Sunteți pe pagina 1din 5

Competenţe Subcompetenţe Nr. Conţinuturi Nr.

Data Resurse Activităţi de Observaţii


specifice ore didactice învăţare

Lența T.,Paiu
1. Valorificarea 1 Completarea tabelului cu 1 L., Triboi V., Continuarea,
capacităţilor de 1.2. Explorarea numere. Septembrie în Leca A. completarea unor
descoperire cu modalităţilor de calendar,va desfrunzi fila cu filă. Matematica succesiuni de
caracter compunere a distractivă, numere asociate
distractiv. numerelor prin 2 Sa ne amintim. Probleme 1 clasa a 3-a după o regulă
activităţi practice. distractive. Numere pare. pag. 2-3 simplă , legată de
Numere impare. pag. 4-5 descompunerea
2. Explorarea numerelor;
/investigarea unor 3 Descoperă regula. Hora 1 pag. 6-7
situaţii problemă frunzelor. Rezolvarea, formu-
reale sau larea de probleme,
modelate, 1.1. Completarea 4 Gîndim şi descoperim 1 pag.8-9 pornind de la:
integrînd unor Problemele toamnei. obiecte, imagini,
achiziţiile succesiuni de enunţuri incom-
matematice şi numere 5 Operatii matematice. In pădurea 1 pag.10-11 plete, numere date,
cele din alte naturale . cu alune, aveau casă doi pitici. scheme, tabele;
domenii.
6 Satul numerelor. 1 pag.14-15 rezolvarea de
3. Manifestarea exerciţii şi proble-
interesului şi a me de logică de
motivaţiei pentru 7 Matematica-n poveşti. 1 pag.16-17 tipul dacă…atunci";
studiul şi
aplicarea 2.1. Manifestarea exerciţii de judecare
matematicii iniţiativei in 8 Ursul a fost păcălit şi s-a pus pe 1 pag.18-19 a unor propoziţii (
distractive în rezolvarea socotit. matematice sau
contexte diverselor situaţii fişe, legate de viaţa
cotidiene variate. cotidiene. 9 Patratul magic. In ajutor iezilor. 1 pag.20-21 cotidiană );

10 Matematica cu Tom şi Jerry. 1 pag.22 compunerea de


propoziţii
11 Rezolvă şi recunoaşte. 1 pag.23 şi stabilirea valorii
de adevăr a
12 Fulguşorii matematici. Probleme 1 pag.24-25 acestora;
distractive.
13 Exercitii si probleme. 1 exerciţii şi prob-
Pluguşorul matematic. pag.26-27 leme de logică ;
2.2. Completarea exerciţii de desco-
unor 14 Matematica ECO. 1 pag.28 perire ;
tabele sau scheme
în labirintul ;
care se organizează 15 Probleme distractive. 1 fişe,30-31
probleme. exerciţii de deco-
dificare a unor "so-
16 Descoperă codul. Darurile lui 1 pag.29 coteli codificate" ;
Moş Crăciun.
exerciţii de compa-
17 Steluţe matematice cu numere 1 rare a rezultatelor
enigmatice. pag.32-33 proprii obţinute cu
rezultatele altora ;
3.1. Investigarea
unor situaţii – 18 Figuri geometrice. Roboţei 1 exerciţii – competi-
problemă din inteligenţi. pag.34-35 ţie de găsire a cît
cotidian. mai multor soluţii;
stabilirea soluţiei
19 Careuri matematice. 1 pag.36-37 optime;

exerciţii de
20 Completare de tabele. Fluturaşi 1 pag.38-39 completare a
ingenioşi. unor rebusuri cu
3.2.Argumentarea 21 Concurs matematic. Clubul celor 1 conţinut matematic;
legăturii dintre isteţi. fişe
matematică şi viaţa pag.40 rezolvarea de
de zi cu zi. 22 Matematica-n bibliotecă. 1 probleme
inspirate din
23 Matematica ECO. 1 pag.44-45 poveşti, basme;
exerciţii de ghicire
a soluţiilor unor
probleme;
24 Tangramul.În lumea păsărilor. 1 pag.48
exerciţii de
25 Pătratul magic. 1 pag.49 rezolvare şi de
compunere a unor
26 Tangramul. În lumea animalelor. 1 pag.50-51 scurte probleme în
versuri;posterul
„Matematica
3.3. Realizarea 27 Ecuaţii. Flori matematice. 1 pag.52-53 Ecologică” ;
legăturii între
diferitele 28 Problemele Primăverii. Probleme 1 pag.54 cercetare ghidată;
domenii ale cu şi despre plante. exprimarea unor
matematicii sau opinii privind
între matematică şi 29 Jocuri didactice. 1 fişe modul de rezolvare
alte arii curriculare propriu şi modul de
/ discipline. rezolvare găsit de
30 Probleme distractive.Probleme cu şi 1 fişe alţii;
despre animale.

31 Concurs grafic 1 fişe


Excursie de
primăvară.
32 Vine Vacanţa Mare. 1 pag.55-56
Carnavalul
numerelor.
33 Totalizare. 1 fişe
Competenţele specifice disciplinei Matematica distractivă
1. Valorificarea capacităţilor de descoperire cu caracter distractiv.

2. Explorarea /investigarea unor situaţii problemă reale sau modelate, integrînd achiziţiile
matematice şi cele din alte domenii.

3. Manifestarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii distractive în


contexte cotidiene variate.
DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÎNT CĂLĂRAȘI
GIMNAZIUL HÎRJAUCA

Aprobat la consiliul profesoral nr.______ Coordonat_________


din________ _______________________
Director:_______ Fominîh G.L.
Director adj.instr._______

Proiectare de lungă durată la ora opţională


,,Matematica distractivă”
pentru anul de studii 2016-2017

Învăţător: Movileanu Liuba


Clasa III-a «B»

Discutat și aprobat la ședința comisiei metodice


Procesul verbal nr.____din__________
Şeful catedrei: