Sunteți pe pagina 1din 7

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

DIRECŢIA ÎNVĂŢĂMÂNT TINERET ŞI SPORT CĂLĂRAŞI


GIMNAZIUL HÎRJAUCA

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR

APROBAT VERIFICAT
Directorul Gimnaziului Hîrjauca Directorul adjunct instructiv
Doamna: Doamna:

PROIECT
DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ LA
activitatea extracurriculară
,, MÂNI DIBACE „
CLASAELE : a II-a şi a III-a
Învăţător:

Discutat şi aprobat la şedinţa


Catedrei claselor primare
Proces verbal Nr. din
Şeful catedrei:
Planificarea activitătii extracurriculare
„Creativitate, fantezie şi joc – ce pot face două mâni dibace”

Clasa a II-a şi clasa a III


An scolar

MOTTO: “COPILUL RÂDE: INŢELEPCIUNEA ŞI IUBIREA MEA E JOCUL”


Lucian Blaga

Copiii văd lucrurile cu mai multă fantezie decât noi, adultii. Exprimându-se prin intermediul creaţiilor sale, copilul învaţă să devin ă
el insuşi, sa devină increzător in forţele sale proprii, sa comunice şi sa relaţ ioneze, deci sa fie un copil fericit.
Copiilor le place să deseneze, să modeleze, să decupeze din hârtie diferite şiluete, iar in jurul nostru sunt foarte multe materiale cu ajutorul cărora
se pot crea imagini artistice deosebite. Mânuind un material variat ca formă, culoare, marime, asezandu-l in diferite pozitii spaţiale, tratându-l prin tehnici
şimple, specifice activităţilor practice, copiii vor gândi independent şi vor foloşi procedee şi tehnici variate de lucru. In final, toate duc la crearea unor
lucrări originale care inlatură monotonia şi tipizarea in lucru şi conduc la dezvoltarea spiritului estetic şi a creativităţii copiilor. Cu cât se lucrează mai
mult cu materiale, cu atât li se dezvoltă mai mult răbdarea, ândemânarea, atenţia, spiritul de observaţie, gustul estetic, fantezia şi alte calităti ce deschid
calea spre creaţie.
Acest tip de activitate implică nu numai structurile gândirii, ci intreaga personalitate in formare a copilului: afectivitatea, intuiţia, percepţia, caracterul
şi incurajează creativitatea, exprimarea libera a copiilor, contribuie la apropierea copiilor de frumosul din natură, artă şi societate, le dezvoltă increderea in
capacitaţile proprii. Se urmăreste dezvoltarea factorilor afectivi motivaţionali şi a atitudinilor creative: trebuinţa de cunoastere, de exploatare şi de
manipulare a materialelor; interesul pentru a gasi soluţii proprii in rezolvarea unor aspecte practice; impulsul spre investigaţie; satisfacerea nevoii de auto-
afirmare şi de trăire a reuşitei; perseverenţa ân a realiza ceva. Copiilor le place să lucreze, să se simta utili, sunt mândri de realizările lor şi se poate spera
intr-o evolutie pozitivă chiar şi la copiii cu probleme de adaptare şi exprimare.
Competenţe specifice:
1.Imbogaţirea cunoştinţelor copiilor despre materiale şi caracteristicile lor , precum şi despre utilizarea de tehnici de lucru necesăre
prelucrării acestora in scopul realizării unor produse (decoraţiuni, jucării) şimple;
2.Formarea şi consolidarea unor abiliţăti practice specifice nivelului de vârstă şi de dezvoltare motrică;
3.Dezvoltarea şimţului practic şi estetic;
4.Stimularea expreşivităţii şi imaginaţiei creatoare prin activiţati plastice şi practice.

Subcompetenţe:
 Să efectueze operaţii şimple de lucru cu materiale din natură şi sintetice sesizând modificarea acestora în urma
prelucrării;
 Să găsească şi să folosească soluţii pentru realizarea temelor propuse sau alese de ei;
 Să execute individual dar şi în grup diferite obiecte – jucarii;
 Să realizeze lucrări practice originale inspirate din natură şi din viata cotidiană manifestând creativitate în abordarea
temei;
 Să organizeze în mod original spaţiul de lucru;
 Să-şi valorifice lucrările contribuind la îmbogăţirea mediului ambian;
 Să se raporteze la mediul inconjurător, contribuind la îmbogăţirea acestuia prin lucrările personale.

Forme de evaluare
 expoziţii pentru parinţi ;
 târg de decoraţiuni de Paşte;
 lucrări colective pe diverse teme;
 confecţionarea unui „Album” cu lucrări realizate in cadrul acestei activităţi.
Subcompeteţe: Nr. Coniţinuturi Nr. Data Strategii Activităţi de învăţare şi Observaţii
ore didactice evaluare
1 Colaj . Peisăj de toamna 1 frunze,desene Ruperea şi lipirea frunzelor
naturale
2 Legume de toamne 1 imagini,legume Colaj din bucatele de hârtie
colorată
 Să efectueze 3 Fructe de toamna 1 malai,hârtie colorată Rupere, mototolire, lipire hârtie
operaţii şimple de colorată, malai
lucru cu materiale din 4 Porumbul 1 boabe de porumb, Lipirea boabelor de porumb si
natură şi sintetice pănuşi panusilor pe coala de hârtie.
sesizând modificarea 5 Buchet de crizanteme 1 flori, imagini Decupare, rupere, lipire a
acestora ân urma hârtiei
prelucrării; 6 Ghiveci cu flori 1 Ghiveci,flori colorate
Confecţionarea florilor din
7 Decoraţiuni de toamnă 1 frunze, hârtie colo- hârtie color
8 Decoraţiuni de toamnă 1 rată,fructe, legume Decoraţiuni de toamnă

9 Ceas de toamnă 1 plante, hârtie colo- Decupare,lipirea plantelor


rată,albă
10- Trandafiri din frunze de 1 frunze,lipici,crenguţe Confecţionarea florilor din
11 toamnă 1 frunze de toamnă
 Să găsească şi să
13 Colaj ,,Pere tomnatice” 1 hârtie colorată, Lipirea perelor pe copacul
folosească soluţii
albă,fructe, creioane desenat
pentru realizarea
colorate
temelor propuse sau
14 Colorează,trasează,desenează. 1 imagini, creioane Colorează,trasează, desenează
alese de ei;
colorate
15 Colorează,trasează,desenează. 1 imagini, creioane Colorează,trasează,desenează
colorate
16 Evantai 1 creioane colorate, Decorarea si plierea hârtiei
hârtie glasată glasate
17 Nuieluşa de la Mos Nicolae 1 nuia , zăpadă Confectionare din nuia si
artificială zăpadă artificială, lipire si
18 Colaj ,,Vrăjitoarea 1 pictare
19 geometrică” 1 hârtie colorată, albă Lipirea pe foaie albă
20- Podoabe de Crăciun din 1 conuri de brad,clei, Confectionareă jucăriilor pentru
21 conuri de brad 1 hârtie colorată brad
 Să execute
individual dar şi ân 22 Fulguşorii 1 hârtie albă, Confectionareă fulguşorilor
grup diferite obiecte 23 Fulguşorii 1 clei,foarfece Confectionareă fulguşorilor
– jucării;
24 Omul de zapadă 1 figuri geometrice, Confectionare din figuri
carton geometrice decupate din carton
25 Saniuta 1 cutie de chibrituri Confectionare din cutie de
chibrituri
26 Peisaj de iarnă 1 Gris,foi colorate Gris lipit pe fond închis

 Să realizeze 27 Colaj,,Brăduţii” 1 foi colorate Lipirea pe foaie albă


lucrări practice
28 Gucării pentru âmpodobirea 1 foi colorate Confectionarea jucăriilor pentru
originale inspirate din
bradului împodobirea bradului
natură şi din viata
cotidiană manifestând
29 Gucării pentru âmpodobirea 1 foi colorate Confectionarea jucăriilor pentru
creativitate în
bradului împodobirea bradului
abordarea temei;
30 Steguleţe pentru âmpodobirea 1 foi colorate Confectionarea steguleţelor
clasei pentru împodobirea clasei
31 Confecţionare,,Masca 1 foi colorate, carton Confectionarea unei măşti
pentru Anul Nou” guaş,clei pentru Anul Nou

32 Felicitare cu brăduţ 1 imagini, creioane Lipirea brăduţului pe fond


colorate, foi colorate deschis
 Să organizeze în 33 Felicitare cu om de zăpadă 1 imagini, creioane Lipirea omului de zăpadă pe
mod original spaţiul colorate, foi colorate fond închiş
de lucru; 34 Stea 1 foi colorate,carton, Confectionarea steluţei
lipici,băţ lung
35 Fantome din şerveţele 1 şerveţele,aţă, foi Confectionarea fantomelor din
colorate şerveţele
36 Şoarece din role de hârtie 1 role de hârtie,clei, Confectionare şoarece din role
foi colorate de hârtie
37 Vază din sticlă de plastic 1 sticlă de plastic Confectionare vază din sticla de
plastic

38 Aplicaţie,,Pomul” 1 desen pom,nasturi Aplicaţie.Lipirea nasturilor pe


pom
39 Materiale reciclabile: 1 pahar plastic,nasturi Confectionarea puişorului dim
,, Puişotul” foi colorate materiale reciclabile

40 Materiale reciclabile: 1 pahar plastic,nasturi Confectionarea iepuraşului dim


,,Iepuraşul” foi colorate materiale reciclabile

 Să-şi valorifice 41 Automobilul 1 figuri geometrice, Confectionare din figuri


lucrările contribuind carton geometrice decupate din carton
la îmbogăţirea 42 Semaforul 1 carton,clei, foi Confectionare din carton
mediului ambian; colorate
43 Lucrări din materiale 1
reciclabile ,,Flori din carton carton de ouă Confectionare din carton de ou
de ouă”
44 Figurină umană 1 capac, materiale Construită pe capac din
textile materiale textile
45 Cosmosul – lucrare colectiva 1 clei,foi colorate Decupare, lipire, îndoire

46 Felicitare de mărţişor cu 1 clei,foi colorate Confectionare felicitare


ghiocei mărţişor cu ghiocei

47 Felicitare,, Inimioară” 1 clei,foi colorate Confectionare felicitare


inimioară
48 Felicitare de ziua mamei 1 carton colorat Decupare, îndoire, lipire carton
colorat
50 Ridichea uriaşă 1 material textil Colaj din material textil

51 Flori de primăvară 1 clei, resturi de la Lipire din resturi de la ascutit


ascutit creioane creioane colorate
colorate
52 Sperietoare de păsări 1 clei,foi Decupare, lipire, decorare
colorate,reviste
53 Şirag de mărgele 1 paste,aţă Insirare paste, pictare
54 Ouă de Paşte 1 ou,griş Decorare prin tavalire prin gris
si pictare
55 Pinguini 1 sticlă de plastic, guaş Confectionare din sticlă de
56 Pictare ,,Pinguini” plastic,pictarea pinguinului

 Să se raporteze 57 Sticle decorative 1 sticle,seminţe Umplere cu seminte diferite


la mediul
înconjurător, 58 Acvariul 1 carton colorat Confectionare prin decupare,
contribuind la lipire
îmbogăţirea acestuia 59 Colorează,trasează,desenează. 1 creioane colorate Colorează,trasează,desenează.
prin lucrările Fundiţa pentru pisoi
personale. 60 Confectionare,, Fundiţa 1 material textil Confectionare,, Fundiţa pentru
pentru căţel” căţel”
61 Colorează,, Câmp cu flori” 1 creioane colorate

62 Colorează ,,Grădina 1 creioane colorate Colorează,trasează, desenează


zoologică”
63 Colorează,, Copacul trist” 1 creioane colorate Colorează,trasează, desenează

64 Colorează,,Primăvara” 1 creioane colorate Colorează,trasează, desenează

65 Câmp cu spice, maci şi 1 boabe de grau, hartie Colaj hartie creponata, glasata
albăstrele creponata si boabe de grau

66 Colaj colectiv – Vacanţa 1 clei,foi colorate, Decupare, îndoire, mototolire,


mare reviste rupere, lipire

S-ar putea să vă placă și