ne-am des - păr - Ġit.
ùi la ta - blă, mul - te te - me, Ani de-a - rân - du-am as - cul - tat.
Să a - du - că-n noi ro - di - re Tot ce ei ne-au dat, A - min.
5

¡ K K  
 ¡
¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡
¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡
" ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡  
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
9

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡  
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
9 O, a - di - o ùcoa - lă dra - gă Noi me - reu te vom iu - bi,

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡  
¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
"Ì Ì Ì ¡  
Ì Ì ¡ ¡ ¡ ¡
13

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡ ÌÌ
13 Tu ne-ai fost o vre - me-n - trea - gă Ma - mă scum - pă, noi co - pii.

¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡
¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡
¡
¡¡
¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ÌÌ
Ì
" ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Ciripit de păsărele
32. CEL MAI SCUMP CUVÂNT
Cornel Greising

 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 0¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡  
¡ ¡
Cel mai scump cu - vânt pe lu - me E I - sus ne-a mân - tu - it.
Dom - nul Sfânt să-i răs - plă-teas - că Re - ve-nind pe al - bul nor,

 ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡


¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡  
¡¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
" ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡  
Ì ¡ ¡

¡ ¡
5

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 0¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡ Ì
Ves - tea des - pre al Său nu - me Pre - tu - tin - deni a so - sit.
Mul - te ste - le să lu - ceas - că Veú - nic în co - roa - na lor.
¡¡¡ ¡¡
5

¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡


¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡
¡
¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ÌÌ
Ì
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
" ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì

¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡
9 Cor

¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ Ì
¡ Ì
Bi - ne - cu - vin - tea - ză Ta - tă Pe a - cei ca - re ne-au spus
¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡
9

¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ¡


¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡
" Ì Ì ¡ Ì Ì ¡
¡ Ì ¡ Ì

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
13

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ Ì
¡ ¡ Ì
De iu - bi - rea-ği mi - nu - na - tă ùi cu - vân - tu-n piept ne-au pus.
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡
13

¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡¡¡ ÌÌ


¡ ¡ ¡¡ ¡ Ì
" Ì Ì ¡ Ì ¡ ¡ Ì
¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Ciripit de păsărele
33. LOC SFÂNT E-N VECI
Gheorghe Indricãu
 Ì ÌÌ 
 ¡ ¡ Ì ¡¡ Ì Ì ¡
¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡  ¡¡ ÌÌ ¡ Ì Ì Ì Ì ¡
Loc sfânt e-n veci ùcoa - la
de Sa - bat. Loc do - rit, loc fru - mos.
La sfân - ta ùcoa - lă ve - niĠi me - reu, ToĠi vo - ioúi, cu un dar.

 
Când Dom-nul ia - răúi din slăvi de sus Pe pă - mânt va ve - ni,

 ¡ ¡ ¡ ¡¡ ÌÌ ÌÌ ¡¡ ÌÌ Ì ¡¡ ÌÌ 
¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡  ¡¡ ÌÌ ¡ Ì Ì ¡ Ì ÌÌ ¡ Ì
" 
 Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì ¡ Ì
9

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡¡ Ì ÌÌ ¡¡ ÌÌ ¡¡    
¡ ¡ ¡ ¡ ¡  ¡¡ ÌÌ ¡¡ Ì Ì ¡ 
Pe ori - ce vre-me viu ne-n - ce - tat la ùcoa - la lui Hris - tos.
ùi-al - Ġii să a - fle pe Dum - ne - zeu, pe Hrist úi al Său har.
9

Cu - nu - nă din sla - vă de nes - pus, El îĠi va dă - ru - i.
   
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ÌÌ ¡¡¡ ÌÌ Ì ¡¡¡ ÌÌ 
¡ ¡ ¡ ¡ ¡  ¡¡ ÌÌ ¡¡¡ Ì Ì ¡¡ ÌÌ ¡
¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ O ¡¡
" Ì Ì
Ì Ì Ì Ì ¡ Ì Ì
17
 ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ 
¡ ¡ ¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡
Ì
Zil - nic Cu - vân-tul a - cas' să-n - veĠi! Mult să te rogi când ai să-l re - peĠi!
17
 ¡ ¡ ¡ ¡Ì ¡ ¡ ÌÌ ¡Ì ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ 
ÌÌ Ì ¡¡ Ì ¡ ¡ ¡ ÌÌ ¡¡
Ì ¡ ÌÌ Ì ¡ Ì
" Ì Ì Ì Ì ¡
Ì Ì Ì Ì
25
 ¡
¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡ ÌÌ ¡¡ ÌÌ ¡¡ ÌÌ 
¡¡ ¡ ¡ ÌÌ ¡¡

25 Pre - zen - Ġa să o ai ne-n - ce - tat în ùcoa - la de Sa - bat.

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ÌÌ ¡ ÌÌ ¡¡¡ ÌÌ ¡¡ ÌÌ 
¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ Ì Ì ÌÌ ¡¡ ¡ Ì
Ì ¡
" Ì Ì Ì
Ì Ì Ì Ì
Ciripit de păsărele
34. VINO LA ùCOALA DE SABAT
Aurora Ionescu
D K ¡ Vi - - - no Vin!

D D D D ¡¡K ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡   ¡Ì ¡ ¡
¡ ¡ 
Ì¡ ¡
¡ ¡, ¡
, , ¡ , , , ,
,
Vi - no la ùcoa - la de Sa - bat! Nu te de - păr - ta, nu în - târ - zi - a!
Vin cu lec - Ġi - a-n - vă - Ġa - tă. Bi - ne s-o în-veĠi, zil - nic s-o re - peĠi.
Vi - no cu da - ruri fra - te! Bi - ne pre - gă - tit, cu dar în - ze - cit.
DD 
úi

D D D ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡


¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ Ì¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡ Ì¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡
" D D D Ì Ì Ì Ì Ì
DD ¡ ¡ Ì Ì

DDDD K ¡ ¡ Vi - - - - no Vin!

D ¡¡K ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ Ì¡ O ¡ ¡ ¡
5

¡ ¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡   ¡Ì ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡
, , , ,   , , , ,
Te-a che - mat ùcoa - la de Sa - bat. Din iz - vor cu - rat bea ne - în - ce - tat!
Vin cu i - ni - ma ple - ca - tă. Să fii lu - mi - nat, bi - ne - cu - vân - tat.
Fi e tot me - reu bo - ga - te. Dom - nul le-a ce - rut, El a - úa a vrut.
DD ¡ Ì¡ O ¡ D ¡¡
¡¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ Ì¡¡
5

D D D ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡


¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡ ¡ O¡ ¡¡
¡
" DD D Ì Ì Ì ¡ Ì
DD ¡ Ì Ì ¡

DD K K ¡¡ K K ¡ ¡¡ O ¡¡ Ì¡ O ¡ D ¡
9

D D D ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡
E I - sus ca - re te-aú - teap - tă Să te-n - ve - Ġe iu - bi - tor
Ca a - pos - to - lul din car - te, În ge - nunchi lân - gă I - sus
Vin cu da - ruri din iu - bi - re Nu-Ġi în - chi - de i - ni - ma
D ¡¡ O ¡¡ ÌÌ¡ O ¡ D ¡¡¡
D D D D ¡¡¡ ¡¡ ¡¡
9

¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡
Ì Ì Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
" DD ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ Ì
DDD Ì ¡ ¡ Ì Ì

K K
1.2.Vi - - - no Vin!
D ¡ ¡ ¡
3.În
¡ Ì¡ 
cer Vin!

D DDD ¡
13

¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡Ì ¡ ¡ ¡  O¡ ¡ ¡ ¡
, , ,¡ ¡ , , , ,
,
Spre-al ei loc azi pa - su-n - dreap - tă Vi - no cu mult dor la Mân - tu - i - tor.
Să-Ġi a - legi a - ceas - tă par - te: Vin să urci mai sus! Dom - nul tău Ġi-a spus.

DD ¡
Vei pri - mi răs - plă - ti - re: Vei fi ne-n - ce - tat bi - ne - cu - vân - tat.
¡ Ì
úi
¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ Ì¡¡
13

D D D ¡¡ ¡ ¡¡¡ ÌÌ
Ì ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡¡ O O ¡¡ D ¡¡ ¡¡
¡
" DD D Ì Ì Ì Ì ¡ ¡
DD ¡ ¡ ¡ Ì ¡
Ciripit de păsărele
35. UMIL VENI PE LUME
Andrei Thomas
D ¡
D D ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡
¡
¡ ¡¡ ÌÌ 
U - mil ve - ni pe lu - me, mo - des - tul prunc I - sus
Cres - cu - t-a ca o floa - re, cu - min - te su - pus
D 
úi
D D ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ 
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ Ì
" D D ¡ Ì Ì Ì Ì Ì
D ¡ ¡ Ì

D ¡ ¡ ¡ Ì
5

DD ¡¡ ¡¡ ¡ Ì ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡ ¡ ¡ ¡ ÌÌ 
În Bet - le - em în ies - le úi ma - gii I-au a - dus
Creú - tea me - reu în fi - zic spi - rit prun - cu-I - sus,
D ¡¡ O ¡ÌÌ
úi
¡ ÌÌ 
5

DD ¡¡¡ ¡
¡
¡¡ ¡ Ì O ¡¡¡ ¡¡
¡
¡¡ ¡¡ ¡ ÌÌ 
¡ ¡ O ¡¡ Ì
" DD ¡ Ì Ì Ì ¡ ¡ ¡ ¡
D ¡ Ì

D ¡ ¡ ¡
9

DD ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ Ì ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ÌÌ 
¡ ¡ Ì ,
Mi - res - me, da - ruri scum - pe úi I s-au în - chi - nat
Spo rea-n în - Ġe - lep - ciu - ne
- har diK - vin me - reu
D ¡¡ ¡¡ ¡
9 úi
DD ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ Ì¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ Ì
" DD ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ O¡ Ì
D ¡ ¡ ¡ ¡

D
13

DD ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ 
ùi-n sfân - tă a - do - ra - re-n - a - in - te-I s-au ple - cat.
as - cul - ta pă - rin - Ġii, cum ce - re Dum - ne - zeu.
D
13 ùi
D D ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ÌÌ 
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
" D Ì ¡
DD ¡ Ì ¡ Ì Ì Ì
Ciripit de păsărele
36. CA OM SĂRAC
K K K K K K
¡ ¡K
Artur Văcăreanu
¡ ¡ ¡¡
 ¡¡K ¡¡K ¡¡ ¡¡ 
K K K K ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ , ¡ ¡ ¡
Ca om să - rac, me - reu pri - beag Ve - ni la noi Dom - nul din mă - ri - re,
A fost co - pil, blând úi u - mil Cu - noaú-te bi - ne co - pi - lă - ri - a
Ce mi - nu - nat, răs - cum - pă - rat Eu, tu úi el, prin al Lui scump sân - ge

 ¡¡
K K K
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

" ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡
K K K K
K K K ¡ ¡K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡K
9

¡¡K ¡¡K ¡¡ ¡¡ ¡¡
K
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡, ¡ ¡ ¡
De ce-a lă - sat tro - nul bo - gat úi S-a năs - cut în în - jo - si - re?
Ne va-n - gri - ji, de-L vom iu - bi Gla - su-I do - mol dă mân - tu - i - rea.
Chiar vi - no - vaĠi, vom fi spă - laĠi De ce e rău El ne va úter-ge.
K K
9
K
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

" ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡
K K K K
¡ K
Cor
¡ K
17

¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ K K ¡¡
¡ ¡ , ¡¡ ¡¡
Da, ne-a iu - bit I - sus ne - sfâr - úit. ùi pen - tru

¡ ¡¡ K
17

¡¡ ¡ ¡¡
¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
" ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

K K K
K ¡
23

¡¡ K K
¡¡ ¡¡ 
¡
¡
¡ ¡ ¡ 
¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡
noi El S-a jert - fit. O cât ne-a iu - bit!

K ¡¡
23

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 
¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡
" ¡ ¡ ¡ K ¡
¡ ¡ ¡
Ciripit de păsărele
37. AZI A VENIT UN COPILAù

din volumul "Pe drumul credinĠei"


7 7
 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡
¡
¡¡ ¡
¡
¡
¡
¡
¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡
¡ ¡
Azi a ve - nit un co - pi - laú Fru - mos úi dul - ce úi gin - gaú,
A - ces - ta e I - sus Hris - tos E Dom - nul nos - tru Cel mi - los
El fe - ri - ci - rea ne-a a - dus De la Pă - rin - te - le de sus
Cu to - Ġii să ne bu - cu - răm ùi lau - de-n veci de veci să-I dăm
7 7

 ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡
¡ ¡¡
¡¡
¡
¡¡ ¡¡
¡ ¡
¡¡
¡
¡¡
¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡
7 7
" ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

5 7 7
¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡
Din o fe - cioa - ră s-a năs - cut Ce bu - cu - ri - e am a - vut!
Ce vi - ne ca Mân - tu - i - tor Pen - tru tot nea-mul mu - ri - tor!
Ca să pu - tem să ne su - im În rai úi veú - nic să tră - im!
Căci azi din ce - ruri Dom-nul Sfânt Tri - mi - s-a Fi - ul pe pă-mânt!
5 7 7
¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡
¡
¡¡ ¡ ¡
¡¡
¡ ¡ ¡¡ ¡¡
¡ ¡ ¡
¡¡
¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡
¡ ¡ ¡¡
7 7
" ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Pe drumul credinĠei
38. OBOSIT DE MUNCA ZILEI


P.P. Paulini

 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡  
¡
O - bo - sit de mun - ca zi - lei sea - ra Dom - nul s-a - úe - za,
Pe mulĠi bol - navi vin - de - ca - se Pre - di - când din loc în loc,
Când, fe - me - i - le ve - ni - ră A - du - cân - du-úi prun - cii lor,
U - ce - ni - cii le o - pri - ră: "Lă - sa - Ġi-I úi Lui ră - gaz!"

 ÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡  
Ì ¡ ¡ ¡¡

"  Ì Ì ¡ ¡ ¡ ¡ Ì Ì ¡ ¡ ¡ 

 ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡K ¡¡ ¡¡ ¡ ¡  
5

¡¡  ¡¡ O ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡
Vo - ia nu - mai s-o - dih - neas - că A - poi iar la drum ple - ca.
Pe-n - tris - taĠi îi mân - gâ - ia - se Cu cu - vin - te de pro - roc.
Să-i a - tin - gă cu iu - bi - re Cel de via - Ġă dă - tă - tor.
Ve - niĠi úi voi al - tă - da - tă, Des - tul a lu - crat El azi!

¡¡ ¡K ¡¡ ¡¡ ¡
5

¡¡  ¡¡ O ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌÌ

" Ì Ì Ì ¡ ¡ ¡ Ì ¡ Ì
¡ ¡

Ciripit de păsărele
39. O, ISUSE, BLÂND PĂSTOR!

¡ ¡
 ¡¡ ¡
¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡   ¡ ¡ ¡¡
 ¡¡
Ì
0Ì À
O, I - su - se, blând păs - tor Al ce - lor mi - cuĠi
Eu te rog a mă pă - zi Când e dru - mul greu,
ùi cu blân - dă fi - rea Ta Să mă dă - ru - ieúti,
Da, în - tâi Tu ne-ai iu - bit Azi eu Te iu - besc.
Ì
 ÌÌÌ ÌÌ
Ì
¡¡ ¡¡ ¡¡   ÌÌ ¡¡
¡ ¡¡
Ì
0 ÌÌÌ À
Ì ¡

" Ì Ì Ì ¡   Ì ¡ ¡ Ì À


¡ ¡ ¡
5

¡¡ ¡
¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡   ¡ ¡ ¡ ¡¡ ÌÌ À
Ì
Noi do - rim cu ma - re dor Ca să-ği fim plă - cuĠi.
'N-ori ce ceas úi-n ori - ce zi Ia Tu bra - Ġul meu.
I - ni - ma-mi va tre - săl - ta ùtiind că mă iu - beúti.
Da - ru-ği ma - re l-am pri - mit ùi îĠi mul - Ġu - mesc.
Ì ¡¡¡
5

ÌÌÌ ÌÌ
Ì
¡¡ ¡¡ ¡¡   ÌÌ ¡ ¡¡ ÌÌ À
Ì
Ì ¡

" Ì Ì Ì ¡   Ì Ì ÌÀ

Ciripit de păsărele
40. DA, EU SUNT LUMINA

din volumul "Pe drumul credinĠei"


 K KK K K K K K
E ¡ ¡K ¡K ¡K ¡K¡K ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡K¡ ¡¡K ¡¡K ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ÌÌ
¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ , , , ¡ ¡
Da Eu sunt lu - mina! Ast-fel El ne-a spus El ne úter-ge vi-na, Blândul Domn I - sus,
Dar când pâl - pâ - ieú-te ùi se stin - ge chiar, Vezi de-o în - gri- jeú-te ùi-o a - prin - de iar!
Stea - ua cea mai mi-că Poa-te stră - lu - ci Când a - mur-gul pi-că, ToĠi o vor ză - ri!

 E
¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌÌ
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡

" E KÌ Ì Ì Ì
Ì ¡ ¡ Ì Ì

5
 ¡K ¡K ¡K K K K K K K K ¡K K
¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡K ¡¡ ¡¡ ¡¡K Ì K K ¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡
¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
¡ ¡ Ì Ì
Fii tu o lu - mi - nă pe a - cest pă-mânt Ca ori-cin' să vi - nă La I - sus Cel blând!
5
 ¡
¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ Ì ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ O ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ÌÌÌ
¡ ¡ Ì ¡

" Ì ¡ ¡ Ì
Ì Ì Ì Ì ¡ Ì

Ciripit de păsărele
41. O, SCUMP ISUSE

¡ ¡ ¡ ¡K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡K ¡K ¡K ¡K ¡K K ¡ ¡
Ion DăneĠiu
K ¡
E ¡ ¡ Ì ¶
O scump I - su - se vi - no ia - ră Căci noi te aú - tep-tăm cu drag,
ùi când vom fi în Ġa - ra Sfântă Te vom slă-vi în cân - turi mii,
K ¡¡ K
E ¡¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ Ì¡ ¡ ¡ ¡ ¶
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
" E ,¡ K
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¶

K K K K K K K K
5

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì 
Să fii cu noi din zori în sea-ră, O vin că te-aú-tep - tăm cu drag.
Azi i - ni - ma-mi spre cer se-a - vân-tă Să-Ġi cân - te sfin -te me - lo - dii.
K K
5

¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ Ì¡ ¡ ¡ ¡ ¶


¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
" ¡, ¡ ¡ ¡ K ¡¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¶

10
K K ¡K ¡K K K K K K K K K K K K
 ¡ ¡ ¡K ¡ ¡
Cor

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Noi Te-aú-tep -tăm, deci vin a - cum, Să fii cu noi pe-al vie - Ġii drum

 ¡K
10

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡
¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡
¡
" K
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

K ¡ ¡ ¡ ¡
12

¡ ¡ , ¡ ¡ ¡ ¡ 
, , ,
Să fim me - reu, me - reu pe dru - mul bun.

¡
12

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡¡ 


¡ ¡ ¡ ¡ ¡
" ¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 
Ciripit de păsărele
42. HRISTOS IAR VINE

K S
Artur Văcăreanu
K S ¡ ¡K ÌÌ
D ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ K
¡¡ ¡S ¡ 
K
¡¡ ÌÌ ¡ ,
ÌÌ
4 ¡
cu - rând pe alb nor,
cu în - ge - rii Săi,
Hris - tos iar vi - ne, cu glas de tri - umf. El vi - ne, El vi - ne!
pre moar - te căl - când,
să ia pe cei drepĠi,
 ¡
D ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ D ¡¡¡ ¡¡
K ¡¡ ¡K Ì ÌÌ
¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌÌ ¡ ¡ ÌÌ Ì
¡
" D Ì Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

K S K S K 7
¡ K ¡ ¡K ¡K ¡ 
5

¡ ¡ ¡
D
¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡S ¡ ¡¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡
4
cu - rând pe alb nor,
cu în - ge - rii Săi,
Hris - tos iar vi - ne, cu glas de tri - umf, El vi - ne cu - rând va ve - ni!
pre moar - te căl - când,
să ia pe cei drepĠi
5
¡ K ¡¡ ¡K K
D ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ D ¡¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ Ì ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡

" Ì Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì Ì
D ¡

Ciripit de păsărele
43. O, BUN ISUS, REVINO
Vasile Kreutgartner
 K ¡ K K
 ¡K ¡ ¡ ¡ , ¡ ¡ ¡
K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
O! Bun I - sus re - vi - no Cu în - ge - ra - úii Tăi
Al Tău Duh din iu - bi - re Tri - mi - te-L pes - te noi.
 O! Vin cum Tu pro - mi - s-ai, Iu - bit Mân - tu - i - tor
 ¡K ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡
¡ ¡¡ ¡¡
K ¡¡ ¡
¡¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
"  ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
, ¡ ¡
5
 K ¡ K K
K ¡ ¡ , ¡ ¡ K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡
ùi tur - ma Ta lu - mi - n-o Sal - vând pe cei ai Tăi
Dând no - uă fe - ri - ci - re În ori - ce mari ne - voi

ri

5 Sal - vân - du - ne cum zi - s-ai Do - ri - te Sal - va - tor.


K ¡¡ ¡¡¡ ¡ K
¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡
" ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
, ¡ ¡

 K
K K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡K ¡ ¡
9

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ , ¡
,
De Ti - ne dor ne es - te De sfat úi mân - gâ - ieri
ùi fă ca iar să vi - nă Ca-n cinci - ze - ci - mei zi


ùi-a -tunci ai Tăi co - pii, mii Slă -
K vind so - si - rea Ta,
K K ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡
9

¡¡¡ ¡
¡¡
¡
¡¡
¡ 
¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡  ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡

" ¡ ¡ ¡
, ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
13
 K ¡ ¡ K
¡
K
¡ ¡ ¡ , ¡
,
¡
¡ , ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡K ¡ ¡
Căci de la Tin' por - neú - te Bal - sa - mul în du - reri.
Ca lu - mea să re - vi - nă Co - pii ai Tăi a fi.
Vo - ioúi că Tu din nou vii Din har - pe-ği vor cân - ta.
13

 ¡K ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡
¶¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡
" ¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡
, ¡ ¡ ¡
Ciripit de păsărele
44. STĂ SCRIS
K
Andrei Thomas
 K
 ¡¡ ¡
¡
¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ÌÌ ¡¡ ¡
¡ ¡ ¡¡
¡ ¡ ¡¡ Ì
Ì
, în ¡
De Du - hul pus - ti - e I - sus a fost con - dus
În ur - ma a - ju - nă - rii I - sus a flă - mân - zit

 
Cu-a pof - tei
K is - pi - ti - re Cu re - le-n - cu - me - tări
Ì
 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡ ÌÌ 
¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ Ì ¡ ¡¡ ¡ ¡ Ì
¡
"  ¡ Ì ¡ ¡ Ì ¡ ¡ Ì ¡ ¡ Ì

 ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡K ¡
6

¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡ ¡¡ ¡¡ Ì
, ¡ ¡ ¡ Ì
A - ici prin post úi ru - gă pri - mi în - de - a - juns
A - tunci is - pi - ti - to - rul gă - si că-i ni - me - rit

 ¡
Cu-a lu - mii bo - gă - Ġi - e, mă - riri úi des - fă - tări,
K
 ÌÌÌ
6

¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌÌ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ÌÌÌ ¡


¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ 
" ¡ Ì ¡ ¡ Ì
Ì ¡ ¡ Ì ¡ ¡
11
 K K
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ Ì
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡¡ ¡ ¡ ¡ Ì
Pu - teri să bi - ru - ias - că is - pi - ta lui Sa - tan
Să vi - nă ca un în - ger ùi blând, cu glas du - ios


11 I - sus lup-tă în - tru - na Ca om pe-a - cest pă - mânt

 ¡¡ ÌÌ ¡ ¡ ÌÌ Ì ¡¡ ¡¡ ÌÌ 
¡ Ì ¡¡ ¡¡ Ì ¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡ ¡ Ì
¡ ¡
" ¡ Ì ¡ ¡ Ì ¡ ¡
Ì ¡ ¡ Ì
16
 ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ Ì ¡ K
¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ Ì
, Ì
ùi să ză - dăr - ni - ceas - că ne - le - giu - i - tu-i plan.
Cer - când ca să do - boa - re Chiar úi pe Dom - nul jos.

 ¡
ùi bi -
¡ K
ru - i - ta to - tul Cu-al Dom - nu - lui Cu - vânt.
¡ ÌÌ K
16

¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ 
¡ ¡ Ì ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
" Ì Ì Ì
¡ Ì Ì ¡ Ì
Ciripit de păsărele
45. LEGEA

D
Andrei Thomas

D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ Ì
¡ ¡ ¡ ¡ Ì
În Le - ge se-o - glin - deú - te mă - reĠ vo - in - Ġa Sa
Să nu te-n - chin la chi - puri! Nu-i drept úi nu-i fru - mos,
A - poi, a - du-Ġi a - min - te de zi - ua de Sa - bat
Să nu u - cizi! ùi-n via - Ġă să nu fii des - frâ - nat,

D Ì
A - ceas - ta es - te Le - gea ce Dum - ne - zeu ne-a - dat

D ¡¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡
¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ÌÌ 
¡ ¡ ¡ ¡
" D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì

D
5

D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ÌÌ 
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡
Ea ast - fel glă - su - ieú - te úi scri - să e a - úa
Să útii că Eu sunt Dom - nul, un Dum - ne - zeu ge - los.
Păs - trea - z-o úi sfin - Ġeú - te-o cum Eu am or - do - nat!
Să nu furi, ca úi-a - ces - tea cons - ti - tu - ie pă - cat.

D
5 Ca s-o pă - zim cu to - Ġii cum El ne-a în - vă - Ġat.

D ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ 


¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
¡ ¡ ¡ ¡ ¡
" DD ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
¡ ¡ ¡ ¡

D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
9

D ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡Ì ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ Ì
¡ ¡ ¡ Ì
Eu sin - gur, Eu sunt Dom - nul Ai gri - jă să-Mi ser - veúti,
ùi vezi ca al Meu nu - me să nu-L iei în de - úert
Cins - teú - te, o - no - rea - ză pe-ai tăi pă - rinĠi me - reu
Să n-a - duci măr - tu - ri - e ne - dreap - tă-a - proa - pe - lui!

D ¡ ¡ ¡¡ ¡¡
Pă - zind - o cu iu - bi - re, cu dra - gos - te úi zel,
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
9

D ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ÌÌÌ 


¡ Ì 
" DD ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
¡

D
13

D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ÌÌ 
¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡
Să nu te-n - chini la i - doli, doar Mi - e să-Mi slu - jeúti.
Să-L spui cu u - úu - rin - Ġă, să útii că n-am să iert.
ùi-a - vea - vei zi - le mul - te, fe - ri - ce-n dru - mul tău!
Să nu pof - teúti la bu - nul ce-i a - par - Ġi - ne lui!

D
13 A - tunci a - vea - vom par - te pe veci în cer cu El.

D ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡ ÌÌ 


¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡ Ì
¡
" DD ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
¡ ¡ ¡
Ciripit de păsărele
46. CE PLĂCUT E PENTRU DOMNUL
Nicolae Jelescu
D 
D Ì ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡
Ce plă - cut e pen - - tru Dom - nul
Când co - pi - ii Îl a - do - ră,

D Să fim blânzi úi buni la su - flet,


D Ì ÌÌÌ ¡Ì ¡ ¡ ÌÌ ¡¡
ÌÌ  Ì Ì ¡
" D D Ì Ì Ì Ì

D ¡ ¡
5

D Ì ¡ Ì ¡ ¡ Ì  
Când păs - trăm po - run - ca Sa;
El as - cul - - tă vo - cea lor

DD
5 În - - - tre noi să ne iu - bim,
ÌÌÌ ÌÌ ¡Ì ¡ ¡ ÌÌÌ  
 Ì Ì 
" DD Ì Ì Ì Ì  

D Ì ¡ ¡
9

D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡
El ne-a - li - nă-ori ce du - re - re
Cu iu - bi - - re-i îm - - pre - soa - ră

DD
9 toĠi în - tr-un sin - gur cu - get
ÌÌ 
ùi
¡Ì ¡ ¡ ¡Ì ¡ ¡ ÌÌ ¡¡
Ì Ì Ì Ì
" DD Ì Ì ¡ Ì ¡
Ì

D ¡
13

D Ì ¡ Ì Ì ¡ Ì
Fi - e chiar ori - cât de grea.
ùi le-a - ju - - - tă tu - - - tu - ror.

DD
13 Pe I - sus să-L prea - - mă - rim.
ÌÌ ÌÌ ÌÌ 
Ì ÌÌÌ ¡¡
¡ Ì ¡¡¡ Ì
" DD Ì Ì Ì ¡
¡ Ì
Ciripit de păsărele
47. DOAMNE EU SUNT MIELUL TĂU

 
Artur Văcăreanu

 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
Doam- ne eu sunt mie - lul Tău Bu - cu - ros mă simt me - reu.
Sub pu - ter - ni - cu-ği to - iag Nu, eu nu mai sunt pri - beag.
Ve - sel deci eu sunt me - reu, Căci sunt miel mi - cuĠ al Său.
 
 ÌÌ ÌÌ ¡ Ì
¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ÌÌ
¡¡
¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ Ì
¡¡ ÌÌ
Ì Ì
" Ì Ì ¡ ¡ Ì Ì ¡ ¡ ¡ Ì Ì¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
3

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Tot - dea - u - na Tu mă pă - zeúti Cel mai mult iu - bit Păs - tor eúti.
Pă - úuni bu - ne da, eu gă - sesc; ği - e nu - mai ÎĠi mul - Ġu - mesc.
La a do - ua Sa ve - ni - re, Voi fi-n ma - re fe - ri - ci - re.
3

ÌÌÌ ÌÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ÌÌÌ ÌÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
" Ì Ì ¡ ¡ ¡¡ ¡ Ì Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

5

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
Mă cu - noúti úi mă iu - beúti ùi pe nu - me mă nu - meúti.
A - pă bu - nă din iz - vor Îmi dai bu - nu - le Păs - tor.
La I - sus mă voi a - fla, El în bra - Ġe mă va lua.
5

ÌÌ ÌÌ ¡ Ì ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡
Ì Ì ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ÌÌ ¡ ¡ ¡ ÌÌ
Ì
" Ì Ì ¡ ¡ Ì Ì
¡ ¡ ¡ Ì
Ì

Ciripit de păsărele
48. VINO-MI DOAMNE-N AJUTOR

P.P. Paulini

D ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ O ÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡¡ D ¡¡ ¡
¡ ¡¡ ÌÌ
Vi - no-mi Doam - ne-n a - ju - tor Să pot fi as - cul - tă - tor
De - úi mic úi tâ - năr sunt, Pot fi to - tuúi bun úi blând,
 ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ O ÌÌ
D ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡
¡ ¡ Ì
ÌÌ
Ì
¡¡ D ¡¡¡
¡
¡¡
¡ ¡¡¡ ÌÌÌ

" D Ì Ì Ì Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
5

D ¡¡ ¡¡ ¡¡ O ÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ
Doam - ne fă - mă bun me - reu, Să pot mer - ge-n cer úi eu.
Căci I - sus cu o - chiul Său Ve - de bi - ne ce fac eu.
¡
5

D ¡¡ ¡¡ ¡¡ D ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ O ÌÌ
Ì ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ
Ì
"D Ì Ì Ì Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡ Ì

Ciripit de păsărele
49. DOAMNE ASCULTĂ
Horst Ghehann

DD 1 ¡ K7 ¡ 2
¡ ¡
 Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Doam - ne as - cul - tă, când strig că - tre
7
D
D ÌÌ ¡¡ ¡ 3 K
 ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ÌÌ
Ì ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ Ì O ÌÌÌ

Ì Ì 7
¡ ¡
" D D Ì Ì Ì

DD
4 3

Ì ¡ ¡ O¡ ¡ K Ì
¡ ¡ ¡ ¡ Ì
Ti - ne, A - - - - - - - - min.

D
4

D
 ÌÌ ¡ K ÌÌ
Ì ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ÌÌÌ Ì
¡ ¡
" DD Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì

Ciripit de păsărele
50. PRIN CREDINğĂ DOMNUL MEU
K K K K K K
K ¡K ¡ K K K
Thomas Andrei
DD ¡
D D ¡K ¡
¡ ¡ ¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡ ¡¡ ¡ ¡
¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡
¡ , ¡ ¡
Prin cre - din - Ġă Dom - nul meu, la tro - nul Tău As - tăzi vin
Da - că o - chiu-mi a slă - bit, Da - că pa - su-mi s-a ră - rit,
Când a - su - pră-mi vin cer - cări Gre - u - tăĠi úi strâm - to - rări,
DD 
DD ¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡
¡¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
" D D D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

D K K K K K
D D D ¡¡K ¡ ¡ ¡K K K K
5
¡ ¡ ¡ K K ¡¡ ÌÌ
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ùi Te rog con - du-mi fru - mos azi mâ - na cu fo - los.
Că - tre bu - nul Sla - va - tor Mă-n - drept stă - ru - i - tor.

D
Eu cu Ti - ne voi pă - úi că n-oi gre - úi.

D D D ¡¡
5 ùi útiu
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌÌ
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
" DD ¡ ¡ ¡ ¡
DD ¡ ¡ ¡ Ì

9
DD Cor
K K K K
DD ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡
¡
¡
¡
¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡
Da, eu Te-oi ur - ma! Da! eu Te-oi ur - ma!
D
D D D ¡¡
9

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡
" DD ¡ ¡ ¡ ¡
DD ¡ ¡ ¡ ¡

D K K K
D DD ¡ K
13
¡ ¡ ¡¡ K K Ì
¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Ì
Fi-mi con - du - că - tor, Bu - nul meu Păs - tor.
D
D DD ¡
13
¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ÌÌ
¡ ¡ ¡¡¡ ¡
¡¡ ¡ ¡¡ ¡ Ì
" DD D ¡ ¡ ¡
D ¡ ¡ ¡ Ì
Ciripit de păsărele
51. VIN LA TINE-N RUGĂCIUNE
Nicolae Jelescu

 K K K K K K K K
¡ ¡
D ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡   ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡  
¡ ¡ ¡
Vin la Ti - ne-n ru - gă - ciu - ne Când mă culc în pa - tul meu
Doam- ne úter- ge-mi ori - ce pa - tă Fă - mă bun úi-as - cul - tă - tor
Pe pă - rin - Ġii mei pă - zeú - te Pe su - rori, pe fră - Ġi - ori,

K
Doamne-a - ra - tă-ği bu - nă - ta - tea Pen - tru cei lip - siĠi úi goi

D ¡¡ ¡K ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
 ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡
¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡
¡¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡

" ¡ ¡ ¡
D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡

K K K K K K K
D ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡   ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡K
8

 ¡¡ ¡¡ ¡¡  
Mă pă - zeú - te Tu pe mi - ne Mă fe - reú - te de-ori - ce rău
Dă-mi o i - ni - mă cu - ra - tă Să fiu bi - ne - vo - i - tor,
De la tro - nul Tău ve - ghea-ză Ca Pă - rin - te-al tu - tu - ror,
Tu să - ra - ci - lor dă pâi - ne Te rog, scoa-te-i din ne - voi,
8

D ¡ K ¡¡ ¡¡¡ ÌÌ ¡ ¡¡ ¡¡ K ¡¡ ¡¡
¡ ¡ ¡¡
¡ ¡ ¡ Ì ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡
"D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡ Ì Ì ¡ ¡

15
K K ¡¡ K
D   ¡¡ ¡¡ ¡
¡ ¡¡ ¡¡ Ì
Mă fe - reú - te de-ori - ce rău.
Să fiu bi - ne - vo - i - tor.
Ca Pă - rin - te-al tu - tu - ror.
Te rog, scoa - te-i din ne - voi.
15

¡¡¡ K
D ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡ ¡¡¡ ¡¡
¡ ÌÌ
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
"D ¡ ¡ Ì ¡ ¡ Ì
Ciripit de păsărele
52. MI-ADUC AMINTE

Cornel Greising Horst Gehann

DD ÌÌ ¡¡ Ì ¡¡ ¡Ì ¡ ¡ Ì ¡¡ ¡¡ ¡¡
DDD ¡ Ì Ì ¡¡ ÌÌ ¡¡ ÌÌ
De cli - pe de de - mult
De cân - te - ce de-a - tunci
Mi-a - duc a - cum a - min - te
De la - crimi ce-ai văr - sat
Spre ma - ma mea pri - vesc
DD ÌÌ O ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ O ¡¡Ì ¡¡ ¡¡
D D D ¡¡¡ ÌÌÌ O ¡¡¡ Ì ¡ Ì ¡ ÌÌÌ ¡ ÌÌÌ ¡
ÌÌ
Ì
O ¡¡
" D D D ¡ ¡ Ì Ì ¡ Ì
DD Ì ¡ Ì Ì Ì

DD Ì ¡Ì ¡ ¡¡
8

DDD ¡ ÌÌ ¡¡ ÌÌ ¡¡ ÌÌ ¡¡ O ÌÌ
¡ ¡¡ ¡¡ Ì ¡
ùi gla - sul tău fier - bin - te, O, ma - mă îl as - cult.
Când Tu din pa - gini sfin - te Mă în - vă - Ġai po - runci.
De toa - te-a - ce - le Ġin - te ùi Ġe - luri ce mi-ai dat.
A - ju - tă - mă Pă - rin - te Me - reu s-o pre - Ġu - iesc.
DD ÌÌ ¡ ¡
8

DDD ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ÌÌ
Ì
¡¡
¡ ÌÌÌ ¡¡¡ ÌÌÌ O ¡¡¡ Ì ¡¡¡ O ÌÌ ¡ ÌÌ
Ì
" DD D Ì
DD Ì Ì Ì Ì Ì Ì

Ciripit de păsărele
53. ALBUL, CURAT CRIN
Artur Văcăreanu
 K S K K K K K K
D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡
K
Al - bul cu - rat crin De Dum - ne - zeu cre - at, În
Ra - ze de soa - re Ca să to - peas - că vin, Ză -
Ploa - ie úi ro - uă Pri - meú - te al - bul crin. I -
Crini din
K
noi fa - ce I - sus da - că ve - nim. Când

D ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡
K ¡¡ ¡ ¡¡ K
¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡
" D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

5
K S K K K K K K
D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶
zori se des - chi - de, Sear' mer - ge la cul - cat.
pa - da úi ghea - Ġa să creas - că al - bul crin.
sus ne în - deam - nă La crin ca să pri - vim.

K
ră - ul a - pa - să La El noi să pri - vim.
K
5

D ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¶
¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡
"D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶
¡
9
¡ K K K
D ¡ ¡ ¡
Cor

, , ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ K
4 , ¡
Ia sea - ma! Cri - nul Ce Ta - tăl l-a cre - at, Spre-a
9
¡¡ K
D ¡¡¡ ¡¡ ÌÌ
Ì
¡¡
¡
¡¡¡ ¡¡
¡
¡¡ ¡
¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
K

"D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

K S K K K K K K
13

D K K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶
¡ ¡
13 ta în - vă -
K
Ġă - tu - ră El
K
Ġi - e Ġi-es - te dat.
D ¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡
¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¶
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
" ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶
D ¡ ¡
Ciripit de păsărele
54. TE SLĂVIM CÂNTÂND

 K K K
Thomas Andrei Otto Hermann
K K ¡ K K
 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Te slă - vim cân - tând, Ta - tă bun úi Sfânt Fiind - că
Ne-a con - dus cu-a - vânt ne-a pur - tat ori - când Din ne -
Dru - mul greu a - des, ve - seli l-am pur - ces În - frun -
Bi - ru - ind din plin, cu suc - ces de - plin Prea - mă -
Nu ce - dăm de fel, spre al nos - tru Ġel Că - tre
 K
Vrem cu ori - ce preĠ să-n - frun - tăm dis - preĠ Prin slă -
 ÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
" ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡
 Ì

 K K 7
K K
4 1. 2.

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ Ì
bra - Ġul Tău mi - nu - nat
voi me - reu ne-a sal - vat!
tând cer - cări úi pă - cat
rind pe Cel Prea Î - nalt.
cer căl - când fe - ri - ciĠi

4 vi - tul Duh o - Ġe - liĠi.
Ì¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ÌÌ  ÌÌ¡
Ì ¡ ¡ ¡ Ì ¡¡¡ ¡ ¡ ¡
" Ì Ì ¡
Ì Ì

8
 K K K K ¡ ¡ Ì ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
, ¡ ¡ ¡
, ¡ , ¡ Ì
,
Vrem să Te slă - vim úi să-ği mul-Ġu - mim, Că a - ri - pa ta tot me - reu
8
 ÌÌ ¡¡ ÌÌ ÌÌÌ ¡Ì ¡ ¡ Ì¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ
O ¡¡¡ Ì ¡ ¡¡ ¡¡ Ì Ì Ì ¡ ¡ Ì
" ¡ Ì ¡ ¡ Ì Ì ¡
Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

 K K 7 7
K K Ì K K
12

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
În ne - voi ne-a fost si - gur a - dă - post Ne-ai con - dus prin ha - rul Tău.
12
 Ì¡ ¡¡ ÌÌ
O ¡¡¡ Ì ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ Ì ¡¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ
Ì ¡ ¡ ¡ ¡¡ Ì
" ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Ciripit de păsărele
55. CA FACLE VII

 
Thomas Andrei
S K S S
¡ K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡K ¡K ¡ ¡ ¡
¡
Ca fac - le vii sun - tem a - leúi să răs - pân - dim lu - mi - nă
În - tr-un mă-nunchi, a - ici ve - niĠi, azi în - to - năm slă - vi - re
A - cest pă - mânt e-n - pre - su - rat de-o ma - re-n - tu - ne - ca - tă
 
 ¡¡ ÌÌ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡
¡¡ ¡¡¡ Ì¡
Ì ¡
K
¡¡ ¡ ÌÌ
Ì Ì
"   ¡ Ì ¡ Ì ¡
Ì ¡ Ì

S K 7
5
 K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ S K K S
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Pe ca - lea strâm - tă că - tre cer, spre Ġa - ra cea se - ni - nă,
A - ce - lui ce-a fost răs - tig - nit úi da - t-a mân - tu - i - re.
5
 ùi de al mor - Ġii grav pă - cat, azi lu - me-ai în - gro - pa - tă.
K
¡¡ ÌÌ O ¡¡ ÌÌ ¡¡¡ ¡ÌÌ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡¡
Ì ¡ Ì ¡
" ¡ Ì ¡ Ì ¡ ¡
Ì ¡ ¡

 K S K S K S
¡ ¡ K
9

¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡
Deci treji să fim, să răs - pân - dim lu - mi - nă pe că - ra - re
Deci in - to - năm úi trâm - bi - Ġăm iu - bi - rea cea sub - li - mă


Deci trezi să fim, să răs - pân - dim lu - mi - nă pe că - ra - re
K
9

¡¡ ¡Ì ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡Ì ¡ ¡¡ ¡Ì ¡
Ì ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ Ì
" ¡ Ì ¡ Ì ¡ Ì
Ì ¡

S K 7
13
 K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡S ¡
¡ K K S
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
ùi să-n - drep - tăm pe cei zdro - biĠi la-I - sus spre con - so - la - re.
ùi tot mai mult ne-a - pro - pi - em de jert - fa Sa di - vi - nă.
13
 ùi să-n - drept - tăm pe cei zdro - biĠi la El spre
K
con - so - la - re.
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡ ÌÌ ¡¡¡ ¡Ì ¡ ¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡
¡ ¡ Ì Ì ¡ ¡
" ¡ Ì Ì ¡ ¡
Ì ¡ ¡ ¡
Ciripit de păsărele
56. SUNT DOAR DOUĂ CĂI
 
Dumitru Florea

 ¡K K ¡ ¡ ¡ K ¡ Ì ¡ K ¡¡ ¡¡  
¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ Ì ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
,
Sunt
,
doar
do - uă căi pe und' să mergi U - na e mai ma - re
Chiar de-ar fi al vie - Ġii drum mai greu, Sunt úi flori as - cun -se

 
E plă - cut să că zi de zi Dom- nul e cu ti - ne
¡¡ ¡¡ ¡
útii

 ÌÌ ¡¡ K ¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡¡
¡ Ì ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ Ì ¡ ¡¡ ÌÌ
" ¡ Ì Ì
 Ì Ì Ì Ì ¡ ¡¡
5
 K K ¡ K ¡ Ì ¡ ¡ ¡K ¡ ¡ À
¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
,
Du -
,
pă flori fru - moa - se
în - să vezi ğepi o - mo - râ - toa - re.
Vezi prin poar - ta strâm - tă-E - de - nul tău Cu frum' - seĠi ne - spu - se.

 ¡¡ ¡K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡
5 Mâ - nă-n mâ - n-a - úa cu Domnu-a fi, Bi - ne-i pen - tru ti - ne.

¡¡ ¡¡ ¡¡ K ¡ ÌÌ ¡¡
¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ Ì ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡
" ¡ ¡ ¡ Ì Ì
Ì Ì Ì ¡ ¡ ¡ ¡

 Cor
ÌÌ ¡¡ ¡¡
10

¡¡ ¡¡ Ì   ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡  

 ÌÌ
Ce ca - le-ai luat? Ca - re e dru - mul tău?

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌÌ
10

Ì ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡
" ¡ ¡
¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì Ì

13
 K K ¡ K ¡ Ì Ì ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ Ì Ì ¡ ¡ Ì
, , ¡ ¡ ¡ Ì

Nu cum - va te a - fli pe cel rău? Ce ca - le-ai luat?
¡¡ ¡¡ ¡¡
13

¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ K ¡¡ ÌÌ ¡ ÌÌ 
¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡¡ Ì
¡¡
" ¡ Ì Ì
Ì Ì ¡ Ì Ì
Ciripit de păsărele
57. FIğI COPII ÎNTOTDEAUNA
 
ùtefan Demetrescu

 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
FiĠi co - pii în - tot - dea - u - na
Căci voi útiĠi ce - res - cul Ta - tă
Dum - ne - zeu cu bra - Ġu-I ta - re
ùi-n is - pi - ta cea mai ma - re
Drep - Ġii nu se tem de ni - meni
 
Să ră - mâ - nem în lu - mi - nă

 ÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Ì ¡ ¡
"  Ì Ì
 Ì Ì
3
 1. 2.
K
Ì ¡K ¡K ¡¡K ¡¡ ¡ ¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡
¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
 
Ve - seli, blânzi úi mul - Ġu - miĠi
Ne nu - meú - te fii iu - biĠi.
Ne fe - reú - te de-ori - ce rău,
Bi - ru - im prin ha- rul Său!
I - sus e lu - mi - na lor!

3 Ur - mând pe Mân- tu - i - tor!

ÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ÌÌÌ ¡ ¡¡


¡
¡¡ ¡¡ ¡Ì ¡
Ì ¡¡ ¡¡¡ ¡¡Ì ¡¡
¡
" Ì Ì Ì Ì Ì
Ì Ì Ì
7
  Cor¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ
 Ì
Me - reu ve - seli, me - reu ve - seli Me - reu ve - seli cât tră - im
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ
7

¡¡¡ ¡¡ ¡
ÌÌ Ì ¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ÌÌÌ
" Ì Ì Ì Ì
Ì Ì Ì Ì
11
 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ K K ¡K ¡K ¡ ¡  
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ Ì
¡ ¡
 Ì
Dum - ne - zeu e Ta - tăl nos - tru Ve - seli deci me - reu să fim.
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ
11

¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡
ÌÌ Ì ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ ÌÌ  
Ì
" Ì Ì Ì  
Ì Ì Ì Ì
Ciripit de păsărele
58. CÂT DE PLĂCUTĂ-I TINEREğEA
 K ¡K ¡ K ¡K ¡ ¡
Dumitru Dragomirescu

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
Cât de plă - cu - tă-i ti - ne - re - Ġea Când ori-ce om es - te co - pil,
Mi - cu - Ġul plin de gin - gă - úi - e E bu-cu - ri - a tu - tu - ror,

 
Plă - cut e când pe-n - treg pă-mân-tul ToĠi co - pi - la - úii se u-nesc,
¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ Ì¡ ¡¡ ÌÌ ÌÌ ÌÌ
¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ÌÌÌ ¡¡
¡ ¡ Ì Ì Ì
"  Ì ¡ Ì
¡ ¡ ¡ Ì Ì
¡ ¡ Ì
5
 K ¡K ¡ K ¡K ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Din ce- ruri a - re fru - mu - se - Ġea ùi gla-su-i dul - ce de co - pil.
Când Ce - lui Sfânt Îi dă mă - ri - re Cu gla-su-i bi - ne - vo - i - tor.


Când lui I - sus cel blând Prea Sfân-tul Tot ce po - se - dă Îi jert-fesc.
¡¡ ÌÌ
5

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ Ì¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ Ì


¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ Ì ¡ ¡
" Ì ¡ Ì Ì ¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡ Ì
9
 Cor S S S S ¡K K S S S S ¡K K S S S S ¡K K K K K K
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡
Fă - mă Doam - ne ma - re ca pe ori - - ca - re Să-l sal - vez din via - de pă - ca - te
 ¡
9
úi Ġa

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡
¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡
¡
" Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡

11
 S S S S K K S S S S K K S S S S K K ¡ Ì
¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡  
ùtiu cu bu-cu - ri - e c-am o da -to - ri - e De-a-ği da sla-vă, cins-te pe pă-mânt.
11
 ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ¡ ¡  
¡¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡
" Ì ¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì  
Ciripit de păsărele
59. TOğI COPILAùII
K K K K
F. E. Belden
K
Dumitru Florea
 K K K ¡K K ¡K ¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ¡
1.
¡ ¡ ¡
K
 ¡ ¡ ¡ ¡
ToĠi co - pi - la - úii ce vin la I - sus Vor fi a - duúi la
ùi ei de-a - pu - ruri vor fi fe - ri - ciĠi
În - ce - ruri sus în - că se vor a - fla CâĠi de pă - rinĠi vor
ùi câĠi pe Dom - nul I - sus vor ser - vi
Dar ca să mear - gă la Ta - tăl de sus Vor as - cul - ta ce-a
În E - van - ghe - li - e vor cer - ce - ta
 ¡ ¡ ¡
1.
K
 ¡ ¡¡ ¡ O ¡ ¡¡¡ ¡¡¡ 
¡¡ ¡ 
"  ¡ ¡ Ì
Ì ¡ ,
4
 K

2.
K K ¡K K K K K K ¡K
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Ta - tăl sus. Căci vor tră - i doar cu cei mân - tu - iĠi.
as - cul - ta Iar pe bol - navi úi să - raci vor iu - bi.
zis I - sus, ùi-ast - fel pe dru - mul cel bun vor um - bla.
4
 K 
2.

¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ 
¡ ¡ ¡¡ ¡
" ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡ , ¡ ¡
7
K K K
 Refren K K K K K K K ¡K ¡K 
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶

7 La Ta - tăl sus, în Pa - ra - dis Ei vor tră - i ca în vis

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¶


¡ ¡ ¡ ¡
" Ì ¡ ¡ ¡ ¡
Ì Ì
K
 ¡K K ¡K K K ¡K ¡ ¡ ¡K ¡K K K K K
11

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶
11

ùi vor cân - ta: A - le - lu - ia! Iar Ta - tăl îi va-m- bră - Ġi - úa.
K ¶
¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡¡ O ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡
¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡
" ¡ ¡ ¡ ¡ K ¡¡ ¶
Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ,
Ciripit de păsărele
60. IUBIREA CE NE FACE
Dumitru Florea

D K K K K K K ¡K K
D ¡K ¡
¡ ¡¡
K
¡¡
K ¡
¡
¡ ¡
¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ 
,
Iu - bi - rea ce ne fa - ce A - úa de fe - ri - ciĠi;
A - ceas - tă lu - me-i pli - nă De moar - te úi pă - cat;
Când Dom - nul în mă - ri - re La sâ - nu-i ne va lua,
D K K K
D
 ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
" D ¡ Ì ¡
D , ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

K K K ¡K K K
¡ ¡K ¡K ¡K
DD K ¡ ¡K ¡K ¡¡
6

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ , ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶
¡ ¡ ¡ ¡
Prin mân - gâ - ieri ne dă pu - teri Să fim co - pii iu - biĠi.
Spre-a o sal - va ne vom ru - ga De Ta - tăl în - du - rat.
Cu toĠi cei vii, în me - lo - dii, Iu - bi - rea-I vom cân - ta.
D
6

D ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡
¡¡ ¡¡ ¡

" DD ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ,

K K K K K
D
D ¡¡ ¡¡ ¡ ¶ ¡ ¡K ¡ ¡K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡¡ ¡K ¡ ¡¡ 
11

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Dum - ne - zeu plin e de iu - bi - re, Ne-a iu - bit: noi Îl vom ur - ma.

D
11

D ÌÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ 


¡ ¡ ¡¡ ¡¡ Ì ¡ 

" DD Ì Ì ¡ ¡ Ì Ì ¡ ¡ ¡
¡ ¡

Ciripit de păsărele
K
K ¡ ¡K ¡
2 60. IUBIREA CE NE FACE

DD K ¡K K K K K ¡K K
19

¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ 
,Iu - bi¡ - rea ce ne fa - ce A - úa de fe - ri - ciĠi:
K K
DD K
19

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡¡ ¡¡
¡
¡¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡¡ ¡¡¡
¡
" DD ¡ Ì ¡ ¡ Ì ¡ ¡
,

24
D K K K K ¡K K K K ¡ K
¡ ¡K K K
D
¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ , ¡ ¡ ¡
Prin mân - gâ - ieri ne dă pu - teri Să fim co - pii iu - biĠi.
D
24

D ‹ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 
¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡
" DD ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡
61. CU ISUS VREAU SĂ FIU VEùNIC
K K S K ¡S ¡ ¡K K ¡S
Dumitru Florea
 S
 ¡K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
Cu I - sus vreau să fiu veú-nic Cu I - sus cel a - do - rat,
Nu do - resc a lu - mii fai -mă, Nu mă rog să fiu bo - gat,

 Am o sin - gu - ră do - rin - Ġă ùi a - ceas - ta doar Îi cer;


 ¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡¡ ÌÌ
¡ Ì ¡ ¡ ¡¡ ¡ Ì Ì
"  Ì ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡

 K K ¡S ¡ K S K K S
K ¡S
6

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
¡
Cu I - sus úi azi úi-ori - úi - când Ca a - mic a - de - vă - rat.
Bu - cu - ros mun-cesc úi su - făr, Doar să fiu de El le - gat.
6
 Du - p-o via - Ġă de cre - din - Ġă Cu I - sus să fiu în cer.
¡¡ ¡¡ ÌÌ O ¡¡¡ ÌÌ ¡¡ Ì¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ
¡ Ì Ì ¡ ¡ Ì
" ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡
K K S Ì K
 K S ¡ ¡S Ì ¡ ¡S Ì K ¡S
11

¡ ¡ Ì ¡¡
¡
Cu I - sus, cu I - sus, cu I - sus, cu I - sus, cu I-
11

¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡Ì ¡ ¡¡ ¡¡¡
¡ Ì Ì ¡ Ì ¡ Ì ¡
" ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
16
 ¡ K K ¡S ¡ K S K K S
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
sus ùi azi úi ori - când, Ca a - mic a - de - vă - rat.
16

ÌÌ O ¡¡¡ ÌÌÌ ¡¡ Ì¡ ¡¡ ¡¡¡ ÌÌ
Ì ¡ Ì
" ¡ ¡ ¡
¡ ¡ Ì ¡ ¡ Ì
Ciripit de păsărele
62. CU - AVÂNT ZI: "NU"!
K K K K K K
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡K ¡ O ¡
Artur Văcăreanu

D ¡ ¡ ¡K ¡ ¡K ¡ ¡K ¡ ¡ , , , ,
¡
Cu-a-vânt zi "NU" is - pi - tei ce vrea, Spre ce - le re - le a te-n-drep - ta
Cu vor - be dulci úop - teú - te cel rău Flori pre-să - rând pe tot dru - mul tău
A fost úi-I - sus ca noi is - pi - tit Dar de pă - cat El n-a fost mân - jit

D ¡¡ ¡ ¡ ¡
K
¡¡¡ ¡ ¡¡
K
¡¡¡ ¡¡ ¡ D ¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ O ¡¡¡ ¡¡ 
¡¡¡
¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
" D ¡ ¡ ¡ ¡ K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
, ¡ ¡ ¡ , ¡

9
K K K K K K K K ¡K K K
D ¡, ,¡ ¡, ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
I - sus Ġi-a - ju - tă să ai cu - raj Ca să zici "NU" la ră - ul im - pas.
Să pri - ve - ghezi! Fii ga - ta me - reu Ca să zici "NU" când sfa - tul e rău.
În ori - ce loc I - sus e cu noi Ca să ne-a - ju - te-n ori - ce ne - voi.
9
K K K ¡
D ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡
¡ ¡ , ¡ ¡¡ ¡, ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡¡
¡ ¡¡ 
¡
" ¡ K ¡ ¡ K ¡¡¡ ¡ K ¡
D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
, ¡

K K K ¡ K K
K K K ¡ ¡K ¡ ¡ ¡K ¡K K K
17 Cor

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ 
D ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 
Cu-a-vânt zi "NU" Tot nu - mai "NU" I - sus Ġi-a - ju - tă cu-a-vânt zi "NU"!
17
K K
D ¡¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ 
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡
" D ¡ ¡ ¡ ¡ K ¡ ¡ ¡ K ¡
, ¡ ¡ , ¡ ¡

Ciripit de păsărele
63. I-AUZI CUM CÂNTĂ AùA DE FRUMOS
 K S K K K K K S K
Dumitru Florea
¶ S -S K ¶ S -S K
 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶
I-a - uzi cum cân - tă a - úa de fru - mos, Te - me - te de Cel Sfânt
Cân - te - cul pa - re a mai în - sem - na: La - u - dă pe Cel Sfânt
Da - că fur - tu - na e azi îm - pre - jur, Roa - gă - te Ce - lui Sfânt
 
 ¡ ¡¡¡ 
 ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ 
¡¡ ¡
"  Ì ¡ ¡ ¡ ¡

 K K K K ¡K K K
 ¡K ¡K ¡K ¡K ¡K ¡
4

¡   ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Mici pă - să - re - le du - ios Stând pi - tu - la - te prin
Ca - re te poa - te-a - ju - ta Vezi tu bo - ga - te - le
În - geri îĠi ta - bă - ră-n jur Da - că te spe - ri - e
4
 K
 ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡
¡ ¡ ¡¡ 0 ¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡
K
¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ , ¡¡ 
" ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡
7
 K K ¡K ¡ ¶ K K K ¡K K K K ¡K ¡ ¶
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ K ¡ ¡
¡
câmp, prin mi - riúti Va - ra în - deam - nă pe cel tre - că - tor:
roa - de din câmp, Ca - re-Ġi sunt da - te ca dar pe pă-mânt?
7
 ce - le ce vin,
K
Tot pă - să - re - le te-n - deam-nă vo - ios:
K
¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡
K ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡
" ¡ ¡ ¡ ¡ K
¡ ¡ ¡
10
 S -S K S -S K ¡ K K S
¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¶ , ¡
, ¡ ¡ ¡ ¡K ¡
 
Să iu - beúti pe Cel Sfânt El te-a cres - cut cu mult dor.
Să te pleci Ce - lui Sfânt El îĠi dă via - Ġă úi tot!
Să te-n crezi Ce - lui Sfânt, El es - te blând úi mi - los.
10

 ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡
 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ¡
¡ ¡ ¡ ¡
" ¡ ¡ ¡ K K Ì
¡ ¡ ¡
Ciripit de păsărele
64. SUNT SALVAT EU DE ISUS
Dumitru Florea
K K K K
D K K ¡K ¡K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
, , K K ¡K ¡K
¡ ¡ ¡ ¡
Sunt sal - vat eu de I - sus, De I - sus, de I - sus. Sunt sal - vat eu
Merg spre ca - să fe - ri - cit, Fe - ri - cit, fe - ri - cit. Merg spre ca - să
Am ple - cat vo - ios spre cer, În - spre cer, în - spre cer, Am ple - cat vo -


D ¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡
¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡
¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡
" Ì ¡ ¡ ¡ ¡ Ì Ì
D 

K K K
K K
¡ ¡ ¡ , 4 , ¡ ¡ ¡ ,¡ ¡, ¡, ,¡ ¡, ¡, ¡
¡ ¡ ¡ ¡K ¡K
6

D ¡ ¡
de I - sus ùi eu cânt pe ca - le. Nu mi-e fri - că de ni - mic De I - sus eu
fe - ri - cit ùi eu cânt pe ca - le. Spre o - ra - úul lu - mi - nat Îm - bră - cat cu
ios spre cer ùi eu cânt pe ca - le. Me - reu cânt în ca - lea mea Pâ - nă Ġin - ta
6

D ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡


¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ Ì ¡ ¡
" ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡
D , ¡ ¡

12
K K K K K K ¡ ¡ ¡ K
D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡K ¡K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ , 4 , ¡ ¡ ¡
sunt fe - rit, Dom - nul e la dreap - ta mea ùi eu cânt pe ca - le.
di - a - mant Spre un nou Ie - ru - sa - lim, Merg cân - tând pe ca - le.
voi ve - dea: Ca - sa Ta - tă - lui ce - resc. ùi eu cânt pe ca - le.
12

D ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
"D ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡
,
Ciripit de păsărele
65. DOUĂ MÂINI, DOUĂ PICIOARE
 E ¡ ¡¡ K
¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ
, ¡ ¡
Do - uă mâini do - uă pi - cioa - re Lui I - sus le con - sa - crăm
O - chiul ce din cărĠi ci - teú - te Cât de mult El ne-a iu - bit
ùi u - rechi să ia a - min - te La so - li - a cea din cer

 E I - niK - ma mi-o dau azi toa - tă


K
Spre-a ser - vi de tron lui-I - sus
¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡ ¡ Ì
¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ Ì ¡¡ ¡¡ ÌÌ
" E ¡ ¡ Ì
¡ ¡
Ì ¡ ¡ Ì ¡ ¡ Ì

5
 ¡¡ ¡¡ ¡ K ¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ Ì
, ¡ ¡ ¡ Ì
ùi do - rim ca pre - tu - tin - deni U - mi - liĠi noi să-L ur - măm.
A - sta-i hra - na ce-n - tă - reú - te ùi dă via - Ġă-n in - fi - nit.
A - poi lu - mi - na - tă min - te Să-n - vă - Ġăm ce spu - ne El.
5
 K Ì
Via - Ġa-mi fi - e con - sa - cra - tă
K
Cre - a - to - ru - lui
¡¡
de sus.
¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ Ì
¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ÌÌ
¡
" ¡ ¡ Ì ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ Ì
¡ Ì
9
 Cor¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ
¡ ¡ ¡¡ ¡¡
, ¡ , ¡
Doam - ne, via - Ġa ia - o toa - tă ùi vo - in - Ġa mea o ia
9
 ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ÌÌ ÌÌ ÌÌ
ÌÌÌ
¡ ¡¡ ÌÌÌ ¡ ¡¡ ÌÌÌ Ì Ì Ì
" ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡
¡ ¡ ¡¡ Ì ¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡¡¡¡
13
 ¡¡ ¡¡ ¡ K ¡
¡¡ 
, ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ Ì
¡ ¡ Ì
13
 Ca săK nu uit nici - o - da - tă Mi
K
- la úi-n - du - ra - rea Ta.
¡¡
¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ Ì
¡ ¡ Ì ¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ÌÌ
" ¡ ¡ Ì ¡ ¡
Ì ¡ ¡ ¡ ¡ Ì Ì
Ciripit de păsărele
66. GHIOCELUL
Andrei Thomas
K 3
K K
DD ¡ ¡ ¡ ¡ K K ¡S
7
¡ ¡K ¡K
3
K K S
 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ Ì
¡ , Ì
Din iar - na grea de sub ză - pa - dă Ră - sa - re mi - cul ghi - o cel
A - úa pre - cum e ghi - o ce - lul În - tâ - ia floa - re în - tre flori
Veú - mân - tul alb, ne - pri - hă - ni - rea Ci- tim pe-a lui plă - pân - de foi
3

K
3

D ¡¡ K ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡
D ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡
¡ ¡¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ
¡ ¡ ¡
" D ¡ Ì ¡ Ì
D Ì ¡ ¡ Ì

K K 7 K K
K S ¡ K ¡K ¡S Ì ¡K
3 3

D ¡ ¡
D ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡K ¡¡K ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡
6

¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ Ì ¡
¡ , ,
Îm - po - do - bind pă - duri úi-o - gra-dă 'Ndrăz-neĠ cum al - tul nu-i ca el.
A - úa úi noi s-a - tin - gem Ġe - lul Să fim cu - minĠi úi-as - cul - tă - tori.
Spre ca - re ne-n - drep-tăm gân - di - rea A - úa veú - mânt s-a - vem úi noi.
K
3

¡¡ K
3

D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ Ì
6

D ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ K ¡ ¡¡
¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡
Ì ,
" DD ¡ Ì Ì K
Ì ¡ ¡ ¡ Ì ¡

K SK S K S ¡ S 7
D K E ¡¡ ¡S ¡¡ ¡S ¡¡ ¡ S S
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ K ¡¡  ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ O ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡
11 Cor
D
¡¡ ¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ , ,
, , , , ¡ ¡ ,¡ ¡ ¡
Spre el al nos-tru gând Se-n - dreap-tă úi do-rim Plă - cuĠi úi-atră
- -gă-tori Ca el úi noi să fim.

D K ¡¡ ¡¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡K
11

D ¡¡ E ¡¡¡  ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ÌÌÌ ¡¡  ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ÌÌ


¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ Ì
" D D ¡K E Ì Ì ¡ ¡ ¡
Ì ¡ ¡ Ì ¡ ¡ Ì

Ciripit de păsărele
67. MERG CU VOIOùIE
 
Andrei Thomas
K ¡
 ¡¡ ¡¡ ¡
¡¡ Ì ¡ ÌÌ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ À
¡
Merg cu vo - io - úi - e 'N-lo - cul a - do - rat
Din co - pi - lă - ri - e Dom - nul m-a iu - bit,

 
Merg cu vo - io - úi - e-n lo - cul cel plă - cut

 ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ O ¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ÌÌ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡


¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
"  ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡
¡ ¡

 K ¡
¡ ¡ Ì O¡ ¡¡ ¡ ¡¡
5

¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ÌÌ À
¡ ¡ Ì
Lo - cul ce se chea - mă ùcoa - la de Sa - bat.
M-a che - mat la Si - ne ùi m-a fe - ri - cit.


5 Spre-a slă - vi pe Dom - nul, stân - ca úi-al meu scut.

¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ O ¡ ¡Ì ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡K ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡
" ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡

9
 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ Ì
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡¡ ¡¡ O ¡¡ ¡¡ ¡ Ì À
¡ Ì
Mul - tă-n - vă - Ġă - tu - ră, Bu - nă, de fo - los,
Pa - sul mi-l con - du - ce prin ce - res - cul har
Căci El mă con - du - ce cu-al Său glas du - ios
9
 ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ Ì
¡¡ ¡
¡¡
¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡¡ O ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡
¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡
¡
¡
" ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ Ì ¡
¡ ¡

 ¡¡ 7ÌÌ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡
13

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ÌÌ À
¡ ,
Eu pri - mesc a - i - cea-n ùcoa - la lui Hris - tos.
Dân - du-mi bu - cu - ri - a mân - tu - i - rii-n dar.

K7 7
ùi plă - cut mi-e dru - mul, chiar de e spi - nos.
13
 ¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡Ì ¡ ¡ ¡
¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡ O ¡ Ì ¡¡¡ ÌÌ¡ ÌÌ
¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡Ì
" ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ Ì
¡ ¡ ¡
Ciripit de păsărele
68. O, MAMĂ
Horst Gehann
 
È ¡¡ ¡
Ì ¡ ¡¡ ¡Ì ¡ ¡
¡ ¡Ì ¡ ¡ Ì 0 ¡¡
O, ma - mă, scum - pă ma - mă, Eu
Cu dul - ce du - io - úi - e A -

  È
De-aú în - cer - ca vreo - da - tă Să-Ġi

 ¡¡ ÌÌ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡ Ì ¡ ¡Ì  ¡ ¡ O ÌÌ 0 ¡¡
"   È ¡ Ì ¡
 Ì Ì Ì

4
 ¡ ¡ ¡
¡Ì ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡ Ì ¡ ¡Ì ¡ ¡¡ ¡Ì ¡ ¡ Ì 0 ¡¡
te pri - vesc me-reu ùi dra - gos - tea - Ġi mă chea - mă Să
úa te-am cu - nos-cut ùi cu pri - vi - rea-Ġi vi - e Sub


4
răs - plă - tesc în tot Ce-mi da - ta-i via - Ġa toa - tă E

¡Ì ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌÌÌ 0 ¡¡¡ ÌÌ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡Ì ¡ ¡ ÌÌ 0 ¡¡
Ì Ì Ì
" Ì ¡ Ì ¡ Ì Ì ¡
Ì Ì Ì

7
 ¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ Ì¡  ¡ ¡ 0 ÌÌ
¡Ì ¡ ¡¡ ¡ ¡
te iu - besc úi eu O ma - mă scum - pă ma - mă.
ca - re-am pe - tre-cut A mea co - pi - lă - ri - e.


7
prea greu, n-am să pot ùi ni - meni n-o să poa - tă.
¡ ¡¡ ¡¡¡

¡Ì ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ÌÌÌ 0 ¡¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡
¡
¡¡ ¡ Ì¡  ¡ ¡¡ O ÌÌ 
¡ ¡¡ ¡ ¡ O Ì
Ì Ì
" Ì ¡ Ì ¡ ¡
Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
Ciripit de pãsãrele
69. CÂTĂ BUCURIE
DD E K ¡K K ¡K ¡K ¡K K ¡K ¡ ¡ K
K ¡K ¡K ¡K ¡ ¡K ¡K ¡K
Ion Bătrâna - Voivodeni
Ì
¡ , ,¡ , , , ¡, , ¡ , , , , , , ,
, ,
Câ - tă bu - cu - ri - e-i lân - gă Dum - ne - zeu Lân - gă El fe - ri - ce ne sim-
Sân - ge - le pe cru - ce Dom-nul ùi-a văr - sat Ca să sca-pe lu - mea de al
ToĠi a - ce - ia ca - re cred în El me - reu Pot a - jun-ge si - gur fii de

D
ğe - lul nos-tru pu - ruri tre - bu - ie a fi De-a ser - vi pe Dom- nul în ori -
D E ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡
¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡ Ì ¡¡¡

" DD E ¡ ¡ K
¡ ¡ ¡ ¡ Ì Ì Ì

K ¡K ¡K K K ¡K K K K
D ¡ Ì ¡ , , ¡ ¡ , ¡ ¡ ¡ ¡K ¡ ¡ Ì
4

D ¡ , , , , , , ,
Ġim me - reu Sla - vă úi-n - chi - na - re noi Îi dăm în - tru - na
ei pă - cat; El ne dă - du no - uă dra - gos - tea Lui ma - re
Dum - ne - zeu ùi pot mer - ge-o - da - tă sus în ce - rul ca - re
ca - re zi Lui să Îi a - du - cem fă - ră de-n - ce - ta - re
D ¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
4

D ¡¡ ¡¡¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ÌÌ


¡ ¡ Ì
" DD ¡ Ì Ì ¡ K
¡ Ì ¡ Ì

K K K
DD ¡K ¡ ¡ ¡K ¡K ¡ ¡K ¡K ¡K K ,¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡, ¡¡ ¡¡
7

, , , , , , , , , ¡ ¡ ¡ Ì , ,
,
ùi-aú-tep - tăm din mâ - na-I să pri - mim cu - nu - na.
ùi-a mu - rit pe cru - ce pen - tru ori - úi - ca - re. Sin - ce - ră cân - ta - re
E lip - sit de-a - pu - ruri de ori - ce-n - tris - ta - re. Har - fa să ră - su - ne,

D
7 Sla - vă ne - sfâr - úi - tă, veú - ni - că-n chi - na - re.

D ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ÌÌ ¡ ¡¡¡


¡ ¡ Ì ¡¡ ÌÌÌ
" D ¡ ¡ Ì Ì
D Ì Ì Ì

Ciripit de păsărele
2 69. CÂTĂ BUCURIE

K K
D ¡ ¡
D ¡, ¡¡ ¡¡ ¡, ¡ ¡ ¡ ¡K ¡K ¡ ¡ ¡ ¡
¡¡ ¡¡ ¡   Ì 
10 1. 2.

, , , ,   
, , Ì
as - tăzi mic úi ma - re Să 'năl-Ġăm Ce - lui de sus
toĠi să se a - du - ne Azi în cin - stea lui I - - - - sus.
10
D
1.
  2.

   
D ¡¡ ¡ ¡
¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌÌ ÌÌÌ ÌÌÌ ÌÌÌ ¡¡¡ ¡ ¡ ÌÌÌ 
¡
" DD Ì ¡ ¡ Ì Ì ¡ ¡ ¡ ¡ Ì   
Ì
69. CÂTĂ BUCURIE

Ion Bătrâna - Voivodeni


 K K K K K K K K K K K
E ¡K ¡ ¡K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì K ¡ ¡K ¡ ¡ ¡ ¡K ¡ ¡ ¡ Ì
, , , , , , , , ¡ , , , , , , ,
,
Câ - tă bu - cu - ri - e-i lân - gă Dum - ne - zeu Lân - gă El fe - ri - ce ne sim - Ġim me - reu
Sân - ge - le pe cru - ce Dom - nul ùi-a văr - sat Ca să sca - pe lu - mea de al ei pă - cat;
ToĠi a - ce - ia ca - re cred în El me - reu Pot a - jun - ge si - gur fii de Dum - ne - zeu
ğe - lul nos-tru pu - ruri tre - bu - ie a fi De-a ser - vi pe Dom-nul în ori - ca - re zi
 ¡¡ ¡ ÌÌ
E¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ Ì ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡¡ Ì
¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ÌÌ
" E ¡ K
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Ì Ì Ì ¡ Ì

5
 ¡K ¡K ¡K ¡K K ¡K ¡K K K K Ì K ¡K ¡K K K ¡K K K K K
, , , , ¡ , , ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
, , , , , , , , , , , , ,¡ ¡, ¡ ¡
Sla - vă úi-n - chi - na - re noi Îi dăm în - tru - na ùi-aú - tep - tăm din mâ-na-I să pri - mim cu - nu - na.
El ne dă - du no - uă dra- gos - tea Lui ma - re ùi-a mu - rit pe cru - ce pen-tru ori - úi - ca - re.
ùi pot mer-ge-o-da - tă sus în ce - rul ca - re E lip - sit de-a - pu - ruri de ori - ce-n - tris - ta - re.
Lui să Îi a - du-cem fă - ră de-n - ce - ta - re Sla - vă ne - sfâr - úi - tă, veú - ni - că-n chi - na - re.
5
 ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡¡ ¡ ¡
¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ÌÌ
¡ ¡ Ì
" Ì
Ì ¡ K ¡ ¡
Ì ¡ Ì Ì Ì

9
 ¡ K K ¡ ¡ K K K K K K 1.
¡
2.

 ¡, ¡¡ ¡¡ ,¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡   Ì  
, , , , ¡
, , Ì
Sin-ce - ră cân- ta - re as - tăzi mic úi ma - re Să 'năl - Ġăm Ce - lui de sus
Har-fa să ră - su-ne, toĠi să se a - du - ne Azi în cin - stea lui I - - - sus.
9
   Ì  
¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡
¡¡ ¡ ÌÌÌ ¡ ¡¡ ¡¡
ÌÌ
Ì
ÌÌ
Ì ÌÌÌ ÌÌ ¡¡ Ì
Ì ¡ ¡ ¡ ¡ Ì 
"  Ì  
Ì Ì Ì Ì ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ Ì

Ciripit de păsărele
70. AùA SĂ-ğI FIE VIAğA
 K
Horst Ghehann
  ¡ ¡ ,¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡K
Cornel Greising

E   ‹ À
1.A - úa să-Ġi fi - e via - Ġa toa - tă úi
 E
ori - ce glas ce se ros - teú - te úi
Ì ¡ O¡ X ÌÌ 
¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ Ì Ì ¡¡¡ ¡ ¡
O ¡¡ ¡¡ D O ¡¡¡ ¡¡¡
¡ D ÌÌ ¡ XÌ ¡ ¡ ¡ ¡
" E ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

6
 ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ Ì ¶ ,¡ ¡, ,¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡
¡ ¡ , ,
fap -ta ce pe drum să - deúti în-cât ca floa - rea ne - pă - ta - tă

6 ori - ce fap - tă pe-al tău drum e ca să - mân - Ġa ce-n - col - Ġeú - te
¡¡ ¡ O ¡ ÌÌ Ì¡ Ì
¡Ì ¡ Ì ¡
Ì ¡¡ ¡ ¡¡¡ O ¡¡¡ Ì ¡ O¡ Ì ¡ ¡Ì O¡ Ì¡ ¡

" ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 0¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
10
 ¶ K ¡ K K ¡ ¶ K K K
¡ , ¡ 
¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Să fi - e tot a - úa cu - ra - tă chiar ori - ce cli - pă ce-o tră -

10 Să se-meni deci, te stră - du - ieú-te să - mân-Ġa bi - ne - lui de-a-

Ì Ì Ì¡
 ¡Ì O ¡ ¡Ì ¡ Ì O ¡ Ì¡Ì ¡ D ÌÌÌ OÌ
 ¡¡ O ¡¡ O Ì¡ ¡ D ¡ ¡¡, O ¡ ¡,¡
" O ¡ ¡ D¡ ¡ O¡ ¡ ¡
O¡ ¡ D¡
¡ OÌ ¡ D ¡ ¡ D ¡ ¡¡ O Ì
¡
14
 1. 2.

À ‹ À   ¡ ‹ 
Ì
ieúti.
 ¡ ¡ ¡ Ì¡
cum. 2.Căci
¡ O¡ D¡ ¡ X
14 1. 2.

¡ ¡ ¡ ¡ Ì X¡ 
¡Ì ¡ ¡ ¡ Ì

 O ¡¡ D ÌÌ ¡ XÌ ¡ X
"  O ÌÌ ¡ 

Ciripit de păsărele
71. SUNT MIC
Artur Văcăreanu


E ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡
, Ì ¡ ¡ ,¡ ¡ ¡
,
Sunt mic, dar útiu prea bi - ne Că pe co- pii iu - beúti; Ai fost co - pil ca
Sunt mic, dar îmi dau sea - ma, Că pot ta - re a - fi, Că pot s-a - lung úi
Sunt mic, mur-dar a - de - sea, Mă-n - bra - că Tu cu - rat, Al Tău să fiu de-a-

E ¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡
¡ ¡ ÌÌ ¡¡ ¡ ÌÌÌ ¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡ O ÌÌÌ ¡¡ ¡¡
¡ ¡
¡ Ì Ì ¡ ¡¡ ¡ ¡ Ì ¡
" E Ì ¡ ¡ Ì ¡ Ì Ì
¡ Ì Ì Ì ¡ ¡

7
 Ì ¡ ¡ K ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ , Ì ¡ ¡
mi - ne, De-a - ce - ea mâ-n - tă - reúti. Sunt mic, Tu mă pă - zeú - te Mă-n-
tea - ma Cu Ti - ne de voi fi. Sunt mic, dar vin la Ti - ne Vo -
pu - ruri, Cu to - tul con - sa - crat. Sunt mic, dar vreau de Ti - ne, Con -
7
 K
ÌÌÌ ¡¡¡ ¡X ¡ ¡ ¡ ¡Ì ¡ ¡ ¡¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡
X Ì ¡ ¡ Ì ¡ ¡¡
" ¡ ¡ ¡ ¡ X ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ Ì Ì

12
 ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ K
, ¡ , ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
va - Ġă, eu Te-as - cult De rău Tu mă fe - reú - te, Te voi iu - bi mai mult.
ios, des-chis, se - nin, Ca să mă dau pe mi - ne, ùi Ġi - e să mă-n - chin.
dus me-reu să fiu, Pe dru-mul că - tre ce - ruri, La Ta - tăl sfânt să vin.
12
 ÌÌ¡ ¡¡ ÌÌÌ ¡¡ ¡ Ì ¡ K
ÌÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡
 ¡ ¡ ¡
¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ 
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
" ¡ ¡ Ì Ì ¡
Ì ¡ Ì ¡ ¡ Ì Ì Ì
Ciripit de păsărele
72. VENIğI LA SERBARE
Olga Irod
D ¡ ¡¡ ¡¡ K ¡¡
D D E ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡
La úcoa - la noas - tră de Sa - bat ve - niĠi co - pii cu
Cu noi u - ni - Ġi - vă pă - rinĠi gla- sul u - niĠi cu-ai-

D K
În zi - ua de ser - ba - re deci, u - niĠi îi vom cân -
D D E ¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡ ¡ ¡¡ K ¡Ì ¡ ¡Ì ¡ ¡¡
Ì ÌÌ ¡¡ ¡ ¡¡
¡ ¡ ¡ Ì Ì ¡
" D E Ì ¡ ¡ ¡ Ì ¡
DD ¡ ¡ Ì ¡

D D ÌÌ ¡ K ¡K ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡K
5

D ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ Ì
¡
toĠi, ve - niĠi cu toĠi, Azi e ser - ba - re, deci ve - niĠi cu toĠi, ve - niĠi.
voú - tri dragi co - pii Azi e ser - ba - re, deci ve - niĠi voi, dragi pă - rinĠi.

D
ta, u - niĠi cu toĠi, El via - Ġa Lui ne-a dat ca - să tră - im în veci! -
¡ ¡ ¡ ¡K ¡
5

D
D ÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌÌ
Ì ¡ ¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡Ì ¡¡ ¡¡ ¡¡Ì ¡¡ ÌÌ¡
¡ ¡¡
" DD ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ Ì Ì
D ¡ ¡ ¡ Ì Ì

K K K K K ¡ K
D
D ¡¡ ¡¡ ¡¡ , ¡, ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ,¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡, ¡¡,
¡ ¡¡ ¡¡K Ì 
9

D ¡ ¡ ¡
Ì
Ve -niĠi ca să-I cân-tăm mă - ri - re lui I - sus, Ve- niĠi cu toĠi să-L prea-mă- rim
D
9

D D ¡ ÌÌ ÌÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ÌÌÌ ÌÌÌ ÌÌ 


¡¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡¡ Ì
,
" D ¡ ¡ ¡ Ì Ì
DD Ì Ì , Ì Ì
13
D ¡ ¡ ¡ K K K K
DD ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡
¡
¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ Ì 
Căci Îl iu-bim nes-pus cu toĠi, Pe-I-sus cu toĠi noi Îl iu - bim
D
13

DD ¡ ÌÌ ÌÌÌ ¡Ì ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡¡ ¡¡¡ ÌÌÌ Ì Ì Ì ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ÌÌ 
¡ ¡ ¡ ¡
" DD ¡ Ì Ì Ì ¡ ¡ Ì Ì Ì
D
Ciripit de păsărele
73. Stelele sclipesc
Elisei Dumitrescu
 K ¡ ¡K K ¡ ¡K ¡ K
 ¡¡ ¡¡K ¡K ¡¡K ¡¡ K
¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡
, , ,
Ste - le - le scli - pesc Spre sta - ul jos pri - vesc Cum mi - cul Domn I -
Mici vi - Ġei mu - gesc ùi alĠi co - pii scân - cesc Dar El cu - min - te
 ¡ K ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡
 ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡¡ ¡
¡¡ 
¡¡ ¡¡ 
¡ , ¡¡ ¡ , ¡ , ¡

"  ¡ ¡ ¡ ¡K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡ , ¡

 K
¡ ¡¡ ¡¡ ¡K ¡¡ ¡¡K ¡¡ ¡K
6

K¡ ¶ ¡ K
¡ ¡ ¡ ¡
¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ 
 ¡ ¡¡ ¡ ¡
sus Îúi plea- că-n ies - le-al Lui mi - cuĠ căp-úor. Dormi pu - i - úor.
stă-n pă - tuú ca El să fii tu dră - gă- laú, Dormi co - pi - laú.
6

¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡K ¡¡ ¡¡ ¡K ¡ ¡K ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ K
¡¡ ¡¡
K
¡¡ ÌÌ 
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
,
" ¡ ¡ ¡, ¡ ¡ ¡K ¡ Ì
¡ ¡ ¡

Ciripit de păsărele
74. ALELUIA

E Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì
A - le - lu - ia, A - le - lu - ia,

E X¡ ¡ ¡ ¡ X¡ ¡ X¡ ¡ Ì¡ Ì¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
"E ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡

Ì Ì ¡ ¡ Ì Ì
Ì ¡ ¡ Ì
A - - - - min, A - - - - - - - min.
5

Ì ÌÌ ÌÌ ÌÌ ¡¡ ¡¡ Ì¡ ¡ ÌÌ
Ì ¡¡ ¡¡¡ Ì Ì Ì ¡ ¡ ¡ ¡ Ì

" ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡ Ì

Ciripit de păsărele
75. SPRE TINE TATĂ BUN
Valeriu GheorghiĠă
Valeriu GheorghiĠă

 K K Ì
 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ Ì
, ¡ ¡ ¡
Spre Ti - ne Ta - tă bun Ne în - drep - tăm a - cum ùi ne u - nim
În i - nimi am pri- mit Cu - vân - tul ce-ai să - dit Ne - în - ce - tat,
A - cum cu noi do - rim Pre- zent să Te sim- Ġim Să ne a - juĠi,
 ¡¡
 ¡ ¡ ¡ ÌÌ ¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡
¡¡ ¡¡ ¡
¡ ¡ ¡ Ì ¡Ì ¡¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡
"  ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

 ¡ ¡ ¡ K
¡¡ ¡¡ ¡¡, ¡¡ ¡¡ ¡ ¡
7

¡ ¡ ¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡
,
Să-ği mul - Ġu - mim Că du - io - sul glas Ne-a-n - dru - mat ori - ce
'N-ori - ce Sa - bat. Fă - ca - să-n - col - Ġeas - că Con - ti - nuu să
Să ne con - duci, Cu în - geri din ce - ruri U - niĠi azi în
7
 ¡¡ ¡ K ¡
¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡
¡ ¡ Ì ¡ ¡
" ¡ ¡ ¡ Ì Ì Ì
¡ ¡ ¡

 ¡¡ K
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡
12

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ Ì  
, ,
pas Da! Pă - rin - te iu - bi - tor Tu ne-ai fost tu - tu - ror.
cresc - că Prin Spi - rit Sfânt u - dat Să ro - deas - că bo - gat.
co - ruri Să în - năl - Ġăm în cânt Al Tău nu - me Prea Sfânt.
12
 K  
ÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ÌÌ
Ì Ì ¡ Ì
" Ì Ì ¡  
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
Ciripit de păsărele
76. RUGA

  K
Valeriu GheorghiĠă
K K K K K K
Valeriu GheorghiĠă
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ K K K K ¡ ¡ ¡ K K
 ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡
, , , , ,
În ori - ce zi, în ori - ce cli- pă, De-i cer se - nin sau e în - no-rat Pe-a
Prin ru - gă-I la - ud bu - nă - ta - tea Ier - ta-re-I cer ca să fiu cu-rat Cer
În zori de zi, la a - miazi, sea - ra Când în - ge-nunchi eu mă rog lui-Isus El
   ¡K ¡
K
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡K ¡ ¡K
 ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡
¡ , , , ,K
"   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ K
, ¡ ¡

 K K ¡K ¡K ¡K ¡K ¡ ¡ ¡ K K K K K K
6

¡
¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
, , , ¡ ¡ ¡ ¡ ¡, ¡¡ ,¡ ¡¡ ¡¡
ru - gă - ciu - nii di - vi - nă a - ri - pă Îmi 'nalĠ úop - ti - rea ne - în - ce - tat.
min - te cla - ră, Îi cer să - nă - ta - tea ùi-I mul - Ġu - mesc că m-a as - cul - tat.

 K K
um - ple-n-trea - gă a mea i - ni-mioa- ră Cu pa - ce
K
úi pu - teri de sus.
K ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡
¡
6

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡K ¡¡ ¡
¡
¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡
, ¡
" ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
, , , , ¡
K K K
10
 K K ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡K ¡¡K ¡K K ¡K K ¡K ¡ ¡
¡
¡¡ ¡¡
Cor

¡¡ ¡¡ , , , , ¡, ¡ ¡, ¡ ¡ ¡
,
Căci Dom - nu-a - u - de úoap - ta ori - cui, Ros - ti - tă în - cet, u - mil,
10
 K ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ 
¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡
¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡
" ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ,¡ ¡ ¡ ¡ ¡
, ¡ , , ¡ ¡

 K K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡K ¡ K ¡K ¡ K ¡K K K
 ¡¡ ¡ ¡¡ O ¡¡ ¡¡ ¡¡K ¡
15

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡,
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡
, , , ¡
,
 K
De gra - bă-n - tin - de bra - Ġul Lui ùi-as - cul - tă cu drag ru - ga de co - pil.
¡ ¡¡ ¡ K ¡ K K
 ¡¡ ¡¡¡ O ¡¡ ¡¡ ¡K ¡
15

¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡ ¡
¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡
, ,
" ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ K
, ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Ciripit de păsărele
77. NOI VOIOùI ÎN CERURI
K S K S ¡ K S K S ¡ ¡
D E ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ , 4 Ì
1.Noi vo - ioúi în ce - ruri Do - rim să ne ve - dem,
Har - fe - le din ce - ruri Ne-aú - teap - tă să cân - tăm,
2.Por - Ġi - le din ce - ruri Ne-aú - teap - tă să in - trăm,
În - ge - rii din ce - ruri Ne-aú - teap - tă să so - sim,

D E ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ
¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡
¡ Ì
¡

" E Ì Ì Ì Ì
D

3
K S K S ¡ K S K S K S 
D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
ùi pe-ai noú - tri se - meni Cu grag să-m - bră - Ġi - săm.
ùi în sfin - te co - ruri Pe Hrist să-L lă - u - dăm.
ToĠi cu o - sa - na - le Pe Hrist să-n - tâm - pi - năm,
ùi cu toĠi în co - ruri Pe Hrist să-L prea - mă - rim.
3

D ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 
¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡
¡
¡¡ ÌÌ
¡ Ì

" ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 
D ¡ Ì
K S¡ ¡ ¡K ¡ ¡ K S ¡ ¡ ¡K ¡
5
 ¡ 
Cor
D
 ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Hai-deĠi cu to - Ġii că - tre ce - ruri Ast - fel cân-tăm în sfin - te co - ruri,
Hai-deĠi cu to - Ġii că - tre ce - ruri Veú - nic cân-tând în sfin - te co - ruri.
5

D ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡
¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ 
¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡

" D Ì Ì ¡ ¡ ¡ ¡ 
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Ciripit de păsărele
78. IAR O NOAPTE-AM ODIHNIT
Petre P. Paulini
K K K K
D E ¡ ¡K ¡K ¡K ¡K ¡K ¡¡ ¡¡ À ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡K ¡¡ ¡¡ ¡¡ À
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ,
Iar o noap - te-am o - dih - nit, De-ori - ce rău am fost pă - zit
Spi - rit sfânt să-mi dai úi sfat Să mă a - peri de pă - cat.
Bi - ne - le să făp - tu - iesc, Ori - ce rău să o - co - lesc.

D E Ì 
Ì¡ ¡ ¡
¡
¡¡¡ ¡¡¡ ¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ
Ì
¡¡
¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡

"D E ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
Ì ¡ Ì Ì ¡

D K ¡K K K K Ì À ¡¡ K ¡K ¡K K K À
¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ Ì ¡¡ ¡ ¡
¡ ¡¡ ÌÌ
,
Ta - tă cum me - reu mi-ai fost, Fi-mi úi as - tăzi ,
a - dă - post.
Pe al vie - Ġii drum spi - nos, Fă să merg vic - to - ri - os.
Le - gea Ta me - reu s-o Ġin ùi de Ti - ne demn să fiu.
ÌÌ ¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡
5

D ÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡
Ì ¡ ¡ ¡¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ XX¡
¡¡Ì

" Ì Ì ¡ ¡
D ¡ ¡ Ì ¡ ¡ Ì
Ì

Ciripit de păsărele
79. PE MÂINI DE DIMINEAğĂ
K
Dumitru Florea
D K K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡K K K ¡ ¡
D ¡ ¡ , , , ¡ ¡ ¡
,
¡
,
Pe mâini de di - mi - nea - Ġă Cu gri - jă m-am spă - lat,
U - re - chea e-n - drep - ta - tă Spre bu - nul Dum - ne - zeu,

D
Iar o - chiul pri - ve-ghea - ză Cum - va să nu gre - úesc;

D ¡K¡ ¡¡ ¡¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡
¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡¡
" D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
D , ¡ ¡ ¡ ¡

D K K
D ¡K ¡K ¡ ¡ ¡ ¡K K
5

, ¡ , ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
, , ,
ùi Dom - nu - lui în - da - tă La lu - cru I le-am dat.
ùi El cu drag mă-n - va - Ġă Cum să-I ser - vesc me - reu.

D
La lu - cru la joa - că Eu Dom - nu - lui ser - vesc.

D ¡K ¡¡
5 úi

¡¡¡ ÌÌÌ ¡¡ ¡¡ Ì¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡


¡ ¡ ¡ ¡
" D ¡ ¡ ¡
D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡¡

DD Cor
 K
,¡ ¡
10

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
4 , , , 4 ,
Pi - cio - ruú ai gri - jă Un - de mă con-duci
D
10

D ¡¡ ¡ ¡¡
¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ O ¡¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡
¡ ¡ ¡ ¡
" D ¡ ¡ ¡
D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
14
D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ K
D , 4
¡
, ,
¡
, 4
¡
, ¡ Ì
Să slu - jesc pe Dom - nul Tu să mă con-duci.
D
14

D ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ 
¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡
" DD ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Ciripit de păsărele
80. NOAPTEA-NCETIùOR SE LASĂ
Arthur Văcăreanu

 K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
E ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ,
Noap - tea-n - ce - ti - úor se la - să, Co - pi - la - úu lui nu-i pa - să
În - ge - raúi din cer co - boa-ră, Fru - mu - úel îl în - con - joa - ră
 K K
E ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡¡¡
¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡¡ ¡¡¡ ÌÌ
¡¡ Ì ¡ ¡ Ì Ì
" E ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡
Ì Ì

5
 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
Ru - gă - ciu - nea úi-a sfâr - úit El se cul - că li - niú - tit.
ùi-l a - co - pe - ră u - úor Cu fru - moas' - a - ri - pa lor.
5
 Ì ÌÌ ÌÌ
ÌÌ ÌÌ ÌÌ ÌÌ
Ì Ì Ì Ì Ì Ì¡Ì ¡ ÌÌ
Ì
" Ì Ì Ì ¡ ¡ Ì Ì
Ì Ì

Ciripit de păsărele
81. DOAMNE, NOAPTEA S-A LĂSAT
Nicolae Jelescu

 ¡ Ì ¡ ¡
E Ì ¡ Ì ¡ ¡ X
Doam - ne noap - tea s-a lă - sat,
Mun - ca zi - lei s-a sfâr - úit,
Ia - tă ste - le iar ză - resc
O - dih - neú - te - mă a - cum

E ÌÌ ¡ ¡ ÌX Ì ¡Ì ¡ ÌÌ
Ì ÌÌ X Ì ÌÌÌ Ì Ì

" E Ì Ì Ì Ì Ì Ì
X

5
 Ì
¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ X
Ì
Fii cu mi - ne ne-n - ce - tat.
Noap - te-ai pen - tru o - dih - nit.
O cât de fru - mos lu - cesc.
Dum - ne - zeu - u - le cel bun.
5

ÌÌ ÌÌÌ ÌÌ ÌÌÌ ¡Ì ¡ ¡Ì ¡ XX
Ì X
" Ì Ì Ì Ì
Ì Ì X

Ciripit de păsărele
82. TU, CU MÂNA-ğI PĂRINTEASCĂ
K ¡K K K K
Andrei Thomas
K K K
D ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡   ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡  
¡
Tu, cu mâ-na-ği pă - rin - teas -că Mă pă - zeú - te-n som - nul meu,
Doam - ne-n mi - la Ta mă iar - tă Că Te-am în - tris - tat nes - pus
Tu, din cer Te rog pri - veú - te Spre pă - rinĠi úi-ai mei a - mici
În iu - bi - rea Ta ce - reas-că Tu pe fi - e - ca - re-as - culĠi
Li - niú - tit a - dorm în pa - ce Fiind - că útiu că mă pă - zeúti

D ¡¡ ¡¡
¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡ ¡
¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡
¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡
¡ ¡ ¡
" Ì Ì Ì ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡¡¡¡
D ,

K K K
K K K ¡ ¡   ¡K ¡ ¡ ¡K
8

D ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡  
ùi cu gri - ja Ta ce - reas - că Mă pă - zeú - te de-ori-ce rău,
Pe că - ra - rea Ta mă-n - dreap-tă Fă - mă Tu blând úi su - pus,
ùi de re - le ne fe - reú - te Pe cei mari úi pe cei mici,
ùi în mi - la-ği pă - rin - teas - că Pe să - raci Tu îi a - juĠi,
8
Ni - meni rău nu-mi poa - te fa - ce În - con - ti - nuu Mă fe - reúti,

D ¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡¡ Ì ¡ ¡¡ Ì ¡
"D ¡ ¡ ¡
¡ ¡ Ì ¡ ¡ Ì Ì ¡ ¡

15
K K ¡ K
D   ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ Ì
¡
Mă pă - zeú - te de-ori - ce - rău.
Fă - mă Tu blând úi su - pus.
Pe cei mari úi pe cei mici.
Pe să - raci Tu îi a - juĠi.
15
În - con - ti - nuu mă fe - reúti.

D ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡
¡ ¡¡ ÌÌ ÌÌ
¡ Ì Ì
" ¡ Ì Ì
D ¡ Ì
Ciripit de păsărele
83. CÂND SUNT IUBIT
Arthur Văcăreanu

 ÌÌ ÌÌ Ì
E ¡
ÌÌ ÌÌ  
¡ Ì ÌÌ  
Când sunt iu - bit, Când sunt iu - bit
El dă în dar! El dă în dar!
Din cer de sus! Din cer de sus!
Eu sunt iu - bit! Eu sunt iu - bit!

 E ¡¡
¡ ÌÌ ÌÌÌ ÌÌÌ ¡¡ ¡ ÌÌ ÌÌÌ ÌÌ ¡
Ì ¡ ¡¡ Ì Ì

" E ¡ Ì X Ì
Ì Ì Ì Ì

 K
¡¡ ¡¡ ¡ ¡
6

¡ ¡ ¡¡ ¡¡ O¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ Ì À
, ¡ Ì ¡ ¡ Ì
De Dom - nul sfânt, a - tunci eu sunt om fe - ri - cit.
L-ai Săi co - pii, l-ai Săi co - pii Din al Său har.
Ne - con - te - nit, mult ne-a iu - bit Hris - tos I - sus.
Deci noap - te, zi, ori - când ar fi, sunt fe - ri - cit.
6

¡¡ ÌÌ Ì¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡¡ ÌÌÌ 
¡ Ì ¡ ¡ Ì 

" X ¡ ¡ X
¡ ¡ ¡ Ì

Ciripit de păsărele
84. PE ACEST ÎNTREG PĂMÂNT
Cornel Greising Desideriu Faluvegi

 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡ Ì
Pe a - cest în - treg pă - mânt Cel mai fe - ri - cit eu sunt
Ru - ga spre Ti - ne în - drept Doam - ne s-o as - culĠi aú - tept
Tu as - cul - tă ru - ga lor Fă - le dru - mul mai u - úor


 ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡¡ ÌÌ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡
¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡
" ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
 Ì ¡ Ì Ì ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡
¡
¡ ¡
¡ Ì
Am pă - rinĠi ce mă iu - besc ùi cu drag mă o - cro - tesc.
Pe pă - rinĠi să nu-n - ce - tezi Ca să-i bi - ne - cu - vin - tezi.
ùi a - ici úi-n ce - ruri sus Să Te lă - u - dăm nes - pus.
9

¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ Ì¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ


D ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
" ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Ciripit de păsărele
85. SUNT COPIL CRESCUT
K
K K ¡K ¡S ¡K ¡ ¡ ¡ Ì ¡ K K
Elisei Dumitrescu
D
D E ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ÌÌ
¡  
Sunt co - pil cres- cut la sâ - nul ma - mei Pe-al ei braĠ am fost pur - tat
Ta - tăl meu m-a dus în - tâi de mâ - nă Al său chip nu-l pot ui - ta,
D Ta - tă, ma - mă úi co-pii-n-iu - bi - re Du - hul Sfânt ne-a a - du - nat
D E ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ÌÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ÌÌÌ ¡¡
¡¡ ¡¡ ÌÌÌ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
" D E ¡ Ì Ì Ì Ì ¡
D Ì Ì ¡¡

D K K ÌÌ ¡¡ ¡K ¡K
6

¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
D Ì ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ Ì  
¡ ¡ Ì
ùi în mur - mur de cân - ta - re Mâ - na ei m-a le - gă - nat.
Când cu vo - cea lui cea blân - dă Răb - dă - tor mă în - vă - Ġa.
D
6 ùi ne-a - tra - ge-n sus spre Si - ne Prin Cu - vân - tu-I mi - nu - nat.
D ¡ ¡¡ ¡Ì ¡ ÌÌ ÌÌÌ ¡¡¡ ¡¡ ÌÌ ÌÌ ÌÌ ¡¡ ¡¡¡
¡ Ì Ì Ì Ì Ì ¡
" DD Ì Ì Ì ¡ O¡ Ì Ì ¡¡¡¡
¡
K S K S
DD ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ÌÌ
¡ K ¡K ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ 
11

¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ Ì ¡¡ ¡¡ ¡  
Ce fru - mos, ce fru - mos ma - ma, Cu glas dul - ce úi du - ios,
Ce fru - mos, ce fru - mos ta - tăl, Cu iu - bi - re úi vo - ios,

D
11 Ce fru - mos, ce fru - mos fi - va Când pe-un plai nou, lu - mi - nos,
D
¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ Ì¡ ¡ ÌÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡
" DD Ì ¡ ¡ Ì Ì ¡ ¡ ¡
Ì Ì ¡

DD ¡K ¡S ¡ ¡K ¡S ¡ K ¡K ¡
15

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ Ì
Ì Ì
Ce fru - mos, ce fru - mos úoap - ta-i Îmi cân - ta des - pre Hris - tos.
Ce fru - mos, ce fru - mos gla - su-i Îmi vor - bea des - pre Hris - tos.

D
15 Ce fru - mos, ce fru - mos veú - nic ToĠi cân - ta - vom lui Hris - tos.
D ¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡¡¡ Ì¡ ¡ ÌÌ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ÌÌ 
¡ ¡ ¡ ¡ O¡ Ì ¡ ¡¡ ¡¡ Ì
" D ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
D Ì Ì ¡ ¡
Ciripit de păsărele
86. PREA FRUMOASE-S MÂINILE
Dumitru Florea
 K K K K
 ¡ K
¡ ¡ ¡ ¡ ¡, ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Prea fru- moa - se-s mâi - ni - le Când lu - crea - ză bi - ne - le,

 
Mâini a - vem ca să lu-crăm Dom - nu - lui să-I a - ju - tăm,
K
 ¡ ¡¡ ¡
K ¡¡ ¡¡ ¡¡ K
¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ 
¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ 
"  ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
 ¡ ¡ ¡
5
 K K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ , , , , , , ,
O - chii ce zâm - besc fru - mos Pri - vind la Dom - nul Hris - tos.


5 I - ni - mioa - ra ba - te-n piept Să mer - gem pe dru - mul drept.

K ¡¡ ¡ ¡ ÌÌ 
¡¡ 
¡
¡¡
¡
¡ ¡¡ 
¡¡ ¡
¡¡ 
¡ ¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ Ì
" ¡ ¡ ¡ ¡ ,¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡

 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ K K ¡ ¡K
¡ ¡, ¡ 
9

, , , , , ,¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Pli - ne de far - mec sunt mâi - ni - le Când lu - crea - ză bi - ne-le,
9
 ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ K K
¡¡ ¡¡ 
¡ ¡ ¡¡ 
¡
¡¡
¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ 
¡ ¡ ¡¡ 
" ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡
13
 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ K K ¡K ¡ ¡ ¡ Ì
, , , , , ¡, ¡ , ¡ ¡ ¡ , , ,
O- chii ce ca - u - tă pe Hris-tos Sunt plini de zâm - bet vo - ios.
13
 ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ K K ÌÌ 
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡
¡ ¡ ¡¡ 
¡ ¡ ¡ ¡ Ì¡ ¡ 
" ¡ ¡ ¡ ¡ K Ì
¡ ¡ ¡
Ciripit de păsărele
87. ISUS HRISTOS NE-NVAğĂ
Gheorghe Indricău
K K
¡ ¡ ¡
E ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡
¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡ Ì¡ ¡ ¡
I - sus Hris - tos ne-n - va - S-a - du - cem rod úi
Ġă noi
Chiar úi-un pa - har de a - pă De-am dat cui - va vreo - dat'
A - úa mi - cuĠi cum sun - tem Do - rim úi noi să fim
K K
Ce ma - re bu - cu - ri - e Va fi în ce - ruri sus
E ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡ Ì ¡ Ì ¡ ¡ ¡ Ì
"E ¡ Ì Ì ¡
Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
6
K ¡ K
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ 
¡¡ ¡ ¡
În via - Ġa de cre - din - Ġă Să nu pri - vim 'n-a - poi
O fap - tă de-as - cul - ta - re, Un gând bun úi cu - rat
Servi cre - din - cioúi în toa - te Pe Dom - nul să-L iu - bim,
6 Când în -
K
ge - rii vor du - ce La Dom K
- nul Sfânt I - sus
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡Ì ¡ ÌÌ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ÌÌ 
¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ Ì
" ¡ ¡ ¡
¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡

K
K ¡ ¡
11

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì¡ ¡ ¡
¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡ ¡ ¡
Să fim úi noi ca Dom - nul, cu - raĠi, buni úi cu - minĠi
E răs - plă - tit de Dom - nul, căci El do - reú - te-a - úa
Să fa - cem fap - te bu - ne úi re - le nici - o - dat'
K K
11 Pe toĠi co - pi - ii ca - re A - ici, pe-a - cest pă - mânt
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡ Ì ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡
" ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
K
¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡
16

¡¡ ¡¡ ¡¡ Ì¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ Ì
, Ì
ùi s-as - cul - tăm în toa - te De-ai noú - tri dragi pă - rinĠi.
Să creú - tem în cre - din - Ġă Spre prea - mă - ri - rea Sa.
ùti - ind că vom cu - le - ge Chiar ce am se - mă - nat.
16 Cre - din - Ġa am păs - tra - t-o Prin trai cu - rat K úi Sfânt.
¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ Ì¡ ¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌÌ 
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
" ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Ciripit de păsărele
88. PRIMĂVARA A SOSIT
 E K
Ion Turlea
K ¡ ¡ ¡ ¡  
¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡
¡ Ì ¡
Pri - mă - va - ra a so - sit 'N-ori - ce colĠ de Ġa - ră,
Ce plă - cut este - al lor cânt Zi - ua ca úi sea - ra;

 E Tot ce creú - te pe
¡¡
pă - mânt 'N-ori - ce pri - mă - va -
 
ră,

ÌÌ ¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡¡ ÌÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
" E Ì Ì ¡ Ì ¡ ¡ ¡  
¡ ¡ ¡ ¡ ¡
5
 K ¡ ¡ ¡ Ì K
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì  
¡ ¡ ¡
La - nul tot a în - ver - zit. Ce fru - mos e-a - fa - ră!
Mult îmi pla - ce să as - cult Chiar úi toa - tă va - ra.
5
 Ne a - tra - ge spre Cel Sfânt, Să-L cu - noaú - tem ia - ră.

¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌÌ ¡¡ ¡ ¡¡  
ÌÌ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Ì ¡ ¡
" Ì Ì ¡ Ì ¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡  
9

 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
Iar - na re - ce-a - cum s-a - dus To - tu-i ve - sel de nes - pus.
Câm - pul ia - răúi a-n - ver - zit, Po - mii toĠi au în - flo - rit.
9
 Când I - sus va re - ve - ni Noi cu toĠi vom în - flo - ri,

ÌÌÌ ÌÌ ÌÌ ÌÌ ÌÌ ÌÌ ÌÌ ÌÌ
" Ì Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Ì Ì Ì
13
 K ¡ ¡ ¡ ¡ Ì K  
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡ Ì ¡
Pri - mă - va - ra a so - sit, Deci cu toĠi a - fa - ră.
Din că - mi - nul a - mor - Ġit, ToĠi la via - Ġ-a - fa - ră.
13
 Moar - te-a-tunci nu va
¡¡
mai fi; Deci cu toĠi a - fa -
 
ră.

¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡ ¡¡
ÌÌ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Ì ¡ ¡
" Ì Ì ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡  
¡ ¡ ¡
Ciripit de păsărele
89. PRIN MAREA ROùIE
 E ¡ Ì¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ Ì¡ ¡ ¡ 
1.La vre - mea cea sor - ti - tă Ple - că
¡
gră - bit po - por
Cu Moi - se pro - o - ro - cul ùi-I - sus în frun - tea lor
2.În stâlp de foc, ori - un - de I - sus cu ei mer - gea,
ùi-n no - rul de um - bri - re De ar - úi - Ġă-i fe - rea.
3.Prin ma - re, El, o ca - le În - da - tă el fă - cu,
Prin ca - re-A - ron úi Moi - se Cu-n - treg po - por tre - cu.
4.Scă - pat din grea ro - bi - e Cân - ta po - po - ru-a - cum,


Cân - tau úi toĠi co - pi - ii. Bă - trâni cân - tau pe drum

E ¡ ¡ Ì¡ ¡ ÌÌ Ì¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì¡ ¡¡ ¡ 
Ì Ì Ì ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡

" E ¡ ¡ ¡ Ì Ì ¡ ¡ Ì Ì 
Ì
6
 K K ¡ ¡ ¡ Ì¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ÌÌ 
¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ 
ToĠi co - pii - i úi bă - trâ - nii E - gip - tul au lă - sat
Dar Fa - ra - on cu oú - ti - rea Să-i prin - dă a do - rit,
Iar când Fa - ra - on vrând să-i prin - dă În ma - re a in - trat,
6
 Prea - mă - ri - re Ce - lui din ce - ruri Că ne-a e - li - be - rat!

¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡Ì ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡
¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡ ÌÌÌ 
¡ ¡ Ì ¡

" ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡
11
 ¡ ¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ÌÌ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ 
¡ ¡
Spre Ca - na - an mul - Ġi - mea Vo - ioa - să a ple - cat.
Dar Dom - nul Sfânt de gra - bă Scă - pa - re le-a gă - tit.
Mă - re - Ġul Domn din ce - ruri Pe loc i-a în - ne - cat.


11 Mă - ri - re-I dăm de-a - pu - ruri Lui, Cel ce ne-a sal - vat.

ÌÌ ÌÌ ÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ÌÌÌ ÌÌ 
¡¡ Ì Ì Ì ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ Ì
" ¡ Ì ¡ ¡ ¡ Ì Ì ¡ ¡
Ì ¡ ¡
Ciripit de păsărele
Andrei Thomas
90. DULCEA PRIMĂVARĂ
 K K K ¡S ¡ ¡ ¡
E K ¡S ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡
¡ ¡ ¡ , , ¡
,
1.Dul - cea4 pri - mă - va - ră ne su - râ - de ia - ră
Za - rea-n - de - păr - ta - tă, toa - tă-i lu - mi - na - tă
2.Pă - sări că - lă - toa - re Vin din de - păr - ta - re
Tur - me în - se - ta - te Vin pe în - se - ra - te
3.A - nii ti - ne - re - Ġii Pri - mă - va - ra - vie - Ġii


Te des - miar - dă-n ca - le, Mân - dre - le pe - ta - le

E ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡
¡ ¡ ¡ ¡
" E ¡ ¡ Ì Ì Ì
¡

 K S K K K S K K
3 1. 2.

¡¡  ¡¡ ¡¡ ¡¡ O ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ   ¡  
¡ ¡¡ ¡
Par - fu - ma - te flori au4 ră - să - rit
ùi-n - căl - zi - tă de soa - re - le a - u - rit.
Re - gă - sin - du-Ġi ia - ră cui - bul lor,
O - bo - si - te, să se-a - da - pe din iz - vor.
Ce su - bli - mă-i lân - gă-I - sus iu - bit!


3 A - le flo - ri - lor ce Dom - nul 1. le-a
2. să - dit.

¡¡  ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡   
O¡ ¡ ¡ ÌÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡ ¡
" ¡ K   Ì
¡ ¡ ¡
K Ì Ì

 K S K K K S K K S K K K K K ¡K K ¡K ¡ ¡ ¡
6 Cor

¡¡  ¡¡ ¡¡ ¡ O ¡¡ ¡ ¡¡  ¡¡ ¡¡ ¡K O ÌÌ ¡¡  ¡¡ ¡¡ ¡ O ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡
Pen - tru-a-ces-tea toa-te fi - e prea - mă - rit Dum - ne - zeu din cer căci pri-mă - va-ra a so-sit.
6
 ¡ ¡¡
¡¡  ¡¡ ¡¡ ¡¡ O ¡¡ ¡ ¡  ¡ ¡ ¡ O Ì ¡  ¡ ¡¡ ¡
O¡ ¡
¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ Ì ¡¡ ¡
" ¡ ¡¡ ¡
¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡
Ciripit de păsărele
91. AH, DULCE E ÎN FLORI BOGAT
Dumitru Florea
K K K ¡K ¡K 
D
D E K K ¡ ¡K ¡K K K K ¡K ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ K
¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡
Ah, dul - ce e în flori bo - gat, Al pri - mă - ve - rii timp, Când
Cât prin gră - dini, câm - pii, că - rări, Se-a - ra - tă flori gră - mezi. Na -
Mai e un timp în - flo - ri - tor, Lă - sat pen-tru-ori -ce om; Să

D K K
E-al ti - ne - re - Ġii timp do - rit, Când poĠi să pui te - mei; Spre-a
D E ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡
¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
" D E K ¡ ¡
D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡

K K ¡K K ¡K
DD K ¡ ¡K K K K K K
4

¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ O ¡¡ ¡ ¡
¡
ori - ce om e-n - cu - nu - nat Cu-al fe - ri - ci - rii nimb.
tu - ra cân - tă-n des - fă - tări, Cât poĠi în jur să vezi.
ia pe-al său Mân - tu - i - tor Ca scut e - tern úi Domn.

D
4 fi de-a - pu - ruri mân - tu - it ùi via - Ġă-n veci să iei.
D ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡ O ¡¡¡ ¡¡ 
¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
" D ¡ ¡ ¡ ¡
D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ,

K K
DD S S ¡ ¡ ¡ S S ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡K ¡K ¡ ¡ ¡ 
6 Cor

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
4 4 4 4 , , , , , ¡ ¡
Timp al flo - ri - lor, chip al zo - ri - lor, Din ca - re va gus - ta tot o - mul mân - tu - it.

D
D ¡K K K
6

¡¡ Ì¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ÌÌÌ ¡


¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡
¡¡ ¡ ¡¡ 
¡ ¡¡ ¡ 
¡ , 

" DD ¡ Ì ¡ ¡ K ¡ ¡ ¡
, , ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡
Ciripit de păsărele
92. IEùIğI CU TOğI, VĂ BUCURAğI
Dumitru Florea
S ¡ ¡¡ ¡ ¡ S
D ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡K ¡K ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡K ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡
, , ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ , , ,
1.Ie - úiĠi cu toĠi, vă bu - cu - raĠi, Cât es - te va - ră
2.Co - pa - cii toĠi au în - frun - zit, Pă - mân - tul es - te-a -
3.În a - er zboa - ră cio - câr - lii ùi po - rum - be - ii
4.Pâ - râ - ul mur - mu - ră-n ni - sip, Iar pe-al său mal Dom-
5.Bă - trân úi tâ - năr e-n - cân - tat Cum grâ - ul creú - te
6.Mă - ri - rea Ta - tă - lui ce - resc Mă fa - ce as - tăzi
7.O, Doam - ne, da - că-a - cum fru - mos Le faci Tu toa - te-a -
8.Cu a - er bun úi lu - mi - nos În pa - ra - dis, lân -

K
9.De-aú fi a - co - lo-aú sta sme - rit Mă - re - Ġe Dum - ne -

D ¡¡
¡
¡¡ ¡ ¡
¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡
¡
¡¡ 
¡ ¡¡ ¡¡
¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡
" ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
D ,

K K K S ¡ K
¡ ¡ O¡ ¡
5

D ¡ ¡
¡¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡
¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ K
¡ ¡ ¡
cer - ce - taĠi A Ta - tă - lui iu - bi - re Po -
co - pe - rit De iar - ba cea bo - ga - tă. Cu
cei zglo - bii Pă - du - rea es - te vi - e. Plă -
nu-a să - dit O sal - ci - e ple - toa - să. Pe-n -
ne-n - ce - tat, ùi la - u - dă pe Dom - nul. Pe
să vor - besc. Să tac, nu sunt în sta - re. Când
i - cea, jos, În lu - mea ră - tă - ci - tă. Cât
gă Hris - tos, Ce ma - re bu - cu - ri - e! Când
5 zeu, slă - vit, Săl - tând de bu - cu - ri - e. Ca

D ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡


¡ ¡ ¡ O¡ ¡
"D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡

Ciripit de păsărele
2 92. IEùIğI CU TOğI, VĂ BUCURAğI
8
K S K K ¡ K K S K K ¡¡ ¡¡ ¡ ¡K ¡ ¡
D ¡ 
 ¡
¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡
¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡ K ¡ 
 ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡
doa - ba mân-dră din gră - dini Ne-n - deam-nă să ne ve - se - lim. În -
dulci po-doa-be-n - veú - mân - tat, Azi cri - nul es - te a - ră - tat Ca
cu - te - le pri - vi - ghe - tori Des - fa - tă tot cu vo - cea lor. Deal,
tin - se - le câm - pii, ce-s verzi, Păs - to - rii stau pă - zind ci - rezi ùi
Cel ce-a-tât de mi - nu - nat Pă - mân-tu-a bi - ne - cu - vân - tat, Să
to - tul cân - tă, cânt úi eu ùi cânt cu to - Ġi din ju - rul - meu:
mai fru-mos Le vei cre - a, Când prin cân-tări vom sa - lu - ta Ve -
mii de se - ra - fimi în cor Cu vo - cea cla - ră, în lin zbor Cân -
8 în - ge - rii din fa - Ġa Ta Să Te mă-resc a - tunci aú vrea Cu

D ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡
¡ ¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡
"D ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡

¡¡ ¡¡ ¡¡K ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ K
¡¡ ¡ ¡K
12

D ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡
, , , , 4 ¡ ¡
cân - tă-ori - ce pri - vi - re. În - cân - tă-ori - ce pri - vi - re.
pil - dă-n lu - mea toa - tă Ca pil - dă-n lu - mea toa - tă.
va - le úi câm - pi - e Deal, va - le úi câm - pi - e.
via - Ġa e vo - ioa - să ùi via - Ġa e vo - ioa - să.
bu - cu - re tot o - mul. Să bu - cu - re tot o - mul.
Î - nalĠ spre cer cân - ta - re. Î - nalĠ spre cer cân - ta
ni - rea Ta do - ri - tă? Ve - ni - rea Ta do - ri - tă.
ta - vom a - le - lu - ia. Cân - ta - vom a - le - lu - ia.
psalmi fru - moúi o mi - e. Cu psalmi fru - moúi o mi - e.
K K
12

D ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡
¡ ¡ ¡
,
"D ¡ ¡ ¡¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡
93. CÂND PĂSĂRILE CIRIPESC
Cornel Greising
  K
Horst Ghehann
K K ¡ ¡ K K
   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡K
¡
1.Când pă - să - ri - le ci - ri - pesc ùi-n co - drii te - ii
vin la noi pri - vi - ghe tori ùi um - plu crân - gul

 ¡ ¡K ¡ K K
miei - i-a - lear - gă pe câm - pii ùi sal - tă gră - gă -

 ÌÌ ¡¡¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡¡ ¡¡
¡ ¡¡ K ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ O ¡¡
Ì ¡ ¡ ¡ ¡

"   Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
, ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ , ,


¡ ¡ ¡K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡, ¡ ¡ ¡
5

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
, , , , , ,
în - flo-resc, Când vân - tul poar - tă pâ - nă-n nori Par - fum su - av de
de cân-tări Iar câm - pu-n - bra - că hai - ne verzi ùi-i rai în tot ce-n

 K K
laúi co - pii Când soa - re - le pri - veú - te blând ùi
K K i - ni - ma tre -
K K
¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
5

¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

"   ¡ ¡0 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
, ,
¡
,
, , , ,

9
 ¡ ¡ ¡ K K
, ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ E
, , ,
mii de flori, Par - fum su - av de mii de flori.
ju - ru-Ġi vezi, ùi-i rai în tot ce-n ju - ru-Ġi vezi. Ve -

  ¡ ¡K K K K K
9 sal - tă-n cânt ùi i - ni - ma tre - sal - tă-n cânt.

®¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡
® ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ O¡ E
¡
 ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
"  ¡ , , , , ¡ E
,
Ciripit de păsărele
2 93. CÂND PĂSĂRILE CIRIPESC

 K
E ¡ ¡K ¡ K ¡ ¡
12
¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
niĠi cu toĠi să ne u - nim ùi-n cânt vo - ios să prea - mă - rim, Pe
12
 E Ì ÌÌ ¡Ì ¡K ¡¡
ÌÌ ¡¡¡ ÌÌÌ ¡¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡
Ì Ì ¡¡ Ì ¡

" E Ì ¡ Ì ¡ Ì ¡ ¡ Ì Ì
Ì ¡ Ì ¡ Ì ¡ ¡ Ì Ì

16
 Ì K K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡
Dom - nul ca - re ne-a cre - at A - úa fru - mos úi mi - nu -

16
 Ì Ì ¡¡ ¡
ÌÌ ÌÌ ÌÌ ¡ ¡¡ ÌÌÌ ¡¡ ¡¡ ÌÌ ÌÌ
Ì ¡ ¡ Ì Ì

" Ì Ì Ì Ì Ì
Ì Ì Ì Ì ¡ ¡ Ì Ì
Ì ¡ ¡ Ì Ì


20 1, 2. 3.

À ‹ ‹ À   ¡ ‹ 
Ì
nat. 2+3.Când


20 1, 2. 3.

Ì Ì 
¡
¡   ÌÌ ¡ ¡
¡   ÌÌ ¡ XX XX X
X

" ¡   Ì   Ì X X X 
¡ Ì ¡ Ì X X X
¡
94. CE PLĂCUT E ÎN CĂMIN
Cornel Greising Desideriu Faluvegi

 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
1.Ce plă - cut e în că - min Fe - ri - ciĠi sun - tem din plin
2.Cu al ru - gă - ciu - nii gând Zi - ua-n - ce - pem ori - úi când,
3.Toa - tă zi - ua a - ler - găm U - nii pe-al - Ġii a - ju - tăm,
4.Stăm la ta - ta pe ge - nunchi Fra - Ġii toĠi ca-n - tr-un mă - nunchi,
5.Dar po - ves - tea a-n - ce - tat, Ne ru - găm úi stăm în pat,
 ¡¡
 ¡¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ Ì
¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌÌ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡

" ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Ì

¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡ Ì
U - nii pe-al - Ġii ne iu - bim ùi pe noi I - sus, o útim.
ùi ori - un - de noi por - nim Bi - ne - cu - vân - tări pri - mim.
ùi când sea - ra a so - sit Tru - pul ca - de o - bo - sit.
Spu - ne el cum s-a lup - tat Da - vid úi cu Go - li - at.
Som - nul poar - ta ne-a des - chis Ma - ma ne să - ru - tă-n vis.
9

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ Ì¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì

" ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì

Ciripit de păsărele
95. COR DE ÎNGERI CÂNTĂ
George Ionescu
K S K S K
D ¡ ¡ ¡K K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡K ¡ Ì
¡
bu - cu - rii ves - tesc
Cor de în - geri cân - tă, Dom - nul ne-a iu - bit
noi nă - dăj - du - im


D ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ÌÌÌ
¡ ¡ ¡ ¡ ¡

" ¡
D 
¡
¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡

K K S K K
¡ ¡K
5

D ¡, ¡
, ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
Dom - nul mân - tu - ieú - te nea - mul o - me - nesc.
În a - úa mă - su - ră, în - cât S-a jert - fit
ToĠi în cer o - da - tă cu I - sus să fim.
5

D ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ÌÌ


¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡

"D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡ Ì

K S K K K S K K
9

D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
Zi - ua se i - veú - te, noap - tea-a dis - pă - rut
Ca să mân - tu - ias - că, lu - mea de pă - cat
Ah! ce fe - ri - ci - re co - lo vom gus - ta
9

D ¡¡¡ ¡¡¡ O ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡


O ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡
¡ ¡ O ¡¡¡ Ì¡ ¡ ¡ ¡¡
¡ ¡ ¡
" ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Ciripit de păsărele
2 95. COR DE ÎNGERI CÂNTĂ
13
K S K K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ K O¡ Ì
D ¡ ¡ ¡ ¡ , , ¡ ,
Căci u - mil pe lu - me Dom - nul s-a năs - cut.
ùi să fe - ri - ceas - că pe în - du - re - rat.
Când I - sus la Si - ne ne va-n - bră - Ġi - úa.

¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡
13

D ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ O ¡¡¡ Ì¡ ¡ ¡


¡ O ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

"D ¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡

K S K K S K K
17 Cor

D ¡ ¡ ¡ K ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
¡ ¡ ¡ ¡
Cor de în - geri cân - tă: Sla - vă ce - lui Sfânt,
17

D ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡
¡ ÌÌÌ
¡ ¡ ¡ ¡
"
D
¡ ¡
¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡

21
K K K K K
D ¡, ¡
, ¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡K ¡ Ì
Bu - nă în - vo - i - re, pa - ce pe pă - mânt.

21

D ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ÌÌ


¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡
" ¡ ¡
D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
96. PRINTRE PĂPURIù
K
Elisei Dumitrescu
K K K K K ¡
 ¡
D ÌÌ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡Ì ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ 
¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡
Prin - tre pă - pu - riú Ni - lul cur - ge lin ùi-n băr - cu - Ġa-i
Pa - să - re - le-n zbor, cân - tă tril u - úor Dar mi - cu - Ġul
În - ge - raúi pri - vesc úi a - tenĠi fe - resc De duú-man mi -
K
D ÌÌ ÌÌ ÌÌ ÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡
¡ 
Ì Ì Ì Ì ¡
" D Ì Ì Ì Ì Ì

¡ ¡ K K K K K K
¡ K
6

¡ ¡ ¡¡ ¡ 
Cor
D
¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ 
O ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ 
Moi - se doar - me pe val li - niú - tit.
se tre - zeú - te de cân -tec vi - oi. U - úu - rel se lea - gă- nă
6 cu - Ġul lea - găn úi pe co - pi - laú.

D ¡¡¡ ¡¡ ¡ ÌÌÌ ¡¡ ¡¡ 


¡ O ¡ ¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡ ¡¡ 
" D Ì Ì ¡
Ì ¡ ¡ ¡

11
K K K¡ K K K K K
D ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡¡ 
 ¡ ¡ ¡
ùi - gur în - tre ma - luri Căci I - sus cu a Sa mâ-nă-l Poar-tă chiar pe va - luri.
11

D ¡ ¡¡ ¡ ¡¡¡ K ¡K ¡ ¡¡ K ¡ ¡K Ì 
¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡ ÌÌ 
¡ ¡ 
" D ¡ ¡ K ¡ K¡
¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡K ¡ ¡ ¡
Ciripit de păsărele
Petre P. Paulini
97. APĂ CRISTALINĂ
D E ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ ÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ   ¡
 ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡
A - pă cris - ta - li - nă din iz - vor cu - rat, Dar din ce - ruri,
Mii de flori fru - moa - se, se - ce - riú bo - gat, Fruc - te dulci gus -
Sal - tă-iz - vo - rul ve - sel, flu - viul cur - ge lin, Ma - rea clo - co -

D E ÌÌ ÌÌ ÌÌ ÌÌ ÌÌ ¡¡ ÌÌÌ ¡¡ ¡¡ ÌÌÌ ¡Ì ¡


Ì
Ì Ì Ì Ì Ì
"D E Ì Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Ì Ì ¡ Ì Ì
6

D ÌÌ ¡¡ ¡¡ O ¡¡ ¡¡ Ì Ì ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ ÌÌ
ÌÌ X
dul - ce nec - tar a - zu - rat Ce úi - rui prin lun - că,
toa - se, pe un - de-ai u - dat. Trist es - te pus - ti - ul,
6 teú - te în al ei ba - zin, mur - mu - rul de a - pe

D ÌÌ ÌÌ ÌÌ O ¡Ì ¡ Ì ¡ Ì¡ ÌÌ ÌÌ ÌÌ
Ì Ì Ì ¡ ¡ Ì Ì Ì ÌÌ
Ì
" ¡ ¡ ¡ ¡ Ì Ì ¡ ¡ ¡ ¡ Ì Ì Ì Ì
D

Ì   ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡
11

D ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ Ì ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ X
prin po - ieni, pă - duri, Tu dai vie-Ġii for - Ġa úi-n - tre - gii na - turi.
flori n-au ră - să - rit, Un-de om úi plan - tă nu te-au ab - sor - bit.
e un cânt du - ios, A - pă a vi - e - Ġii, nec - tar de - li - cios!
¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ÌÌ
11

D ÌÌ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
ÌÌ
Ì
ÌÌ
Ì ÌÌ ¡ÌÌ Ì ÌÌ ¡ XX
Ì Ì ¡¡ Ì
" ¡ ¡ Ì Ì Ì ¡ ¡Ì
D ¡ ¡ Ì Ì Ì X
17
¡ ¡ K KK K K¶ K K¡K ¡ ¡ K K
D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡K ¡K ¡ ¶
Cor
¡ ¡ ¡
, , ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ D ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ K
, , ,, ,, , , -vă fi - e pu-ruri ¡ ¡ ¡
A -pă, a - pă, a-pă, a-pă, nec-tar a - zu-rat, Sla Cui ni te-a cre-at.
K
17

D ÌÌ ¡
¡ ¡ ¡ ¡ 
¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡ ¡ K¡ ¶
Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 
 ¡
" D Ì ¡
¡ Ì
Ì Ì Ì ¡ ¡ ¶
Ciripit de păsărele
98. VEZI CUM TREI CU DANIEL
D ¡ ¡
ùtefan Demetrescu
D ¡ ¡ ¡ K ¡ ¡ ¡ K
 , , , , ¡ ,¡ ¡ , 4 , ¡ ¶
Vezi cum trei cu Da - ni - el Pe pă - mânt stră - in
Pen - tru Dom - nul mulĠi e - roi S-ar pu - tea gă - si,
Foar - te mulĠi în - fu - mu - raĠi, Ce nu cred de fel,
Da - ni - el fi - e-Ġi me - reu Pil - dă de ur - mat;
'Nal - Ġă stea - gul lui Hris - tos ùi lu - mi - na Sa,
D 
D ¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡
¡
¡¡ 
¡
¡¡ ¡¡
¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡¡
¡ ¡ ¡ ¡

" D ¡ ¡
D ¡ Ì ¡ Ì

D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ S ¡
5

D , , , , , , , , ¡ ¡ ¡, , ¡ ¶
,
Nu se-n - ti - nă-n nici un fel Cu căr - nuri sau cu vin!
Când úi-alĠi ti - neri de no - roi Cu gri - jă s-ar fe - ri.
Ar ră - mâ - ne ru - úi - naĠi De un' ca Da - ni - el.
Bi - ne útii cum Dum - ne - zeu L-a bi - ne - cu - vân - tat.
Căci Sa - ta - na e fri - cos ùi nu-Ġi va re - zis - ta!
D
5

D ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡ Ì ¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡
" DD Ì ¡ Ì
¡ ¡ ¡ ¡ ¡

K S S K K K
DD ¡ ¡ ¡K ¡K K K ¡ ¡K ¡ ¡K K ¡ ¶ ¡ ¡ ¡K ¡K ¡K K ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶
9 Cor

¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
, ,4 4
Deci ră- mâi ca Da-ni - el Ta - re în Hris-tos Fii úi al-to - ra mo-del De om cre-dincios.

D ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡


9

D ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¶
¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

" D ¡ Ì ¡ ¡
D Ì Ì ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¶
Ciripit de păsărele
99. MULğI ÎNGERI SFINğI

K S
ùtefan Demetrescu

E ¡¡ ¡¡ ¡¡ K S ÌÌ Ì ¡ K ¡¡
¡¡  ¡¡ ¡¡ O ¡¡ Ì ¡ ¡¡ ¡¡
MulĠi în - geri sfinĠi ne4 îm - pre - soa - ră Pen - tru-a fi spre-a
Când se a - pro - pi - e pri - mej - dii El de - grab' ne-a -
O, Doam - ne - e ne în - cre - dem ùi-aú - tep - tăm a
K
ği

E ¡¡ ¡¡ ÌÌ ÌÌ ¡¡ ¡¡
¡ ¡ ¡¡ ¡¡  ¡¡ ¡¡ O ¡¡ Ì Ì ¡¡ ¡¡¡ ¡
¡ ¡
"E ¡ ¡
Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

K K S
5

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ K S Ì Ì Ì Ì
¡¡  ¡¡ ¡¡ O ¡¡ ÌÌ Ì Ì Ì Ì
noas - tră pa - ză ùi de-a su - pră4 - ne ve - ghea - ză Dum - ne - zeu!
dă - pos - teú - te ùi sub scu - tu-I ne pă - zeú - te De-ori - ce rău!

K
5 Ta ve - ni - re Să ne-a - duci ca răs - plă - ti - re Ce-ai pro - mis!

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ÌÌ ÌÌ Ì Ì
¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡  ¡¡ ¡¡ O ¡¡ ÌÌÌ Ì Ì Ì
" ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ Ì
9

¡¡ ÌÌ ¡¡ ÌÌ Ì ÌÌ ¡¡ ¡¡ ÌÌ ÌÌ Ì Ì ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
¡¡ Ì Ì Ì ,
O, stâlp de lu - mi - nă, nor de um-bri - re, Du - ne, du - ne tot me - reu!

¡¡ ¡¡K ¡ ¡ Ì 
9

¡¡¡ ÌÌÌ ¡¡ ÌÌÌ ÌÌ ÌÌÌ ¡¡ ¡¡ ÌÌ Ì ÌÌ Ì ¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ÌÌ 


¡¡ Ì ¡ ¡ Ì Ì

"
¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡¡ ¡
¡ ¡
¡ Ì
K
¡ ¡ ¡ ¡
16

¡¡ ÌÌ Ì ÌÌ ¡¡ ¡¡ ÌÌ Ì ÌÌ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
¡¡ ¡¡ ÌÌ Ì Ì Ì
O, stâlp de lu - mi - nă, nor de um-bri - re, Ia - ne Tu sub scu - tul Tău!

¡¡ ¡¡K ¡ ¡
16

¡¡¡ ÌÌ Ì ÌÌ ¡¡ ¡¡ ÌÌ Ì¡ ¡ ÌÌÌ ÌÌ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ 
Ì ¡¡ ¡¡ ÌÌÌ ÌÌ ÌÌ ¡ ¡ Ì ¡¡ Ì
"
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡¡¡ ¡¡¡¡ ¡ ¡ ¡
¡ Ì
Ciripit de păsărele
Andrei Thomas
100. MOISE
E ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ÌÌ ¡¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
Plă - cu - tă es - te via - Ġa păs - to - ru - lui de oi
Fru - moa - să e că - ra - rea ce Moi - se-a stră - bă - tut
De-a - ce - ea cres - când ma - re, ni - mic nu l-a ten - tat
A în - vă - Ġat blân - de - Ġea, răb - da - rea lân - gă oi.

E ¡¡¡ ÌÌ ¡¡¡ ¡¡¡¡ ¡ ÌÌÌ ÌÌ ¡Ì ¡ ÌÌÌ


Ì Ì Ì Ì¡ ¡ ¡
"E ¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì Ì ¡ ¡

¡ ¡¡
6

¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ Ì
¡ ¡ ¡ Ì ¡
Când el îúi paú - te tur - ma pe dea - luri úi pe văi
Din pra - gul vie - Ġii sa - le, sub mi - nu - na - tul scut,
Nici cin - ste, nici o noa - re, la toa - te-a re - nun - Ġat.

¡
A - co - lo i-a fost - la spre-a tre - ce prin ne - voi.
¡¡¡
6 úcoa

¡¡ ¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡ ÌÌ 
¡¡¡ ÌÌ
Ì ¡¡¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡
" ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì Ì
¡ Ì

¡ ¡ Ì
11

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ Ì
În me - lo - di - e dul - ce de clo - pot úi ca - val
A fost pur - tat de Dom - nul, con - dus úi o - cro - tit
El úi-a a - les mai bi - ne să su - fe - re sme - rit
11 A - poi pur - tă po - po - rul cel plin de slă - bi - ciuni,

¡¡ ÌÌÌ Ì¡ ¡¡ ÌÌ¡ ÌÌ ÌÌ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡


¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ Ì Ì ¡ ¡
" ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡

¡ ¡
16

¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ Ì ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ 
Ì
El îúi con - du - ce tur - ma la râ - ul de sub deal.
Pâ - nă în cli - pa-n ca - re lu - cra - rea úi-a sfâr - úit.
A - lă - turi de po - po - rul pe ca - re l-a iu - bit.
De - úi cân - ta a - de - sea me - reu în ru - gă - ciuni.
¡
16

¡¡¡ ¡¡ ¡¡
¡ ¡Ì
Ì
¡ ÌÌÌ ¡¡ ¡
¡ ¡¡ Ì¡¡ ¡¡ ÌÌÌ ÌÌ¡
¡¡
" ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡
Ì
Ì
Ì Ì
Ciripit de păsărele
101. DE ÎNGER IOSIF NOAPTEA
D K ¡K ¡K ¡K K K ¡K ¡K ¡K
Arthur Văcăreanu
D K K ¡
 ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡
De în - ger Io - sif noap - tea A fost a - ver - ti - zat,
I - rod de-I - sus să sca - pe Co - pii a o - mo - rât,
'N-dem-nat de în - ger Io - sif E - gipt n-a pă - ră - sit,
D K ¡¡ 
D ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡
¡¡
¡
¡¡
¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡
" D ¡ ¡ ¡ ¡
D , ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡
D K ¡K ¡K K K K K K ¡K ¡K K
6

D ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¶
¡
ùi cu I - sus în - da - tă Spre-E - gipt a úi ple - cat.
În Be - tle - em, mul - Ġi - me; Căci ta - re L-a u - rât.
Pâ - nă ce nu a - fla - ta, I - rod că a mu - rit.
D K ¡¡ ¡K
6

D ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡
¡¡
¡ ¡¡
¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡
" D D ¡K ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ,¡
11
D K ¡K ¡ K ¡K ¡ K K
D ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡
¡
¡
¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡¡
Ta - tăl tri - mi - te SfinĠi în - ge - raúi De
D K
11

D ¡¡¡ ¡¡
¡
¡¡ ¡¡
¡
¡¡
¡
¡
¡¡ ¡¡
¡
¡¡ ¡¡ 
¡ ¡¡
¡ ¡
" D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ K
D ¡ , ¡ ¡

DD ¡K ¡K K K K K K K
K K
15

¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡
rău ca să pă - zeas - că Pe ori - ce co - pi - laú.
D
15

D ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
" D ¡ ¡ ¡
D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡
Ciripit de păsărele
Andrei Thomas
102. IOSIF
D K K
D DD E ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ Ì
Ì
1.Pri - viĠi cum stră - lu - ceú - te Prin vea - curi ne-n - ce - tat
2.E Io - sif stea - ua ca - re Stră - lu - ce pen - tru noi
3.Prin fap - te - le-i cu - ra - te Pă - ca - tu-a bi - ru - it
4.El lu - mi - nea - ză în - că Mă - reú, stră - lu - ci - tor
5.Ur - cat în stră - lu - ci - re A - úa cum Dom - nu-a vrut
6.În el se o - glin - deú - te No - ble - Ġea lui I - sus
7.ùi noi do - rim de a - cum Cu - minĠi úi-as - cul - tă - tori

D DDD E Ì ¡¡ ¡¡ ÌÌ 
¡¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡ ÌÌ ¡¡ ÌÌ ¡¡ Ì
¡ Ì ¡ Ì ¡ ¡
" DD E ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
DD Ì ¡ ¡ Ì

K K
DDDD ¡ ¡¡
6

¡ ¡ Ì ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ Ì
¡¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡
Ca stea - ua ce scli - peú - te Pe ce - ru-n - tu - ne - cat.
E - xem - plu, în - dru - ma - re Ne fi - e în ne - voi.
De-a - ce - ea Dom - nu-n toa - te Me - reu l-a o - cro - tit.
Din tem - ni - Ġa a - dân - că Ie - úi tri - um - fă - tor.
Pri - vea tot cu iu - bi - re Spre cei ce l-au vân - dut.
ùi via - Ġa lui vor - beú - te La toĠi úi-n - de - a - juns.
Să fim ca el în - tru - na Me - reu bi - ru - i - tori.
D
D DD ¡
6

ÌÌ ¡¡¡ ¡¡ ÌÌ ÌÌÌ ¡¡¡ ¡¡ ÌÌÌ ÌÌ 


¡ Ì ¡ ¡ Ì
" DD D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì Ì Ì
D Ì

Ciripit de păsărele
103. VESEL SALTĂ, CLOCOTEùTE
ùtefan Demetrescu

D D E ¡ ¡ ¡K S K S Ì  
K S K S
¡¡  
D ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ Ì ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ
¡
Ve - sel sal - tă clo - co - teú - te Mur - mu - rând pe lân - gă stânci
Ci - ne-ar vrea să mai go - leas - că Vreun pa - har a - me - Ġi - tor,
Vezi cum pa - să - rea se-a - da - pă Din iz - vor ră - co - ri - tor

D
A - pa miú - că-n lu - me - toa - te Iar a - ce - lui ce o bea

D D E ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡¡
¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡
" D E Ì X Ì
DD ¡ Ì Ì ¡
K S
5

D D ¡ ¡ ¡K S K S Ì ¡   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡K ¡S Ì  
D ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
ùi gră - bit se pră - vă - leú - te Pâ - râ - ia - úu-n văi a - dânci.
Nu - mai ca să mai tră - ias - că Trai ne - demn úi-n - jo - si - tor.
ùi de - úi bea nu - mai a - pă Cân - t-a - úa-n - ve - se - li - tor.

D
Îi dă via - Ġă să - nă - ta - te A - pa-i bă - u - tu - ra mea.
¡¡
5

D D ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡¡


¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
" D Ì Ì Ì Ì ¡ ¡
DD ¡ Ì ¡ ¡
9
D K K K
D D ¡Ì ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡
¡
, 4, 4
¡Ì ¡ ¡¡ ¡ ,¡¡ ¡ ÌÌ
, 4cu -4rat
D
9 Mult îmi placi pâ - râu de mun - te A - pă din iz - vor

D D XX XX ÌÌ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌÌ
X X Ì ¡ ¡
" D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
DD ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

D K K ¡ K S ¡K ¡S ¡ Ì
¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡
13

D D ¡Ì ¡ ¡ ¡ ¡
¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ Ì  
, 4, 4
Pen - tru ti - ne 'nalĠ în - tru - na Sla - vă Cui mi te-a lă - sat.
D ÌÌ 
13

D D XX XX ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ Ì  
X X ¡ ¡
¡ ¡ ¡
" DD ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡  
D ¡ ¡
Ciripit de păsărele
Andrei Thomas
104. DAVID
E ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡
¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡
Cu pă - rul blond, cu o - chii al - baú - trii, chip fru -
A - vea pur - ta - re-a - lea - să, a - vea cu - raj de-a -
În tot - dea - u - na Da - vid, e - ra bi - ru - i -

E ¡¡¡ ÌÌÌ ÌÌÌ ÌÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡


¡ ¡ ¡¡
"E À ¡ Ì Ì ¡ Ì ¡
Ì ¡
5
K ¡ ¡
Ì   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ C ¡
Ì , ¡
mos Păú - tea în vo - ie tur - ma cân - tând me - lo - di -
juns De-a - ce - ea chiar úi Dom - nul cu Du - hul Său l-a

¡¡  ¡¡K ÌÌ
5 tor Căci el e - ra, de Dom - nul, me - reu as - cul - tă -

Ì ¡ ÌÌ ÌÌÌ ÌÌ ÌÌÌ
¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ Ì Ì
" ¡ ¡ ¡ ¡ Ì Ì Ì
Ì Ì ¡
K
¡¡ ¡
9

Ì   ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
 , Ì
os În su - ne - tul de har - fă 'năl - Ġa plă - cu - tu-i
uns ùi l-a che - mat să fi - e pes - te-un în - treg po -
tor A - úa cum u - ri - a - úul de Da - vid fos - ta-n -
¡¡
9

ÌÌ ¡ Ì¡ ¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ÌÌ Ì ¡¡ ¡ ¡ ¡
, ¡
" ¡ Ì Ì ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡
¡ Ì
13
7
Ì ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡Ì ¡ K
Ì   O¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ Ì
¡ ¡ ¡ Ì
grai Că se du - se - se ves - tea de fi - ul lui I - sai.
por De - úi e - ra un tâ - năr l-a pus con - du - că - tor.
vins La fel pu - tem pă - ca - tul să-n - vin - gem ori - ce ins.
7
Ì ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡Ì
13

 ÌÌ O¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ÌÌÌ ÌÌÌ ÌÌ 
Ì ÌÌ Ì
" Ì Ì
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì Ì
Ì Ì
Ciripit de păsărele
105. ùTEFAN
Valeriu GheorghiĠă
Elisei Dumitrescu

 K K
¡¡ ÌÌ ÌÌ   ¡ ¡
¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡
 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡
Ca pe stră - in pe-a u - rii ve - tre Au ho - tă - rât să-i ia vi -
Să iei de-a - ici în - vă - Ġă - tu - ră: Tu în pri-viri să porĠi dul-
ùi-a - tunci când via - Ġa de mă - ri - re ùi-o a - ră - ta iar di - mi-
 K
 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ XX ¡Ì ¡ ÌÌ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ X ¡¡ ¡ ¡
¡
"   ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ X ¡ ¡ Ì ¡ ¡ Ì

 K ¡   ¡¡
5

ÌÌ   ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ ÌÌ
ÌÌ
a - Ġa Dar când lo - veau în el cu pie - tre El
cea - Ġa De te-or lo - vi ori - câĠi cu u - ră, Tu
nea - Ġa, Cu toĠi cei sfinĠi în ne - mu - ri - re, Ca -

ÌÌÌ
5

ÌÌ ¡¡ ¡¡ ÌÌ Ì ÌÌ ÌÌ ÌÌ
Ì ÌÌ Ì ÌÌ Ì Ì Ì

" X Ì Ì Ì Ì Ì Ì
Ì

8
 ¡ ¡ ¡ ¡K ¡ 7
¡ ¡, ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ Ì   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ ÌÌ 
Ì ¡ 
ca un în - ger a - vea fa - Ġa El ca un în - ger a - vea fa - Ġa.
ca un în - ger să ai fa - Ġa! Tu ca un în - ger să ai fa - Ġa.
Dom - nul Sfânt a - vea - vei fa - Ġa Ca Dom - nul Sfânt a - vea - vei fa - Ġa.
8
  ¡¡ ¡K ¡ ÌÌ 
¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ÌÌ ÌÌ ÌÌÌ ¡¡ ÌÌ
¡ Ì ÌÌ ÌÌ 
¡ ¡ Ì Ì Ì Ì 
" Ì Ì Ì
¡ ¡ ¡ X Ì Ì ¡ Ì
Ciripit de păsărele
106. FRUMOASA VARĂ

K
Arthur Văcăreanu
 ¡K ¡K S K K S
¡¡ ¡ ¡
K K K
¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡K ¡S
 ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡
Fru - moa - sa va - ră a so - sit La via - Ġă to - tul e tre-
Câm - pi - a toa - tă a-n - ver - zit, Cu mii de flori s-a- mpo - do -
ùi la - nul cel cu spic bo - gat Fru - mos de vânt e le - gă -
O cât de mult ne bu - cu - răm Pe Dom-nu-I - sus Îl lă - u -
De-a - ce - ea lui I - sus Prea Sfânt Să-I dăm cu toĠi pe-a-cest pă -
 K K K K
 ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡¡  ¡¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡

" ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
 , ¡ ¡ ¡ Ì ¡

5
 ¡ ¡K ¡K S K K S ¡ ¡ ¡K ¡K K K K
¡ ¡ ¡ ¡ 
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡  ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ 
¡ 
¡ , ¡ ¡
zit Co - pa - cii s-au în - co - ro - nat ùi a - e - rul e o - zo - nat.
bit Sunt mii de crini úi tran - da - firi E doar par - fum úi stră - lu - ciri.
nat În va - luri, va - luri a - u - rii, În frea - măt úi lu - mini zglo - bii.
dăm Că ne-a iu - bit a - tât de mult ùi pen - tru noi toa - te-a fă - cut.
mânt Slă - vi - re, cins - te úi-n - chi - nări Pen - tru-a - le Sa - le în - du - rări.
 K K ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡K ¡¡ ¡ ¡ 
5

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡
¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ , ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ 

" Ì ¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Ciripit de păsărele
107. CREDEğI CĂ FLORILE NU VORBESC?
Andrei Thomas
KK S K
E ¡ ¡K ¡K ¡ ¡ ¡ ,¡ ¡ ¡K ¡S ¡   K K ¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ , ¡
K
¡ ¡
Cre - deĠi că flo -ri - le nu vor-besc de fel? Gla-sul lor nu ves - teú - te no - ul cer?
Când pri - mă-va-ra tot la-nu-i plin de flori ùi câm-pul es-te plin cu mii de cu-lori

E ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡
¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡¡¡
"E ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡

¡ ¡ S S
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   
5

¡ ,¡ 4¡ ¡ ,¡ ¡ ¡   ¡
, 4 , 
Prin úoap - te sfin -te, prin imn tă - cut Dă-n úti - re lu - mii tot ce-i plă - cut.
Pa - să - rea 'nal - Ġă un imn du - ios Spre Dom-nul vie - Ġii I - sus Hris-tos
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 
5

ÌÌÌ ÌÌÌ ÌÌ
Ì ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡
" Ì Ì Ì ¡ ¡ Ì Ì ¡ ¡ ¡
¡9

 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡    
¡ ¡ ¡
Deci cu cre - din - Ġ-as - cul - taĠi gla - sul lor
La fel úi tu fra - te ma - re ori mic

 ÌÌ 
9

ÌÌ ÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡
Ì Ì Ì ¡ ¡ ¡ ¡
" ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡
13

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡    
Căci ne în - dreap - tă spre Cre - a - tor.
13 Mergi în spre Dom - nul al tău a - mic.

ÌÌ Ì ¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡    
Ì ¡ ¡
Ì
" ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡    
Ciripit de păsărele
108. VENIM VOIOùI
 K K K

 ¡K ¡K ¡K ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ K ¡K K ¡¡
¡ , ¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 
, , , ¡ ¡ ¡ ¡ , , ,
Ve- nim vo - ioúi să-ği mul - Ġu - mim Slă - vi - te Domn că ne-ai con-dus,
Pe ca - lea vie - Ġii-n ori - ce pas Ne-ai în - dru - mat, ne-ai spri - ji - nit,
Iar azi tri - mes - trul în - che - iat Cu-al trei-spre - ze - ce - lea Sa - bat,
 ¡¡ ¡K ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 
 ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡ ¡ 
¡ ¡ ¡ 
"  ¡ ¡ Ì Ì
 Ì ¡ ,
3
 K K K ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡K ¡ K ¡K ¡K ¡ K
¡¡ ¡ ¡ ¡K ¡ 
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
, , , ,
Înc' - un tri - mes - tru-ai fost cu noi ùi-n su - flet pa - cea Ta ne-ai pus.
Ne-ai dat pu - te - re pas cu pas I - su - se bun să fii slă - vit!
Te im - plo- răm: Ră - mâi cu noi Tri - mes-trul ca - re vi - ne-a - poi.
3
 ¡¡¡ ¡¡ ¡K ¡¡ 
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡
 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 
" ¡ ¡ K
Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
 K K K K K K K K K ¡K C ¡K
¡¡ ¡¡K ¡¡ ¡¡ ¡
5

¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡
,

5 ÎĠi mul - Ġu - mim úi Te slă - vim Pe veci su - puúi vo - im să-ği fim

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ 


¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡
" ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡

 ¡¡ ¡¡ ¡ K K K
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡K ¡ K
7

, , ¡, ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 
, , , ¡

7 Că ne-ai iu - bit ne-ai o - cro - tit ùi ha - rul Tău ne-a mân - tu - it.

¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡  ¡¡ ¡¡ O ¡¡


¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ 
¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ 
¡ ¡ ¡ ¡ , ¡
" ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ K
, ¡ ¡ O¡ ¡
ColecĠia Ciripit de păsărele
109 COPILAùII TOğI
K K K K K K K K
Dumitru Florea
K K K KK
E ¡ ¡K ¡K ¡K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
Co- pi - la - úii toĠi pot fi pomi ce ro-desc Gân - du - ri - le noas - tre mu- gu - rii ce cresc,
Zi - s-a Dom-nul: du - pă rod ai să cu-noúti Vor - ba úi pur - ta - rea a - ra - tă cum eúti,
Fe - ri - ciĠi co- pii - i ca - re-au în-vă - Ġat Răb - dă-tori úi blânzi să fi - e ne-n - ce - tat,

E ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ÌÌ¡ ¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡¡¡ Ì¡ ¡


¡ Ì ¡ ¡
"E ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡¡
Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

KK K ¡ ¡K ¡K ¡K Ì K K K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
¡ ¡ ¡K ¡ ¡
5

¡, ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ , , , , ,
Flo - ri-le-s ca fa - Ġa al - be stră - lu - cind, Frun-za-i tot cu-vân-tul ca - re-a fost ros - tit.
Gân - du - ri - le re - le-s flori ce o - tră - vesc, N-au par-fum plă-cut úi via - Ġa nu-n-dul-cesc.
5 Cu-al iu - bi - rii fruct pomi în - căr-caĠi vor fi ùi la Ta - tăl sus în veci vor în - flo - ri.
ÌÌÌ ¡¡ ¡¡ ÌÌ
Ì¡
¡ ¡
Ì ¡
¡
Ì
¡
¡
¡
¡¡
¡ ¡¡ ¡ ÌÌÌ ¡¡¡ ¡ ¡ Ì
¡
" ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì

K K K K K K K K
9 Cor

¡ ¡ ¡ ¡
, ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡
, ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
Doam - ne fă - ne buni úi iu - bi- tori, Ca úi Ti - ne blânzi úi răb -dă - tori
9
K K
¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡
¡ ¡¡¡ ¡
¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡
¡¡¡ 
 ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡
¡ ¡¡¡ ¡ ¡¡ ¡ Ì¡ ¡
¡ ¡ ¡
" ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
K K KK K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
¡ ¡K ¡K ¡K ¡ ¡ ¡ ¡K ¡K ¡K Ì ¡ ¡ ¡K ¡ ¡
13

, , , ,
Muguri,
- flori fru-moa-se, fruc-te să purtăm,
- ği - e la pi-cioa-re Doamne să-ğipredăm.
-
13

Ì ÌÌÌ ¡¡ ¡¡ ÌÌ
Ì¡
¡ ¡
Ì ¡
¡ ¡
¡
¡
¡¡
¡ ¡¡ ¡ ÌÌÌ ¡¡¡ ¡ ¡ Ì
¡
" ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
¡
Ciripit de păsărele
110 NANI, PUIUL MEU
Elisei Dumitrescu

 K K
 ¡¡ ¡¡K ¡ ¡K¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡K ¡¡ ¡¡ ¡ ¡K¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
K ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡K
¡
Na- ni pu - iul, meu! Pe în - ver - zi - te, lunci, Con - du - ce tur - ma
Na - ni pu - iul meu! ği-a un mie - lu - úel Cu lâ - na al - bă
Na - ni pu - iul meu! O - da - tă-Ġi vei pur - ta Prin crâng -cu flori úi
Na - ni pu - iul meu! La fel ca pe un miel, Păs - to - rul bun te
 K K
 ¡¡ ¡
¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡ 
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ , ¡ ¡ ¡ ¡¡  ¡
,
"  ¡ ¡ ¡K Ì ¡ ¡K ¡ ¡K Ì ¡ ¡

6
 K K ¡ ¡K ¡ K K
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡K ¡ ¶ ¡
¡ ¡
¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ 
Ta - tăl tău
¡ ¡ ¡
Pe dea-luri úi prin văi a - dânci. Dormi pu - iul meu.
cu ochi blânzi Ca să te joci fru - mos cu el. Dormi pu - iul meu.
verzi pă - duri Mi - cu - Ġii miei din tur - ma ta. Dormi pu - iul meu.
va pur - ta Ca-n tur-ma Lui să fii cu El. Dormi pu - iul meu.
6
 K
¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡K ¡ ¡K ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡K Ì
¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ Ì¡ ¡ ¡ 
, , , , ,
" K ¡ ¡K
¡ ¡ ¡ ¡ ,¡ ¡ ¡ ¡K ¡ ¡K ¡ Ì

Ciripit de păsărele
111 CELOR MICI
din volumul Pe drumul credintei

K K ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
D E ¡¡ ¡¡ ¡   ¡¡ ¡¡ ¡¡   ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡
¡ ¡
Ce - lor mici Tu le zici As - cul - ta - re úi răb - da - re
O! I - sus Vreau su - pus A mea fi - re Cu iu - bi - re
Cre - din - cios ùi vo - ios Cu iu - bi - re ùi gră - bi - re
Căci do - resc Să-ği slu- jesc! Tu mă poar-tă ùi-mi a - ra - tă
K K
D E ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡¡ ¡
" E ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡
D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡

5
K ¡¡ K ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ K
D ¡¡ ¡ ¡   ¡¡ ¡¡   ¡ 
¡¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡
Fii su - pus lui I - sus Să iei sea-mă când te chea-mă
Să-ği în - chin ùi să vin Cu vo - in - Ġă La cre - din - Ġă!
Să-ği ur - mez Să ve - ghez! Tu în via - Ġă Dă-mi po - va - Ġă!
Cum să fac Ca să-ği plac! Fi Tu veú-nic Al meu Sfet -nic!
5
K K K
¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ
D ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡
¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡¡ ¡¡
" ¡ ¡ ¡ ¡ Ì Ì
D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Ì

Ciripit de păsărele
Dumitru Florea
112 PALATE ALESE
 K K K K K K K K ¡ K K K K ¡K
 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ , ¡ ¡ ¡ ,¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Pa - la - te-a - le - se ne-aú - teap -tă în cer Le vom ve - dea, le - vom ve - dea,
La zi - dul lor, a - ur, pia - tră de iasp' E din bel - úug, e din bel - úug,

 
Prea fe - ri - ci - tă-a - du - na - re va fi La - crimi nu sunt, do - ruri nu sunt,
K ¡
 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
"  ¡ Ì Ì
¡ Ì
5
 K K K K K K ¡K ¡K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡K ¡ ¡K
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ , , , ¡ ¡
Vom fii a - co - lo cu toĠi în e - tern Cre-deĠi că le vom ve - dea.
Ori - ci - ne-a - co - lo se fa - ce bo - gat, ùi loc e din bel - úug.


Lo - curi su - bli - me cum nu poĠi gân - di, În cer la Ta - tăl sunt.
K K
5

 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 


¡¡ ¡¡¡ ÌÌ¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 
,
" ¡ Ì ¡ ¡,
¡ ¡ Ì
9
 Cor
¡ ¡ K K K K K K ¡K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 
, , ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ , , , , , ,
Le vom ve - dea, le vom ve - dea, Cu o - chii ma - ri, fe - ri - ciĠi le-om pri -
9
 K K
 ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡ 
¡ ¡ ¡ ¡ , Ì ¡ ¡
" ¡ ¡ K K ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
13
 ¡ ¡ K K K K K ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ , , ,
, ,
vi, Le vom ve - dea, le vom ve - dea, Căci le vom lo - cui.
 K K
¡¡ ¡ ¡¡K ¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ÌÌ¡
13

¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡

, , ,
" ¡ ¡ ¡ ¡ O ¡ K K
, ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡
Ciripit de păsărele
113 CÂNTEC DULCE DE COPIL
D ¡ ¡
Dumitru Florea

D D E ¡K ¡¡K ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡
K K
¡¡ ÌÌ ÌÌ Ì 
K K ¡
¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡
, , , , , ,
Cân-tec dul - ce de co - pil Vreau s-a - ud ori - când Căci l-a - se - meni me - lo -
Da - că via - Ġa es - te grea Cu tris - te - Ġea ei ùi-a pă - truns i - ni - ma

D
Pen-tru tot ce ni s-a dat Ve - seli să cân - tăm, Pen - tru Dom - nul a - do -

DD E ¡ ¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ÌÌÌ ¡¡ ¡¡¡ ¡ÌÌ ¡ ¡ÌÌ ¡ Ì ¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ÌÌÌ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡ ¡ Ì
" DD E ¡ ¡¡ ¡
D
Ì Ì ¡¡¡¡ Ì Ì ¡ ¡ Ì ¡ ¡

D K ¡K K K ¡ K K
D D ÌÌ Ì ¡¡ ¡¡
7
¡¡ ¡ Ì Ì Ì ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡
Ì Ì , ,
dii În - geri vin zbu-rând Zi - ua de-ar fi-n - tu - ne - ca - tă Noap - tea
ta Bol- dul ră - u - lui Dru - mul iar se lu - mi - nea - ză Dom - nul
rat Vo - cea să 'năl - Ġăm Ce - rul ni se va des - chi - de Dom - nul
D ¡¡ ¡¡ ¡ÌÌ
7

D D ÌÌÌ ÌÌ ÌÌ ÌÌ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡¡ Ì¡


¡¡
¡ Ì Ì
¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡¡
" D ¡¡ ¡ ¡ Ì ¡¡ ¡ Ì ¡ ¡
DD ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡

D K K
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 
12

D D ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ÌÌ
¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ ÌÌ ÌÌ 

de-ar fi dis - pe - ra - tă I - ni - ma e-n - băr - bă - ta - tă Când i-a - uzi cân-tând:
lân - gă tin' ve - ghea - ză Când laúi i - ni - ma să crea - dă Pe a - ceúti co - pii.
mâ - na ne va-n - tin - de Fri - ca pe duú-mani cu - prin - de Da - că noi cân-tăm:
D ¡ ¡ ¡ ¡ 
12

D D ¡¡Ì ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡¡ ÌÌ
Ì ÌO ¡Ì ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌÌ ÌÌ 
ÌÌ 
Ì ¡ ¡ Ì ¡ ¡ Ì Ì
" DD Ì Ì Ì ¡ O¡ ¡ 
D Ì Ì OÌ ¡ X Ì 

DD D Cor
 K ¡K ¡¡ ¡¡ ¶ ¡ K K K ¶ ¡ K ¡K ¡¡ ¡¡ K
¡¡ ¡K ¡¡K ¡S Ì
18

 ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡
, , , , , ¡
Dom-nul m-a iu-bit, Dom-nul m-a iu-bit, Dom-nul m-a iu-bit, Căci Bi-bli-a zi-ce-a-úa.
D
D D ¡¡¡ ¡¡
18

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ Ì
¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ÌÌ
" D D Ì
D ¡ ¡ Ì Ì Ì ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
Ciripit de păsărele
114 SUS, SUS, SUS ÎN NOR

K
ùtefan Demetrescu
 ¡ ¡ ¡ ¡ K K S K K
D , , ¡ , ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Sus, sus sus în nor Vezi pă - sări în zbor, Jos
Soar - le-a ră - să - rit ùi ro - u-a pie - rit; Pă -

K K
D ¡¡¡ ¡¡
¡
¡¡
¡ ¡¡
¡ ¡¡
K ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡ ¡¡
K
¡ 
" K K K
D ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡

K ¡K S ¡K K K S S
D ¡K ¡S ¡K ¡ ,¡ ¡
4

¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡, ¡ ¡
¡
în cui - buri verzi Al - te pă - sări vezi Sub a - ripi u - úor În - căl -
să - re - le-n cor Cân - tă cân - tul lor ùi câm-pu-a-n-flo - rit To - tul
4
K K
D ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡ ¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡
" ¡ ¡ ¡ K K K
D ¡ ¡ , ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

K K K K K S K
K ¡S ¡K K ¡K ¡ ¡ ¡ ¡K ¶
7

D ¡ ¡ ¡, ¡ ¡ ¡
¡ ¡
zind pu - ii lor O, Dom - nu-n - gri - jeú - te ùi de-a - úa po - por.
e-m - po - do - bit O, ce bun eúti Doam-ne, Deci fii prea - mă - rit.

K K
7

D ¡¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡


¡¡
¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¶
¡ ¡ ¡ ¡ ¡
"D ¡ K K ¡ ¡ ¡ K ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ , ¶

Ciripit de păsărele
115. IATĂ STROPII MICI DE PLOAIE
 E
Dumitru Florea
K ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Ia - tă stro - pii mici de ploa - ie Cum vin pe pă - mânt cer din
Dom - nul ne tri - mi - te ploa - ie Jos din ce - rul de - păr - tat
Chiar de-i vre - mea-n - tu - ne - ca - tă Nori se-n - tind cât poĠi ve - dea
 K
 E ¡¡¡  ¡¡¡ O ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ
¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ Ì
¡
" E Ì Ì Ì ¡
Ì Ì Ì ¡ Ì

¡  ¡K ¡
5

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì  
¡ ¡ ¡ ¡
I-a - uzi cum bat la fe - reas - tră Vezi cum vin în zbor.
Să a - du - ne-n ori - ce floa - re Un par - fum bo - gat.
Soa - re - le cu - rând se-a - ra - tă Ploa - ia va-n - ce - ta.
5
 K
¡¡¡  ¡¡¡ O ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ Ì¡ ¡ ¡ ¡¡
 ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡
" Ì Ì Ì Ì
Ì Ì Ì ¡

9 Cor

Ì K ¡ ¡ ¡ Ì  
¡ ¡ Ì Ì ¡
Scumpi stropi de ploa - ie Mici úi ro - tun - jori
9
 K
¡¡
ÌÌ
Ì ¡¡ ¡
¡
¡ ÌÌÌ ÌÌÌ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡Ì ¡¡ ÌÌ 
Ì
" ¡ ¡ ¡ ¡ Ì Ì ¡ ¡ ¡ ¡
Ì Ì
13
 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
 , , ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Ì
 
Co - pi - la - úii vor s-a - u - dă Pi - cu - ra - tul lor.
13
 ¡ ¡ ¡ ¡K ¡¡ ¡K ¡¡  
¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡¡ ÌÌ¡
¡¡
¡ Ì
" ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì  
¡ ¡ ¡ ¡
Ciripit de păsărele
116 I-AUZI SUNĂ TOT MEREU
D K KK
ùtefan Demetrescu

D D E ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡   ¡ ¡ ¡   K K K ¡¡ ¡¡ ¡¡   
¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡  
I-a-uzi, su-nă tot me-reu! Ci - ne stă la pra - gul tău?
I-a-uzi, su-nă ne-n-ce- tat! Ci - ne-o fi de aú - tep - tat?
I-a-uzi, su-nă iar úi iar! Doar n-ai vrea să-L laúi a - far'!

D DD E 
ÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ 
Ì ¡ ¡ ¡ Ì

" DD E Ì ¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ Ì 
D

D K K K K
K ¡K ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
5 1.

D D  ¡K ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ , ÌÌ 
E
, un oas - pe - te de sea - mă
,
Te-a că - tat căci te-a iu - bit
O, a - u - zi-L cum te chea-mă
O, e Dom - nul cei ce-L la - să, Cât se simt de fe - ri - ciĠi
Că L-au luat la ei în ca - să!
N-a - uzi că-i Mân - tu - i - to - rul, Ca - re stă la ti - ne-n prag?
De eúti tu bi - ru - i - to - rul,
D
D D  ¡ ¡¡
5

¡¡ ¡¡¡ 
¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡
¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡¡
¡
ÌÌ
Ì
¡ ¡
" D  ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
DD ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

D K K
9 2.

D D ¡K ¡¡
K
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ Ì
¡
Su - fle - te zi-I bun ve - nit!
Să-I des - chizi úi să-L in - viĠi.
Să-I des - chizi să-L chemi cu drag.
D
9

DD ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ
¡¡ ¡ ¡ ¡ Ì
" DD ¡
D ¡ ¡ ¡ Ì
Ciripit de păsărele
117. RĂBDAREA
Cornel Greising Horst Ghehann

  ¡ ¡ Ì Ì  
 À ¡ ¡ ¡ Ì ¡ Ì ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡
Fii răb - dă - tor în toa - te De-i soa - re sau de-i nor
Când lim - ba vrea în pri - pă Să spu - nă tot de zor
Pe drum să te do - boa - re Is - pi - te - le de vor
 ¡ ¡Ì ¡ ¡¡ X¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
 ÌÌÌ  ÌÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡ ÌÌ ¡ Ì¡ ¡ ¡ ÌÌ 
¡
ÌÌ Ì ¡ ¡ ¡ Ì ¡ Ì ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡
Piano
"  À  ‹ ¡ ¡ X ¡ Ì
¡ Ì

6
 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
Ì ¡ ¡ ¡ Ì
Să vrei doar úi se poa - te Fii răb - dă - tor.
O - preú - te-o doar o cli - pă Fii răb - dă - tor.
I - sus îĠi e scă - pa - re, Fii răb - dă - tor.
 X ¡X ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì¡ ¡ ¡ ¡¡
6

Ì ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡

"  XÌ ¡ ¡ ¡ ¡Ì ¡ ¡ ¡Ì ¡ ¡ D Ì ¡ Ì Ì ¡
¡ ¡ ¡

9
 1, 2. 3.

 Ì 
Ì À À ‹ À


¡Ì ¡ ¡ ¡Ì ¡ ¡ XX 
9 CODA

¡X¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡X 
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 
Ì ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ DÌ X 
" X  X X¡ X
Ciripit de păsărele
118 CHIAR ùI PENTRU CEI MICUğI
DD D D ¡K S K
¡ ¡ ¡K
K S
¡¡ ¡¡ ¡¡
K
¡ S K ¡K
din vol. "Pe drumul credinĠei"
¡
K
¡ ¶
 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡
Chiar úi pen - tru cei mi-cuĠi e fă4- gă - du - in - Ġa
Chiar co - pii - i cei mi-cuĠi de I - sus au par - te
Sus cu în - ge - rii în cor, vom cân - ta mă - ri - re
D
D D D ¡¡¡ ¡ ¡
¡¡ ¡¡ ¡¡
¡ ¡ ¡
¡¡ ¡¡ ¡¡
¡ 
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ÌÌ
Ì
" DD ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
DD ¡ ¡ ¡ Ì

DD D ¡K S K K S K S K ¡K K
5

D ¡ ¡ ¡ K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶
¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡
Tea - mă n-a - veĠi de ni - mic, Dom - 4 bi - ru
nu-i - in - Ġa!
Ei pe nu - me sunt tre - cuĠi în a vie - Ġii car - te!
Scum - pu - lui Mân - tu - i - tor! Câ - tă fe - ri - ci - re!
D
D D D ¡¡¡ 
5

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ÌÌ
¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ Ì
" DD ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
DD ¡ ¡ ¡ Ì

DD D ¡K ¡K K K K K K ¡S K K K
¡ ¡ ¡¡ ¡¡ O ¡¡K ¡
9

D ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡
O ¡ ¡ ¡ ¡¡
Cât de mici co - pii de-aĠi fi Dom - nul vă va spri - ji - ni
ùi în ra - iul mi - nu - nat, lo - cul - lor e-n veci păs - trat
DD
Pe co - pii El i-a iu - bit, fi - e-n veci de veci slă - vit
K
9

D
D ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡ O ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡¡ ¡
" DD D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
K
¡ ¡
D

DD D D ¡K ¡S ¡K K ¡K S K S K K K K
13

¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Cât de mici co - pii de-aĠi fi Dom - nul4 vă va spri - ji - ni.
ùi în ra - iul mi - nu - nat, lo - cul lor e-n veci păs- trat.
Pe co - pii El i-a iu - bit, fi - e-n veci de veci slă - vit.
D D D ¡¡ 
13

D ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡
¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
" DD D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
D ¡ ¡ ¡ ¡
Ciripit de păsărele
119 CÂND ISUS VENI
D K K K K K
D D E ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ ÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ XX
, , ,
Când I - sus ve - ni din ce - ruri pe a - cest pă - mânt
În do - rin - Ġa lor cu - ra - tă ma - me - le-au ve - nit
U - ce - ni - cii îi o - pri - ră, dar Dom - nul le-a spus:
Ma - me - le prea fe - ri - ci - te úi co - pii - i lor
D K
D D E ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌÌ ÌÌ ÌÌ ¡¡¡ ¡¡¡ XXX
¡ ¡ ¡ Ì Ì
" D E Ì ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡
DD ¡ Ì ¡ ¡
5
D K K K K K K
D D ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ Ì
Ì ÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ X
, , ,
Să a - du - că mân - tu - i - re, pa - ce úi Duh Sfânt,
La I - sus Mân - tu - i - to - rul blând úi mult iu - bit.
Pe co - pii lă - saĠi să vi - nă la al lor I - sus.

D
Au ple - cat slă - vind pe Dom - nul, Dom - nul Sal - va - tor.
K
5

D D ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ
Ì ÌÌ ÌÌ ¡¡ ¡¡ X¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡ Ì Ì ¡ ¡ ¡
" D Ì
DD ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡
¡
K K K K K
D ¡ ¡
9

D D ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ÌÌ ÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ XX
¡ ¡ ¡ ¡
În um - bla - rea-I prin - tre oa - meni, ori - un - de mer -gea,
Au a - dus la El co - pi - ii în grup a - du - naĠi
Cu mi - lă toĠi co - pi - la - úii în bra - Ġe-a lu - at
ùi noi ce - rem în cân - ta - re úi cu dor ne - spus:
D
9

D D ÌÌÌ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌÌ ÌÌ ÌÌ ¡¡ ¡¡ XX


¡ Ì Ì ¡ ¡ X
" DD ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡

K K K K K
DD ¡ ¡
13

D ¡¡ ¡ ¡ ¡ Ì ÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡¡ XX
Ce - lor ce a - veau cre - din - Ġă, bi - ne le fă - cea.
De I - sus cu toĠi să fi - e bi - ne - cu - vân - taĠi.
ùi-a Lui bi - ne - cu - vân - ta - re-n ru - gă El le-a dat.
A Ta bi - ne - cu - vân - ta - re dă - ne-o scump I - sus!
D
13

D D ÌÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ Ì ÌÌ ¡
¡ ¡ ÌÌ ÌÌ Ì ¡¡ ¡¡ XX
¡ ¡ ¡ Ì
" DD ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡ Ì
X
Ciripit de păsărele
120 ÎN PRAG DE AN
 K K K ¡¡ ¡¡ ¡K ¡¡K ¡K ¡¡K ¡¡ ¡¡ ¡¡K ¡K ¡ 
Valeriu GheorghiĠă
¡¡ ¡
 ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡
, , , ,
Scum - pe I - sus noi co - pi - la - úii Cei pre - Ġu - iĠi 'na - in - tea Ta
Din prag de an pri - vind că - ra - rea Pe ca - re zil - nic am um - blat

 
Noi am tră - it cli - pe su - bli - me În - Sfân -ta ùcoa - lă a - du - naĠi

 ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡K ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ 
¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡
"  ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ K
 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

 K K K K K K K ¡ K K K 
¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ 
9

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡
,
Vrem azi în cor cu în - ge - ra - úii Un imn de sla - vă a-ği cân - ta
A noas - tre i - nimi simt du - re - rea Că de - se - ori Te-am în - tris-tat.

 K K ¡ ¡K ¡ ¡
De bi - ne cu - vân - tări mul - Ġi - me Con - ti - nuu fost - am în - căr-caĠi
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
9

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡


¡ ¡ ¡ ¡
" ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
, ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡

K K
 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡K ¡ K
17

, ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 
, , , , , ¡ ¡ ,
Că-n ori - ce cli - pă a Ta a - ri - pă ne-a o - cro - tit
O! iar - tă toa - te gre - úeli, pă - ca - te ce-n cărĠi s-au scris!

 ¡ K
O, Doam-ne-n - tru - na noi vrem de-a - cu - ma să-ği mul - Ġu - mim
K
17

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡
" ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡

 K ¡ ¡ K K K K K K
¡¡ ¡¡ ¡¡
23
¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ 
, , , , ¡
A Ta iu - bi - re úi o - cro - ti - re toĠi am sim - Ġit.
Hai - nă cu - ra - tă dă - ne în - da - tă cum ai pro-mis.


Dar în ce - ruri în sfin - te co - ruri să Te mă-rim!
K
23 úi

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ 


¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
" K
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡, ¡ ¡
¡
Ciripit de păsărele
121 SCUMP ISUSE
Dumitru Florea
D K S K K
D E K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ÌÌ ¡¡ K K ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ Ì   K ¡K
K
¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ Ì ¡¡ ¡
Scump I - su - se Tu eúti al meu fra - te Ma - ma ne-a'nvă-Ġat a - úa Mă cu -
Când e - rai I - su - se ca úi mi - ne Lân - gă ma - ma Te ju - cai Ea se
Ai tre - cut prun-ci - a úi cal - va - rul ùi la Ta - tăl ai ur - cat În - să
D
D E ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ÌÌÌ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡
¡ ¡ ¡ ¡
" DD E ¡ Ì Ì Ì Ì Ì ¡ ¡¡
Ì ¡
D ¡¡ ¡K ¡K
6

D ¡¡ ¡¡ ÌÌ Ì
¡¡ ¡
¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ Ì
 
noúti chiar de de - par - te ùi do - reúti a m-a - ju - ta.
bu - cu - ra de Ti - ne Că vo - ios o a - ju - tai.
mi - e mi-ai dat ha - rul Să Te-a - dor ne - în - ce - tat
D Ì
6

D ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡¡ ÌÌÌ ÌÌ ¡¡ ¡¡
¡ ¡¡ ¡ ¡ O ¡¡ ¡ Ì ¡¡
" DD Ì Ì Ì ¡ O¡ Ì Ì Ì ¡

DD ¡K ¡S ¡ ¡K ¡S ¡ K ¡K ¡ ÌÌ 
10

¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡  
Ì
Glo - ri - e, glo - ri - e ği - e, Cel mai bun a - mic îmi eúti,
Glo - ri - e, glo - ri - e ği - e, Mă con - du cu bra - Ġul Tău
Glo - ri - e, glo - ri - e - e, Sus la Ta - tăl cel ce - resc
K
ği
D ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ÌÌ 
D ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡
10

¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡¡ Ì ¡¡ ¡¡
Ì ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡
" D ¡ ¡ Ì ¡
D ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡
Ì ¡
DD ¡K ¡S ¡ ¡K ¡S ¡ K ¡K
14

¡¡ ¡ ¡¡ ¡ Ì ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ Ì
Ì Ì
Glo - ri - e, glo - ri - e ği - e, De cel rău Tu mă fe - reúti.
Glo - ri - e, glo - ri - e ği - e, ùi m-a - ba - te de la rău.
Glo - ri - e, glo - ri - e - e, Vreau în veci să Te slă - vesc.
K
ği
D ¡¡ ¡ ¡
D ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡
14

ÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ÌÌ 
¡ ¡¡ ¡¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
" D ¡ ¡ Ì Ì ¡ ¡
D ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡
Ciripit de păsărele
122 BINECUVÂNTĂRI DE SUS
Valeriu GheorghiĠă
K K K K K
 ¡ ¡ ,¡ ¡
, ¡
, ¡ ¡ ¡
K ¡K ¡ ¡ ¡ ¡

1.Bi - ne - cu - vân - tări de sus 'N-ori - ce zi noi pri - mim
Ne dă tot ce El ne-a spus Dom - nul Sfânt de-L iu - bim
2.Sin - guri noi nu bi - ru - im Ne-a - fun - dăm tot mai jos
Doar la El nă - dăj - du - im Doar la El, la Hris - tos.
3.De iu - bi - rea Lui a - prins U - nul doar de-ar por - ni
Cât e ce - rul de în - tins Bu - cu - ri - e ar fi.

 
 ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
" Ì ¡ ¡ Ì 
 ¡ ¡

K K K K ¡K ¡ K
¡ ¡K
5 Cor

¡ ¡ K ¡ ¡
¡ ¡ ¡ , , ¡ ¡
Să nu trea - că nici o zi Fă - ră ru - gă - ciu - ne
5

¡¡¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡
¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡
"¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡ Ì

K ¡ ¡K ¡ K ¡K ¡K
9

¡K K ¡ ¡ ¡
¡ , , , ¡ ¡ ¡
ùi cu - vân - tu-I a ne fi Far să ne în - dru - me.
9

¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡¡¡ ¡ ¡¡
¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
"Ì ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡
Ciripit de păsărele

S-ar putea să vă placă și